Rugsėjo 1 – osios šventė!
Rugsėjo 1 – osios šventė!

Mokinių vežiojimo grafikas nuo 2021-09-02.

Pastaba. Rugsėjo 1 d. mokiniai bus atvežami viena valanda vėliau. Iš mokyklos planuojame vežti 10:15 val.


Mūsų dienos kaip šventė
Mūsų dienos kaip šventė

Mūsų mokykloje vyko vasaros stovykla „Mūsų dienos kaip šventė“, kurią iš dalies finansavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir patys tėvai. Programos metu plėtojome vaikų socialines galimybes, sudarant sąlygas ugdymuisi, fiziniam aktyvumui, emocinei - psichologinei gerovei ir saviraiškos poreikių tenkinimui. Užtikrinom vaikų užimtumą, kūrėm saugią ir sveiką ugdymosi aplinką. Į veiklą įtraukėm socialinės rizikos ir specialiuosius poreikius turinčius mokinius, stiprinome psichologinę ir fizinę sveikatą, skatinome saviraišką, lankėm parodas, muziejus bei edukacinius užsiėmimus.


Ekskursija laivu po Nemuno deltą
Ekskursija laivu po Nemuno deltą

Birželio 7 d. antrokai dalyvavo kultūros paso renginyje-ekskursijoje laivu ,,Šturmai" po Nemuno deltą. Laivo kapitonas supažindino ir parodė kaip užsidėti liemenę. Plaukdami vaikai grožėjosi nuostabia Minijos gamta, per žiūronus matė vandenyje ant medžių sausuolių tupinčius erelius. Kapitonas pamokė, kaip surišti įvairius mazgus. Grįždami Kintų girininkijoje aplankėme didžiulę tują. Pilni nuostabių įspūdžių grįžome į mokyklą. Dalia Virkšienė, 2 klasės mokytoja


Nuorodos