Priėmimas
Priėmimas

Informuojame, kad prašymų mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metais teikimas pradedamas elektroninėje sistemoje „Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema“ adresu https://ugdymas.klaipedos-r.lt

  • į pirmas klases nuo 2023 m. kovo 1 d.;
  • į kitas klases nuo 2023 m. kovo 15 d. 2 .

Kviečiame 1-10 klasių mokinius dalyvauti mokinių iniciatyvų projektų kūrime!
Kviečiame 1-10  klasių mokinius dalyvauti mokinių iniciatyvų projektų kūrime!

Šio projekto tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, tobulinti finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, gilinti žinias apie gimnazijos biudžeto sudarymą, didinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklas ir kurti atvirą sprendimų priėmimo kultūrą.

Projektai turi būti skirti visai mokyklos bendruomenei (netradicinių ugdymo aplinkų, poilsio ir interaktyvių erdvių įrengimas ar tobulinimas, ugdymo priemonių įsigijimas, išvykų, renginių organizavimas), neviršyti skirtos mokyklai sumos, nereikalaujantys išlaikymo išlaidų ar papildomos darbo jėgos jų įgyvendinimui ir kt.

Klaipėdos rajono savivaldybė projekto įgyvendinimui skiria 2000 eurų


MOKINIŲ REGISTRACIJA
MOKINIŲ REGISTRACIJA

Informuojame, kad prašymų mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metais teikimas pradedamas elektroninėje sistemoje „Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema“ adresu https://ugdymas.klaipedos-r.lt

  • į pirmas klases nuo 2022 m. kovo 1 d.;
  • į kitas klases nuo 2022 m. kovo 15 d. 2 .

Nuorodos