Autobusų reisai nuo 2023-09-02

2023 m. rugsėjo 1 d. autobusai į nurodytas vietas atvyks viena valanda vėliau.


Reikalingi šie pedagogai

Klaipėdos r. Plikių I. Labutytės pagrindinei mokyklai nuo 2023-09-01 reikalingi šie pedagogai:

 1. Anglų kalbos mokytojo – 20 kontaktinių val.
 2. Matematikos mokytojo – 8 arba 16 kontaktinių val.

Daugiau informacijos tel. 867632185.


Priėmimas

Informuojame, kad prašymų mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metais teikimas pradedamas elektroninėje sistemoje „Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema“ adresu https://ugdymas.klaipedos-r.lt

 • į pirmas klases nuo 2023 m. kovo 1 d.;
 • į kitas klases nuo 2023 m. kovo 15 d. 2 .

Kviečiame 1-10 klasių mokinius dalyvauti mokinių iniciatyvų projektų kūrime!

Šio projekto tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, tobulinti finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, gilinti žinias apie gimnazijos biudžeto sudarymą, didinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklas ir kurti atvirą sprendimų priėmimo kultūrą.

Projektai turi būti skirti visai mokyklos bendruomenei (netradicinių ugdymo aplinkų, poilsio ir interaktyvių erdvių įrengimas ar tobulinimas, ugdymo priemonių įsigijimas, išvykų, renginių organizavimas), neviršyti skirtos mokyklai sumos, nereikalaujantys išlaikymo išlaidų ar papildomos darbo jėgos jų įgyvendinimui ir kt.

Klaipėdos rajono savivaldybė projekto įgyvendinimui skiria 2000 eurų


MOKINIŲ REGISTRACIJA

Informuojame, kad prašymų mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metais teikimas pradedamas elektroninėje sistemoje „Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema“ adresu https://ugdymas.klaipedos-r.lt

 • į pirmas klases nuo 2022 m. kovo 1 d.;
 • į kitas klases nuo 2022 m. kovo 15 d. 2 .

STEAM ugdymo metodų taikymas chemijos pamokoje

9 klasės mokiniai gruodžio mėn. atliko STEAM praktikos darbą "Vandens filtro gamyba ir jo efektyvumo įvertinimas".  Mokiniai braižė filtro schemas, sukonstravo 3 vandens filtrus ir pagal kriterijus nustatė jų efektyvumą, valant įvairiomis cheminėmis medžiagomis užterštą vandenį. Chemijos dalyko ir inžinerijos integravimas įvyko sėkmingai!


Mokyklai - 280 metų

Spalio 27 d. pradėjome renginių ciklą, skirta paminėti mokyklos 280 metų jubiliejų. Tą dieną vyko nepamokinė veikla, kurioje dalyvavo visos klasės. Pradinių klasių mokiniai iki pietų rungėsi sporto estafetėse ir dalyvavo kultūros paso renginyje "Robotika ir kosmosas". Vėliau aplankė miestelio kapines, uždegė žvakeles ant Ievos Labutytės kapo, lauko aikštelėje iš kaštonų dėliojo įvairius jubiliejaus simbolius. Tuo tarpu 5-10 klasių mokiniams rytas prasidėjo nuo "hibridinės" žinių viktorinos "Mažoji Lietuva". 


Vyko integruotos matematikos, pasaulio pažinimo ir dailės pamokos

2021 spalio 13 d. 1b klasėje vyko integruotos matematikos, pasaulio pažinimo ir dailės pamokos. Vaikai mokėsi naudotis liniuotėmis, apžiūrėjo rudens nubučiuotus medžius bei lapus, vėliau juos piešė. Mokiniai su didžiuliu entuziazmu atliko mokytojos Aivos Raišuotienės užduotis.


Jaunieji mūsų mokyklos futbolininkai

Kiekvieną ketvirtadienį jaunieji mūsų mokyklos futbolininkai (ir berniukai, ir mergaitės), vadovaujami futbolo trenerio Giedriaus Ratkaus, pluša lauko aikštyne arba sporto salėje, siekdami ateityje papildyti Lietuvos futbolo rinktinės gretas.


Atvykę vienuoliai dalijosi gyvenimo ir tikėjimo patirtimi

Šiandien į mūsų mokyklą atvykę vienuoliai iš Tiberiados bendruomenės dalijosi gyvenimo ir tikėjimo patirtimi su 5, 6, 7 ir 8 klasių mokiniais. Daugiau informacijos apie šios bendruomenės misiją, įvairias stovyklas vaikams ir jaunimui galima sužinoti čia: https://www.tiberiade.lt/


Mokykla pradėjo vykdyti projektą "Draugų diena"

Mūsų mokykla pradėjo vykdyti projektą "Draugų diena". Projektą finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų skyrius. Spalio 12 d. mokyklos mokinių prezidentūros nariai lankėsi Gargždų atviro jaunimo centre. Išklausė tris paskaitas apie savanorystę. Viena paskaita vyko anglų kalba, ją vedė tarptautinė savanorė iš Vokietijos. Dalyviai daug naujo sužinojo ir gerai laiką praleido. Socialinė pedagogė Edita Stanienė.


Minima Pasaulinė psichinės sveikatos diena

Spalio 8 dieną mokykloje buvo minima Pasaulinė psichinės sveikatos diena. Mokyklos psichologė priminė mokiniams kuo ši diena svarbi, kas padeda stiprinti psichinę sveikatą ir kas ją silpnina. Mokiniai buvo kviečiami įvertinti savo savijautą, piešiant atitinkamą veidelį.


Informacija

Spalio 13 d. Plikių mokyklos greito reagavimo kuopa "7 klasė" dalyvavo Baltijos regiono karinėse pratybose "Žaibo kirtis".


Informacija

Spalio 7d. 1b klasė smagiai laiką leido Plikių J. Lankučio viešojoje bibliotekoje.


10 klasės mokiniai su auklėtoja Edita padovanojo nuostabią šventę

Šiandien 10 klasės mokiniai kartu su klasės auklėtoja Edita padovanojo nuostabią šventę mokyklos mokytojams: 100 procentu organizavo ugdymo procesą 5-9 klasių mokiniams, palaikė drausmę pertraukų metu ir pravedė kūrybingą klasės valandėlę aktų salėje susirinkusiems mokytojams. Nuoširdžiai dėkojame! Jūsų mokytojai.


Pakvietė vaikučius susitikti su Amsiu

Rugsėjis, pilnas mokinukų šurmulio, nuotaikingo klegesio ir noro pažinti pasaulį, pakvietė vaikučius susitikti su Amsiu- ištikimu vaikų globėju nuo gatvės pavojų ir netikėtumų. Amsis buvo pakviestas susipažinti su mūsų mokyklos ,,Kodėlčiukų“ ir pradinių klasių moksleiviais, kad galėtų įsitikinti, ar vaikai tikrai žino eismo taisykles, kai reikia teisingai ir saugiai pereiti gatvę. Ar tikrai mokiniai naudojasi įsėjamaisiais ženklais- liemene ir atšvaitais, ar pažįsta gatvės perėjimo ženklus.


Rugsėjo 1 – osios šventė!

Mokinių vežiojimo grafikas nuo 2021-09-02.

Pastaba. Rugsėjo 1 d. mokiniai bus atvežami viena valanda vėliau. Iš mokyklos planuojame vežti 10:15 val.


Mūsų dienos kaip šventė

Mūsų mokykloje vyko vasaros stovykla „Mūsų dienos kaip šventė“, kurią iš dalies finansavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir patys tėvai. Programos metu plėtojome vaikų socialines galimybes, sudarant sąlygas ugdymuisi, fiziniam aktyvumui, emocinei - psichologinei gerovei ir saviraiškos poreikių tenkinimui. Užtikrinom vaikų užimtumą, kūrėm saugią ir sveiką ugdymosi aplinką. Į veiklą įtraukėm socialinės rizikos ir specialiuosius poreikius turinčius mokinius, stiprinome psichologinę ir fizinę sveikatą, skatinome saviraišką, lankėm parodas, muziejus bei edukacinius užsiėmimus.


Ekskursija laivu po Nemuno deltą

Birželio 7 d. antrokai dalyvavo kultūros paso renginyje-ekskursijoje laivu ,,Šturmai" po Nemuno deltą. Laivo kapitonas supažindino ir parodė kaip užsidėti liemenę. Plaukdami vaikai grožėjosi nuostabia Minijos gamta, per žiūronus matė vandenyje ant medžių sausuolių tupinčius erelius. Kapitonas pamokė, kaip surišti įvairius mazgus. Grįždami Kintų girininkijoje aplankėme didžiulę tują. Pilni nuostabių įspūdžių grįžome į mokyklą. Dalia Virkšienė, 2 klasės mokytoja


Muzika kviečia kiekvieną

IV-jame vaikų ir jaunimo festivalyje "Muzika kviečia kiekvieną", kuris įvyko gyvai š.m. birželio 11 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus mokykloje, mūsų mokyklos 5 klasės mokinė,Klaipėdos Senosios muzikos ir šokių ansamblio “Dolce musica” muzikantei Rūtai Norvilaitei, suteiktas diplomantės vardas. Konkurso finalistai buvo pagerbti diplomais, atminimo dovanėlėmis bei pakviesti į nemokamą vasaros stovyklą, kurioje ne tik turės galimybę pagroti atvirose pamokose su muzikos mokytojais - profesionalais bet ir dalyvauti įvairiose ekskursijose. Festivalio organizatoriai neatmeta ir galimybės susiburti bendroms repeticijoms stovyklos metu, bei pagroti kartu su simfoniniu orkestru. Vyresnioji muzikos mokytoja Jurgita Mockuvienė


Dalyvavo respublikiniame dainų konkurse

Augustas Mažionis 2 klasės mokinys dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų dainų konkurse -festivalyje ,,Augino močiutė" ir atliko lietuvių liaudies dainą "Per lygius laukus". Paruošė muzikos vyr. mokytoja Asta Petkienė


Sveikiname

Gegužės 14 d. 8 klasės mokinys Justas Borisovas dalyvavo respublikinėje olimpiadoje „Kūrybos virusas 2021 m.“ Rajoninėje olimpiadoje Justas laimėjo 1 vietą. Tatjana Zaksienė, technologijų mokytoja metodininkė


Savanorio registracija

Jaunimui nuo 14 metų  yra puiki galimybė nuo birželio mėnesio dalyvauti  Jaunimo savanoriškoje  tarnyboje (6 mėn. po 40 val.) pasirenkant savanorystės vietą (bibliotekos, kultūros centrai, socialinių paslaugų centrai, savivaldybės administracija, seniūnijos, muziejai, jaunimo centrai ir pan.).  Įgyjama patirties ir įvairių kompetencijų, o tai pat gautas baigimo  pažymėjimas suteikia 0,25 balo pripažinimą stojant į pirmos pakopos studijas. Iki balandžio 26 d.18.00 val.  būtina užsiregistruoti  respublikinėje duomenų bazėje https://jst.jrd.lt/newCandidate


Lietuvos gimtadieniui

Klaipėdos r. Plikių miestelio Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos - darželio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių muzikiniai pasirodymai, skirti Lietuvos gimtadieniui.


Sveikinimas

SU DŽIUGESIU, ŠVIESA IR VILTIMI SKUBA PAVASARIS. TEGUL JIS VISIEMS SUTEIKIA NAUJŲ JĖGŲ TIKĖJIMUI IR MEILEI!

Mokyklos administracija


Pradedamas prašymų mokytis 2021–2022 mokslo metais teikimas

Nuo š. m. balandžio 6 dienos 10 val. pradedamas prašymų mokytis Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje 2021–2022 mokslo metais teikimas. Prašome vadovautis pridėtu Klaipėdos rajono sav. BUM tvarkos aprašu, patvirtintu 2021-03-25 tarybos sprendimu Nr. T11-97.

Atsakingas asmuo: Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, tel. 862015334


Kūrybos virusas

Klaipėdos rajono technologijų olimpiadoje „Kūrybos virusas“ 7-8 klasių amžiaus grupėje iš 8 dalyvių Justas Borisovas užėmė 1 vietą. Jis sukūrė ir pristatė namų darbą - užrašų knygelę „Kūrybos apsėsti užrašai“ ir klasės darbą – papuošalų dėžutę „Meilė ir rūpestis“. Šiuo metu Justas ruošiasi III etapo (respublikinei) olimpiadai. Justą konsultuoja ir olimpiadoms padeda ruoštis technologijų mokytoja Tatjana Zaksienė.


Rusų kalbos meninio skaitymo popietė

Rusų kalba sumaniose rankose ir patyrusiose lūpose – graži, daininga, išraiškinga, lanksti, paklusni, mikli ir viską talpinanti. (I. Kuprinas).

Kovo 23 dieną nuotoliniu būdu vyko Klaipėdos rajono rusų kalbos meninio skaitymo popietė, kurioje dalyvavo mokiniai iš 11 mokyklų. Dalyviai skaitė pasakas, eilėraščius, apsakymus, pasakojimus. Popietėje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai: septintokas Lukas Lajauskas, kuris skaitė rusų liaudies pasaką „Gaidelis ir vištytė“, ir aštuntokė Ditė Stončaitytė, kuri skaitė K. Čiukovskio eiliuotą pasaką „Baltprausys“. Visi patyrė daug gerų emocijų. Dalia Plavičienė, rusų k. mokytoja


Gerbiami pradinukų tėveliai!
Nuo 2021-03-22 leidžiama grįžti į mokyklą ir tęsti ugdymą kontaktiniu būdu 1-4 klasių mokiniams. Klases paskirstėme taip:
1 ir 3 klasių mokiniai bus ugdomi savo klasėse, o 2 ir 4 klasių mokinius kviečiame į pagrindinį mokyklos pastatą. Antrokams skiriame lietuvių kalbos kabinetą pirmame aukšte, o ketvirtokams - matematikos kabinetą antrame aukšte.
Pamokos prasidės 8:00 val.,  valgymo pertraukos bus koreguojamos.
Prašome užtikrinti, kad vaikai turėtų medicinines veido kaukes.
Rekomenduojame atlikti serologinius testus. Registracija testų atlikimui Plikių ambulatorijoje telefonu 8-46 440238.
Informacija pavežamų mokinių tėveliams
Galioja rudenį skelbtas autobusų grafikas. Į namus vešime po 6 pamokų
Kaukės autobuse privalomos!
 
Tėvų susirinkimas 2021 m. kovo 19 d. 18 val. ZOOM aplinkoje. Nuoroda rasite EDUKA dienyne. 

Rusų kalbos dailiojo rašymo konkursas

Kiekviena ranka parašyta eilutė – tai lyg mūsų vizitinė kortelė, iš kurios galima išskaityti viską...

Kovo 1-3 d. nuotoliniu būdu vyko mokyklos rusų kalbos dailiojo rašymo konkursas. Konkurse dalyvavo visi 6 – 8 klasių mokiniai. Mokiniams buvo duotas tekstas, kurį per tam tikrą laiką reikėjo nurašyti. Buvo išrinktas kiekvienos klasės nugalėtojas, kuris tekstą parašė teisingiausiai (be klaidų), taisyklingiausiai (taisyklingos raidės ir jų jungimas) ir gražiausiai (gražus raštas). 6 klasės nugalėtoja tapo Gabija Stonkutė, 7 klasės - Austėja Paulauskaitė ir 8 klasės - Ugnė Gabija Čapskaitė.


Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Sveikiname su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, kurios šventimą mūsų mokykloje pradėjome vakar. Labiausiai pasisekė ikimokyklinio ugdymo vaikams, kurie lauke žygiavo su tautine atributika, dainavo ir skandavo patriotinius šūkius. Dėkojame jiems, jų mokytojoms ir meno vadovei Jurgitai Mockuvienei sukūrusiems dainų video klipą apie Lietuvą. Pradinukai ir vyresniųjų klasių mokiniai jungėsi į šventę nuotoliniu būdu.


Geografijos olimpiada

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo geografijos olimpiadoje "Mano gaublys". Sveikiname Felicitą Sabonytę (6 kl.) laimėjusią 2 vietą ir Justą Borisovą (8 kl.) laimėjusį 3 vietą!


Dailės olimpiada

Kovo 1 d. nuotoliniu būdu vyko Klaipėdos rajono mokyklų dailės olimpiada. Šių metų dailės olimpiados tema „Pasakos, patarlės, priežodžiai ir minklės“. Olimpiadoje dalyvavo Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos 9 kl. mokinė Milita Barinovaitė. Vertinimo komisijai ji pristatė namų darbą „Ieškok kaip duonos ir rasi“ (mišri technika).


2021-02-23, regioninė gamtamokslinė viktorina ,,Žinau, dalinuosi ir bendrauju“

SVEIKINAME regioninės gamtamokslinės viktorinos "Žinau, dalinuosi ir bendrauju" komandą Luką Lajauską ir Emilijų Nekrošių. 7 klasės mokiniai apdovanoti nominacija "Kūrybiškiausia komanda". Mokiniams padėjo pasiruošti biologijos vyr. mokytoja Judita Eičinienė ir fizikos mokytoja Jurgita Gerulskienė


2021-02-26, konferencija ,,Priimk pasaulį tokį, koks yra“

8 klasės mokiniai dalyvavo konferencijoje ,,Priimk pasaulį tokį, koks yra“, kurią organizavo Klaipėdos ,,Vaivorykštės tako“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja, humanitarinių mokslų daktarė Nataliia Lytovchenko. Konferencijoje dalyvavo Chersono miesto, ,,Vaivorykštės tako“ gimnazijos ir Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos mokiniai. Vaikai uždavinėjo vieni kitiems įvairius klausimus rusų ir anglų kalbomis, Chersono miesto pedagogų švietimo centro darbuotojos pristatė skaidres apie archeologinius kasinėjimus ir XVI-XV amžiaus radinius, menančius Vytauto Didžiojo laikus.


2021 m. vasario 8-12 d. - saugaus interneto savaitė

Vyko edukacinės pamokėlės Zoom platformoje:

 • 5-6 kl. INTERNETINIAI DRAUGAI;
 • 7-8 kl. ASMENINĖ INORMACIJA;
 • 9-10 kl.  Geresnis internetas prasideda nuo tavęs: KĄ NAUDINGO NUVEIKTI SNAPCHATE, INSTAGRAM.

Dalyvavimas meniniuose projektuose

Su priešmokykline Plikių darželio "Kodėlčiukai" grupe, dalyvaujame Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte "Močiutės linksmieji žodeliai". Grupės vaikai sužinoję, kad meninio ugdymo mokytoja Jurgita ruošiasi dalyvauti projekte, entuziastingai tai sutiko. Per ganėtinai trumpą laiką, vaikai išmoko sudainuoti ir paruošė lietuvių liaudies dainą "Oi tu pelėda" video įrašui, pritariant ritminiais instrumentais.


Projektas ,,Močiutės linksmieji žodeliai“

Su priešmokykline grupe "Kodėlčiukai" dalyvaujame Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte "Močiutės linksmieji žodeliai". Grupės vaikai, sužinoję apie projektą, entuziastingai sutiko jame dalyvauti. Per gana trumpą laiką išmoko lietuvių liaudies dainą "Oi, tu pelėda" ir pasiruošė video įrašui, pritariant ritminiais instrumentais.


Festivalis ,,Muzika kviečia kiekvieną“

Šiuo metu su Rūta Norvilaite dalyvaujame Klaipėdos m. S.Šimkaus konservatorijos organizuojamame IV vaikų ir jaunimo festivalyje  "Muzika kviečia kiekvieną". Šiame konkurse mokinė pristatė 2 fortepijoninius kūrinius, įrašytus  profesionalioje muzikos garso studijoje, esančioje Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centre. Tai nauja patirtis tiek mokinei, tiek ir man.


Instrumentinės muzikos festivalis ,,Senoji muzika“

2020 metų gruodžio 16 d. Klaipėdos "Vyturio" progimnazijoje nuotoliniu būdu vyko V-asis Klaipėdos miesto instrumentinės muzikos festivalis "Senoji muzika". Šiame festivalyje dalyvavo ir Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos  5 klasės mokinė Rūta Norvilaitė. Ji laisvalaikio metu lanko Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro būrelį Senosios muzikos ir šokių ansamblį "Dolce musica", trečius metus  mokosi groti pianinu ir išilgine fleita. Esu jos mokyta, dirbantis ir Plikių I. Labutytės mokykloje. Festivalyje Rūta pianinu atliko C.G.Neefe kūrinį ,,Senovinis šokis".


Ką žinai apie savo šalį - Lietuvą

Renginių, skirtų paminėti Vasario 16-ąją, estafetę iš vyresniųjų klasių mokinių perėmę pradinukai šiandien puikiai atšventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną: atidžiai klausėsi istorijos mokytojo Gintaro patriotinės kalbos, deklamavo eilėraščius, dainavo... ir be abejo dalyvavo nuotolinėje viktorinoje "Ką žinai apie savo šalį - Lietuvą" (viktorinos autorė 2 klasės mokytoja Dalia). Dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems vaikams ir jų mokytojoms Romai, Daliai, Aušrai, Juditai ir Astai. Taigi, smagiai praleiskime žiemos atostogas, pailsėkime ir nepamirškime džiaugsmingai atšvęsti Vasario 16-osios ateinantį antradienį.


Renginys skirtas paminėti Vasario 16-ąją

Šiandien 5-10 klasių mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo renginyje, skirtame paminėti Vasario 16-ąją. Dėkojame priešinių parodą padėjusiems surengti mokiniams ir dailės mokytojai Tatjanai. Visi džiaugėmės girdėdami ir matydami Samantos (6 kl.) ir Rūtos (5kl.) kartu su muzikos mokytoja Asta įrašytas dainas. Renginį vainikavo istorijos mokytojo Gintaro ir pavaduotojo Andriaus parengta "Vasario 16-osios" viktorina. Smagu, kad vėl visi vyresniųjų klasių mokiniai aktyviai dalyvavo ir parodė savo gebėjimus.


Kas keičiasi švietimo srityje nuo gruodžio 16 d.?

Ikimokyklinis, priešmokyklinis vyksta nuotoliniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir kai nėra galimybės priežiūros užtikrinti namuose arba vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Tokiais atvejais savivaldybių administracijos privalo garantuoti ugdymą įstaigoje, laikantis visų saugumo reikalavimų.

Pradinis ugdymas po pradinukų atostogų, nuo sausio 4 d., vyksta nuotoliniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir kai nėra galimybės priežiūros užtikrinti namuose.

Pagrindinis ugdymas taip pat vyksta nuotoliniu būdu.

Kaip ir iki šiol, neformalus švietimas vyksta nuotoliniu būdu.

Visi šie apribojimai numatyti iki sausio 31 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius


Skambantys žaislai

 

Pirmokai, padedami tėvelių, pasidarė įdomius skambančius žaislus, kuriuos naudojame muzikos pamokose. Sugalvojome jiems vardus ir nusifotografavome. Tai kanklės, fleitos, barškučiai ir būgneliai. Turėjome ir šaukštus, su kuriais ,,virėme manų košę, skanavome" ir grojome...

 

Muzikos mokytoja Asta Petkienė


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija praneša

• Visi mokiniai nuo 5 iki 12 klasių iki pat žiemos atostogų mokysis tik nuotoliniu būdu.

• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama ugdyti tik tuos vaikus, kurių tėvai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

• Ilginamos pradinukų atostogos – nuo gruodžio 14 d. iki sausio 3 d.


Muzikos instrumentų įvairovė

 

 

 

Aštuntos klasės mokiniai moka nustebinti mokytoją, ypač savo pasidarytais muzikos instrumentais (kartais ir kitais dalykais). Pradėjom mokytis apie muzikos instrumentų įvairovę ir sužinojom apie 4 jų grupes pagal garso gavimo būdą. Prašiau pasidaryti bent vieną instrumentą ir priskirti jį tam tikrai grupei. Daugiausiai mokinių darėsi idiofonų grupės instrumentus (garsas gaunamas, kai virpa pats instrumentas), buvo ir aerofonų grupės instrumentų (garsą sukelia vibruojantis oro stulpas), atsirado ir membranofonų (garsas atsiranda vibruojant membranai ar įtemptai plėvelei). Įdomiausia buvo instrumentų pavadinimai - Jonas Žužlis(ūžlys), Barškioji bitė, Arkaša (būgnas), Anatolijus (gongas), Egleta(ūžlys), Kazis, Juozapas (būgnas), Saldainiukas (barškutis), OG Sigis, Giliukai trinamieji sulučiai, Tarškučiai, Antrasis tornadas (ūžlys), Barškantis žirnynas, Ilgasis pagalys, Gliukozė(barškutis), Sutirštintas pienas, Sirena (marakasas)...

 

Muzikos mokytoja Asta Petkienė


Atnaujintos skaitmeninės mokymo priemonės

Kviečiame susipažinti su skaitmeninių mokymo priemonių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti: https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones


Spalio 10 d. – Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Šiais metais mokiniai buvo kviečiami pagalvoti ir įsivertinti, kaip šiuo metu jaučiasi mokykloje. Mokinių emocijos atsispindi „Mokyklos emocijų medyje“. Rezultatai džiugina, nes net 54,1% mokinių mokykloje jaučiasi laimingi (geltoni lapai). Likę rezultatai pasidalino taip: 13,3% jaučiasi nustebę, susijaudinę (violetinė), 9,6% - pikti (raudona), 8,9% - liūdni, nuobodžiaujantys (mėlyna), 7,4% jaučia baimę, nerimą (ruda), 6,7% - pasibjaurėję, nepasitikintys (žalia). Šią ir kitas dienas svarbu nepamiršti pasirūpinti savimi ir kitais esančiais šalia bei paklausti „Kaip tu jautiesi?“.

Neringa Lekavičiūtė, mokyklos psichologė


Paroda "Rudens gėrybės"

Spalio pirmą savaitę pradinukai džiaugėsi ir kitus džiugino ,,Rudens gėrybių" darbelių parodėle. Mokiniai ir mokytojai slaptu balsavimu rinko gražiausius, įspūdingiausius darbelius. Nugalėtojai buvo apdovanoti riešutais, vaisiais. Visi dalyvavę taip pat buvo paskatinti saldžiaisiais ,,grybukais". Ačiū visiems dalyvavusiems - mokytojoms, mokiniams, tėveliams.

 Dalia Virkšienė, 2 klasės mokytoja


Edukacinis užsiėmimas „Meno pinklės“

Rugsėjo 22 dieną devintokai lankėsi Klaipėdos laikrodžių muziejuje. Vyko edukacinis užsiėmimas „Meno pinklės“. Užsiėmimo metu devintokai gilino žinias apie meno epochas. Kiekvienas dalyvis gavo po planšetinį kompiuterį su  įdiegta specialia aplikacija. Visi tapo detektyvais, klaidžiojo po muziejaus ekspozicines sales ir bandė įveikti suktas užduotis. Geriausiai atlikę užduotį gavo prizą.

Klasės vadovė Edita StanienėRugsėjo 1-oji

Mieli mokiniai, tėveliai ir mokytojai, sveikiname su artėjančia mokslo metų pradžia.

Ji bus neįprasta, reikalaujanti sudaryti saugias ugdymo sąlygas, atsižvelgiant į COVID-19.

Rugpjūčio 30 d. 12.00 val. – Šv. Mišios už mokyklos bendruomenę (Plikių Šv. Šeimos bažnyčioje).

Rugsėjo 1 d., 9 val. į mokyklą kviečiame atvykti visus mokinius, o tėvelius – tik pirmokų ir naujai atvykusių mokinių.

Mokslo metų pradžios šventė-pirmoji pamoka prasidės 9 val. ir baigsis 10 val. šiuose kabinetuose

           


Vaikų ugdymas šeimoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d.  nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2020 m. rugsėjo 1-osios vaikai gali būti mokomi šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas (Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas). Taip įgytas išsilavinimas prilyginamas gautam mokykloje.

Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins mokykla.

Daugiau informacijos – direktorės tel. 867632185


Apklausa dėl nuotolinio mokymo

https://forms.gle/woktPSDbqUq1gDVo8


Ketvirtokų šventė

14 - tiek šiais mokslo metais mokinių baigė 4 klasę ir įgijo pradinį išsilavinimą. Dėkojome klasės mokytojai Romai Stanienei, per visus 4 metus kūrybingai ir atsakingai ugdžiusiai būsimus penktokus, kurių auklėtoja tapo fizinio ugdymo mokytoja Audronė Danienė.

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Darbo organizavimo karantino metu nuo 2020 m. tvarkos aprašas

1. Mokykliniu autobusu vykstantys privalo dėvėti...


Ugdymo organizavimas nuo birželio 1 d.

Vadovaujantis Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos  2019–2020 m. m. ugdymo planu, suderinus su Mokyklos taryba, mokslo metai bus baigiami nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu: (skaityti toliau).Nuotolinis mokymas

Nuo kovo 30 d. mūsų mokyklos mokiniai mokysis nuotoliniu būdu.

Prašome susipažinti su nuotolinio mokymo vykdymo tvarka ir rekomendacijomis:
http://plikium.lt/nuotolinis-mokymas


Keičiasi mokinių pavasario atostogų data

Dėl koronaviruso pandemijos keičiasi mokinių pavasario atostogų data:

1-10 klasių mokiniai atostogauja nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Informacija

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atkreipia švietimo įstaigų ir jų steigėjų dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Leidžiama darbuotojams bei mokiniams,  jei jie pastaruoju metu grįžo iš minėtų šalių, nesilankyti švietimo įstaigoje, bus sudarytos sąlygos tokiems mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, savarankiškai, darbuotojams – dirbti nuotoliniu būdu. Sprendimus, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, priims įstaigos vadovas.


Plaukimo pamokos

Ketvirtokai nuo vasario mėnesio pradėjo lankyti plaukimo pamokėles, kurios vyksta Klaipėdos baseine. Tai - nauja patirtis, savęs išbandymas, sveikas judėjimas vandenyje, laukiamiausia pamoka ir diena pilna įspūdžių.


Pradinukų renginys, skirtas Vasario 16 d. paminėti
All-focus
All-focus

Vasario 13 d.,11 val. pradinukai rinkosi į netradicinę pamoką, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 102 metinėms paminėti, ,,Rašau, skaitau ir dainuoju Lietuvai!" Tai buvo baigiamasis, visų atliktų darbų apibendrinimo renginys. Prieš tai rašėme diktantus, dailyraštį, mokėmės eilėraščių apie gimtinę. Diplomais apdovanoti raštingiausi pradinukai: Andželika Antonova, Augustas Mažionis, Domas Urbonas, Jokūbas Norvilas - pirmokai, antrokas - Simonas Daukantas, trečiokai - Luknė Šikšniūtė, Konradas Vaišnora ir ketvirtokas Rokas Dambrauskas.  Jiems diktantą pavyko parašyti geriausiai, nors dauguma pradinukų nuo jų atsiliko labai mažai. Dailiausiai rašantys pradinukai - Andželika Antonova (1 kl.), Lukas Žemaitaitis (2kl.), Sebastian Vieru (3kl.), Rūta Norvilaitė (4 kl.). Jų darbus galėjo apžiūrėti ir vertinti mokytojai, tėvai. Raiškaus žodžio konkurse dalyvauti panoro 22 mokiniai. Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais. Komisija išrinko po  geriausią skaitovą iš klasės. 1 klasė - Mykolas Norvilas, 2 klasė - Aurelija Medžinskaitė, 3 klasė - Elzė Klimauskaitė, 4 klasė - Milena Zubytė. Trečiokai Elzė ir Konradas deklamavo savo kūrybos eilėraščius.    Smagių liaudiškų dainų pradinukus išmokė muzikos mokytoja Asta Petkienė. Dėkoju mokytojoms Daliai, Juditai, Aušrai, Astai už įdėtą darbą, ruošiantis šventei, pavaduotojui Andriui Mizgiriui už apdovanojimus.                                                      Metodinės grupės pirmininkė mokytoja Roma Stanienė 


Integruota naujų technologijų ir meno raiškos programa

Vasario 6 d. 6 klasės mokiniai vyko į edukaciją „Integruota naujų technologijų ir meno raiškos programa“. Mokiniai susipažino su naujausiomis technologijomis, kurios gali būti naudojamos realizuojant įvairius kūrybinius – techninius projektus. Vaikai kūrė asmeninius lipdukų dizainus, kuriuos vėliau gavo dovanų.

6 klasės auklėtoja Neringa Lekavičiūtė


Laiko mašina šimtmečiu atgal

Lapkričio mėnesį trečiokai vyko į Kretingos muziejaus tradicinių amatų centrą. ,,Laiko mašinos“ pagalba nusikėlė į praeitį. Sužinojo, kokius darbus dirbo ano meto vaikai ir patys išbandė plėšyti plunksnas, pašyti vilnas, rašyti žąsies plunksna. Vaikai turėjo galimybę apžiūrėti senovėje naudotus daiktus, bet buvo gana sunku atspėti jų paskirtį, net ir pasakius jų pavadinimą žemaitiškai. Nudirbę visus darbus vaikai pažaidė keletą žaidimų, atsuko ,,Laiko mašinos“ ratą ir sugrįžo į dabartį.Šis užsiėmimas suteikė puikių įspūdžių ir galimybę pajausti praeito šimtmečio vaikų gyvenimą.                                                                                                                    Judita Zaksienė


Vasario 16-oji

Penktadienį, paskutinę dieną prieš mokinių žiemos atostogas, 5-10 klasių mokiniai pamokų neturėjo - ugdymo procesas buvo organizuotas kitu būdu. Nuo 8 iki 10 val. vyko žinių viktorina, skirta paminėti Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Po pertraukėlės dauguma mokinių dalyvavo sporto varžybose: stalo futbolo, stalo teniso ir tinklinio. Kiti žiūrėjo filmą apie Lietuvą. Po pietų, mokinių prezidentūra pakvietė klasių komandas dalyvauti "Valentino viktorinoje". Dėkojame mokytojams ir vaikams aktyviai dalyvavusiems visuose dienos renginiuose.

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Baltų raštai ir ženklai


Sausio 9 d. vykome į edukacinį Kultūros paso renginį ,,Baltų raštai ir ženklai". Žiūrėdami video medžiagą, mokiniai susipažino su Baltų raštais, ženklais. Kiekvienas vaikas gavo 3-4 ženklų ir simbolių lipdukus. Juos klijavo ant padovanotų marškinėlių. Jais pasipuošę grįžome į mokyklą. Bus puiki apranga fizinio ugdymo pamokoms!

Dalia Virkšienė, 1 klasės mokytoja


Integruota pamoka "Advento rytas"

20191219_104835Gruodžio 19 d. 1-4 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje muzikos, šokių, tikybos ir etninės kultūros pamokoje "Advento rytas". Vaikai  Advento papročius, tradicijas pateikė per žaidimus, dainas, šokius bei pasakas. 5 klasių mokinės pakvietė visus įsiklausyti į Dievo žodį ir džiugiomis širdimis pasitikti tikrąją Kalėdų šviesą - Jėzų Kristų.

20191219_10321520191219_10070920191219_10182120191219_102854

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Konferencija ,,Pažink Žemaitiją"

DSC_26135-7 klasių mokinių ansamblis Agluonėnų pagrindinėje mokykloje dalyvavo respublikinėje mokinių konferencijoje ,,Pažink Žemaitiją". Išsiskyrėme iš kitų, nes dainavome žemaitiškai, šokome žemaitiškus šokius, dar vienos mokyklos gimnazistai dainavo ir pasakojo žemaitiškai. Dauguma mokinių pranešimų ir tyrimų (apie 20) iš įvairių Žemaitijos kampelių buvo ,,rimti"-apie Žemaitijos žymius žmones, miestelių istorijas, gamtos ir kultūros paminklus. Įdomiai pateikta buvo miestelių herbai per matematikos prizmę arba stalo žaidimas apie žemaičių istoriją...Džiaugėmės kultūringai praleista diena ir dovanomis.

Muzikos mokytoja Asta Petkienė


Skambėk, skambėk, lietuviška daina
DSC_2611Gruodžio 10 dieną mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai dalyvavo Gargždų Minijos progimnazijos lietuvių liaudies dainos festivalyje ,,Skambėk, skambėk, lietuviška daina". Antrokas Simonas Daukantas, pasipuošęs tautiniais drabužiais, dainavo solo ,,Tai genelio genumai". Ketvirtokė Rūta Norvilaitė kartu su broliais dvyniais Jokūbu ir Mykolu atliko ,,Kalėdų rytų saulė pražydo". Vaikai jaudinosi prieš pasirodymą, salė buvo pilnutėlė, bet sugebėjo susikaupti ir atlikti savo dainas puikiai (maloniai nustebino mokytoją!). Išgirdome ir pamatėme puikų koncertą, kuriame dalyvavo įvairaus amžiaus vaikų.

Muzikos mokytoja Asta Petkienė


Gyvoji biblioteka

20191209_140008Gruodžio 9 dieną mes, aštuntos klasės sveikatos ambasadoriai, dalyvavome „Gyvosios bibliotekos“ diskusijose.

Bendravome su pabėgėliu iš Afganistano, agnostike ir žmogumi, turinčiu klausos sutrikimų. Su afganistaniečiu teko bendrauti anglų kalba. Buvo įdomu sužinoti jo istoriją. Kaip vargingai gyveno, kaip bėgo iš savo šalies ir kaip jaučiasi mūsų šalyje. Lietuvoje jam geriau nei gimtajame krašte.

Įdomu buvo bendrauti su agnostike, kuri neranda savo tikėjimo. Ji ieško teiginių, kurie įrodytų arba paneigtų Dievo buvimą. Moteris jau išbandžiusi daug tikėjimų.

20191209_140017Silpnai girdintis papasakojo apie savo ligą. Būdamas dviejų metų sunkiai susirgo, jam atliko širdies operaciją, po kurios prarado klausą. Dabar jis girdi tik su klausos aparatu.

Mums labai patiko susipažinti su kitokiomis asmenybėmis. Norėtumėm dar kartą susitikti su panašiais žmonėmis, išgirsti jų gyvenimo istorijas ir užduoti mums rūpimus klausimus.  Ši diskusija padėjo suvokti, kad esame laisvi, galime patys rinktis savo gyvenimo kelią ir turime gerbti kitus – „kitokius“ žmones.

Sveikatos ambasadoriai ir klasės vadovė Edita Stanienė


Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Spalio 10 d. visame pasaulyje minima DSC_5171. Mūsų mokykloje taip pat buvo minima ši diena. Pirmųjų pamokų metu mokiniai užpildė savo "jausmų termometrus". Vėliau visų termometrų duomenys buvo suskaičiuoti ir perkelti į bendrą mokyklos "jausmų termometrą". Visų pertraukų metu mokiniai galėjo pasirinkti vieną iš trijų šiai dieną paruoštų erdvių: ramybės ir relaksacijos, aktyvią stalo žaidimų ir meninę erdves.

20191011_080746Ši diena buvo puiki proga prisiminti, kad tokie paprasti dalykai kaip gera mityba, fizinis aktyvumas, bendravimas su draugais ir tais, kuriuos mylite, kuriais pasitikite, poilsis, rūpinimasis kitais ir savimi – tai yra būdai, padedantys stiprinti psichinę sveikatą.


Lietuvių liaudies šokių ir dainų šventėje

DSC_2602Lapkričio 27 d. mūsų mokyklos 5-7 klasių mokinių ansamblis dalyvavo Kretingalės mokyklos organizuotoje lietuvių liaudies šokių ir dainų šventėje ,,Šoka ir dainuoja Klaipėdos rajonas". Labai džiaugėmės, kad galėjome pasipuošti tautiniais drabužiais(pasirūpino šokių mokytoja), todėl atrodėme gerai ir supynėme žemaitiškų dainų ir šokių pynę(,,Aš turėjau kuiną seną", ,,Kur senas bobas dėsma", ,,Patrepsienis" ir ,,Žemaitėlių polka"). Save parodėme, į kitus pasiveizėjome ir linksmai nusiteikę su dovanomis grįžome mokyklon...Džiaugiuosi visais mokiniais, kurie sutiko dalyvauti šiame projekte.

Muzikos mokytoja Asta Petkienė


Nacionalinės karjeros savaitės renginiai
20191121_110202Šiandien turėjome svečių iš Klaipėdos turizmo mokyklos. 20191121_110106Ne tik klausėm apie įvairias profesijas, bet ir išbandėm praktiškai.

Edita Stanienė, socialinė pedagogė

 

Pažink istoriją ir mokslą kitaip

DSC_5282Lapkričio 8 d. 6 klasės mokiniai kartu su klasės auklėtoja Neringa Lekavičiūte ir socialine pedagoge metodininke Edita Staniene dalyvavo kultūros paso edukaciniame renginyje „Pažink istoriją ir mokslą kitaip“. Mokiniai stebėjo „laboratorinius eksperimentus“, susipažino su cheminių medžiagų savybėmis ir reakcijomis jas sumaišius: spalvų kitimu, dujų išsiskyrimu, ugnies įžiebimu ir pan.

DSC_5243Po „laboratorinių eksperimentų“ mokiniai patys išbandė iliuzijų namo „Eureka“ siūlomas iliuzijas ir mokslinius bandymus.

6 klasės auklėtoja Neringa Lekavičiūtė


Lapkričio 6-oji – pyragų diena. TV3 iniciatyvą palaikėme ir mes

20191106_094740Ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą renginyje „Pyragų diena“. Jūsų gerumas ir dosnumas mane labai sujaudino. Pasirodo mūsų mokyklos bendruomenė yra labai jautri, supratinga, dosni ir garbinga.

20191106_095024Kiekvienas prisidėjęs, kepęs pyragus ar juos pirkęs, prisidėjo prie sergančių vaikų gydymo, prie vilties nugalėti baisias ligas ir pasveikti. Šiemet mes surinkome 247,56 eurus!!! Kiekvienas Jūsų paaukotas centas pervestas į „Išsipildymo akcijos“ banko sąskaitą.

20191106_091237Ačiū už Jūsų gerumą.

Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Pablo Pikaso kitu kampu

All-focusSpalio 10 d. 7 klasės  mokiniai kartu su dailės mokytoja Tatjana Zaksiene ir tikybos mokytoju Andriu Mizgiriu dalyvavo kultūros paso edukaciniame renginyje "Pablo Pikaso kitu kampu".

All-focus Renginio dalyviai turėjo galimybę ne tik išgirsti naujų ir įdomių dalykų apie garsųjį menininką Pablo Picaso, bet ir patys išbandyti kubizmo techniką.

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Projektas: "Kultūros paveldas: pažink ir pramogauk"

All-focusRugsėjo 20 d. 8-10 klasių mokiniai su pavaduotoju A. Mizgiriu dalyvavo Europos paveldo dienų renginyje - II pasaulinio karo įtvirtinimų Kukuliškių (Karklės) baterijoje „MEMEL NORD“. Gidas Timūras Bandza supažindino moksleivius su Antrojo pasaulinio karo istorija, baterijos strategine reikšme karyboje.

All-focusMokiniai turėjo galimybę ne tik pasitikrinti ar papildyti istorijos žinias, bet dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose.

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Geltonųjų liemenių pertrauka

20190911_120148Ar žinai 5 situacijas, kai būtina geltona liemenė su atšvaitais? Rugsėjo 11 d. šiuos dalykus  pradinukams priminė informatikos ir žmogaus saugos mokytojas Egidijus Šiaulys. Būk saugus kelyje!

Direktorė Audronė Vaičiulienė


Naujuosius mokslo metus pasitinkant
34 1

Mokinių pavėžėjimo tvarkaraštis

Mokyklos autobusas

 • 7.00 val.  – Smilgynai
 • 7.05 val.  – Šatriai
 • 7.15 val.  – Baukštininkai
 • 7.25 val.   – Leliai, S.b/ ,,Gulbė“
 • 7.40 val.  – Medikiai
 • 7.45 val.  – Triušiai (Šlajų sodyba, Žvaigždė)
 • Iš mokyklos po 6 pamokų - 13:55 ir po 7 pamokų - 14:50

Autobusų parko spec. reisas 

 • 7.20 val.  – Ginduliai (autobusų stotelė)
 • 7.30 val.  – Trušeliai (sankryža žvyruoto ir asfaltuoto kelio)
 • 7.34 val.  – Lenkviečių autobusų stotelė (įlaipinimas už sankryžos už Gilijos gatvės)
 • 7.38 val.  – Radailiai
 • 7.40 val.  – Urbikių ir Pipirų gatvės sankryža Eketės sodai)
 • 7.43 val.  – Šimkai
 • 7.46 val.  – Kretingalės-Šimkų-Plikių sankryža
 • 7.50 val.  –  Pakamoriai
 • 7.55 val.  – Plikių  mokykla
 • Iš mokyklos po 7 pamokų  –  14.50 val.

Rugsėjo 1-osios šventės programa

sermiksniaiRugsėjo 1 d.

12.00 val. – Šv. Mišios už mokyklos bendruomenę (Plikių Šv. Šeimos bažnyčioje).

 Rugsėjo 2 d.

9:00 val. – Mokslo metų pradžios šventė mokyklos kieme arba sporto salėje. 10:00 val. – Pirmoji pamoka su klasių vadovais.  

2019 m. birželio 17—18 d. edukacinės stovyklos programa

2019 m. birželio 17—18 d. edukacinės stovyklos programa


Edukacija "Gintaro amuletų simboliai interaktyviai"
20190604_113103Aktyviausi mokyklos mokiniai, 2018-2019 m. m. reprezentavę mokyklą mokslo ir sporto srityse, birželio 4 d. vyko į Palangą, kur dalyvavo Gintaro muziejaus edukaciniame užsiėmime "Gintaro amuletų simboliai interaktyviai".

Edita Stanienė, socialinė pedagogė


Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone

davPlikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos ugdytiniai išklausė 4 val. praktinius ir teorinius pirmosios pagalbos teikimo mokymus, pagal projektą „“, kurį įgyvendina Klaipėdos raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Rima Leonauskienė, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė


Kelionė į delfinariumą
delfinariumasPriešmokyklinukai mokslo metus užbaigė nuotaikinga kelione į Jūrų muziejų. Pasigrožėję delfinu pasirodymu, apžiūrėję atsinaujinusį muziejų, pasideginę prie jūros, pasmaližiavę ledais, pavargę, tačiau laimingi vaikai grįžo į namus. Ačiū Ugniaus Š. mamai už pagalbą kelionėje.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė A. Raišuotienė


Aš skubu užaugt!

aš skubu užaugtPaskutinę pavasario dieną, 15 priešmokyklinukų atsisveikino su darželiu. Vaikai savo svečiams rodė viską, ką išmoko per metus. Šventėje netrūko juoko, dainų, šokių, jautrių žodžių. Nuoširdus ačiū visiems prisidėjusiems prie šio gražaus renginio. Ačiū tėvams už nepakartojamus vaikus. Gero skrydžio, būsimieji pirmokai!

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė A. Raišuotienė


Botanikos sode

20190523_110801Gegužės 23 dieną aštuntokai apsilankė Klaipėdos universiteto botanikos sode, pasigrožėjo prasidėjusio pavasario vaizdais, garsais ir kvapais. Išvyka buvo edukacinė, tad mokiniai turėjo atlikti užduotis apie sodo įkūrimą ir paskirtį, geografinę vietovę, augalų kolekcijas bei pačius augalus.Dėkoju aštuntokams, kad buvo geri klausytojai, aktyvūs dalyviai, mokantys pastebėti žiedų ir lapų spalvas bei formas, džiaugtis pavasario jėga.

Biologijos vyr. mokytoja Audronė Vaičiulienė


Edukacinė veikla "Skaitymo užduotys"

60468644_292064191740370_3900340649961979904_nPirmadienį (gegužės 20 d.) priešmokyklinukai vyko į knygyną „Pegasas“, kur dalyvavo edukacinėje veikloje „Skaitymo užduotys“. Vaikai prisiminė girdėtas pasakas, susipažino su pagrindiniais jų  autoriais, pasiklausė istorijos apie Pelenę, įveikė keletą galvosūkių. Pavartė naujausias pasakų knygutes. Apdovanoti nuotaikingomis spalvinimo knygelėmis vaikai laimingi grįžo į mokyklą.

Aiva Raišuotienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė


Spektaklio ,,Grybų karas‘‘ pasirodymas Klaipėdos lopšelyje/darželyje ,,Niektauža‘‘

n1Saulėtą š. m. gegužės 6d. rytą ,,Pelėdžiukų‘‘ grupė (2- 4m amžiaus vaikai) išvyko į lopšelį/darželį ,,Niektauža’’. Kartu su vaikais vyko ikimokyklinio ugdymo mokytoja - Arnė Šapalienė ir muzikos mokytoja - Jurgita Mockuviene. Į ,,Niektaužą‘‘ vykome su tikslu parodyti bendraamžiams spektakliuką ,,Grybų karas‘‘, bei pasidalinti gerąja patirtimi. Vykome mokykliniu autobusu. Išvyka autobusu vaikams suteikė daug teigiamų emocijų. Kelionės metu vaikai dalinosi įspūdžiais, juokavo, ir tiesiog dalijosi teigiamomis emocijomis. Smagu buvo ne tik vaikams, bet ir visiems lydintiesiems suaugusiesiems.

n2Atvykus į  darželį ,,Niektauža‘‘ mus pasitiko gausus draugiškų vaikų būrys, bei puikios ikimokyklinio ugdymo mokytojos. Taigi nieko nelaukus žiūrovai susirinko, o mes nusirengėme ir pasiruošėme rodyti spektakliuką ,,Grybų karas‘‘. Žiūrovai buvo labai  draugiški ir puikiai nusiteikę. Rezultate ,,laimėjo draugystė‘‘ visi kartu ( aktoriai su žiūrovais) sustojome į draugišką ratelį, padainavome (mums visiems žinomas daineles), pasidalinome puikiomis nuotaikomis. Ir išvykome vykome ,,namo‘‘.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Arnė Šapalienė


"Dolce musica" pamokos mažiesiems
20190515_215425Ankstyvą gegužės antradienį (05.14) į Plikių I. Labutytės mokyklą ir darželio grupes atvyko  Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro vaikų senosios muzikos ir šokių kolektyvo "Dolce musica" jaunieji muzikantai, vadovaujami muzikos pedagogės Jurgitos Mockuvienės. Mokytoja Jurgita mažiuosius darželio vaikučius ir pradinių klasių mokinukus  vedė po nuostabius fleitos ir pianino garsų pasaulius.
20190515_215935 Supažindino ir pristatė įvairias fleitas - nuo mažiausios piccolo iki didelės ir žemais garsais skambančios bosinės fleitos. Koncerte grojo fleitomis ir pianinu ne tik iš Klaipėdos atvykę muzikantai, bet ir šį būrelį lankančios dvi Plikių mokyklos trečiokės: Saulutė Šeputytė ir Rūta Norvilaitė.
20190515_204749Vaikams ir jų auklėtojoms, mokytojoms buvo smagu klausytis vaikų atliekamos muzikos ir daugiau sužinoti apie  kerintį muzikos pasaulį! "Iki kitų muzikinių susitikimų" - taria jaunieji muzikantai.
Meninio ugdymo pedagogė Jurgita Mockuvienė

Tyrinėk, atrask, kurk

20190509_11264320190509_11451020190509_123746Gegužės 9 d.  mūsų mokyklos ketvirtokai dalyvavome praktiniame seminare,,Tyrinėk, atrask, kurk", kuris vyko Gargžduose.Dalyvavo ir dar keturios ketvirtokų komandos. Seminaro metu sužinojome apie tiriamąją veiklą, išbandėme nesudėtingus eksperimentus. Buvo labai įdomu ir smagu. Tai ką išmokome pasidalinsime su mokyklos draugais. Mums įteikė seminaro pažymėjimus. Ačiū mūsų mokytojai Daliai.

Gabija Trakytė, 4 kl. mokinė


Netradicinė ugdymo diena mokykloje
Balandžio 12 d. visi mokyklos mokiniai dalyvavo netradicinės ugdymo dienos renginiuose: Sportuoju ir augu, Pavasario mugė (verslumo mokykla), Talentų šou 2019 (gabių mokinių ugdymo programa) ir Mokinių kavinė (Profesinio orientavimo ir verslumo programa). batut muge All-focus All-focus emil tal_priz

Daryti gerus darbus ne tik gera, bet ir lengva

All-focusIšaušus balandžio 15-ajai šeštos klasės mokiniai, muzikos mokytoja Asta Petkienė ir pavaduotojas Andrius Mizgiris apsilankė Plikių Slaugos namuose. Ten šeštokai seneliams surengė muzikinį pasirodymą, kurio metu ryžtingai patempę pirštų galiukus sušoko žemaitiškus šokius ir užtraukė žemaitiškas sutartines. Žilagalvius senelius ir Slaugos namų darbuotojus pasveikinome su pačia ryškiausia pavasario švente, su artėjančiomis šv. Velykomis, palinkėdami prasmingų saulėtų dienų, pačios stipriausios sveikatos! Daryti gerus darbus ne tik gera, bet ir lengva!

All-focusDėkojame muzikos mokytojai Astai už prasmingą laiką praleistą kartu, prisimindami lietuvių papročius, nepamirštame ir savų šaknų.

6 klasės mokinė Eglė Savickaitė


Žemaitiškų liaudies dainų ir šokių diena mokykloje

ABalandžio 9-oji Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje nuvilnijo skambiai kviesdama Klaipėdos rajono mokyklas prisijungti prie akcijos „Žemaitiškų liaudies dainų ir šokių diena mokykloje“, kurios metu mokyklų bendruomenių nariai mokėsi žemaitiškų šokių ir, žinoma, dainų. Plikių I. Labutytės drąsiausieji šeštokai nepabūgo iššūkių podraug su muzikos mokytoja Asta Petkiene ir šokių mokytoja Rima Araškevičiene. Bemaž laikas praleistas kartu dar labiau įprasmino mūsų lietuvių identitetą, tautosakos šaknis, kurios dar kartą patvirtino vieną tiesą, šokis – sujungia, daina – suartina.

ATad praleisdami laiką kartu išmokome poromis šokti  „Patrepsienį“ ir  „Žemaitėlių polką“, įsiklausydami žemaičių tarties su šypsena veide traukėme – „Kur senas bobas dėsma“, „Ir paaauga žali leipa“, „Aš turėjau kuiną seną“. Stiprindami mokyklos dvasią, sukūrėme ir savo mokyklos mokiniams bei mokytojams pozityvią nuotaiką, pakviesdami į šokių sūkurį kartu su skambančiomis dainomis.

Asta Petkienė, muzikos vyr. mokytoja


Džiaugsmingų šventų Velykų!
tuscias kapas

Velykinė mokinių kūryba
All-focusAll-focusAll-focusAll-focus

Tarptautinė vaikų knygos diena

IMG_0776Knygos padeda neskubėti, knygos moko pastebėti, knygos kviečia, netgi verčia pasėdėti. Juk dažniausiai jas skaitome sėdomis, pasidėję ant stalo arba ant kelių, tiesa? Tad šiuo skambiu šūkiu Plikių I. Labutytės mokykloje balandžio 2 – ąją šventėme Tarptautinę vaikų knygos dieną. Visą savaitę mokiniai dalyvavo viktorinose, domėjosi knyga skirtingose skaitymo kampeliuose.

IMG_0774Tiek mažiausieji, tiek vyresnieji skaitytojai aktyviai dalyvavo užsiėmimuose, kurdami Lietuvos ateitį su knyga rankose.

Bibliotekininkės Vitalija Vilkaitė, Tatjana Zaksienė


Pirmokų kelionė abėcėlės link

20190328_094242Su pirmaisiais pavasario šaukliais smagiai į mokyklos biblioteką atkeliauja visi pirmos klasės mokiniai. Kovo 28 – ąją dieną juos pirmiausia pasitinka profesorius Varlėnas (lėlė) ir bibliotekininkė Tatjana Z. Edukacinėje kelionėje drąsusis profesorius atidžiai susipažįsta su kiekvienu vaiku, o bibliotekininkė įdomiai pristato pirmųjų knygų atsiradimo istorijas ir supažindina su bibliotekos teikiama nauda. Pirmokai turėjo galimybę pamatyti, pavartyti ir pačią seniausią lentynoje gulinčią knygą, pačią mažiausią bei storiausią knygą, kurios savo ilgaamžiškumu neprilygsta esančioms knygutėms.

20190328_103308Kasmet apsilankę bibliotekoje pirmokai gamina netradicinę savo klasės knygelę. Puošnų, įdomų viršelį sukuria dailės mokytoja. Tokių knygelių jau yra 11. Bibliotekininkė surengė šių knygelių parodėlę ir paaiškino, kad jie gamins dėlionę – vardu Abėcėlė. Medines dėlionės detales padėjo pagaminti 9 – os, 10 – os kl. dailės būrelio mokiniai. Kitoje dėlionės pusėje vaikai turėjo parašyti kuo daugiau žodžių iš pasakytos raidės. Įveikę visas užduotis, pirmokai surinko dėlionę. Tęsdami gražią tradiciją mūsų mažiesiems draugams bus įteikta abėcėlė šventės metu, o kitais metais ja galės naudotis visi būsimieji pirmokai.

Bibliotekininkė Tatjana Zaksienė


Edukacinė išvyka į Jūrų uosto direkciją

20190329_120853Gyvename pajūrio zonoje. Dar tiksliau - gyvename seniūnijoje (Kretingalės seniūnija), kurios ribos siekia jūrą. Ar jaučiamės uostamiesčio dalimi? Ką jūra mums reiškia? Kaip suprantame jūrinę valstybę? Klaipėdos rajono Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos penktokai diskutavo šiais klausimais, o kad diskusija nebūtų tik žodžiai, ėmėsi veiksmų. Kovo 29 d. penktokai išsiruošė aplankyti Lietuvos valstybinę jūrų uosto direkciją. "Tai - antrieji Seimo rūmai Klaipėdoje",- juokavo penktokai." O pasitiko mus iškiliai, tarytum prezidentus, premjerus ar valdžios atstovus.

20190329_103616Turėjome garbės sėdėti unikalioje posėdžių salėje. Buvome supažindinti su uosto veikla iki smulkmenų. Matėme, kur sėdi uosto kapitonas. Po uosto direkcijos prezentacijos turėjome galimybę sudalyvauti viktorinoje, kur laimėjome puikių, vertingų prizų bei pasisėmėme gerų emocijų. Identifikavome save, kiek tapatūs ar bent panašūs esame į jūrinės valstybės pilietį, Susipažinome su jūrų kelių pradžiamoksliu. Kartu su klase praleistas laikas, tarytumei viename laive, paplukdė po svajones. Dėkojame Jūrų uosto direkcijos marketingo skyriaus specialistei Gabrielei Stonkienei už ekskursiją.

Liucija Kyguolytė-Šeputė, 5 klasės vadovė


Aktyvi mokykla: bėgame iki Vilniaus

bv1Klaipėdos rajone „Aktyvios mokyklos“ projektą įgyvendina 3 mokyklos: Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla, Šiūparių mokykla-daugiafunkcinis centras, Slengių mokykla-daugiafunkcinis centras. Intervencija įgyvendinama 2019 metais, atliekamas intervencijos veiksmingumo vertinimas, pateikiami intervencijos rezultatai 2020 metais.

Intervencijos tikslas – didinti prieš mokyklinukų, pradinių klasių vaikų fizinio aktyvumo lygį, sukuriant fiziškai aktyvių, fizinio lavinimo mokyklų bendruomenę ir aktyviai, organizuotai praleisti ilgąją pertrauką.

2018 metais buvo suorganizuoti susitikimai su mokyklų administracijos darbuotojais, mokyklų pedagogais. Susitikimų metu buvo pristatyta „Aktyvios mokyklos“ idėja, intervencijos elementai bei mokyklos savęs įsivertinimo klausimynas. Visos intervencijoje dalyvaujančios mokyklos priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui.

Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla parengė fizinio aktyvumo planą ir pradėjo jo įgyvendinimą. Šiuo metu yra įgyvendinami aktyvios pertraukos elementai:žaidžiame interaktyvių grindų žaidimus, moksleiviai sėdėjimą ant kėdžių pakeitė sėdėjimą ant Gymnic kamuolių ir įsitraukėme į „apibėk aplink Europą“ iniciatyvą. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasių mokiniai vieną ilgąją pertrauką praleis aktyviai – bėgdami. Tikslas – nubėgti į Vilnių. Bėgsime kovo, balandžio, gegužės mėnesiais ir bus atsižvelgiama į oro sąlygas.

„Aktyvios savaitės“ renginiai ir pan. Intervencijos įgyvendinime dalyvauja 66 mokiniai, 5 pedagogai, mokyklos administracijos darbuotojai, socialinė pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, mokyklos ambasadoriai ir laukiame mokinių tėvų įsitraukimo.

Rima Leonauskienė, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė


Akimirkos iš eisenos, skirtos paminėti Kovo 11-ąją
A A A A

Atkurtai Lietuvai 101

1Ankstyvą penktadienio rytą Plikių mokyklos bendruomenė rinkosi į aktų salę - švęsti Vasario 16-osios. Renginio pradžioje galėjome pasidžiaugti gerbiamo svečio, buvusio mokyklos auklėtinio, Dovilo Petkaus mintimis apie lietuvių tautos didingumą ir jos prasmę kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenime.

4Po to vyko intensyvi, daug mąstymo ir žinių reikalaujanti viktorina apie Lietuvą, kurią parengė pavaduotojas Andrius Mizgiris ir istorijos mokytojas Gintaras Nakutis. Viktorinoje dalyvavo visi 5-10 klasių mokiniai ir mokytojai, susiskirstę į 10 komandų. Pertraukėlių metu mokinių ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Astos Petkienės, džiugino visus patriotinėmis dainomis.

2Dėkojame visiems dalyviams ir įmonei Luxa, prisidėjusiai atminimo dovanėlėmis (visi dalyviai gavo žvakę su tautine simbolika).

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas


Kalėdinių giesmių ir dainų festivalis ,,Kalėdinė pasaka“

2019 m. sausio 3 d. Kretingalės kultūros centre vyko Kalėdinių giesmių ir dainų festivalis ,,Kalėdinė pasaka“, kuriame dalyvavo šeštokė Sabrina Antonova, trečiokė Rūta Norvilaitė ir antrokas Eimantas Pocius. Mokinius paruošė muzikos vyr. mokytoja Asta Petkienė. Dėkoju mokytojai ir mokiniams.

Audronė Vaičiulienė, direktorė


Seminaras mokytojams ir mokiniams

2018 m. gruodžio 28 d. mokykloje įvyko seminaras mokytojams ir mokiniams ,,Efektyvus bendravimas: mokytojai ir mokiniai“. Seminarą vedė psichologė Eglė Masalskienė. Dėkoju už aktyvų dalyvavimą!

Audronė Vaičiulienė, direktorė


Adventiniai pokalbiai

fotob1Antradienį, priešmokyklinukai ir jų tėveliai susirinko pakalbėti apie Adventą. Tėveliai  prisiminė senąsias tradicijas, o vaikai pasidalijo – naujosiomis.

foto 2Visi kartu pažaidė adventinius žaidimus, padedami mokytojos Jurgitos pagiedojo adventines giesmes.

Aiva Raišuotienė


Padėkos ir džiaugsmo ašaros

IMG_20181219_113308Malonu daryti gera.... Kažkas iš vaikų pasakė, kad daug maloniau yra duoti nei gauti...O gavom padėkos žodžių, žvilgsnių ir džiaugsmo ašarų iš Plikių Slaugos namų gyventojų ir dirbančiųjų.

IMG_20181219_111456Jau tapo tradicija, kad aplankom senelius su Kalėdine programa. Šį kartą ketvirtokai su tikybos mokytoju Andriumi ir savo mokytoja Dalia pynė adventinį vainiką, pasakojo advento tradicijas, skaitė Švento rašto eilutes, žaidė, dainavo kalėdines dainas ir giesmes. Jiems talkino dar keli pradinių klasių mokiniai su muzikos mokytoja Asta.

Visi išėjom susijaudinę ir gerai nusiteikę sulaukti Jėzaus Gimtadienio.

Muzikos mokytoja Asta Petkienė


Spektaklis "Pelenė" ir draugystė su "Vaivorykštės tako" gimnazija

peleneIlgiau nei mėnesį rusų kalbos mokytoja Nataliia Lytovchenko su 6-10 klasių mokiniais  kūrė, repetavo (netgi šeštadieniais) spektaklį rusų kalba "Pelenė". Ir jų kantrus, nuoširdus darbas pranoko visus lūkesčius: antradienį po pamokų spektaklį stebėję bendraklasiai, mokytojai bei tėvai žavėjosi jaunųjų aktorių meistriškumu, drąsą, rusų kalbos žiniomis.

IMG_20181218_130748Renginyje dalyvavę mūsų draugai iš Klaipėdos "Vaivorykštės tako" gimnazijos taipogi pristatė mini vaidinimą bei pakvietė  giesmėmis padėkoti Dievui už tikrąjį Kalėdų stebuklą - Kūdikėlio Jėzaus gimimą.

All-focusŠventės pabaigoje, sveikinimo ir padėkos žodį tarusi "Vaivorykštės tako" gimnazijos direktorė Džiuljeta Gečienė padalijo gimnazijos draugų-partnerių Europoje kruopščiai paruoštas ir atsiųstas į Lietuvą kalėdines dovanas mūsų mokyklos 5-8 klasių mokiniams. Nuoširdžiai dėkojame!

Kitą dieną spektaklį "Pelenė" mūsų mokinai parodė ir gimnazijos "Vaivorykštės takas" bendruomenei.

All-focusUž  visą šią gražią iniciatyvą ypatingai norime padėkoti rusų kalbos mokytojai Natalijai Lytovchenko.

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Advento rytas

IMG_20181214_104313Jau patapo graži tradicija - Advento metu organizuoti integruotą tikybos, muzikos ir pradinių ugdymo pamoką. Šias metais pamoka-renginys prasidėjo Advento vainiko pynimu, įterpiant Šventojo Rašto tekstus ir aiškinant keturių žvakių prasmę. Po to, 1-4 klasių mokiniai svarbiausius Advento papročius, tradicijas pateikė per žaidimus, dainas, šokius, mįsles bei pasakas.

IMG_20181219_113410Po savaitės su pakoreguota programa (vadovai Asta Petkienė, Dalia Virkšienė, Andrius Mizgiris) apsilankėme Plikių slaugos ligoninėje, kur suteikėme džiaugsmo ir paguodos akimirkų sergantiems seneliams ir slaugos darbuotojoms.

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Edukacinis užsiėmimas ,,Mažieji alchemikai gamina popierių“

20181126_1025292 klasės mokiniai vyko į Prano Domšaičio paveikslų galeriją. Ten  turėjome pamoką  ,,Mažieji alchemikai gamina popierių“.  Mes sužinojome , kad seniau žmonės rašė ant kaulų, molio, papiruso. Tik vėliau pradėjo gaminti popierių.

20181126_100455Mes pabandėme patys pasidaryti popierių. Iš jo vėliau gaminome kalėdinius žaisliukus. Visiems labai patiko gaminti žaisliukus. Dabar jie puošia mūsų klasę.

2 klasės mokinė Elzė Klimauskaitė


Integruota dailės ir tikybos pamoka

integruota_pamokaArtėjant Adventui dailės mokytoja Tajana Zaksienė ir tikybos mokytojas Andrius Mizgiris pravedė integruotą pamoką "Prakartėlė-Betliejus".

All-focusPirmoje pamokos dalyje susipažinę su Prakartėlės istorija, simbolika, pagrindiniais veikėjais, antroje dalyje ir per kitas dvi pamokas mokiniai, pasidaliję į darbo grupeles,  sukūrė klasės prakartėlę.

AAndrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Sveikiname!

kvadratasLapkričio 21 dieną Vėžaičių pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko Klaipėdos rajono kaimo vietovių mokyklų 2006 metų gimimo ir jaunesnių moksleivių berniukų kvadrato varžybos. Jose norą dalyvauti pareiškė septynios komandos, tai moksleiviai iš Dovilų, Kretingalės, Ketvergių, Endriejavo, Vėžaičių bei Plikių Ievos Labutytės pagrindinių mokyklų, taip pat iš Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos.

Varžybų finalas: Dovilai – Plikiai. Nedaug kas tikėjo, kad Dovilai galėtų pralaimėti finalines rungtynes. Doviliškių komandos sudėtis atrodė tikrai puikiai. Keli berniukai atlikinėjo tokius galingus smūgius, kad žiūrint iš šono, net nejauku būdavo. Bet plikiškių užsivedimas ir azartas ėmė viršų. Jie nuo pat rungtynių pradžios perėmė iniciatyvą ir pasiaukojančiai kovojo iki pat galo. Pirmasis kėlinys – 8:3 jų naudai. Deja, antrajame viskas apsivertė – 8:2 Dovilų naudai. Trečiasis kėlinys vyko taškas į tašką. 1:1, 2:2 ir intriguojanti pabaiga. Tiksint paskutinėms trečiojo kėlinio sekundėms, Plikių komandos berniukai visgi sugebėjo iškirsti vieną varžovų žaidėją ir nugalėti rezultatu 3:2. Taigi, Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos berniukai perrašė rajono kaimo mokyklų žaidynių kvadrato žaidimo istoriją – pirmąkart užlipo ant nugalėtojų aukščiausio laiptelio!

Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos komandos sudėtis: Justas Borisovas, Orestas Budnikovas, Edvinas Grakalskis, Nerijus Gumenov, Dovydas Negreckis, Laurynas Sabutis, Ignas Šedbaras, Simas Vozbutas, Orestas Zubė ir Tautvydas Talmontas. Juos varžyboms parengė mokytoja Audronė Danienė.

Informacijos šaltinis: http://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/15629-vezaiciuose-kovojo-jaunieji-kvadratininkai-fotogalerija


Viktorina ,,Stop rūkymui"

All-focusŠį penktadienį (lapkričio 16 d.), 7 klasės mokiniai, vadovaujami klasės vadovės Editos Stanienės, pakvietė 5-7 klasių mokinius į netradicinę pamoką-viktoriną "Stop rūkymui".

All-focusIšsamiai supažindinę su rūkymo daroma žala tiek rūkančiajam, tiek ir aplinkiniams, septintokai surengė žinių patikrinimą klasių komandoms. Visi dalyviai buvo apdovanoti simboliniais prizais - saldumynais.

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Projektas „Atverk langą į mokyklą“

nr3Tradicinis šešiamečių ir ketvirtokų projektas „Atverk langą į mokyklą“ tęsiasi. Šio projekto pagrindinis tikslas – palengvinti būsimųjų pirmokų adaptaciją mokykloje. Ketvirtadienį priešmokyklinukai pakvietė savo didžiuosius draugus ir jų mokytoją D. Virkšienę  į šventę „Dėdės Rudenėlio dovanos“. Visus labai nustebino pasirodęs pats dėdė Rudenėlis. Savo svečius priešmokyklinukai  džiugino dainomis, šokiais, eilėraščiais, žaidimais. O ketvirtokų improvizacinis šokis „Be pavadinimo“ sužavėjo ne tik šešiamečius, bet pačią jų mokytoją. Pasivaišinę dėdės Rudenėlio dovanomis vaikai išsiskirstė po klases.

Aiva Raišuotienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė


Šešiamečių kelionės

nr7Naujuosius mokslo metus šešiamečiai pradeda keliaudami. Rugsėjo mėnesį aplankėme Lietuvos kurortą Palangą. Pasigrožėjome Botanikos parku, Birutės kalnu, pabraidėme Baltijos jūroje. Spalio mėnesį apsilankėme Mini zoologijos sode, kur vaikai turėjo stebėti konkretų gyvūną ir grįžę į klasę kuo tiksliau jį nupiešti. Grįžę po atostogų priešmokyklinukai keliavo į Edukacines erdves, kur susipažino su Klaipėdos miesto istorija žaisdami su plančetėmis žaidimą „Žaliapėdis“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aiva Raišuotienė


Pirmoji pažintis su žvaigždėtuoju dangumi

photo-1481241857164-e8483bce922dSpalio 12 d. vakarą į mokyklos stadioną rinkosi jaunieji astronomijos smalsuoliai – gamtos mokslų mokytojas jiems paruošė ekskursiją po žvaigždėtą dangų. Ypač aktuali ji buvo 6 klasės moksleiviams, nes tą pačią dieną jie gamtos pažinimo pamokoje pradėjo susipažinimą su žvaigždynais. Susirinkusieji, lazerio pagalba, išmoko atpažinti Didžiuosius ir Mažuosius Grįžulo Ratus, Kasiopėją, Gulbę, Lyrą, Erelį, susirasti Šiaurinę žvaigždę, parodyti Didįjį Vasaros Trikampį ir kitus dangaus objektus. Mokiniams pasisekė, nes tą vakarą matėsi ir dvi planetos: Marsas ir Saturnas.

Gamtos mokslų mokytojas Arūnas Rasakevičius


Mokytojų ir Savivaldos diena
DSC01672 DSC01675 DSC01703 DSC01700 DSC01692 DSC01686

Gyvūnų globos diena

DSC01655DSC01670Pradinių klasių mokiniai spalio 4 d. į mokyklą atėjo ne vieni - atsinešė savo augintinius ir per pirmąsias pamokas kartu su jais džiugiai leido laiką: žaidė, pasakojo įvairius nutikimus, dalijosi...

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Europos kalbų diena

euSpalio 25 dieną mūsų mokykla šventė Europos kalbų dieną. Šventės tikslas – populiarinti daugiakalbę Europos kultūrą, skatinti mokinius mokytis kalbų ir per kalbas pažinti svetimas kultūras.

Tą dieną 5-10 klasių mokiniams pamokų nebuvo - kalbų mokytojos Aina Mockienė, Danutė Galminienė, Nataliia Lytovchenko ir Vitalija Vilkaitė organizavo  mobilią viktoriną "5 minutės". Po pietų edukacinę veiklą tęsėme Klaipėdos parodų rūmuose.

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Mokslo ir žinių dienos šventės akimirkos
DSC01560 DSC01557 DSC01572DSC01579DSC01617 20180903_095414 DSC01614

2018-2019 m. m. pradžios programa

Maple_Leaves_In_Lithuania-1Rugsėjo 2 d., 12:00 -  Šv. Mišios Plikių bažnyčioje.

Rugsėjo 3 d., 9:00 - Mokslo ir žinių šventė mokykloje. 


Šeimos diena

7"Šiluma, ramybė, atjauta, užuovėja, rūpestis, kantrybė, švelnumas, šviesa... Tai tik keletas žodžių, apibūdinančių artimiausius mums žmones – Mamas ir Tėčius." - šventinį koncertą, skitą šeimos dienai paminėti, pradėjo 5 klasės mokinė Sabrina Antonova. Po to sekė gražiausi pradinių ir 5 klasių mokinių posmai, dainos, šokiai. Renginį papuošė mokinių ansamblio ir solinės Rūtos (2 klasė), Eglės (5 klasė) bei Eimanto (1 klasė) dainos.

Dėkojame vaikus koncertui paruošusioms mokytojoms: Astai Petkienei, Aijai Paulauskienei, Juditai Zaksienei, Romai Stanienei, Daliai Virkšienei ir Aurelijai Plesevičienei.

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

2 3 4 5 6


Neužgesk, saulele

31961557_1967881066586665_303126125893124096_nSu saulele ėjo ir atėjo diena. Pabeldė į gimtąjį langą pirmas šviesos spindulėlis. Mano plaukus paglostė švelni, labai švelni ranka. Nėra ir nebus kitos tokios visame pasaulyje. Tai mamytės ranka.

– Miegok dar, vaikeli, – išgirdau širdį šildantį jos balsą. Oi, koks gražus ir malonus tas balsas! Gražesnis už visas sektas jos pasakas. Tas balsas išmokė mane gražiausios pasauly kalbos ir dainų.

Mamulyte, aš tau padovanosiu saulę. Gražiausią saulę, kokią tik mokėjau nupiešti. Mamyte, tu – mano saulė. Neužgesk, saulele... Nebeturėsiu kitos

Šiais nuostabiais P. Širvio žodžiais prasidėjo penktadienio rytas priešmokyklinukų grupėje. Visos dainos, eilėraščiai, šokiai ir žaidimai buvo skirti mylimiausiam žmogui – Mamai. Vaikai dovanojo savo šypsenas ir juoką, pačių darytas atvirutes ir pieštus piešinius, išmoktas daineles ir eilėraščius.  Lietuvių liaudies pasakos „Vilkas ir septyni ožiukai“ incenizacija prajuokino visus.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė A. Raišuotienė


Ekskursija į įmonę „Fortum Klaipėda“

20180417_110157Balandžio 17 d. devintokai ir dešimtokai vyko į įmonę „Fortum Klaipėda“. Prieš tai aplankė Klaipėdos technologijų mokymo centrą. Ten susipažino su specialybėmis, kurias gali įgyti mokydamiesi šiame centre. Taip pat apžiūrėjo įvairius kabinetus, tokius kaip siuvimo, floristikos, interjero dizaino, kirpyklos, masažų ir t.t.

20180417_115111Vėliau moksleiviai nuvyko į įmonę „Fortum Klaipėda“. Įmonės atstovas pristatė technologiją kaip perdirbamos atliekos ir kur panaudojama gauta energija. Papasakojo apie įmonės veiklą ir perspektyvas. Moksleiviams kilo daug klausimų, į kuriuos darbuotojas atsakė. Apsirengę apsaugos priemonėmis: liemenėmis ir šalmais, vaikštinėjome po įmonę ir stebėjome vykdomus procesus.

20180417_122112Didžiausią įspūdį padarė šiukšlių kalnai, kilimas  liftu ant stogo, nuo kurio atsivėrė visa Klaipėda. Per sklendę galėjo pamatyti degimo procesą, kur temperatūra virš 1000 °C. Kelionės metu padarėme išvadą, kad tokių įmonių turi būti kuo daugiau. Tai mūsų ateitis.

 Chemijos – fizikos mokytoja metodininkė Jurgita Kazlauskienė


Forumas ,,Skrydis į sveikatą“

20180412_144613Balandžio 12 dieną Gargždų kultūros centre vyko forumas ,,Skrydis į sveikatą“, kurio tikslas buvo suburti ugdymo įstaigas į sveikatą ugdančių mokyklų tinklą, pristatyti jo naudą ir pasiekimus.

Mūsų mokyklos komandą sudarė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Leonauskienė ir 10 klasės moksleivė Eidvilė Šalamovaitė. Jos skaitė pranešimą ,,Gyvybė vandens laše“, kurio pagalba atskleidė vandens svarbą žmogaus organizmui, pateikė klausytojams testą, pasakojo apie būtinybę saugoti gėlo vandens išteklius.

Dėkoju abiems pranešėjoms už originalų pranešimo formatą ir gražų bendravimą su klausytojais.

Audronė Vaičiulienė

 

Evos Labutytės 80-mečio minėjimas

20180415_1231572018 m. balandžio 15 dieną minėjome dailininkės Evos Labutytės 80-metį. Renginys vyko Plikių parapijos evangelikų-liuteronų bažnyčioje.

20180415_123207Šv. mišias laikė klebonas Liudvikas Fetingis, prisiminimais dalinosi profesorius Helmutas Arnašiu, Lietuvininkų bendrijos pirmininkė rašytoja Edita Barauskienė.

Audronė Vaičiulienė


Jūsų parama yra labai svarbus indėlis

Jūsų parama yra labai svarbus indėlis rūpinantis mokyklos materialine baze, puoselėjant tradicijas, gerinant mikroklimatą. Tikimės, kad ir šiemet nepamiršite atlikti šį gerą ir svarbų darbą! DĖKOJAME! Viskas labai paprasta: Pirma, prisijungiate prie VMI elektroninio deklaravimo sistemos. Antra, elektroninio deklaravimo sistemoje užpildote arba atsisiunčiate formą FR0512: 1. Nepamirškite pažymėti 6S laukelio, o gavėjo tipą E1 laukelyje nurodykite “2”. 2. Į formos laukelį E2, kur reikia nurodyti identifikacinį paramos gavėjo numerį, įrašykite mokyklos kodą: 191791760. 3. Laukelyje E4, kur nurodomas skiriamos paramos dydis procentais, galite įrašyti skaičių savo nuožiūra: 2; 1,5; 1 ar 0,5 procento. Tikriausiai aukojate ne tik mums, bet ir kitoms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms ir pan.? Mažesnė negu 2 procentai auka – tai jokia bėda! Mes nuoširdžiai vertintume bet kokio dydžio paramą, tegu ir 1 ar pusę procento. Jei deklaraciją pildote ranka, tai viskas pildoma taip pat – svarbiausia, nepamirškite apačioje pasirašyti! Ranka užpildytą formą siųskite adresu: VMI, Vasario 16-osios g. 21, Gargždai. Arba pristatykite tuo pačiu adresu (turėkite asmens dokumentą). Formą galite gauti pas mokyklos sekretorę. Iškilus neaiškumams skambinkite tel 867632185.


Chemikų-fizikų popietė

2fAntrus metus iš eilės fizikos ir chemijos mokytoja Jurgita Kazlauskienė organizuoja chemikų-fizikų popietę-konkursą, kurioje be mūsų mokyklos mokinių dalyvauja ir Kretingalės bei Dituvos pagrindinių mokyklų komandos.

3fRenginio metu mokiniai atlieka įvairiausias praktines užduotis, sprendžia teorinius klausimus susijusius su gamtos mokslais.

1fDžiugu, kad šiais metais visų trijų mokyklų komandos pasirodė apylygiai, nugalėtojus lėmė kelių taškų skirtumas: III vieta atiteko mokiniams iš Kretingalės pagrindinės mokyklos, II vieta - Dituvai, o I-oji vieta - mūsų mokyklos mokiniams.

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Velykų belaukiant

20180330_133525Visi su džiaugsmu laukiame pačios gražiausios pavasario šventės šv. Velykų. Kad šis laukimas papuoštų ir mūsų dienas mokykloje, kaip ir kasmet, anglų kalbos mokytojos D. Galminienės paraginti, 5-10 klasių mokiniai dalyvavo projektinėje veikloje „Easter Cards“.

Mokiniai stengėsi, kad jų padaryti darbeliai būtų ne tik estetiškai gražūs bet ir skleistų šilumą savo gražiu, šiltu sveikinimo tekstu anglų kalba.

20180330_133532Visi mokinių (o kartais ir su tėvelių pagalba) padaryti darbeliai verti pagyrimo. Nuoširdus ačiū visiems. Tačiau labiausiai šiais metais norėtųsi pasidžiaugti  5-os klasės mokinių Gabrielės Paulauskaitės, Gabrielės Šlajutės, Vestos, Aido, Justo; 6-os klasės Gabijos ir Donato; 7-os klasės Aurimo ir Gabrielės; 8-os klasės Austėjos ir Edvino; 10-os klasės Austėjos ir Emos padarytais šventiniais atvirukais – sveikinimais.

Dėkojame už jūsų skleidžiamą šventinę nuotaiką, linkėjimus. Tegu jie visi išsipildo. Pavasarinio džiaugsmo jūsų namams, jūsų šeimoms, kiekvienam mūsų mokyklos bendruomenės nariui. Mokinių darbeliais galima pasidžiaugti surengtoje parodėlėje. Dar kartą ačiū mokiniams. Gražių švenčių!

Danutė Galminienė, anglų k. mokytoja


Edukacinė išvyka į Pranciškonų vienuolyną
 

20180320_085234[1]Likus porai savaičių iki vienos didžiausių krikščionių švenčių - Velykų, 4 klasės mokiniai lankėsi Kretingos pranciškonų vienuolyne, kur vienuolis br. Ramūnas OFM pravedė istorinę-religinę pamoką: papasakojo apie vienuolių kasdienį gyvenimą, supažindino su bažnyčioje esančių altorių simbolika, atsakinėjo į įvairius mokinių klausimus bei padėjo vaikams, uždegus žvakutes prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus, pasimelsti už jų ateitį, mamas, tėčius ir pan.

Pamokos pabaigoje, didžiuliam vaikų džiaugsmui, užlaipino visus į bažnyčios bokštą, nuo kurio atsiskleidė nuostabi Kretingos miesto panorama.

Andrius Mizgiris, tikybos mokytojas

20180320_091542[1] 20180320_084349[1] 20180320_084119[1]

Kovo 11-oji

Kovo 9 dieną mokykloje vyko Kovo 11-os - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo renginys. Dėkojame visiems dalyviams ir mokytojoms, padėjusioms pasiruošti: muzikos mokytojai Astai Petkienei ir šokių mokytojai Aijai Paulauskienei. Ačiū vedantiesiems Darjai Beliakovai ir Aurimui Raišuočiui. Sveikiname konkurso "Dainuoju Lietuvai" pirmos vietos nugalėtojus -penktokes Sabrina Antonova ir Eglę Savickaitę bei "Juliją ir šeštokus".

Edita Stanienė, socialinė pedagogė

DSC00851 DSC00847 DSC00850 DSC00862 DSC00861 DSC00871

Myliu tave, Lietuva!

vasar16 prLietuvos šimtmečio jubiliejų visi norime įprasminti įvairiais renginiais. Priešmokyklinukai ir jų tėveliai suorganizavo darbelių parodą „Myliu tave, Lietuva!“. Buvo stengiamasi, kad kuriant darbelius vyrautų tautinis akcentas. Esame dėkingi tėveliams už supratingumą, aktyviai įsijungiant į veiklą.

vasar16prmVasario 15- tos rytą, mūsų grupėje vyravo iškilminga nuotaika, rinkosi susikaupę vaikai, pasidabinę tautine atributika. Minėsime Lietuvos gimtadienį, kuriai sukanka 100 metų. Minėjimą pradėjome Tautine giesme, auklėtoja Zita pravedė viktoriną „Ką žinau apie Lietuvą“, Simonas D. ir Gabrielė L. Lietuvai padovanojo A. Matučio eilėraštį „Aš tavo gimtinė“, visi kartu, dideli ir maži, šokome, dainavome, žaidėme. O, koks gimtadienis be torto ? Šventę vainikavo priešmokyklinukų žygis aplink Plikius.

Aiva Raišuotienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja


Užgavėnių šventė
uzgavDar nespėjusią ateiti žiemą vasario 12 dieną varėme iš kiemo, šventėme Užgavėnes. Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Per Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų (Kristaus prisikėlimo). Nuo ryto grupėse buvo didelis šurmulys. Vaikai persirengę įvairiais personažais kėlė triukšmą, ėjo pas kaimynus į  kitas grupes, visi kartu maišė blynų tešlą. ugav2 Mažieji liko grupėje kepti blynų, visi kiti, išgarmėjo į kiemą, kur traukė virvę, žaidė sniego mūšį, šoko ir dainavo, ir visaip kitaip triukšmavo. Šventė baigėsi Morės sudeginimu.

Aiva Raišuotienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė


Lietuvos gimtadienis paminėtas Plikių mokykloje
16a20180215_10472420180215_112727DSC00827DSC00782

Be galo garsiai nuskambėjęs Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kvietimas kartu švęsti Valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų, pasiekė ir I. Labutytės mokyklos mokinius, mokytojus bei gerbiamus svečius. Garbingą rytą pradėjome ekumeninėmis pamaldomis Plikių Liuteronų evangelikų bažnyčioje, kurioje kunigai Liudvikas Fetingis ir Vytautas Liesis malda bei palaiminimu kvietė jaunąją kartą mylėti Tėvynę , artimą ir Dievą.

Mokykloje renginys prasidėjo J. Marcinkevičiaus ištrauka iš dramos „Mindaugas“ inscenizuotu spektakliu, kuriame vaidino mokiniai, o svečiuose garsiai suokė ir drebino kojytėmis Girkalių folkloro ansamblis „Cyrolioks“, visą renginį vainikavo žinių viktorina, kurioje pergalės skonį ragavo mokytojų bei mokinių komandos.

Renginio video akimirkos: eisena, mokinių vaidinimas, folkloro ansamblis „Cyrolioks“, Gimtadienio tortas.  

Vitalija Vilkaitė, lietuvių k. mokytoja


Edukacinis užsiėmimas ,,Stebuklingas pasakų pasaulis"

20180119_111345Sausio 19 d. Plikių miestelio bibliotekininkė V. Bučkienė pirmokus pakvietė į edukacinį užsiėmimą ,,Stebuklingas pasakų pasaulis" skirtą Šarlio Pero 390 gimimo metinėms. Mokiniai susipažino su šio autoriaus pasakomis, inscenizavo pasakas, vartė knygutes, ieškojo paslėptų užduočių, piešė. Užsiėmimo pabaigoje surengė piešinių parodėlę.

Judita Zaksienė, 1 klasės mokytoja


Šachmatų varžybos skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio progai.

20180202_131319Šiandien prasidėjo šachmatų varžybos skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio progai.  5 – 7 klasių grupėje pirmauja Nerijus Gumenov, o 8 – 10 klasių grupėje lyderiauja Laurynas Pleškys. Vasario  9 dieną  išsiaiškinsim nugalėtojus. Sėkmės varžybose!

 Šachmatų būrelio mokytoja Jurgita Kazlauskienė


"Kalėdinės eglutės" konkursas
20171227_120915Pirmokai ir jų tėveliai buvo pakviesti dalyvauti ,,Kalėdinės eglutės" konkurse. Daugelis atsiliepė į kvietimą ir klasę papuošė savo darbeliais. Visi buvo labai išradingi, todėl visų darbai buvo įvertinti ir apdovanoti.

Judita Zaksienė, 1 klasės mokytoja


Atmintis gyva - nes liudija

DSC00751Sausio 12-ąją, mokykla įsijungė į respublikinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“. Pamokų pradžioje visuose languose sužibo žvakučių liepsnelės, kruvinų sausio įvykių kovotojams atminti, o aktų salėje susirinkę mokiniai ir mokytojai prisiminė anų dienų svarbiausius įvykius - dovanojusius mums laisvę.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Gerumo žvaigždė Plikiuose

DSC_2218Kaip gera dovanoti džiaugsmą – tai patyrėme ir šiais metais prieš Kalėdas, apsilankę Plikių Slaugos ligoninėje. Per mokslo metus keletą kartų apsilankome ligoninėje su įvairiomis muzikinėmis programomis ir kitais renginiais, bet prieš Kalėdas jaučiame ypatingus jausmus ir emocijas. Visada gauname vis kažką duodami, taip buvo ir šiais metais. Ketvirtos klasės mokiniai žaidė advento žaidimus, pasakojo atsitikimus, dainavo kalėdines dainas, pradžiugino vaidinimu apie Kūdikėlio Jėzaus gimimą. Jiems padėjo penktokai, muzikos mokytoja Asta, mokytoja Aušra ir tikybos mokytojas Andrius.

DSC_2216Pabaigoje visi sugiedojome Kalėdinių giesmių ir tikrai pajutom, kad šventės visai jau čia pat. Apsikeitėme dovanėlėmis, palinkėjome vieni kitiems, kas gera ir brangu, apsikabinome ir pasiruošėme sutikti Naujus metus kur kas geresni... Atrodo, tiek nedaug reikia, bet tai taip svarbu...

Muzikos mokytoja Asta Petkienė


Įžiebkime gerumo žvaigždę širdyse

4Trečią Advento savaitę pradinių klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis Judita Zaksiene, Roma Staniene, Dalia Virkšiene, Aušra Pociuviene, muzikos mokytoja Asta Petkiene bei tikybos mokytoju Andriu Mizgiriu vedė atvirą integruotą renginį „Įžiebkime gerumo žvaigždę širdyse“. Renginį stebėję kitų mokyklų tikybos, pradinių klasių mokytojai bei  švietimo skyriaus vyr. specialistė Adelija Radžienė, džiaugėsi vaikų gebėjimu ir nuoširdumu perteikti svarbiausius Advento papročius, tradicijas per žaidimus, dainas, šokius, mįsles, pasakas ir pan. Šventę vainikavo 4 klasės mokinių vaidinimas apie Kūdikėlio Jėzaus gimimą.

Kitą dieną, su šiek tiek pakoreguota Adventine programa, vaikai apsilankė Plikių miestelio senelių globos namuose.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris

3 2 7 1 6DSC_2216DSC_2218 5DSC00673


Gražios tradicijos tęsiamos

20171227_094610Artėjant gražiausioms metų šventėms mūsų mokyklos 5-10 klasių mokiniai, kaip ir kasmet, papuošė mokyklą savo gražiais kalėdiniais atvirukais. Juose sudėjo šventines mintis, magiškas spalvas ir kalėdinį švytėjimą.

20171227_094544Dalyvaudami šiame projektiniame darbe „Christmas Cards“ mokiniai išmoksta padaryti tikrai šventinius sveikinimus, kuriuos galima dovanoti savo artimiausiems žmonėms“, - sako anglų kalbos mokytoja D. Galminienė.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Netradiciniai muzikos instrumentai

DSC_2188Mokykloje maloniai nustebinti būname tikrai ne kiekvieną dieną. Džiaugiuosi penktokų išradingumu (prie to prisidėjo ir tėveliai) – puikiai padaryti netradiciniai muzikos instrumentai. Uždavus muzikos pamokai tokį namų darbą, pasidaryti instrumentus iš namų apyvokos daiktų ar daržovių, nesitikėjau jokių stebuklų, bet vaikai tikrai nustebino: iš morkų padaryti skudučiai ir dūdelės (Simas, Nerijus, Indrė, Edvinas), iš popieriaus – dūdelė ir gitara (Eglė, Ayda), iš plastikinių kibirėlių ir kavos indelių – būgnai su daržovių lazdelėm (Kamilė, Laurynas, Indrė), o barškučių gausa – iš antrinių žaliavų su kruopom ir papūgų maistu...

DSC_2192Instrumentų pavadinimai ne ką prastesni: Kulšelės su sriuba, Morkų muzikantai, Būgmaišis, Žibingieji būgnai, Muzikinė morka, Geltonas paukštis, Pupos skamba, Vėjo pūtiklis, Lietus, Makaronų sriuba, Rusiška gitara, Balanda, Skambutis į pertrauką, Bulvė ir skylutės, Pepsi vanduo, Barškuolė...

Muzikos mokytoja Asta Petkienė


Išvyka į Pajūrio regioninį parką

20171211_130736Gruodžio 8 d. penktokai važiavo į Pajūrio regioninį parką. Oro sąlygos nebuvo pačios geriausios, todėl vaikštinėti pajūriu „Jaunieji tyrinėtojai“ nesiryžo. Į audringą jūrą pasižvalgė  nuo Olandų kepurės skardžio. Bet šiltai ir jaukiai mus priėmė Pajūrio regioninio parko direkcija. Patogiai įsitaisę ant sėdmaišių, penktokai žiūrėjo filmą apie Pajūrio regioninį parką. Vėliau su jais bendravo vyr. Ekologas Erlandas Paplauskis, kuris atsakė į visus moksleiviams iškilusius klausimus, pademonstravo, kaip susidaro kopos. Vėliau vaikai praktiškai galėjo surasti paukščių gyvenamas vietoves, sukonstruoti įvairias žuvis. Visi, kurie norėjo buvo paženklinti anstpaudu – tatuiruote jūros kiaule (Baltijos jūros delfinu).

 Būrelio „Jaunasis tyrinėtojas“ mokytoja Jurgita Kazlauskienė


Mama - mokytoja

20171205_114515Pirmoje klasėje dailės ir technologijų pamokoje svečiavosi Elzės mama. Viešnia vaikams papasakojo apie Adventą, simbolius, bei atsineštus augalus ir priemones, kurias naudos kuriant vainiką. Visi įsitraukė į veiklą ir džiaugėsi  savo puikiai pavykusiu darbu.

Mokytoja J. Zaksienė


Popieriaus istorija, senoji popieriaus gamyba
20171117_095846Lapkričio 17 d. trečiokai vyko į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų. Užsiėmime ,,Popieriaus istorija, senoji popieriaus gamyba" mokiniai išklausė popieriaus atsiradimo istoriją. Patys iš popieriaus masės pasigamino popieriaus lakštus. 20171117_100658Juos kūrybiškai panaudos dailės ir technologijų pamokoje.

             Dalia Virkšienė, 3 kl. mokytoja


Paroda "Rudens gėrybės"

20171026_090707Spalio mėnesį pradinių klasių mokiniai dalyvavo ,,Rudens gėrybių" parodoje. Daugelį pradžiugino vaikų ir tėvų išmonė ir kūrybiškumas. Visi palyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.

Judita Zaksienė, 1 klasės mokytoja


Pilietinė akcija
20171027_121337Spalio 27 d. trečiokai aplankė  Plikių miestelio kapines. Mokiniai uždegė žvakutes ant I. Labutytės ir savo artimųjų kapų.

Dalia Virkšienė, 3 klasės mokytoja


Edukacinis spektaklis apie saldumynų žalą

20171109_084144Ketvirtadienio rytą, per pirmą pamoką, pradinių klasių mokiniai stebėjo nuotaikingą, muzikinį, pamokantį spektakliuką „Mergaitė Doli saldainių šalyje“.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Projektas „Atverk duris į mokyklą“

atverk durisAntradienį, ketvirtokai ir priešmokyklinukai, pradėjo vykdyti tradicinį projektą „Atverk duris į mokyklą“, kurio pagrindinis tikslas – palengvinti būsimųjų pirmokų adaptaciją mokykloje. Pirmojo susitikimo metu vaikai susipažino vienas su kitu, su mokytoja Aušra. Priešmokyklinukai deklamavo eilėraščius, šoko, vaidino, mynė mįsles apie rudenį. Visi klausėsi K. Kasparavičiaus kūrinio „Kiaulės“ ir diskutavo apie žmonišką bei kiaulišką elgesį. Pasivaišinę saldumynais vaikai išsiskirstė po savo klases.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė A. Raišuotienė


Projektai „Rudenėlio takeliu" ir "Rudenėlio dovanos"

rudenDarželio vaikai tęsia tradicinį projektą „Rudenėlio takeliu“. Šiemet savo rudeninei kelionei po mišką, daržą ir sodą pasirinkome spalio 24 d., antradienį. Diena pasitaikė šalta ir vėjuota. Vaikai nepaisydami darganoto oro nuotaikingai šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius, mynė mįsles, ieškojo grybų. Šių metų projektą užbaigė bendras kūrybinis darbas „Rudens mandala“, kuriai vaisius, daržoves, kaštonus sunešė vaikai ir auklėtojos.

ruden2Paskutinį spalio penktadienį  priešmokyklinukai džiaugėsi rudenėlio dovanomis. Gausiai susirinkusius  tėvelius vaikai pradžiugino dainomis, šokiais, eilėraščiais bei nuotaikinga lietuvių liaudies pasakos „Ropė“ incenizacija. Visus svečius džiugino rūbinėje esanti rudeninių gėrybių parodėlė. Ačiū visiems tėvams už originalias rudenines kompozicijas.

Aiva Raišuotienė, grupės auklėtoja


Padėka konkurso "Sveikuolių sveikuoliai" dalyviams

20171026_103823Dėkoju visoms mūsų mokyklos komandoms, dalyvavusioms konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“, bei pedagogams, savo kasdieniu darbu prisidėjusiems prie sveikatos žinių ir įgūdžių formavimo.

20171026_103807Džiaugiuosi, kad ir vyresniųjų klasių mokiniai turi nemažai žinių sveikatos srityje, kad galiu pasveikinti aštuntokus su II-ąja vieta! Komandos nariai: Austėja, Aistė, Kamilė, Dominykas, Gvidas.

20171026_103816Linkiu visiems ir gyvenime būti tikrais sveikuoliais. Gilinkit savo žinias, o blogus įpročius keiskite į geresnius. Ne viskas pakeičiama lengvai ir iš karto, todėl ypač svarbu teisingą kryptį pasirinkti gyvenimo kelio pradžioje.

  Direktorė Audronė Vaičiulienė

Padėka gabiems mokiniams - spektaklis
20171020_140823Spalio 20 d. būrys pradinių klasių mokinių vyko į spektaklį. Žiūrėjo žaismingą muzikinę inscenizaciją pagal V. Žilinskaitės kūrinį ,,Melagių pilis". Visus sužavėjo Naisių vasaros teatro aktorių vaidyba, žaidimai, dainos. Vaikai suprato, kad pagrindinis veikėjas Dinas blogai elgėsi meluodamas, todėl ir pakliuvo į Melagių pilį. Po spektaklio mokiniai susitiko su aktoriais. Visi grįžo laimingi ir pilni gerų įspūdžių.
Mokytoja J. Zaksienė

Konkurse "Sveikuolių sveikuoliai" laimėta II vieta
DSC00520Vakar, spalio 24 d. Dovilų mokykloje vyko penktų - šeštų klasių konkursas "Sveikuolių sveikuoliai". DSC00525Mūsų mokyklą puikiai atstovavo penktokų komanda: Sabrina, Ayda, Justas, Nerijus ir Orestas. Užėmėm II vietą. Nuo pirmos vietos skyrė tik vienas taškas. DSC00541 Komandai padėjo ruoštis sveikatos priežiūros specialistė Rima ir socialinė pedagogė Edita

Konkurse ,,Sveiki dantys" laimėjome 1 vietą

20171012_115509Spalio 12 d. 3 klasės komanda dalyvavo konkurse ,,Sveiki dantys", kuris vyko Vėžaičių konferencijų salėje. Konkurse dalyvavo septyniolikos mokyklų trečiokų komandos.

20171012_095404Komandos sprendė kryžiažodžius, atliko atpažinimo užduotis bei ieškojo, kurie maisto produktai yra sveiki ir nesveiki dantims. Mūsų trečiokai iškovojo 1 vietą. Grįžome laimingi ir su dovanomis.

Dalia Virkšienė, 3 klasės mokytoja


Pasaulinė Gyvūnų diena
20171004_083127-1728x2304Spalio 4 dieną Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos pradinukai į mokyklą rinkosi ne vieni, o su  savo augintiniais. Svečiavomės vieni pas kitus, džiaugėmės gyvūnais. 20171004_081535O jų buvo įvairių: katinėlių, šuniukų, peliukų, triušiukas, sraigutės, žuvytė, net vabaliukas. Buvo labai smagu stebėt, glostyt, laikyti rankose... 20171004_081941Tik ar gyvūnėliams tai patiko? Vėliau žiūrėjome filmą apie gyvūnus.

Roma Stanienė, 2 klasės mokytoja


Išvyka į muzikinį teatrą
20171010_105423Spalio 10d. pirmos ir trečios klasės mokiniai lankėsi Klaipėdos muzikinio teatro operoje ,, Bulvinė pasaka".

Judita Zalsienė, 1 klasės mokytoja


Praktinė pamoka-išvyka "Traukinių eismas"
20170929_112056Rugsėjo 29 d. trečiokai keliavo greituoju traukiniu iš Kretingos į Klaipėdą. Susipažinome su šių miestų traukinių stotimis. Pabuvojome Klaipėdos autobusų stotyje. Pasivaikščiojome po rudenėjantį skulptūrų parką. Kelionė buvo trumpa, bet įspūdinga.
           Mokytoja Dalia Virkšienė

Europos kalbų diena

Rugsėjo 27 dieną mūsų mokykla šventė Europos kalbų dieną: 6-10 klasių mokiniai papuošė mokyklos koridorius įvairiais edukaciniais Europos kalbų stendais, o per ilgąją pertrauką mokytojos Aina Mockienė,  Danutė Galminienė ir Nataliia Lytovchenko pakvietė mokinius į nuotaikingą viktoriną, kur paruošė dalyviams įvairių klausimų ir užduočių susijusių su lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Per penktąją pamoką vyko įspūdingas poezijos, muzikos, šokio ir teatro renginys, kurį vedė profesionalūs aktoriai: Dalia Kanclerytė, Aleksas Mažonas ir Arūnas Raudonius.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris

DSC00456DSC00468DSC00480DSC00478DSC00483DSC00497DSC00491DSC00487

Sveikiname!
20170918_094936Sveikiname Gabiją Trakytę, 3 klasės mokinę, laimėjusią I vietą tarptautinėse gimnastikos varžybose Maltoje.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Rugsėjo 1-osios programa
rugsejo 1
 • 9:00 – Šv. Mišios Plikių Šv. Šeimos bažnyčioje.
 • 10:00 – Mokslo metų pradžios šventė mokyklos kieme.
 • 11:00 - Pirmoji pamoka su klasės vadovu(-e).

Direktorė Audronė Vaičiulienė


Vaikų vasaros dienos stovykla „Keliaujantys amatininkai“

20170627_1034372017 m. Birželio 26-30 dienomis vyko vaikų vasaros dienos stovykla „Keliaujantys amatininkai“. Stovykloje dalyvavo vaikai iš Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos, Kretingalės pagrindinės mokyklos bei Girkalių pradinės mokyklos. Mokyklų autobusiukai penkias dienas nuo 9 val. ryto surinko visus norinčius dalyvauti stovykloje vaikus ir kas rytą vežiojo iki Plikių miestelio, nuo kurio prasidėdavo vis skirtingos ekskursijos: į Judrėnus, Dariaus kaimą Stepono Dariaus gimtinę; į gintaro fabriką Klaipėdoje; į karilijonų bokštą bei ekskursiją po senamiestį; į Dreverną Jono Gižo sodybą; į muziejų apie Mažąją Lietuvą.

20170627_110233Programoje dalyvavo 34 mokiniai, vyko du mokyklinai autobusai.

Vaikai kas dieną turėjo skirtingą temą susijusią su XIX-XXa. pr.  amatais. Vykstant į objekto vietą autobuse su dalyviais buvo diskutuojama amato svarba anų laikų metu. Muziejuose iš pateiktos medžiagos dalyviams reikėjo sudėlioti dėlionę, dalyvauti viktorinose, atsakinėti į klausimus tiesiogiai, atlikti darbelius iš ta tema susijusio medžiagos: molio lipdymas, vėtrungės gaminimas ir pan. Stovykloje vaikai žaidė daug ir įvairių bei autentiškų senovinių žaidimų, kaip žuvies (medinės) gaudymas su dirbtine meškere, laivo dėlionės, gintaro gaudymas ir rinkimas, žaidimas apie prekybą bei paštininko darbą, lėktuvo pilotavimą. Žaidimai stovyklų metu buvo susiję su tema bei vietove (Stepono Dariaus gimtinėje žaidimai aktyvūs, susiję su noru skristi; Jono Gižo etnografinėje sodyboje žaidimai susiję su žvejo amatu, laivyba, žuvų pasauliu) ir pan.

20170630_103804Stovyklos metu vaikai buvo ugdomi pažinti kraštą per ekskursijas, muziejų lankymą su edukacijomis, interaktyvius žaidimus po muziejų gamtoje, skatinamas kultūrinis išprusimas, pagarba protėvių žemei, tradicijai, verslams.

Stovyklos vadovė Liucija Kyguolytė-Šeputė


Dešimtokų išleistuvių šventės akimirkos
DSC00430DSC00419DSC00424DSC00415DSC00413DSC00410

Pažintinė-sportinė veikla prie Ilgio ežero

DSC_1595Birželio 1-2 dienomis 7-10 klasių mokiniai su klasių vadovais Tatjana Zaksiene, Asta Petkiene, Audone Daniene, Gintaru Nakučiu, IT mokytoju Egidiju Šiauliu ir pavaduotoju Andriu Mizgiriu užbaigė 2016-2017  mokslo metus vykdydami pažintinę-sportinę veiklą prie Ilgio ežero, Plungės r.

DSC_1625Mokytojų komanda mokiniams paruošė įvairių integruotų pamokų praktines užduotis: istorijos, geografijos, dailės, anglų, muzikos, kūno kultūros. Pasiskirstę į 4 komandas moksleiviai dalyvavo orientacinėse ir sporto varžybose, klausydami muzikos kūrinių atliko anglų, lietuvių kalbų ir kitas užduotis. Vėlai vakare vaikai smagiai leido laiką šokdami, žvejodami, žiūrėdami filmus. Kitos dienos rytą, aptarę edukacinės išvykos įspūdžius, laimingi ir patenkinti grįžome namo.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Dieninė vasaros stovykla „Mūsų dienos kaip šventė“
20170605_101032Birželio pradžioje Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje vyko dieninė vasaros stovykla „Mūsų dienos kaip šventė“. Stovyklą finansavo Klaipėdos rajono savivaldybė, paramą skyrė Kristianstado švedų lietuvių bendruomenė, taip pat prisidėjo tėvai. Stovyklos metu vaikai buvo įtraukti į kultūrinę - sportinę veiklą. 20170605_120935Buvo sudaryta galimybė neformalioje aplinkoje tęsti formalųjį ugdymą, ugdyti socialinius įgūdžius, skatinti saviraišką. Projekto dalyviai važiavo į pažintines ekskursijas. Vasaros stovyklos „Mūsų dienos kaip šventė“ metu buvo užtikrintas vaikų užimtumas ir saugumas. 20170606_102012Vaikai turėjo galimybę rinktis jiems patinkančią veiklą, realizuoti savo gebėjimus, įvairaus amžiaus vaikų bendravimas labiau sutelkė mokyklos bendruomenę. Dėkoju visoms mokytojoms, kurios rūpinosi vaikais, padėjo atskleisti kiekvieno vaiko gabumus ir įgyvendinti jų sumanymus.

Stovyklos vadovė socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Išvyka į Klaipėdos zoologijos sodą
20170526_1214192017 – 05 – 26 „Jaunasis tyrinėtojas“ būrelio moksleiviai vyko į Klaipėdos zoologijos sodą.  Zoologijos sode pamatė apie 200 vienetų gyvūnų. Šią kolekciją sudaro per 150 rūšių, iš kurių nemažai yra įtrauktos į Lietuvos ir Tarptautinę raudonąsias knygas. Taip pat pamatė vienus iš rečiausių Baltijos šalyse baltuosius tigrus. Moksleiviai stebėjosi, kad dar statoma naujų aptvarų ir tai reiškia, jog zoologijos sodas plečiasi. 20170526_115717Vaikai mielai pozavo su gyvūnais ir net nepastebėjo, kaip greitai praėjo laikas. Pilni įspūdžių ir gerų emocijų grįžome namo.

 „Jaunasis tyrinėtojas“ būrelio mokytoja Jurgita Kazlauskienė


Edukacinė kelionė į „Klaipėdos vandenys“

20170504_113007(0)Gegužės 4 d. 9 – 10 klasės mokiniai vyko į edukacinę kelionę „Klaipėdos vandenys“. Nuvykę į „Klaipėdos vandenys“ klientų aptarnavimo centrą, persėdom į įmonės autobusą. Kartu su Kretingalės pagrindinės mokyklos devintokais važiavome į Dumpių nuotekų valymo įrenginius. Įmonės darbuotoja papasakojo apie nuotekų valymą, atliekų tvarkymą, kaip iš dumblo dujų gaminama elektra. Taip pat apvažiavome ir pamatėme visus objektus.

20170504_104359Tada išvykome į III vandenvietę, kuri yra vienintelė Lietuvoje naudojanti paviršinį vandenį. Ten taip pat mus pasitiko įmonės darbuotojas, kuris papasakojo ir parodė, kaip gaminamas vanduo patiekiamas gyventojų naudojimui. Moksleiviai džiaugėsi, kad pamatė ir sužinojo įdomių procesų.

 

Chemijos – fizikos mokytoja metodininkė Jurgita Kazlauskienė


"Mados blykstė 2017" konkurse laimėtas didysis Grand prix prizas

Gegužės 5 dieną Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje įvyko atviras, dinamiškas, kūrybiškas meninio ugdymo projektas - respublikinė vaikų ir jaunimo alternatyvios mados šventė – konkursas „Mados blykstė 2017“. Šis renginys organizuojamas kas dvejus metus, ir šiemet tai jau keturioliktoji mados blykstė. Renginyje dalyvavo 277 vaikų ir jaunimo modeliai iš visos Lietuvos: Šiaulių, Joniškio, Gargždų, Palangos, Klaipėdos, Radviliškio, Mažeikių, Tauragės, Alsėdžių ir Plungės.

Mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos Tatjanos Zaksienės, laimėjo didįjį Grand prix prizą.

Sveikiname ir kviečiame žiūrėti Žemaitijos televizijos reportažą apie konkursą.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris

 

Bendradarbiavimas

20170517_11394820170517_110646Priešmokyklinės grupės ir ketvirtos klasės vaikai bei jų mokytojos surengė bendrą veiklą. Baigdamos metų projektą pakvietė vaikus pasvajoti. Vaikai iškirpo aitvarus ir išmargino juos savo svajonėmis. Aitvarais papuošė mokyklos kiemą. Tegul jie plaikstydamiesi vėjyje mums primena, kad vasara jau netoli...

           Mokytoja J. Zaksienė


Edukacinė kelionė į Ievos Simonaitytės biblioteką

IMG_1739Edukacinė kelionė į Ievos Simonaitytės biblioteką, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti. Gegužės 8 d. išvyko tie mokiniai, kurie skaito ir daugiausiai perskaito vis įdomesnių knygų. Taip skatindami mokinių smalsumą, nutarėme padovanoti kelionę į Nacionalinę skaitymo šalį. Mokiniai turėjo galimybę sudalyvauti žinių viktorinoje, viena komanda tapo nugalėtojais.

 Bibliotekininkės Vitalija Vilkaitė ir Tatjana Zaksienė


Susitikimas su poete Zita Gaižauskaite

IMG_1727IMG_1730Gegužės 8 d. 10 val. į svečius atvyko poetė Zita Gaižauskaitė, kuri užbūrė savo kūryba mūsų mažuosius draugus. Priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę patys suvaidinti eilėraščių personažus, pabendrauti ir pasidalinti įspūdžiais su poete.

 Bibliotekininkės Vitalija Vilkaitė ir Tatjana Zaksienė


Edukacinė veikla „Knygos gimimas. Nuo idėjos iki knygų lentynos"

18405333_10207009249069140_1546740771_oTrečiadienį priešmokyklinukai vyko į Pegaso knygyną (Klaipėdos akropolyje), kur dalyvavo edukacinėje veikloje „Knygos gimimas. Nuo idėjos iki knygų lentynos“. Vaikai sužinojo visas paslaptis, kaip reikia sukurti įdomią knygą. Sužinoję daug naujų dalykų, peržiūrėję įdomiausių knygų lentynas, patys susikūrę svajonių knygutę ir pasisėmę džiugių emocijų grįžome į mokyklą.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė A. Raišuotienė


Sveikinimas Mamoms
Mama - toks, rodos, įprastas visiems, kasdienis žodis.Gal taip ir yra, kai sakome, kad mama nešiojo, mokė, ne kartą priglaudė pargriuvusį, užgautą, verkiantį. Bet, kai kiekvienas kalbame apie savo mamą, tas žodis jau kitoks – brangesnis, gražiau tariamas ir toks vienintelis.

20170505_112321Penktadienį priešmokyklinukai sukvietė mamas į šventę „ Sveika, Mamyte“. Vaikai mamoms dovanojo  pačias gražiausias dainas, šokius, eilėraščius,  nuoširdžiausius linkėjimus  ir nuotaikingą vaidinimą „Peliuko sveikinimas“.  Mamas pasveikinome pačių gamintomis dovanėlėmis, auklėtojos Renatos užaugintomis gėlėmis. O grupėje parengta mamyčių portretų parodėlė sužavėjo visas mamytes.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė A. Raišuotienė


Sveikiname Gabiją Trakytę

imageLenkijos sostinėje Varšuvoje vykusiame tarptautiniame meninės gimnastikos turnyre ,,Baby cup 2017", kuriame dalyvavo šešių šalių gimnastės, Gabija Trakytė (gim. 2008 m.) iškovojo II-ąją vietą!

Direktorė Audronė Vaičiulienė


Į pagalbą gamtai

18120260_1504148066293303_16717751_oGražų ir saulėtą pirmadienio  rytą pabiro darželio vaikučiai ir auklėtojos į kiemą. Visi įsijungė į visuotinę švarinimo akciją „Darom 2017“. Pedagogai su ugdytiniais tvarkė žaidimų aikšteles, stadione rinko šiukšles. Kiek kas galėjo, visi dirbo, triūsė po visą darželio teritoriją. Net patys mažiausi vaikai rinko šiukšles, dėjo į maišus, į kibirėlius, grėbė senus lapus. Po darbų kartu apibendrinome, kad daug rankučių didelius darbus gali nuveikti. Tikimės, kad vaikai, pridėję prie švarinimo darbų, pasigrožėję tvarkinga aplinka, švariomis grupių aikštelėmis, stengsis tinkamai elgsis kieme ir nešiukšlinti.

Priešmokyklinės grupės pedagogė A. Raišuotienė


Sėkmingas pasirodymas jaunųjų dainorėlių festivalyje „Augino močiutė“
augino mociuteBalandžio 24–25 dienomis Gargždų muzikos mokykloje vyko Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų dainų konkursas-festivalis „Augino močiutė“. Per abi dienas dainų konkurse-festivalyje sudalyvavo 160 dainorėlių iš įvairių rajono ugdymo įstaigų. Mūsų mokyklos solistė Rūta Norvilaitė (1 klasė) laimėjo III vietą. Mokinę paruošė muzikos mokytoja Asta Petkienė. Sveikiname!

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Pavasario mugė

20170428_09473020170428_09503020170428_102525Pavasario mugė“ – tradicinis mokyklos bendruomenės renginys, kuriame kiekvienas turi galimybę parodyti savo gebėjimus ir pasidžiaugti kitais. Mugės metu vyko prekyba-mainai, veikė mokinių kavinė ,,SKVOTAS“ (vadovė technologijų mokytoja metodininkė Tatjana Zaksienė), vyko ,,Talentų šou 2017“ (organizatorė socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė), daug teigiamų emocijų patyrė batuto mėgėjai. Dėkoju visiems organizatoriams ir dalyviams.

Direktorė Audronė Vaičiulienė


Sveikatą stiprinanti mokykla

SSM_logoMokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija įvertino mūsų mokyklos sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla.

Direktorė Audronė Vaičiulienė


Talentų šou 2017

DSC00303Balandžio 28 dieną mokykloje vyko kasmetinis konkursas „Talentų šou 2017“. Šis renginys vyksta nuo 2014 metų. Smagu, kad mes vis dar turime talentų. Dėkojame visiems konkurso dalyviams, vertinimo komisijai ir vedantiesiems.

DSC00276 „Talentų šou 2017“ pirmos vietos nugalėtojai šiemet buvo du dalyviai: šokių grupė „Wat‘s up“ (vdovas Giedrius Petrulis) ir Glorija Valčiukaitė (šokį paruošė pati). Antrą vietą su daina „Crazy“ užėmė Julija Jakubovskytė (pasiruošė pati). O trečios vietos nugalėtoja Rūta Norvilaitė (dainą „Pamačiau Kukutį padėjo atlikti Sabrina Antonova ir Justas Borisovas. Paruošė muzikos mokytoja Asta Petkienė).

DSC00259Žiūrovai savo numylėtiniais išrinko pradedančiųjų parkūrininkų grupę, kurią sudaro Arnas Armaitis, Stivenas Urbonas ir Donatas Zeigis. Komisijos nariai – mokytojos Danutė Galminienė, Aina Mockienė ir Dalia Virkšienė, du kart laimėtoja „Talentų šou 2015 ir 2016“ Gabija Trakytė ir buvę mūsų mokiniai – Džeinė Tomkevičiūtė ir Šarūnas Kazlauskas. Renginį vedė Gustė Kazlauskaitė ir Aistė Raišuotytė, muziką reguliavo Erikas Balsevičius.

DSC00243Dar kartą visiems dėkojame. Jūsų dėka įvyko puikus renginys. Iki kitų metų.

Renginio organizatorė socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Sveikiname Marių Šeputį
marius seputisBalandžio 8 d. Radviliškyje vyko XXI Lietuvos nacionalinis rankų lenkimo čempionatas, kuriame mūsų mokyklos 10 klasės mokinys Marius Šeputis laimėjo III vietą!

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Viktorina ,,Žinau, moku, galiu"

20170407_121125Balandžio 7 d. Ketvergių pagrindinėje mokykloje vyko viktorina ,,Žinau, moku, galiu", kurioje dalyvavo keturių rajono mokyklų - Ketvergių, Dituvos, Plikių I. Labutytės  pagrindinių mokyklų ir Tauralaukio progimnazijos mokyklos 1-4 kl. mokinių komandos.     Vaikai rungtyniavo, atliko įvairias linksmas užduotis. Viktorinos nugalėtojai buvo visi dalyviai.

20170407_123739Kiekvienas buvo apdovanotas padėkos raštais. Buvo labai smagu! Grįžome pilni įspūdžių ir linksmai nusiteikę.

Mokytoja Dalia Virkšienė


Atidarytas futbolo sezonas
20170406_142737Paskutinę savaitę prieš Velykų atostogas 5-8 klasių mokiniai pasiskirstę į dvi komandas oficialiai atidarė mažojo futbolo sezoną naujajame mokyklos sporto aikštyne.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Su didžiąja šventų Velykų Prisikėlimo švente.

ATeateinie be galo šviesus Velykų rytas, šviesus tikrai suvoktu Kristaus Prisikėlimo džiaugsmu Jūsų širdyse – neatimamu, neparduodamu, nepraeinančiu, amžinybėn nusitęsiančiuoju džiaugsmu. Tad – su didžiąja šventų Velykų Prisikėlimo švente.

Tikybos mokytojas Andrius Mizgiris


Projektas "Easter cards"

DSC00230Visi laukiame gražiausios pavasario šventės šv. Velykų. Kad šis laukimas papuoštų ir mūsų dienas mokykloje, jau tapo tradicija, jog 5-10 klasių mokiniai dalyvauja projektiniame darbe “Easter Cards” ir daro velykines atvirutes. Tikslas yra, kad mokiniai išmoktų padaryti darbelį ne tik estetiškai gražų, bet kad jis ir skleistų šilumą  gražiu sveikinimo tekstu anglų kalba. Metams bėgant, kai kuriems mokiniams pavyksta padaryti net tokius darbelius, už kuriuos galima mokėti pinigus.

DSC00232Anglų k. mokytoja Danutė kaupia geriausiai pavykusius mokinių darbus ir panaudoja juos kaip metodinę, vaizdinę medžiagą. Iki šiol mokiniai žavisi buvusios mokinės Rūtos Žičkutės darbais.

DSC00229Šiais metais geriausius darbus pateikė G.Lečkauskaitė (8 kl.), M.Alūzaitė (10 kl.), G.Veselis (10 kl.), A.Raišuotis ( 6 kl.), A.Čiuželis (7 kl.), E.  Trakys (5 kl.), I.Žičkus (5 kl.), K.Lukauskaitė (7 kl.), R.Razma (9 kl.) ir kt.

Tegul mūsų mokinių  išsakyti gražūs šventiniai linkėjimai pasiekia kiekvieno mūsų mokyklos bendruomenės nario šeimą. Su šv. Velykomis sveikiname Jus visus!

Anglų k. mokytoja Danutė Galminienė


Inkilėlių diena

17797780_1480449408663169_1892656783_oJau parskrido gandrai. Jie turi savo namelius, o mes kėlėme inkilus mažesniems paukšteliams.

Inkilėlių paroda, kaip priminimas, grupėje  akis džiugino keletą dienų, tad ją pamatyti galėjo ir mažieji draugai, mokytojai, atėję tėveliai. O inkilai patys įvairiausi - nuo pačių meniškiausių, tobuliausių iki pačių paprasčiausių ir gal ne tokių tikslių. Juk, gaminant inkilą, svarbu procesas, kuris padaro glaudesnį emocinį ryšį tarp vaiko ir tėvelių, suteikia vaikui meistrystės įgūdžių ir žinių apie gamtą.

O jūs jau iškėlėte inkilą savo namų sode ar artimiausiame miške?

Grupės pedagogė A. Raišuotienė


Bendradarbiavimas su Kretingalės darželiu

17692523_1479234568784653_1489480890_oPirmadienį priešmokyklinukai lankėsi Kretingalės darželyje. Žiūrėjome muzikinę pasaką ,,Snieguolė ir septyni nykštukai". Pasidžiaugėme bendraamžių sukurtu nuotaikingu spektakliu, susiradome naujų draugų. Grįžome kupini įspūdžių ir gerų emocijų.

Su šios įstaigos pedagogais aptartos  bendradarbiavimo galimybės, pasidalinta gerąja darbo patirtimi.

Grupės pedagogė A. Raišuotienė


Abėcėlės šventė
3"Pupos auga ir storėja, o pirmokai vis gudrėja..." - tokiais žodžiais mūsų mažiausieji mokiniai (klasės mokytoja Roma Stanienė) pakvietė tėvelius, mokytojus ir vyresnius draugus (2, 3, 4 klasių mokinius) į Abėcėlės šventę. 2Deklamuodami eiles, dainuodami, šokdami ir kūrybingai vaidindami pirmokai įrodė, kad jie pakankamai gudrūs, kad žengtų dar vieną žingsnį - į antrą klasę. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris

Tikybos viktorina

IMG_3321Kovo 27 dieną „Minijos“ progimnazijoje vyko Klaipėdos rajono Bendrojo ugdymo mokyklų 6 – 8 klasių dorinio ugdymo (katalikų tikybos) viktorina „Protų mūšis“. Ši viktorina buvo skirta Žemaičių Krikšto ir Telšių vyskupijos įsteigimo jubiliejams paminėti. Viktorinoje dalyvavo Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos, Lapių, Endriejavo, Vėžaičių, Agluonėnų, Pėžaičių, „Kranto“, Plikių I. Labutytės pagrindinių mokyklų, „Minijos“ progimnazijos ir Pašlūžmio daugiafunkcinio centro komandos. Viktorina vyko stebint garbingai komisijai: Gargždų parapijos kanauninkui klebonui Jonui Paulauskui, kunigui Audriui Undraičiui, Švietimo skyriaus vyresniajai specialistei Adelijai Radžienei, jiems talkino mokytojas ekspertas Remigijus Oželis ir Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris.


Konferencija "Sveikas ir saugus vaikas - laiminga ateitis"
dsc-3650-v2-jpg_origKovo 24 d. Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykloje vyko respublikinė teorinė - praktinė mokinių konferencija "Sveikas ir saugus vaikas - laiminga ateitis". Joje dalyvavo mūsų mokyklos atstovės... skaityti daugiau  

Edukacinis užsiėmimas ,,Aš poetas kaip...".
20170320_125648Plikių miestelio bibliotekininkė V. Bučkienė kovo 20 d. pakvietė ketvirtokus į edukacinį užsiėmimą ,,Aš poetas kaip...". Mokiniai parodė savo kūrybiškumą, išmonę. Dirbdami grupėse pagal duotas temas, paveikslėlius, žodžius  pabandė kurti eilėraščius. Kai kuriems labai gerai pasisekė. Vaikų kūryba padvelkė pavasariu. Eilėraščiai papuošė  bibliotekos stendą. Mokiniai grįžo apdovanoti Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos padėkos raštu ir saldžiu prizu.

Mokytoja Judita Zaksienė


Chemikų fizikų popietė

1Kovo 17 d. mūsų mokykloje vyko rajoninė chemikų fizikų popietė-viktorina, kurioje be mūsų mokyklos mokinių dalyvavo Kretingalės ir Dituvos pagrindinių mokyklų komandos.

5Renginys prasidėjo mokinių ansamblio (vadovė muzikos mokytoja Asta Petkienė) dainomis ir mokyklų prisistatymu. Po to sekė "rimtoji dalis" - užduočių atlikimas.

4Susumavus visų turų rezultatus paaiškėjo, kad po 17 taškų surinkusios Plikių I. Labutytės ir Dituvos pagrindinės mokyklos komandos pasidalijo 1 vieta, antri liko Kretingalės pagrindinės mokyklos mokiniai.

3Popietę užbaigė madų šou grupės (vadovė dailės mokytoja Tatjana Zaksienė) pasirodymas "Gyvybė laše".

Dėkojame renginio organizatorei Jurgitai Kazlauskienei ir visiems dalyviams.

Direktoriaus pavaduotojas Andrius Mizgiris

 

Ketvirtokų anglų k. žinios geriausios rajone!

IMG_20170310_083634Jau keletą metų iš eilės Gargždų „Minijos“ progimnazija, kartu su rajono Švietimo skyriumi, organizuoja Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių anglų kalbos edukacinį žaidimą-viktoriną „Hard Nuts“. Šiuose konkursuose sėkmingai dalyvauja ir mūsų mokyklos mokiniai.

Kovo 10 d. vykusiame renginyje mūsų ketvirtokus šiemet lydėjo ypatinga sėkmė. Iš 15 dalyvavusių rajono mokyklų komandų mūsų mokiniai užėmė pirmąją vietą.

Komandoje savo puikias anglų kalbos žinias parodė Edvinas Grakalskis, Simas Vozbutas, Orestas Zubė, Aidas Raišuotis ir Laurynas Sabutis. Mokinius konkursui paruošė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Danutė Galminienė.


Kovo 11-osios šventė
DSC00065DSC00090DSC00082 Šiais metais sugalvojome netradiciškai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Po jau tradicija tapusio koncerto, kuriame dainas Tėvynei dainavo visi mokyklos mokiniai, susirinkome lauke ir sustojome į klasių komandas, pasipuošę 4Lietuvos vėliavomis. Po kiek laiko visi pradėjo nerimauti, kada pradėsime 8-os klasės organizuotą Laisvės žygį (idėjos autorius Laurynas). Tam, kad žygio metu laikytumėmės tvarkos, buvo sukurtos taisyklės. Kiekviena žygyje dalyvavusių klasių turėjo sugalvoti po skanduotę, kurias atlikus ir pradėjome savo žygį. Deja, nė viena naujovė neapsieina be trikdžių, todėl ir mums teko nukrypti nuo suplanuoto maršruto dėl pažliugusio kelio. Dėl to kilo kai kurių dalyvių tam tikras nepasitenkinimas. Tačiau stengėmės jo nepaisyti ir toliau siekdami tikslo žygiavome per Plikius, lydimi direktorės, pavaduotojo, mokytojų - Tatjanos, Vitalijos ir Astos, pakiliai nusiteikę, pajuokaudami ir paskanduodami, sveikinome mojuodami vėliavomis sutiktas mašinas. Grįžę atgal į mokyklą visi buvo laimingi ir patenkinti tiek savimi, tiek žygiu.

8 klasės mokinys Laurynas Pleškys ir klasės auklėtoja Asta Petkienė


Lietuvių kalbos dienos 2017

IMG_1028Lietuvių kalbos dienos – tai daugybė vasario 16 – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai šalyje ir užsienyje, kalbos prestižui kelti.

Ką pasakytų gatvėje sutikta Ronja plėšiko duktė? Ko jos paklaustumėte? O kaipgi Pepė Ilgakojinė, Haris Poteris, Emilis iš Lionebergos, princesė Fiona?

Mokykloje ši diena buvo švenčiama įspūdingai (03-02). Mokyklos vaikai ne tik persirengė knygų herojais, bet vyko ir geriausio kostiumo konkursas.

Lietuvių kalbos mokytojos Vitalija Vilkaitė ir Aina Mockienė


Šimtadienis

20170303_130825Kovo 3 d. 9 klasės mokiniai (klasės vadovė Audronė Danienė) pakvietė visus mokytojus į šimtadienio šventę.

Teatralizuotos  "Sveikatos patikrinimo" procedūros baigiamosios klasės mokiniams  linksmai nuteikė visus šventės dalyvius, o ne vienam dešimtokui tapo "rimtu" iššūkiu.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Edukacinė išvyka į Plikių miestelio gaisrinę
DSC00059Kovo 7 d, 1-3 klasių mokiniai dalyvavo pažintinėje pamokoje Plikių miestelio gaisrinėje.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Užgavėnių akimirkos
20170228_105410 20170228_110550 20170228_112658 20170228_113006 20170228_113224 20170228_113848

Sveikiname!
IMG_20170224_085017Mūsų mokyklos komanda "Gentlemen", vadovaujama anglų k. mokytojos Danutė Galminienės, dalyvavo Klaipėdos r. mokyklų 5-6 klasių mokinių anglų kalbos edukaciniame konkurse  „READING IS FUN – GRAMMAR IS EASY“  ir laimėjo III vietą.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Stalo teniso varžybų nugalėtojai
20170227_135508Po ilgai trukusių stalo teniso varžybų, skirtų Vasario 16-ąjai, paaiškėjo nugalėtojai: III vieta - Erikas Balsevičius, 8 klasė; II vieta - Vilius Vaišys, 10 klasė ir I vieta - Laurynas Pleškys, 8 klasė. Sveikiname prizininkus ir dėkojame visiems dalyviams.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Žinių konkursas "Geltona žalia raudona"
20170215_122249Vasario 15 dieną istorijos mokytojas Gintaras Nakutis ir dešimtokai pakvietė mokyklos bendruomenę į žinių konkursą "Geltona žalia raudona", skirtą paminėti Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Konkurse dalyvavo 7, 8 ir 9 klasių komandos. 20170215_123300Susumavus penkių turų rezultatus paaiškėjo, kad daugiausiai turintys žinių ir mokantys jas pritaikyti - 8 klasės komanda. Dėkojame visoms trims komandoms, mokinių ansambliui (mokytoja Asta Petkienė) ir aktyviai dalyvavusiems žiūrovams.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Tinklinio varžybos, skirtos paminėti Vasario 16-ąją
tinkl2Šiais metais, tradicija jau tapusiomis tinklinio varžybomis, pradėta minėti Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Varžybose dalyvavo trys komandos: mokinių (vaikinų ir merginų) ir mokytojų. tinkl1Geriausiai sekėsi mokyklos merginų tinklinio komandai, kuri laimėjo ir prieš mokytojus, ir prieš vaikinus. II vietą, laimėję prieš vaikinų tinklinio komandą, pelnė mokytojų komanda. Dėkojame visiems dalyviams ir žiūrovams.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Sveikiname!
WP_20170130_001Sveikiname Gabiją Trakytę, 2 klasės mokinę, laimėjusia III vietą tarptautinėse gimnastikos varžybose Minske.

Sveikiname!

tinklininkes nugaletojosSausio 18 dieną Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų tinklinio varžybos.

Mūsų mokyklos merginų komanda (mokytoja-trenerė Audronė Danienė) laimėjo I vietą!

Džiaugiamės, sveikiname ir linkime naujų pergalių.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris

 

"Jaunojo tyrinėtojo" veikla
Būrelio „Jaunasis tyrinėtojas“ mokiniai Aurimas Raišuotis, Jonas Vengalis, Mantas Pakalniškis ir Gabrielė Bučytė užaugino spalvotus kristalus. 2016 m. gruodžio 16 d. padarė persotintus druskų tirpalus ir štai kokie užaugo kristalai per keturias savaites.20170113_132057

 Mokytoja Jurgita Kazlauskienė


Advento popietė senelių globos namuose

mms_img-5692314Žvarbų ketvirtadienio rytmetį, bet labai jaukia tema, 8 klasės auklėtojos Astos iniciatyva, susibūrę mokiniai nutarė paminėti Advento popietę senelių globos namuose, Plikiuose, kuri įstrigs ilgam atminty.

2016 m. gruodžio 22 d. aštuntos klasės mokiniai įrodė, kad savo pažadų jie laikosi. Atvykę pasveikinti senolių su gražiausia metų švente – Šv. Kalėdomis, mokiniai juos maloniai nustebino. Pasinaudodami praėjusių metų patirtimi, šįkart aštuntokai buvo kur kas drąsesni bei pasiruošę iš anksto užduoti įdomesnius klausimus. Mokiniai senelius linksmino savo deklamuojamais eilėraščiais, skambiomis dainomis. Senoliai labai mielai dainavo kartu su moksleiviais.

A[1]Taip pat prisiminę socialinio emocinio ugdymo pamokas (SEU) bei pasinaudodami mokytojos Vitalijos iniciatyva, mokiniai nepraleido progos paklausinėti ir senelių: kokie buvo jų gyvenimo tikslai, ar pavyko juos visus įgyvendinti, ko galbūt pritrūko... Senoliai labai noriai, džiugiai dalinosi savo patirtimi.

mms_img-2120392585[1]Pasidalinę vieni su kitais džiaugsmingomis akimirkomis, senelių pasveikinti sugužėjo ir mažieji ketvirtokai. Mokinukai kartu su muzikos mokytoja Asta Petkiene ir klasės auklėtoja Judita Zaksiene turėjo savo Advento ir Kalėdų popietės programą. Vaikai linksmai dainavo, šoko, grojo, vaidino, padovanojo seneliams savo darytus angelus. Senoliai prisiminę savo jaunystės dainas, žaidimus, patarles bei prietarus puikiai įsiliejo jaunimo tarpe. Dainuodami visi kartu pajutome artėjančių Kalėdų dvasią...

Įvykių sūkuryje visi jautėsi pakylėti, laimingi, o seneliai nenorėjo mokinių išleisti atgal į mokyklą. Apsikeitę dovanėlėmis, paskanavę Justo mamos kepto pyrago, apsikabinę, susimąstę ir įvertinę brangų laiką kartu – pasižadėjo aštuntokai sugrįžti dar ir dar kartą...

Aistė Raišuotytė, Vitalija Vilkaitė, Asta Petkienė.


Laisvės gynėjų diena
20170113_081254Visą savaitę per tikybos, etikos ir istorijos pamokas 5-10 klasių mokiniai gilinosi į laisvės, tėvynės, nepriklausomybės temas.  O, sausio 13-osios rytą, penktadienį, pirmąją pamoką visi mokiniai ir mokytojai pradėjome aktų salėje prisimindami žuvusius už Lietuvos laisvę. Ketvirtos klasės mokiniai Laurynas, Eglė ir Ditė susirinkusiems  skaitė patriotines eiles, priminė pagrindinius 1991 m. sausio 13-osios įvykius. Mokinių ansamblis pakvietė visus pritarti dainoms "Augo girioj ąžuolėlis" ir "Laisvė".

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris

 

Edukacinė pamoka skirta paminėti Laisvės gynėjų dieną
20170112_104724Sausio 12d. Plikių miestelio bibliotekininkė V. Bučkienė pakvietė ketvirtokus į edukacinę pamoką skirtą paminėti Laisvės gynėjų dieną.
Bibliotekininkė pristatė J. Girdvainio knygą ,,Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose". Su vaikais išsiaiškino žodžių: barikados, revoliucija, okupantas reikšmes, dainavo, diskutavo, piešė. Užsiėmimo pabaigoje vaikai parodė, ar buvo atidūs,  atsakė į iš anksto paruoštus klausimus. Ketvirtokų piešiniai papildys parodą ,,Vaikai piešia laisvę".

Mokytoja Judita Zaksienė


Projektas „Tegyvuoja gyvenimas!”
2016 metais kovo mėnesį dalyvavome ir laimėjome Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektų konkursą. Gavome 400 eurų. Projekto tikslas – savižudybių prevencija. Plėtoti jaunimo socialines galimybes, sudarant sąlygas lavinimuisi ir saviraiškos poreikių tenkinimui, užtikrinant jaunimo užimtumą, kuriant saugią ir sveiką aplinką. Uždaviniai: užtikrinti jaunų žmonių užimtumą  pagal jaunimo poreikius; suteikti bendruomenės nariams emocinę paramą ir psichologinę pagalbą; šviesti ir informuoti bendruomenės narius apie pagalbos būdus išgyvenantiems krizę; šviesti  jaunas šeimas  ir gerinti tarpusavio  santykius; gerinti bendradarbiavimą tarp organizacijų: Plikių kultūros klubo „Eketė“, Plikių kaimo bendruomenės ir Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos. Projekte dalyvavo Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos mokiniai ir jų tėvai, Plikių kaimo bendruomenės ir Plikių kultūros klubo „Eketė“ nariai. Projektas „Tegyvuoja gyvenimas!” skirtas plačiajai visuomenei, kvietėme įsitraukti ne tik Plikių, bet ir aplinkinių gyvenviečių bendruomenės narius. Projekto metu vyko psichologinės konsultacijos per kurias bendruomenės nariai gavo psichologinę pagalbą bei emocinę paramą. Vykdėm savižudybių prevencijos programą „Vartininkas‘, organizavome „Efektyvios tėvystės mokymus“ tėvams. Buvo paskelbtas konkursas „Knygų skirtukas „Tegyvuoja gyvenimas!”. Konkursą laimėjo Eglė Paškevičiūtė. Mergaitės sukurtą knygos skirtuką parėmė ir atspausdino spaustuvė ScandBook, tiražas 1000 egz. Savo draugams iš rizikos šeimų, kurie neturi galimybės nuvykti toliau, organizavome pažintinę ekskursiją į Renavo dvarą ir Oginskio muziejų. Ekskursijas organizuosime ir šiais 2017 metais. Šio projekto metu išmokome atpažinti žmogų, kuris planuoja savižudybę, sužinojome kaip reikia reaguoti, kur kreiptis pagalbos. Manome, kad projektas „Tegyvuoja gyvenimas!”  bus ilgalaikis, nes savižudybių prevencija turi vykti nuolat ir kryptingai.

Projekto vadovė Edita Stanienė


Dovanokime knygas, kurios keičia gyvenimą!
Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai, kviečiame visus prisijungti prie gražios akcijos „Knygų Kalėdos“, kurios iniciatorė - mūsų šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Akcijos knygų su 20 proc. nuolaida ieškokite iki sausio 6 dienos knygynuose Humanitas, Knygų namai, Pegasas, Vaga ir Sofoklis bei prekybos tinklų IKIir RIMI Hypermarket parduotuvėse. Taip pat portaluose Debesuganyklos.lt, Knygynas.lt, Knygos.lt, Knygukatalogas.lt, Knyguklubas.lt, Niekorimto.lt, Manoknyga.lt, Pegasas.lt, Sofoklis.lt ir Tikraknyga.lt bei Lietuvos pašto skyriuose.
Visos knygos bus padovanotos šalies mokyklų bibliotekoms.
Daugiau informacijos rasite www.knygukaledos.lt

img_0425P. S. O mūsų biblioteka taip pat laukia Jūsų padovanotų naujų knygų, kurios, tikime, palies kiekvieno skaitytojo širdį.
Bibliotekininkė Vitalija Vilkaitė

Projektas „Atverk duris į mokyklą"

received_1305849036123208Tęsiant projektą „Atverk duris į mokyklą“ ketvirtokai pasikvietė priešmokyklinukus į svečius. Buvome maloniai sutikti, mokytoja Judita papasakojo apie adventą. Ketvirtokai savo mažuosius draugus mokė pasidaryti angelus.

received_1305849292789849Visiems puikiai pavyko. Apdovanoti saldainiais ir pačių pasidarytais angeliukais grįžome į grupę.

Grupės auklėtoja A. Raišuotienė


Išvyka į delfinariumą

15536737_1327088250665953_1941791481_oPriešmokyklinukai šventes švęsti pradėjo įspūdinga kelione į Klaipėdos Jūrų muziejaus delfinariumą. Ten žiūrėjo kalėdinį delfinų pasirodymą „Kalėdos aukštyn kojom!“. Delfinų šokiai sukėlė daug emocijų, juoko ir triukšmo. Prieš pasirodymą visi buvome papuošti – išdažyti kūno dažais. Papietavę muziejaus kavinėje laimingi ir pilni įspūdžių išvykome į namus. Daugelis vaikų ten lankėsi pirmą kartą. Labai ačiū mamoms ir močiutei, kurios vyko kartu.

Grupės auklėtoja A. Raišuotienė


Advento rytas su Tiberiados vienuoliais

20161202_084700-kopijaŠį penktadienį  į Advento ryto renginį atvyko Tiberiados bendruomenės vienuoliai iš Belgijos: brolis Morkus (bendruomenės įkūrėjas), brolis Vidas ir kandidatas į vienuolius Antanas.

Advento rytą malda pradėjo Plikių parapijos klebonas Vytautas Liesis. Po to svečiai papasakojo apie savo pašaukimą į vienuolinį gyvenimą, dienotvarkę, pasidalijo tikėjimo patirtimi, noriai atsakinėjo į mokinių klausimus.

20161202_084725Brolis Vidas pakvietė visus vaikus bendrai giesmei "Nebijok, esu tavo Dievas".  Visus labai sudomino brolio Vido muzikinis instrumentas koras, kurį jis parsivežė iš Senegalo.

20161202_083148Pabaigoje vienuoliai palaimino vaikus ir kiekvienam padovanojo po šventą paveikslėlį.

Direktoriaus pavaduotojas  Andrius Mizgiris


Lesyklėlės paukščiams

20161125_132916Šiandien, lapkričio 25 d., „Jaunasis tyrinėtojas“ moksleiviai pagamino iš eglių kankorėžių lesyklėles paukščiams ir jas sukabino ant medžio. Stebėsime, kas jas lanko. Kviečiame visus moksleivius stebėti ir fotografuoti atskridusius paukščius.

Jurgita Kazlauskienė


Pasimatuok virėjo profesiją
20161124_132043Lapkričio 24 dieną klasės valandėlė "Pasimatuok virėjo profesiją" vyko mokyklos valgykloje. Valgyklos vedėja Virginija Venskienė penktokus susipažino su valgyklos virtuvės darbo patalpomis, įranga ir būtinais dokumentais bei virėjo darbo paslaptimis. 20161125_095008Edvino Trakio mamytė supažindino su maisto gaminimo procesu. Dėkojame virtuvės darbuotojoms. Buvo labai įdomu.

Klasės vadovė Edita Stanienė


Mokomės pažinti laiką

15152495_1292929234081855_667636069_oLapkričio 22d. priešmokyklinukai lankėsi Klaipėdos Laikrodžių muziejuje, kur dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Mokomės pažinti laiką“. Vaikai praktinių užsiėmimų metu susipažino su laikrodžių sandara, sukinėdami rodykles mokėsi pažinti laiką.

15145115_1292929054081873_388283516_oGidė pademonstravo  eksperimentą su gaubliu ir lempa, paaiškindama vaikams, kodėl mes žiemą turime tiek mažai saulės ir kodėl Afrikoje visada yra labai šilta. Vaikai sužinojo labai daug įdomios ir naujos informacijos. Į mokyklą visi  grįžome daug protingesni.

Priešmokyklinės grupės pedagogė A. Raišuotienė


Išvyka į Pajūrio regioninį parką

15032593_1097551433631639_2026286184_nLapkričio 11 d. būrelio „Jaunasis tyrinėtojas“ moksleiviai vyko į Pajūrio regioninį parką. Pajūrio regioninio parko lankytojų centras yra Karklėje. Ten moksleiviai ir susitiko su gidu, kuris papasakojo apie vienintelį žvejų kaimelį ant jūros kranto. Įsitaisę ant sėdmaišių, jie žiūrėjo keletą filmukų apie Karklės kaimelio atsiradimą ir apie parke gyvenančius gyvūnus bei augančius augalus.

15045802_1097551206964995_48853412_n Patys galėjo reguliuoti ir stebėti kopų susidarymą, atspėti gyvūno, aptinkamo Pajūrio regioniniame parke, gyvenamą aplinką, atpažinti žuvis, ieškant atskirų jos kūno dalių. Kartu vyko mūsų mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė, kuri fiksavo ekskursijos akimirkas. Apžiūrėję visus eksponatus, grįžome namo. Kelionės metu vaikai dalinosi savo įspūdžiais.

Gamtos mokytoja Jurgita Kazlauskienė


Lik sveikas, rudenėli!

20161111_091050"Lik sveikas, rudenėli!" - taip vadinosi šventė, į kurią priešmokyklinės grupės vaikai ir auklėtojos pakvietė ketvirtokus.  Vaikai deklamavo, šoko, žaidė, dainavo. Į svečius atvykęs rudenėlis pateikė daug užduočių ketvirtokams. Visi buvo laimingi ir apdovanoti. Tai projekto ,,Atverk langą į mokyklą"  pradžia.

Mokytoja J. Zaksienė


Antrokų pamoka "Pegaso" knygyne

20161110_112510Lapkričio 10 d. antrokai lankėsi ,,Pegaso" knygyne.  Darbuotoja Vitalija  supažindino kaip išdėstytos knygos. Vaikai dalyvavo pokalbyje apie žinomų knygų autorius. Klausėsi skaitomų pasakų ištraukų, spėliojo iš kokių knygų, ieškojo jų.

Visi buvo apdovanoti saldžiais prizais ir diplomu.

   2 kl. mokytoja Dalia Virkšienė


Ketvirtokų išvyka į "Pegaso" knygyną
20161108_100237Lapkričio 8 d. ketvirtokai lankėsi ,,Pegaso" knygyne. Dalyvavo pamokoje ,,Žmogaus kūnas". Knygyno darbuotoja Vitalija papasakojo apie raumenis, griaučius, nervus, smegenis. Pateikė vaikams įdomių faktų, skaičių apie žmogaus kūną. Mokiniai patys eksperimentavo, atsakinėjo, spėliojo. 20161108_095656Išklausę pasakojimo buvo apdovanoti Diplomu ir saldžiais prizais.

4 klasės mokytoja Judita Zaksienė


Tolerancijos pamoka
20161115_143008Lapkričio 16 d. mūsų mokykloje vyko tarptautinė tolerancijos pamoka. Šiai dienai ruošėmės iš anksto - karpėm baltus paukštelius, kurie nutūpė ant mokyklos langų. Mokyklos prezidentūros nariai Aistė ir Laurynas pristatė tyrimo rezultatus, o rusų k. mokytoja Nataliia, kuri pas mus atvyko iš Ukrainos, papasakojo apie pirmus įspūdžius Lietuvoje ir lietuvių geranorišką toleranciją. 20161116_134916Renginio metu pasveikinome tolerantiškiausius mokinius iš kiekvienos klasės: Gabija Daukantaitė, 5 klasė; Aurimas Raušuotis, 6 klasė; Aistė Vengalytė, 7 klasė; Gustė Kazlauskaitė, 8 klasė, Eglė Paškevičiūtė, 9 klasė; Paulius Girta, 10 klasė. Tolerantiškiausia mokinių prezidentūros nare tapo Diana Piečiūtė, 8 klasė.

Socialinė pedagogė Edita Stanienė


Mokymai „Vartininkas“
1Lapkričio 10 ir 14 dienomis mokykloje pirmą kartą vyko savižudybių prevencijos mokymai „Vartininkas“. Jų metu buvo mokomasi atpažinti krizę išgyvenančius asmenis, kaip jiems padėti, išklausyti, kur kreiptis ir gauti psichologinę pagalbą. 3 Mokymuose dalyvavo mokyklos prezidentūros nariai. 2 Dėkoju už aktyvų dalyvavimą.

Mokymų vadovė psichologė Asta Petrulienė


Šventė „Sutikim Dėdę Rudenėlį“
img_0043Spalio mėnesį priešmokyklinukai užbaigė švente „Sutikim Dėdę Rudenėlį“. Į šventę gausiai susirinkusius tėvelius pasitiko Dėdė Rudenėlis, kuris juos  apdovanojo savo gėrybėmis. Vaikai parodė nuotaikingą vaidinimą „Mišrainė“, padedami muzikos vadovės Jurgitos Mockuvienės dainavo daineles apie lietų ir mišką, žaidė  lietuvių liaudies žaidimą „Grybs grybs baravyks“. Po pasirodymo vaikų  ir svečių laukė vaišės – miško uogų arbata bei daržovių salotos, kurias gamino patys vaikai.

grupės mokytoja Aiva Raišuotienė


Projektas „Mano raidelė – pati šauniausia“

14914791_1271492499558862_1427829791_nPriešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir jų tėveliai dalyvavo projekte „Mano raidelė – pati šauniausia“. Šio projekto tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą bei skatinti  tėvų ir vaikų bendradarbiavimą. Jiems reikėjo sukurti ir pagaminti savo vaiko pirmąją raidę. Darbelių sulaukėme labai gražių ir originalių. Siūlome apsilankyti mokyklos bibliotekoje, kurioje puikuojasi mūsų gražiosios raidelės.

grupės mokytoja A. Raišuotienė


Tėvystės įgūdžių užsiėmimai „EFEKTYVI TĖVYSTĖ“

20161027_093507Spalio 27 d. baigėsi 4 užsiėmimų tėvystės įgūdžių lavinimo ciklas „EFEKTYVI TĖVYSTĖ“. Susitikimų metu mamos turėjo galimybę įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių įgūdžių – kaip suprasti vaikų netinkamą elgesį, kaip efektyviai bendrauti bei kurti geresnį ryšį.

Dalyvių atsiliepimai apie užsiėmimus:

 • „Sužinojau, kaip teisingiau elgtis su vaiko pykčiu, kaip svarbu paaiškinti apie netinkamo elgesio pasekmes.“
 • „Pastebėjau, kad tapau ramesnė, atidesnė, reaguoju ne taip impulsyviai. Pradėjau labiau kontroliuoti savo emocijas, skatinti vaikus, išklausyti, daugiau laiko praleisti su vaiku individualiai.“
 • „Daugiau analizuoju vaiko elgesio priežastis. Ėmiau labiau dirbti su savimi, dažniau skiriu laiko vaikui, sumažėjo ekspromtiškų situacijų, pykčių.“
 • „Visa informacija buvo naudinga ir reikalinga. Supratau, kad taikant gautą informaciją lengviau rasti bendrą kalbą, sprendimus.“

Dėkojame dalyvėms už aktyvų dalyvavimą, diskusijas, klausimus ir pasidalinimu savo patirtimi.

Grupės vadovės psichologė Asta Petrulienė ir socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Integruota istorijos ir rusų k. pamoka
OLYMPUS DIGITAL CAMERA2016 metų spalio 17-ą dieną mūsų mokyklos devintokai ir dešimtokai dalyvavo integruotoje istorijos-rusų kalbos pamokoje „Kuo mums artima slavų buitis“, kuri vyko Klaipėdos Santarvės pagrindinės mokyklos slavų kultūros muziejuje. Muziejaus įkūrėja istorijos mokytoja Lidija Anohina pateikė labai daug išsamių istorinių faktų apie eksponatus, leido juos palaikyti, paliesti -  kas buvo labai įdomu visiems mums. Dauguma daiktų yra atvežti į Lietuvą jos pačios . Iš istorijos mes žinome, kad Ukraina kadaise buvo Lietuvos teritorija, tad ir Lietuvoje galima rasti įvairių ukrainietiškų daikčiukų, o Ukrainoje išliko lietuviški gatvių ir vietovių pavadinimai, pasitaiko panašių žodžių kalboje.
img_6082 Mokytoja kalbėjo rusų kalba, todėl tai buvo iššūkis mūsų mokiniams. Šis muziejus mus  sužavėjo. Pamoka buvo kitokia,neįprasta ir todėl – įdomi.. Norime padėkoti  rusų kalbos mokytojai Liudmilai Diominai ir istorijos mokytojui Gintarui Nakučiui už šią pamoką.
Austėja Leščiauskaitė 9kl.

Padėka už gerą mokyklos lankomumą
20161024_160038Spalio 24 d. mūsų mokyklos mokinių grupė vyko į Gargždų kino teatrą „Minija“. Tai Klaipėdos rajono savivaldybės dovana 2015-2016 mokslo metais geriausiai mokyklą lankantiems mokiniams. 20161024_140635Mes ne tik pažiūrėjom animacinį filmą, bet dar ir aplankėm kino teatro muziejų, kur vaikai susipažino su praėjusio amžiaus kino technika. Visi puikiai praleidom dieną. Dėkojame rajono savivaldybei už šią puikią dovaną. Tai puiki paskata kuo geriau lankyti mokyklą.

Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Dailės terapijos užsiėmimai
20160929_134317-1Rugsėjo 28 dieną mokykloje startavo antroji 3 klasės mokinių dailės terapijos grupė „Aš galiu!“. Grupės tikslas – skatinti vaikus išreikšti bei įvardinti savo mintis ir jausmus, stiprinti pasitikėjimą savimi, ugdyti bendravimo įgūdžius, vystyti kūrybiškumą. 20161006_133800Užsiėmimuose piešdami, žaisdami ir kalbėdami vaikai mokysis:išreikšti jausmus – nerimą, baimę, pyktį ir kt.; išmokti atpažinti ir kontroliuoti emocijas; geriau save pažinti ir priimti tinkamus sprendimus; sustiprinti atmintį, dėmesį; mokytis bendrauti ir bendradarbiauti su kitais.

Psichologė Asta Petrulienė

 

Priešmokyklinukų edukacinė išvyka
14689194_1122466114457299_1766235800_oPirmąjį spalio penktadienį mišraus amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučiai dalyvavo edukacinėje veikloje „Pirmoji pažintis su knyga“, kuri vyko Plikių miestelio bibliotekoje. Vaikai susipažino su bibliotekos šeimininku Knyginuku.  Pavartė seniausią ir naujausią bei ploniausią ir storiausią  bibliotekos knygas. Visi kartu galvojo kuo kvepia knygos. Pasirodo, jos kvepia razinomis, manų koše su cinamonu, malkomis. Vaikai padedami bibliotekininkės ir auklėtojų   pasidarė gražius skirtukus knygoms. Nuoširdus ačiū bibliotekininkei Živilei Markutei – Armalienei.

Grupės auklėtoja Aiva Raišuotienė


Mokytojų ir Savivaldos diena
wp_20161005_006Spalio 5 d. šventėme Mokytojų ir Savivaldos dieną. 4 ir 10 klasių mokiniai tapo mokytojais ir vedė pamokas -  atitinkamai 1-3 ir 5-9 klasių mokiniams. Po pamokų dešimtokai pakvietė visus pedagogus į aktų salę: eilėmis ir dainomis  pasveikino mokyklos mokytojus su jų profesine švente, padėkodami už jų kūrybiškumą ir triūsą perteikiant dalykų žinias ir gyvenimo vertybes. wp_20161005_020Po šventės dauguma mokytojų vyko į edukacinę kelionę. Iš pradžių susipažinome su vilnos stebuklais Judrėnų "jurtoje", o po to dalyvavome praktiniame užsiėmime Veiviržėnų kultūros centre: audėme kilimus, gaminomės odines apyrankes, knygų skirtukus. Dėkojome edukacinės kelionės organizatorei ir vedėjai Liucijai Kyguolytei-Šeputei, 1 klasės mokinės Saulės mamai. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris

Edukacinė išvyka į Nasrėnų ir Palangos muziejus

1Rugsėjo 9 dieną 8-okai ir 6-okai su auklėtojomis Asta Petkiene ir Jolita Lukiene vyko į ekskursiją. Mūsų tikslas buvo aplankyti vyskupo Motiejaus Valančiaus muziejų Nasrėnuose ir atsinaujinusį Palangos Gintaro muziejų. Motiejaus Valančiaus muziejuje daugiau sužinojome apie vyskupą, jo kūrybą bei kitus lietuvių tautos išsaugojimo labui nuveiktus darbus. Pamatėme keletą jo asmeninių daiktų bei skrynią, kurią M. Valančius padovanojo knygnešiui Pranciškui Straupui. Išvydome, kad sodyboje senųjų pastatų beveik nėra, išlikusi tik įdomi penkių kamarų klėtelė, akmeninis šulinys, gausu įvairių skulptūrų. Pasivaikščioję po muziejų išskubėjome į Palangą.

3Pasigrožėję nuostabiu Birutės parku aplankėme atsinaujinusį Gintaro muziejų. Čia susitikome su gide, kuri papasakojo muziejaus pastato istoriją bei pravedė pamokėlę apie gintaro savybes.  Jos metu prisiminėme, kas yra gintaras, išmokome jį atskirti nuo akmenukų ir plastmasinių gaminių. Turėjome galimybę patys palaikyti, pačiupinėti gintarą. Kai kurie mūsų pajuto, kaip gintaro pagalba gydomas ausų uždegimas. Muziejus mus nustebino nuostabia gintaro kolekcija bei baldais.

Linkime visiems apsilankyti šiuose muziejuose! Gustė Kazlauskaitė, Aistė Raišuotytė, 8 klasė


Antrokų edukacinė diena pas pasieniečius

img_8811Rugsėjo 8 d. 2 kl. mokiniai ir mokytoja lydimi  Ievutės tėvelių išvykome pas pasieniečius. Mus pasitiko Pakrančių apsaugos darbuotojas. Jis papasakojo apie pasieniečių darbą, parodė įvairius ginklus, leido juos apžiūrėti, palaikyti. Taip pat mus supažindino su kinologų darbu, specialia įranga.  Pabuvojome ir šunų ,,klasėje".

img_8860 Pamatėme kaip dirba dresuoti šunys įvairiose situacijose. Antrokai buvo smagiai pavėžinti specialiuoju automobiliu. Linksmą išvyką baigėme aplankydami jūrą. Grįžome laimingi ir pilni nuostabių įspūdžių.

img_8902Už šią išvyką labai dėkojame Ievutės tėveliui Gediminui Povilaičiui.
Mokytoja Dalia Virkšienė
 


Rugsėjo 1-osios šventės akimirkos
20160901_10380320160901_10440920160901_10335020160901_103047_220160901_102457

Rugsėjo 1-oji
Su-Rugsejo-1-aja10:00 - Rugsėjo 1-osios šventė (lauke, prie pagrindinių mokyklos durų). 11:00 - Pirmoji pamoka su klasės auklėtoja(-u).

Mokinių atvežimo į mokyklą tvarkaraštis
2018 m. rugsėjo 3 d. mokyklinio autobuso grafikas 7,45 val.   –  Smilgynai (Stangevičių sodyba) 7,55 val.   – Sėleniai 8,00 val.   – Šatriai 8,10 val.   – Baukštininkai 8,25 val.   – Medikiai 8,35 val.   – Triušiai (Šlajų sodyba,  Žvaigždė) 8,45 val.   – Vytaučiai   2018 m. rugsėjo 4 d. – viena valanda anksčiau 6,45 val.  – Smilgynai (Stangevičių sodyba) 6,55 val.  – Sėleniai 7,00 val.  – Šatriai 7,10 val.  – Baukštininkai 7,25 val.  – Medikiai 7,35 val.  – Triušiai (Šlajų sodyba, Žvaigždė) 7,45 val.  – Vytaučiai   Specialusis UAB ,,Laurėjas“ 8,30 val. – 2018 m. rugsėjo 3 d. 7,30 val. – 2018 m. rugsėjo 4 d.

Ekskursija į Vilnių
20160607_114848Birželio 7 d. Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos moksleiviai džiaugėsi ypatinga dovana- ekskursija į Vilnių, kurią organizavo direktorė Audronė Vaičiulienė.  Kelionė neprailgo, kadangi jos metu gidė Liucija pasakojo įdomią ir naudingą informaciją apie vietas, kuriomis važiavome, ir pristatė objektus, kuriuos ketinome aplankyti. Pirmasis jų -  Valdovų rūmai. Turėjome progą nusileisti į atstatytų rūmų rūsį, pamatyti išlikusius mūrus bei atkastas archeologines vertybes. Pakilę į viršutinius aukštus grožėjomės nuostabiais gobelenais, koklinėmis krosnimis, susipažinome su rūmų patalpų išdėstymu. 20160607_130811Antrasis objektas – „Sky“ parkas. Mokiniai po intensyvaus apšilimo net 2,5 valandos galėjo šokinėti ant batutų, žaisti įvairius žaidimus. Paskutinis mūsų kelionės tikslas – Europos parkas. Mus pasitikusi  gidė pristatė parko įkūrimo istoriją ir supažindino su įspūdingiausiomis parko skulptūromis. Diena buvo įspūdinga ir labai aktyvi. Dėkojame šios kelionės organizatorei direktorei Audronei Vaičiulienei ir mūsų mokyklos rėmėjams švedų bendruomenei, kurių dėka keliauti galėjome nemokamai.

Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė


5 –okų išvyka į „APOLLO“ boulingą Klaipėdoje
20160531_093431Paskutinę mokslo metų dieną 5 –os klasės mokiniai su auklėtoja nutarė praleisti Klaipėdoje, „Apollo“ boulinge. Palinkėjus vieni kitiems gerų atostogų, pasižadėjus rudenį būtinai pasidalinti vasaros įspūdžiais bei saugiai elgtis atostogų metu kiekvienas mokinys už savo individualų darbą ir pasiekimus šiais mokslo metais buvo apdovanotas padėka. Po rimtosios dalies prasidėjo žaidimas. Varžydamiesi vieni su kitais vaikai azartiškai stengėsi kuo tiksliau ridenti kamuolius, numušti kuo daugiau kėglių. Džiugu, kad net pirmąkart žaidusiems šį žaidimą tą daryti sekėsi puikiai. Gardžiuodamiesi „Apollo“ boulingo virtuvės vaišėmis mokiniai ragino vienas kitą ridenti kamuolius, tarėsi, kaip geriau tai padaryti. Smagiai ir draugiškai pabendravę, linksmai ir aktyviai praleidę popietę puikiai užbaigėme šiuos mokslo metus.                Linkiu nuostabių vasaros atostogų!

Klasės auklėtoja Jolita Lukienė


Respublikinis moksleivių meninių projektų konkursas „Dailininko knyga“
Respublikinį mokinių meninių projektų konkursą „Dailininko knyga“ Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija rengia nuo 2000 metų. 2016 m. dalyvauti konkurse buvo kviečiami Lietuvos mokyklų 5–12 klasių ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai. Konkurso tikslas – skatinti vaikus ir jaunimą domėtis autorinės dailininko knygos atsiradimo istorija ir jos kūrimo procesu, ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, skatinti meninės veiklos įvairiapusiškumą.Kiekvienais metais konkursas turi vis kitą temą, 2016 m. tema buvo „Paslaptis“. Šiais metais mūsų mokyklos mokiniai konkursui pateikė net šešias netradicine technika sukurtas knygas. Sveikiname  šio konkurso laureatais tapusius: 100_3461Emą Miliūtę (8 klasė), knyga „Mergaičių paslaptys“. 100_3452Agnę Jonutytę (8 klasė), knyga „Pikų damos paslaptis“. 100_34489 klasės mokinius, knyga „Slaptas receptas“.   Sveikiname ir kitus puikiai pasirodžiusius konkurso dalyvius: Viktoriją Stonkutę (8 kl.), šeštokus Gvidą Daukantą, Arminą Čiuželį ir Edviną Kazlauską bei Aistę Vengalytę (6 kl.). Nuoširdžiai dėkojame mokinius rengusiai dailės ir technologijų mokytojai Tatjanai Zaksienei. Laureatai ir mokytoja buvo apdovanoti diplomais bei atminimo dovanėlėmis. Visi konkurso darbai gegužės 9 – 20 dieną buvo eksponuojami Prano Domšaičio galerijoje  parodoje „Paslaptis“. Čia buvo galima išvysti 56 mokinių darbus – nuo tradicinės knygos formato iki erdvinių kompozicijų iš įvairių medžiagų.

Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė


Respublikinio projekto „Pažink Lietuvos etnografinius regionus: Mažoji Lietuva ir Žemaitija“ rengėjų dovana dalyviams – nemokama ekskursija į Telšius ir Plungę
20160519_112003 (1)Gegužės 19 d. respublikinio projekto „Pažink Lietuvos etnografinius regionus: Mažoji Lietuva ir Žemaitija“ 5 – 8 klasių dalyviai džiaugėsi projekto rengėjų - Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos atstovų – dovana – nemokama edukacine ekskursija į Žemaitijos sostine tituluojamus Telšius ir Plungę. 20160519_105700Žemaitijos kaimo muziejuje Telšiuose mokiniai susipažino su turtingo, vidutinio ir mažažemio žemaičio ūkininko tipiškomis sodybomis XIX a. pab. – XX a. pr., aplankė malūną, sužinojo, kaip anksčiau buvo malami miltai. Ypač visus sužavėjo netoliese aptvare besiganantys senosios lietuviškos veislės arkliai – „žemaitukai“. 20160519_124523Papietavę gamtoje susipažinome su Telšių miesto centru: grožėjomis Masčio ežero vaizdais, aplankėme Telšių katedrą. Ekskursiją vainikavo pasivaikščiojimas Plungės dvaro kieme. Dėkojame Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijai.

Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė


Šeimos diena
20160513_121901Jau antrus metus iš eilės mokyklos bendruomenė švenčia Šeimos dieną. Gegužės 13 d. į mokyklos aktų salę atvykę mamos, tėčiai, močiutės ir seneliai klausėsi vaikų sveikinimų, dainų, gėrėjosi pirmokų ir ketvirtokų šokiais. 20160513_122135Šventinė koncertą vedė 7 klasės mokiniai Laurynas Plečkys ir Gabija Lečkauskaitė.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Nacionalinė bibliotekų savaitė
20160426_122400Balandžio 25 – 29 dienomis mūsų mokykloje minėta nacionalinė bibliotekų savaitė. Pirmadienį moksleiviai buvo kviečiami dalintis mintimis apie skaitymo svarbą ir priežastis, kodėl būtent jie skaito. Vėliau savo išsakytomis mintimis papuošė mokyklos stendą. 20160426_104531Antradienį  Deimantė Lajauskaitė (8 klasė) ir Austėja Leščiauskaitė (8 klasė) pristatė Klaipėdos universitete vykusioje mokslinėje konferencijoje „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“ jaunesniųjų mokinių amžiaus grupėje geriausiu pripažintą pranešimą „Socialinis – emocinis ugdymas – būdas mokykloje kurti saugios visuomenės pagrindus“. 7- os klasės mokinės Gustė Kazlauskaitė, Gabija Lečkauskaitė ir Aistė Raišuotytė vedė popietę  priešmokyklinės grupės vaikams: skaitė H. K. Anderseno pasakas, jas aptarė kartu su vaikais, dalinosi įspūdžiais, popietę baigė užduotimi- nuspalvinti girdėtų dviejų pasakų herojus (spalvinimo lapus mergaitės išdalino pačios). Kilnojamajame stende moksleiviai galėjo susipažinti su įdomiausiais faktais apie pasaulio ir Lietuvos bibliotekas. Trečiadienį vyko  5 – 8 klasių respublikinio projekto „Pažink Lietuvos etnografinius regionus: Mažoji Lietuva ir Žemaitija“ rezultatų pristatymas mokyklos mokiniams. 20160427_111126 Mokyklos stendą papuošė moksleivių ir mokytojų nuotraukų paroda „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis įkvepia atrasti...“ Ketvirtadienį 5 –os klasės mokiniai priešmokyklinės grupės vaikams rodė spektaklį „Mokslas – jėga“.  Balandžio 29 –ąją, penktadienį, Viljamo Šekspyro 400 metų jubiliejaus nuo jo mirties proga mokiniai turėjo galimybę susipažinti su svarbiausiais poeto ir dramaturgo biografijos bruožais, pavartyti jo knygas. Visą dieną veikė specialus V. Šekspyro „kino teatras“, kuriame mokiniai pertraukų metu galėjo žiūrėti kūrinio „Romeo ir Džuljeta“ ekranizaciją. Visą penktadienį norintieji „matavosi“ bibliotekininko profesiją.

Bibliotekininkė Jolita Lukienė


,,Abėcėlės" šventė
20160504_114828[1]Gegužės 4 dieną mokykloje vyko pirmokų ,,Abėcėlės" šventė. Pirmokiukai deklamavo, dainavo, vaidino, šoko.
20160504_114057[1]Šventėje dalyvavo Zuikis Puikis iš Vyžūnų (persirengusi mokytoja Dalia).Visiems skleidė gerą nuotaiką. Šventės pabaigoje vaikams mokytoja įteikė ,,Kelialapius į 2 klasę" ir tortą.
Tėveliams buvo smagu pamatyti ir pasidžiaugti vaikų išmoktomis dainelėmis bei eilėraščiais.
mama Milda Petrulienė

Projektas "Amatų miestelis"
20160506_125709Pradėtas vykdyti projektas "Amatų miestelis". Mokiniai iš buitinių atliekų gamina įvairius daiktus, papuošalus ir pan. Šiandien vyko mokinių susitikimas su verslininku Dainiumi Petkumi. Vyko įdomus pokalbis apie verslo subtilybes, D. Petkus pasakojo nuo ko pradėti verslą, ką reikia žinoti ir mokėti, kokios turi būti gero verslininko charakterio savybės. Dėkojame Dainiui Petkui už rastą laiką mus aplankyti.

Projekto vadovė Edita Stanienė


Priešmokyklinukų edukacinė išvyka
20160426_110448Balandžio 26d., priešmokyklinukai vyko į P. Domšaičio dailės galeriją, Klaipėdoje. Lydimi muziejininkės, apžiūrėjome D.  Varkalio kolekcijos ekspoziciją. Sužinojome, kokiais indais buvo serviruojami stalai Mažojoje Lietuvoje.  Po to dalyvavome edukaciniame užsiėmime „Staleli, pasidenk!“. Gaminome savo svajonių indą ir juo puošėme  stalą. Muziejininkė mums papasakojo apie senosios Klaipėdos etiketą prie stalo. Mergaitės buvo išpuoštos skrybėlėmis ir gėlėmis, o berniukai -cilindrais ir ūsais. Visi pasijautėme, kaip to laikmečio damos ir džentelmenai.

Aiva Raišuotienė


Respublikinis projektas „Pažink Lietuvos etnografinius regionus“
Momentinė kopija 4 (2016.04.27 17-29)Balandžio 22 d. 5 – 8 klasių komandos mokyklos bibliotekininkių Jolitos Lukienės ir Tatjanos Zaksienės iniciatyva sėkmingai dalyvavo tęstinio respublikinio projekto „Pažink Lietuvos etnografinius regionus“, vykusio Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijoje, I-jame etape: „Mažoji Lietuva ir Žemaitija“. 5-os klasės mokiniai Džesmina Kiaraitė ir Aurimas Raišuotis pristatė medinį Mažosios Lietuvos žemėlapį-dėlionę (ruošė dailės ir technologijų mokytoja Tatjana Zaksienė). 6-okai Austėja Raišuotytė, Paulius Alūzas ir Aistė Vengalytė kvietė žiūrėti pačių kurtą filmą „Žymiausi Mažosios Lietuvos veikėjai“ (konsultavo lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė). Momentinė kopija 2 (2016.04.27 17-27)7-os klasės mokinės Aistė Raišuotytė, Gustė Kazlauskaitė ir Gabija Lečkauskaitė demonstravo plakatą, kuriame buvo pavaizduoti Mažosios Lietuvos moterų tautiniai rūbai, išpintos, pasiūtos, išsiuvinėtos jų detalės (ruošė dailės ir technologijų mokytoja Tatjana Zaksienė). 8-okės Deimantė Lajauskaitė, Austėja Leščiauskaitė ir Vikinta Rimkutė dainavo Mažosios Lietuvos dainą apie pelėdą, lietuvininkų tarme pasakojo nuotaikingą istoriją „Bėdos ieškotojas“ (ruošė muzikos mokytoja Asta Petkienė ir lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė). Renginio pabaigoje nuostabiais šokiais žiūrovus ir dalyvius linksmino šokių kolektyvai iš Suvalkijos. Taip simboliškai buvo pristatyta kitų metų II-ojo etapo projekto tema - „Suvalkijos regionas“. Komandos buvo apdovanotos padėkomis. Visų dalyvių laukia puiki projekto rengėjų dovana: gegužės 19-ą nemokama ekskursija Mažosios Lietuvos keliais. Dėkojame istorijos ir geografijos mokytojui Gintarui Nakučiui už konsultacijas projekto vykdymo metu bei pavaduotojui Andriui Mizgiriui už pagalbą technologijų srityje.

 Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė


Meninio skaitymo konkursas „Gražiausi žodžiai Lietuvai“.
20160415_122117Balandžio 15d. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinė Rūta Norvilaitė ir ketvirtokė Glorija Valčiukaitė dalyvavo meninio skaitymo konkurse „Gražiausi žodžiai Lietuvai“. Renginys vyko Klaipėdos rajono Slengių mokykloje -daugiafunkciniame centre. Rūta deklamavo J. Marcinkevičiaus „Tai gražiai mane augino“, o Glorija – A. Matučio „Po gimtinės ąžuolėliais“. Abi mergaitės šauniai pasirodė, pelnė daugybę aplodismentų. Rūtelė, mūsų mokyklai,  parvežė III- osios vietos diplomą.

Aiva Raišuotienė


Klaipėdos universiteto mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“
13010891_1046991042032668_3147642084499356417_n Balandžio 15 d. Klaipėdos universitete vyko jau III-oji tęstinė mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška mokykla - saugi visuomenė“.  Šiais metais dalyvių sulaukta iš visos Vakarų Lietuvos. Konferencijoje mūsų 8 klasės mokinės Austėja Leščiauskaitė  ir Deimantė Lajauskaitė pristatė pranešimą „Socialinis-emocinis ugdymas – būdas mokykloje kurti saugios visuomenės pagrindus“ (konsultavo lietuvių mokytoja Jolita Lukienė ir socialinė pedagogė Edita Stanienė). Sveikiname Austėją ir Deimantę,  laimėjusias nominaciją už geriausią pranešimą jaunųjų pranešėjų grupėje. Tegul tai būna žingsnis tolesnėje tiriamojoje veikloje. Nuoroda į filmuką https://youtu.be/_ehuR2jBV9I

Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė

   

Pilietinio ugdymo pamoka su savanorių pajėgų kariais
WP_20160421_005Balandžio 21 d. į mokyklą atvyko LK krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės kariai, vadovaujami kapitono Gintauto Razmos. Per 6 pamoką aktų salėje  susirinkę 6-10 klasių mokiniai klausėsi paskaitos apie svarbiausius Lietuvos kario principus, Krašto gynybos strategines funkcijas ir kiekvieno Lietuvos piliečio pareigą ginti Tėvynę. Po paskaitos, savanorių pajėgų kariai parodė mokiniams kai kuriuos ginklus, supažindino su jų funkcijomis bei panaudojimo galimybėmis.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Pirmokų pamoka bibliotekoje

mano draugasBalandžio 12 d. pirmos klasės mokiniai su mokytoja Dalia lankėsi mokyklos bibliotekoje. Čia juos pasitiko bibliotekininkė Tatjana ir profesorius ,,Varlėnas". Vaikai sužinojo, kad knygelės lentynose sudėtos abėcėlės tvarka. Palygino bibliotekos didžiausią ir mažiausią knygą. Apžiūrėjo buvusių pirmokų pagamintas knygeles ir patys kolektyviai išleido knygą - traukinuką. Vaikai buvo apdovanoti skirtukais. Pasiėmę po knygutę laimingi grįžome į klasę. Ačiū mokytojai Tatjanai.

 1 klasės mokytoja Dalia Virkšienė


Augu sveikas ir žvalus
20160316_130809Kovo  16 dieną pradinukų komanda dalyvavo Ketvergių pagrindinėje mokykloje estafečių ,,Augu sveikas ir žvalus" varžybose. Vaikai demonstravo savo ištvermę, vikrumą, sumanumą. Įdomiausia rungtis - lenktyniavimas apvažiuojant kliūtis paspirtuku. Visi grįžome laimingi, nes pralaimėjusių nebuvo.
Mokytojos D. Virkšienė ir J. Zaksienė

Talentų šou 2016
2Kovo 18 dieną mokykloje vyko konkursas "Talentų šou 2016". Noriu padėkoti visiems padėjusiems rengti šį konkursą - renginio vedančiosioms Rugilei Prižgintaitei ir Aistei Raišuotytei, buvsioms mūsų mokinėms sesutėms Dženetai ir Ivetai Tomkevičiūtėms, kurios dainavo ir vertino dalyvių pasirodymus, mokyklos direktorės pavaduotojui Andriui Mizgiriui ir lietuvių kalbos mokytojai Ainai Mockienei už puikų darbą vertinant dalyvių pasirodymus bei įdėtas pastangas, dešimtokui Martynui Šalamovui už konkurso įamžinimą ateities kartoms ir mokyklos direktorei už įsteigtus prizus. Didžiausia padėka visiems konkurso dalyviams.
1Visi buvo verti pirmosios vietos, bet pagal taisykles, ji yra tik viena. Iki susitikimo kitais metais, kitame konkurse "Talentų šou 2017".
Konkurso organizatorė Edita Stanienė

PAVASARIO MUGĖ
Out of Focus2016-03-18 (PENKTADIENĮ) NUO 9.00 IKI 15.00 VAL.
 • PREKYBA-MAINAI PIRMAME AUKŠTE 9.00-12.00 VAL.
 • BATUTAS SPORTO SALĖJE 9.00-13.00 VAL.
 • TALENTŲ ŠOU AKTŲ SALĖJE 12.00-15.00 VAL.

Veiksmo savaitė "Be patyčių"
PKovo 14-18 dienomis mūsų mokykloje vyksta veiksmo savaitė "Be patyčių". Pateikiame informaciją tėvams apie patyčių prevenciją (Spausti čia).

Kovo 11-osios šventė mūsų mokykloje
WP_20160310_0351WP_20160310_034WP_20160310_019

Mūsų darželyje – Kaziuko mugės šurmulys
20160304_095444Kaip ir kiekvienais metais, atėjęs pavasaris į mūsų šalį atneša Kaziuko šventę, nuo kurios taip pat nėra atsėjamos šurmuliuojančios mugės. Šiemet kovo 4 d. pavasario vėjai su savimi  į mūsų įstaigą irgi atnešė Kaziuko mugę, kupiną besišypsančių vaikų ir suaugusiųjų, pilną įvairiausių prigamintų darbų, darbelių. Mūsų darželyje nuo ankstyvo ryto vyko malonus šurmulys, buvo ruoštasi Kaziuko mugei: dengiami stalai, ant stalų sustatomi visi pagaminti vaikų darbeliai, buvo ruošiamos reklamos, akį traukiantys užrašai, o pakartoti ir prisiminti skaičius priešmokyklinio amžiaus vaikams taip pat buvo pravartu ir įdomu! Darželio salėje grojant trankiai liaudies muzikai prasidėjo didysis Kaziuko mugės prekybos šurmulys. Be linksmybių, mūsų įstaigos mugėje kiekviena grupė didžiavosi prekių gausybę išpuoštais stalais. Akys raibo nuo pavasarį skelbiančių gėlių, gyvūnėlių ir paukščiukų, paveikslų, medalių, linksmųjų sveikuolių duoniukų, spalvingų verbų, skirtukų knygoms, net vazų ir stebuklingų akmenėlių boružėms. Pirko ir mainė ir draugai, ir seneliai, ir tėveliai, įstaigos darbuotojai ir pedagogai. Buvo visiems labai smagu. Dėkojame visiems prisijungusiems!

Aiva Raišuotienė


Rajoninė technologijų olimpiada
12576081_1104705152907493_9782794_n (1)Vasario 18 d. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje vyko rajoninė  technologijų olimpiada “Ką sudėčiau krašto knygon…”  Mūsų mokyklai atstovavęs 10-os klasės mokinys Šarūnas Kazlauskas pasirinko mitybos sritį. Atlikdamas namų  darbą paruošė triufelius “Luizės desertas”, olimpiados  metu  gamino “Uostamiesčio užkandėlę”. Moksleivį olimpiadai ruošė technologijų mokytoja Tatjana Zaksienė. Džiaugiamės Šarūno dalyvavimu konkurse ir linkime nesustoti, toliau tobulėti ir savo darbais džiuginti aplinkinius. Nors pirmos vietos laimėti nepavyko, tačiau moksleivis pasisėmė daug geros patirties. Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė

Edukacinis užsiėmimas „Pravėrus pasakų skrynelę“
20160302_110820Kovo 2d. priešmokyklinukai lankėsi Plikių miestelio bibliotekoje. Vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Pravėrus pasakų skrynelę“. Mokinukai sužinojo, jog pasakų yra pačių įvairiausių. Klausėsi bibliotekininkės sekamos pasakos, žiūrėjo įrašytą vaidinimą, matavosi karalių kostiumus. Priešmokyklinukai pamatė ir pavartė bibliotekos mažiausią ir didžiausią knygą. Statė knygų bokštą. Rinko gražiausią knygutę. Vaikai susipažino su bibliotekos gyventoju Knyginuku. Nuoširdų ačiū tariame bibliotekininkei Živilei Markutei – Armalienei.

Aiva Raišuotienė


Stalo teniso varžybos, skirtos paminėti Vasario 16-ąją
stalo tenisasVisą savaitę mokykloje vyko stalo teniso varžybos, skirtos paminėti Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Vienetų varžybose trečią vietą laimėjo Ramūnas Razma, II-ąją - Mantas Arnašius, o nugalėtoju tapo Vilius Razma. Dvejetų varžybose III-ioji vieta atiteko Šarūnui Kazlauskui ir Mantui Arnašiui. Finale žaidė mokytojai Jurgita Kazlauskienė  ir Andrius Mizgiris  su mokiniais  Ramūnu Razma ir Viliu Razma, kurie ir laimėjo I vietą. Dėkojame visiems dalyviams ir sveikiname prizininkus.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Ilgas duonutės kelias
Gruodžio 16d. trečiokai savo tėvelius ir svečius pakvietė į šventę ,,Ilgas duonutės kelias". Programoje pristatė tai, ką mokėsi per etnokultūros būrelio užsiėmimus, ką sužinojo lankydamiesi muziejuje, išmoko per pamokas. Šventės metu visi linksmai šoko, dainavo, žaidė žaidimus, deklamavo eilėraščius, sakė patarles apie duoną. Renginio pabaigoje visi pasivaišino Justo mamos kepta duona. Mokytoja J. Zaksienė

Sporto varžybos, skirtos paminėti Vasario 16-ąją.
20160209_130641Vasario 9 dieną vyko tradicinės sporto (tinklinio ir krepšinio) varžybos, skirtos paminėti vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šiais metais renginyje dalyvavo ne tik mokytojai ir mokiniai, bet ir Plikių miestelio klubas"Eketė". Tinklinio varžybose geriausiai sekėsi mokyklos mokinių komandai, kurie laimėjo ir prieš mokytojus, ir prieš klubą "Eketė". Mokytojų ir "Eketės" tarpusavio rungtyje pranašumą įrodė pastarieji. Krepšinio varžybose jėgas suvieniję mokytojai ir mokiniai buvo pajėgesni  prieš klubo "Eketė" žaidėjus. (žiūrėti video) Dėkojame visiems dalyviams, ypač klubui "Eketė".

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Tarptautinis GREEEN projektas

20151124_104912Mūsų mokyklos komanda dalyvavo tarptautiniame GREEEN projekte. GREEEN yra 3 m. trukmės Mokymosi visą gyvenimą Comenius programos projektas, finansuojamas Europos komisijos lėšomis. GREEEN reiškia “Green Environmental Education European Network”. Šio tinklo veikla siekiama sukurti strategijas, padėsiančias mokykloms labiau integruoti klimato kaitos temas. Šiuo metu tinklą sudaro 16 partnerių iš dešimties šalių, tačiau numatoma tolimesnė tinklo plėtra. Tai projektas, kuriame reikėjo papasakoti istoriją apie klimato kaitą, t. y. reikėjo sukurti filmuką.

20160204_121930Projekte dalyvavo savanoriai: VIII klasės moksleivės Eidvilė Šalamovaitė ir Deimantė Lajauskaitė, kurios pasidarė kostiumus iš ateities ir dalyvavo fotosesijoje. Taip pat joms pagelbėjo sesutės: šeštokė Austėja ir septintokė Aistė Raišuotytės, bei X klasės mokiniai Šarūnas Kazlauskas - fotografas ir Martynas Šalamovas – vaizdo ir muzikos montažas.

Mokiniai sukūrė komiksą „Viešnios iš ateities“. Jis patalpintas: https://www.youtube.com/watch?v=qCUmjCCbDRA

Mokinius konsultavo chemijos, fizikos ir gamtos vyr. mokytoja Jurgita Kazlauskienė ir socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė.

Komiksą „Viešnios iš ateities“ galima naudoti kaip mokomąją medžiagą ne tik gamtos, bet ir anglų kalbos pamokose.


Išvyka į Seimą

DSC_1040Sausio 27 d. mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai L. Diomina, J. Petkevičiūtė ir E. Šiaulys vyko į Vilnių. Mūsų tikslas buvo aplankyti Lietuvos Respublikos Seimą bei Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos knygų restauravimo ir konservavimo skyrių.

Lietuvos Respublikos Seime pasitikusi gidė mus vedžiojo po klaidų pastatą ir pasakojo, kiek Seime yra narių, kokio amžiaus turi būti norėdamas tapti Seimo nariu arba prezidentu. Seime aplankėme daug salių: visiems labiausiai patikusią Seimo posėdžių salę (niekas nenorėjome iš jos išeiti), Konstitucijos salę, kurioje buvo pasirašyta Lietuvos Konstitucija, Kovo 11-osios Akto salę. Daugelis iš mūsų šiuos rūmus buvome matę tik per televizorių. Dabar visa tai pamatyti savo akimis buvo nuostabu ir keista.

DSC_1031Pasivaikščiojus su gide mus maloniai sutiko Lietuvos socialdemokratų partijos Seimo frakcijos pirmininkė Irena Šaulienė, deputatas Eduardas Šablinskas. Jie mus pavaišino karšta arbata, papasakojo, ką veikia partijos, paaiškino žodžio partija savoką. Įvyko įdomus ir prasmingas dialogas. Seime mes dar sutikome Seimo narius A. Sysą ir buvusį Švietimo ir mokslo ministrą G. Steponavičių, kurie palinkėjo gražių pasiekimų visai mūsų mokyklos bendruomenei.

Lietuvos Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje gidė mums pasakojo, kaip tvarkomos senos knygos, išgirdome ir sužinojome apie jų rekonstrukcijas. Matėme labai senų knygų. Mums rodė ir laboratoriją, kur rekonstruoja senas suplyšusias knygas su įrengimais. Sužinojome, kad knygos buvo leidžiamos skuduriniu popieriumi, o tik vėliau mediniu popieriumi.

Išvyka visiems padarė didelį įspūdį. Už šią galimybę dėkojame mokyklos direktorei A.Vaičiulienei bei lydintiems mokytojams.

Gustė Kazlauskaitė 7 kl., Austėja Leščiauskaitė 8 kl.


Matematikos popietė
20160129_133343

Sausio 29 d. matematikos mokytojos Vidos Jonkuvienės ir 10 – os klasės mokinių iniciatyva mokykloje vyko matematikos popietė, skirta 5 – 8 – ų klasių mokiniams. Kiekvienos klasės komanda buvo pasiruošusi po smagų prisistatymą, šūkį bei komandos pavadinimą. Renginyje netrūko užduočių nei komandoms, nei žiūrovams. Kad viskas vyktų sklandžiai, tvarką prižiūrėjo speciali komisija, sudaryta iš 10– os klasės moksleivių.

Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis. Specialūs prizai įteikti 8 – os klasės mokiniams už įdomiausią prisistatymą bei 5 – os klasės mokiniams už matematiškiausią komandos aprangą.

Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė


Edukacinis projektas “Nariuotakojai mokykloje”

20160201_102006

Vasario 1 d. mūsų mokykloje lankėsi Palangos insektariumo, vienintelio Lietuvoje specializuoto nariuotakojų zoologijos sodo, atstovai, kurie pristatė edukacinį projektą "Nariuotakojai mokykloje". Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti gyvus egzotiškus eksponatus: vorus, vabalus, gyvalazdes, tarakonus, šimtakojus, skorpionus. Klausėsi įdomaus lektoriaus pasakojimo apie nariuotakojų gyvenimą, uždavinėjo rūpimus klausimus. Pamokos pabaigoje drąsesnieji mokiniai turėjo progą rankose palaikyti šnypščiantįjį tarakoną. Užsiėmimas mokiniams labai patiko

Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė


Išvyka į spektaklį “Tinginėlių kaimas”

20160207_124900 (1)

Vasario 7 – os dienos (sekmadienio) popietę 5 – okai nutarė praleisti kartu: vyko į Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre rodomą pagal vieno mylimiausių vaikų rašytojų V.V. Landsbergio knygą „Tinginių pasakos“ Rūtos Bunikytės režisuotą muzikinę pasaką „Tinginėlių kaimas“.

Vaikams didelį įspūdį paliko netradicinė aplinka: žiūrovams sėdėti reikėjo ant sėdmaišių, spektaklio scenografija – stebuklingas virvinis miškas - žadino norą patikrinti savo laipiojimo įgūdžius. Ne mažiau patiko ir pagrindinis veikėjas Albinas, elfė, spektaklio muzika ir šmaikštūs bei aiškūs V. V. Landsbergio tekstai.

Spektaklio aptarimas vyko netoli muzikinio teatro esančioje picerijoje. Mokiniai ne tik sočiai papietavo, tačiau turėjo galimybę pabendrauti, pasidalinti savo įspūdžiais bei įžvalgomis. Visi puikiai suprato šios muzikinės pasakos pamokomąją mintį, kad nuolat tinginiauti gali būti ne taip jau ir smagu, kaip gali pasirodyti, kad tinginiai turi laikytis ne itin smagių ir malonių taisyklių, kurių laikymasis priveda prie nemalonių pasekmių.

Nuoširdžiai dėkojame Aurimo mamai Aivai Raišuotienei, šią sekmadienio popietę prisijungusiai prie mūsų klasės ir į teatrą vaikus atvežusiai savo transportu.

Klasės auklėtoja Jolita Lukienė


Karantinas ir papildomos atostogos 1-5 klasių mokiniams

Dėl gripo epidemijos mokykloje skelbiamas karantinas: nuo 2016-02-04 iki 2016-02-07. 6-10 klasių mokiniai į mokyklą ateina 2016-02-08 (pirmadienį). 1-5 klasių mokiniams nuo 2016-02-08 iki 2016-02-15 skiriamos papildomos atostogos. 1-5 klasių mokiniai į mokyklą ateina 2016-02-17.

Mokyklos administracija


Sausio 13-oji mūsų mokykloje
13bSausio 13-osios rytą pradėjome pilietine akcija "Atmintis gyva, nes liudija" - 8 val. mokyklos languose uždegėme žvakes ir  prisisegėme "Neužmirštuoles". Per  antrą pamoką susirinkome aktų salėje, kur istorijos mokytojos Gintaras Nakutis pasidalijo patriotinėmis mintimis ir įžvalgomis apie Sausio 13-osios įvykius. 13a9:15 žiūrėjome tiesiogiai transliuojamą laidą moksleiviams "Pamoka laisvei".

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Įdomi ir naudinga ekskursija
20151128_133834_HDRGruodžio 1 d. lankėmės Klaipėdos mokslo ir menų festivalyje RESTART. Viena iš festivalio dalių buvo universiteto laivų lankymas. Turėjom labai įdomią ekskursiją - viename iš laivų nuolatos vyko moksliniai tyrimai: grunto, vandens, dugno paviršiaus bei daugelis kitų, pavyzdžiui, laivo robotas dalyvavo dingusio lėktuvo An-2 paieškose Baltijos jūroje. Laive pamatėme šiuolaikinę modernizuotą įrangą, apžiūrėjome buitines patalpas. Siūlau ir kitiems aplankyti šiuos laivus, tikrai nesigailėsite. Laurynas Pleškys, 7 klasės mokinys

Robotikos pamoka Išmaniojoje mokykloje

20151127_111608Lapkričio 27 –ąją 5-os ir 6-os klasės mokiniai auklėtojų J. Lukienės ir T. Zaksienės iniciatyva vyko į robotikos pamoką Klaipėdoje esančioje Išmaniojoje mokykloje. Atvykus anksčiau sutarto laiko mokiniai galėjo pažaisti stalo žaidimus. Užsiėmimo pradžioje ugdytiniai, pasitelkus trumpą video, buvo supažindinti su pamokos planu bei tikslais, suskirstyti darbui poromis. Vėliau prasidėjo praktinė dalis: pagal instrukciją kiekvienai porai reikėjo sukonstruoti po robotuką. Mokiniai aktyviai įsitraukė į šią veiklą: kiekvienas atlikti užduotį siekė kuo greičiau, kadangi žinojo, kad robotuką turės galimybę valdyti. Susidorojus su šia užduotimi vaikų laukė staigmena: robotuką jie galės valdyti savo išmaniųjų telefonų pagalba- reikėjo tik parsisiųsti tam tikrą programą. Netrukus klasę užpildė juokas, šūksmai: vaikai azartiškai įsitraukė į robotukų kovą ringe: kuris kurį išstums už specialaus rato ribų. Mokiniai vis skubėjo tobulinti savo robotus, tad laikas prabėgo neįtikėtinai greitai. Nors ir nenorint teko robotukus išardyti ir susitvarkyti darbo vietą. Pamokai besibaigiant daliai mokinių pavyko panirti į virtualią realybę akinių Oculus pagalba. Išvyką vainikavo užduotis Skulptūrų parke: surasti nurodytą skulptūrą. Buvo smagu matyti po parką pasklidusius vaikus, apžiūrinėjančius skulptūras ir ieškančius jiems tinkamos. Po aktyviai praleisto laiko pavargę, bet laimingi grįžome namo. Mokytoja Jolita Lukienė


Prisiminimai iš kultūrinės-pažintinės kelionės į Anykščius
Belaukiant vienų gražiausių metų švenčių norisi prisiminti nuostabią rudens  dieną, kurią didžioji dalis mokinių praleido kartu. Ankstyvo spalio 16 –osios  ryto tylą mūsų mokyklos kieme trikdė nekasdienis šurmulys: moksleiviai susiruošė į bendrą mokyklos ekskursiją, organizuojamą direktorės A. Vaičiulienės. Ekskursijos tikslas- Anykščiai.  Gera nuotaika, linksmi veidai buvo visos kelionės palydovai. Dar važiuojant moksleiviai buvo supažindinti su Anykščių miestelio įkūrimo legenda. 472Netgi oras nutarė mus palepinti: nuvykus prie Anykščių medžių lajos apžvalgos tako mus pasitiko ne tik gerai nusiteikusi ekskursijos vadovė, bet ir nuostabus rudeniškas oras. Čia moksleiviai buvo supažindinti su  tako įkūrimo priežastimis, aplankė garsųjį Puntuko akkmenį. Buvo supažindinti su pagrindinėmis Anykščių legendomis, turėjo galimybę išmatuoti Puntuko akmens dydį jį apkabindami. Daug įspūdžių paliko pasivaikščiojimas lajų taku, kurio metu moksleiviai sužinojo daug naujo apie Anykščių šilelio medžius, gyvūnus, paukščius, išgirdo įvairių pasakojimų- tiek liaudies kūrybos, tiek paremtų mokslininkų išvadomis. 516Kitas mūsų lankomas objektas- Šeimyniškėlių (Vorutos) pilis. Mediniame apžvalgos bokšte vykusio edukacinio užsiėmimo metu sužinojome, jog būtent čia, kaip manoma, stovėjo Lietuvos karaliaus Mindaugo pilis Voruta. XIII – XIV a. pilies gyventojų dvasią galėjome pajusti šalia medinio bokšto įrengtame viduramžių pilies kieme išmėginant akies taiklumą ir rankų stiprumą šaudant iš lankų, paskanavome papilio židinyje išvirtų čiobrelių arbatos. Siaurojo geležinkelio stoties muziejuje mokiniai pasisvėrė ant senovinių svarstyklių. Apžiūrėdami įvairius senosios geležinkelio stoties daiktus bei klausydamiesi įdomaus muziejininko pasakojimo pasijutome lyg nusikėlę į praėjusį šimtmetį. Daug įspūdžių sukėlė  pasivažinėjimas rankine drezina. Ekskursija buvo užbaigta linksmybėmis vasaros rogutėmis. Į namus grįžome vėlią naktį, tačiau visos ilgos kelionės metus autobuse netilo juokas, o per kraštus liejosi geros emocijos.

Jolita Lukienė, lietuvių k. mokytoja


Prevencinė paskaita "Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms"
preven paskGruodžio 1 d. mūsų mokykloje vyko prevencinė paskaita pagal programą "Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms". Paskaitą 8-9-10 klasių mokiniams skaitė Lietuvos Caritas socialinė darbuotoja Žavinta Širvydaitė.  

Advento rytas
WP_20151204_003Gruodžio 4 d.  pirmą pamoką pradėjome aktų salėje: 3-4 klasių mokiniai, paruošti tikybos mokytojo Andriaus Mizgirio, pakvietė visus įsiklausyti į Advento laikotarpiui skirtą Dievo žodį. Po to, parapijos klebonas Antanas Mačius kalbėdamas apie Advento prasmę patarė ugdyti valią ir daryti gerus darbus.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Išvyka į laikrodžių muziejų
20151112_110424Lapkričio 12 dieną pirmos klasės bei keli pradinių klasių mokiniai kartu su mokytoja D. Virkšiene ir spec. pedagoge J. Petkevičiūte vyko į Klaipėdos laikrodžių muziejų. Čia ne tik apžiūrėjo eksponatus - saulės, ugnies, vandens, smėlio, jau gerai pažįstamus mechaninius laikrodžius, bet ir patys gamino sau po laikroduką. Tiesa, kol kas tik kartoninį. Pradžioje, išsiaiškino laikrodžio konstrukciją, tvirtino rodykles, rašė valandas, vėliau dekoravo ir kiekvienas savaip spalvino ciferblatus. Štai toks laikrodukas yra puikus pagalbininkas mokantis pažinti valandas, minutes.

KONKURSAS ,,SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI"
IMG_20151120_105435Lapkričio 20 dieną mūsų mokyklos komanda dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai", kuris vyko Dovilų pagrindinėje mokykloje. Mokinius konkursui ruošė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Leonauskienė. Dėkoju konkurso dalyviams: Deimantei Lajauskaitei, Samantai Pakalniškytei, Laurynui Pleškiui, Erikui Balsevičiui, Žilvinui Kveciui.

 Direktorė  Audronė Vaičiulienė

 

Tolerancijos diena

20151113_095857Lapkričio 16 d. minima tarptautinė tolerancijos diena. Tai nereiškia, kad tik šią dieną turime visi būti pakantūs, pagarbūs, tolerantiški. Mes turime išmokti taip elgtis nuolat. Kiekvienais metais būna siūloma tema, kaip įdomiau šią dieną paminėti. Šiemet – „Tolerancijos mozaika“.

20151116_123423 20151116_081749Tolerancijos mozaika – tai iš įvairių skirtingų medžiagų, gabaliukų sudėtas piešinys – visuma. Taip ir gyvenime, mes visi skirtingi, nėra pasaulyje vienodų žmonių. Pasaulis sudėtas iš įvairios mozaikos. Jei kažkokią dalį pašalinsim, kūrinys nesigaus. Turime tai suprasti ir priimti. Mylėkime save, mylėkime aplinkinius ir gyvenimas bus gražesnis. Nebeliks atstumtų, nesuprastų, piktų žmonių. „Mylėk žmogų tokį, koks jis yra“.

Daug kalbame apie toleranciją, visi žino kas tai yra ir kam to reikia, todėl apie tai plačiau nekalbėjome. Labai opi šių dienų problema – savižudybės. Psichologė Asta mums padėjo suvokti ir išmokti kaip atpažinti žmogų norintį nusižudyti, kaip jam padėti, kaip elgtis tokiose situacijose. O kad visiems būtų aiškiau mokyklos prezidentūros nariai suvaidino vienos situacijos du variantus. Mini vaidinimas padėjo diskutuoti ir geriau suvokti problemos mąstą.

20151116_085457Pertraukų metu visos klasės iš mozaikos dėliojo žodį „TOLERANCIJA“. Taip pat vyko piešinių konkursas „Tolerancijos mozaika. Mylėk žmogų tokį, koks jis yra“. Visi konkurso dalyviai apdovanoti padėkos raštais.

20151116_123645Ačiū visiems prisidėjusiems prie Tolerancijos dienos minėjimo.

Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Edukacinis užsiėmimas ,,Duonos kelias“
Lapkričio vienuoliktą dieną trečios klasės mokiniai vyko į Mažosios Lietuvos muziejų. Ten turėjome pamoką apie duonos kelią. Sužinojome kaip vadinasi įvairūs padargai, pamatėme kaip jie atrodo. Dar ragavome įvairių grūdų. Turėjome atlikti keletą užduočių. Kelionė buvo naudinga ir linksma.

  Trečios klasės mokinė Sabrina Antonova.


Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų edukaciniai užsiėmimai
  20150925_102604Priešmokyklinukai gražią rudens dieną keliavo į Ventę. Ten jie  aplankė paukščių žiedavimo stotį, vaikus nustebino  ištiesti  tinklai su juose esančiais paukšteliais.  Sutikome piktą gandrą, kuris  nenorėjo praleisti vaikų ir visur juos sekiojo. Didžiausią įspūdį vaikams paliko atnaujintas muziejus, su didžiausiu susidomėjimu apžiūrėjome paukščių iškamšas. Smagiai pasisupome karuselėse. Ačiū visoms Mamoms, kurios lydėjo mus kelionėje. 20151102_095145 Žvarboką lapkričio 2 dieną, priešmokyklinukai aplankė kapus. Uždegė žvakeles ant užmirštų kapelių. Pagerbė ir I. Labutytės amžinojo poilsio vietą. 20151023_110313Paskutinį spalio penktadienį vaikai simboliškai atsisveikino su rudenėliu. Deklamavo jam gražiausius eilėraščius, skyrė nuotaikingas daineles ir energingus žaidimus. Svečiai taip pat buvo įtraukti į nuotaikingą siautulį. Vėliau visi apžiūrėjome rudeninių gėrybių parodėlę. Ačiū visiems Tėvams, kurie kartu su savo vaikais kūrė originalius ir įspūdingus rudeninius darbelius. 20151106_100905Lapkričio 6 d. mūsų darželį aplankė Pranciškonių Asyžiečių brolis vienuolis Evaldas. Jis atsivežė daugybę muzikos instrumentų. Supažindino vaikus su jų atsiradimo istorija, paaiškino, kaip jie gaminami, parodė, kokį garsą skleidžia. Daugumą instrumentų leido išbandyti vaikams. Į svečius pasikvietėme ir pradinių klasių mokinius su mokytojomis. Didelį ir nuoširdų ačiū tariame muzikos vadovei Jurgitai Mockuvienei už suorganizuotą tokį įdomų susitikimą.

Priešmokyklinio ugdymo gr. vadovė Aiva Raišuotienė

   

Pamoka miestelio bibliotekoje
20151105_114619Lapkričio 5d. 3-4 klasių mokiniai lankėsi Plikių miestelio bibliotekoje. Čia projekto ,,Nuo tradicijos iki meno"  autorė L. Damulienė ir dailininkė Z. Kontrimienė supažindino mokinius su karpymo meno tradicijomis, pristatė keletą savo darbų. Mokiniai turėjo galimybę patys išsikarpyti snaigę ar pasigaminti eglutę.
 Mokytoja J. Zaksienė

GREEEN projektas
_DSC2866 _DSC2873 _DSC2929 _DSC3082   Mūsų mokyklos komanda nusprendė dalyvauti tarptautiniame GREEEN projekte. GREEEN yra 3 m. trukmės Mokymosi visą gyvenimą Comenius programos projektas, finansuojamas Europos komisijos lėšomis. GREEEN reiškia “Green Environmental Education European Network”. Šio tinkle veikla siekiama sukurti strategijas, padėsiančias mokykloms labiau integruoti klimato kaitos temas. Šiuo metu tinklą sudaro 16 partnerių iš dešimties šalių, tačiau numatoma tolimesnė tinkle plėtra. Tai projektas, kuriame reikia papasakoti istoriją apie klimato kaitą, t. y. reikia sukurti filmuką. Todėl per moksleivių atostogas įvyko pirmas etapas – fotosesija. Joje dalyvavo 8 klasės moksleivės Eidvilė Šalamovaitė ir Deimantė Lajauskaitė, kurios pasidarė kostiumus iš ateities. Taip pat joms pagelbėjo sesutės: penktokė Austėja ir šeštokė Aistė Raišuotytės. Na, o šiuos modelius paveikslavo 10 klasės mokinys Šarūnas Kazlauskas. Fotosesija prasidėjo mokykloje, vėliau persikėlė į kiemą ir net už mokyklos ribų. Nors ir sušlapę kojas, visi buvo nusiteikę kūrybiškai ir optimistiškai. Vėliau (po atostogų) vyks medžiagos montavimas ir režisavimas. Gautą rezultatą visi pamatys per youtube.

 Chemijos – fizikos mokytoja Jurgita Kazlauskienė


5 ir 7 klasių mokinių išvyka
DSC_2179Šių metų rugsėjo 24d. 5 ir 7 klasių mokiniai vyko į ekskursiją Klaipėdoje. Mūsų tikslas buvo linksmai pasiplaukioti ir aplankyti kalvystės muziejų. Visų pirma nuvykome į Gintaro baseiną. Ten pasiplaukioję nuvažiavome į kalvystės muziejų. Muziejuje susipažinome su žmogumi, kuris mums papasakojo apie deimantus, safyrus, rubinus ir daug kitų brangakmenių. Mes juos galėjome pačiupinėti. Sužinojome, kad norintis pardavinėti brangakmenius žmogus turi būti ypatingai sąžiningas. DSC_2168Apžiūrėję visus brangakmenius mes nuėjome prie keistos dėžutės. Toje dėžutėje buvo sudėti žiedai, kuriuos reikėjo nupoliruoti. Viską pabaigę ėjome į muziejų apžiūrėti eksponatų. Papramogavę muziejuje, visi pavargę grįžome namo. Linkiu visiems aplankyti kalvystes muziejų.

Gustė Kazlauskaitė, 7 klasės mokinė


Trečiokų pažintinės išvykos
20151008_120004Spalio 8 d. trečiokai lankėsi Gargžduose ir stebėjo Šiaulių dramos teatro spektaklį ,,Mikė". 20151013_121541Spalio 13 d. Plikių miestelio bibliotekininkė Živilė Markutė-Armalienė pakvietė trečiokus į biblioteką. Supažindino su naujausia literatūra, parengė įdomių užduočių mokiniams. Vaikams šis susitikimas labai patiko.

Judita Zaksienė, 3 klasės vadovė


Tėvų edukacinė pagalba vaikams
20151005_081235 20151005_085853 20151005_101422Spalio 5 d. pradinėse klasėse vyko pažintinė-kultūrinė diena: praktines pamokas mokiniams vedė jų tėveliai.

3 klasės mokytoja Judita Zaksienė


Mokinių savivaldų forumas
20151006_123259Spalio 6 dieną Klaipėdos rajono Švietimo centre vyko informacinio mokinių savivaldų forumas. Mokiniai susipažino su Lietuvos Moksleivių Sąjungos veikla ir LMS leidiniu „Mokinių savivaldų pradžiamokslis“.  O mūsų mokyklos prezidentūros atstovės Gustė Kazlauskaitė ir Austėja Leščiauskaitė papasakojo kaip sekėsi vykdyti projektą „Amatų miestelis“.

 Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Mokytojų diena
usaiTarsi burtažodį, atėjusį iš bočių. Dar padėkot norėjom už žinias, Už šilumą, už rūpestį, už meilę, Už tai, kad mums padėjote save atrast... Spalio 5 d. buvo Tarptautinė Mokytojų diena. Tradiciškai mokykloje vyko savivaldos diena – pamokas vedė dešimtokai. O vėliau dešimtokai pasveikino  mokytojus ir pravedė interaktyvią pamoką. Šventėje dalyvavo gerbiami svečiai –  buvę mūsų mokyklos mokytojai. Diena buvo pilna šiltų emocijų ir geros nuotaikos.

X klasės vadovė Edita Stanienė


Profesoriaus Martyno Purvino paskaita
martynas-purvinas2015-10-09  11 val. mokyklos aktų salėje vyks istoriko, archeologo, m. dr. Martyno Purvino paskaita ,,Mažosios ir Didžiosios Lietuvos istorinės paralelės".
Kviečiame atvykti! Profesorius Jonas Minkevičius: ,,Per keliolika pastarųjų metų vieno žmogaus pastangomis buvo atvertas ištisas naujas kontinentas - ilgai užmarštyje buvusi Mažosios Lietuvos medžiaginė kultūra".

Pasikeitė mokinių atvežimo į mokyklą grafikas
Mokyklinio autobuso grafikas
Veselių sodyba 7.00
Šatriai 7.10
Eglynai 7.20
Baukštininkai (Žemdrindžiai) 7.30
Plikiai 7.35
Medikiai 7.40
Triušiai 7.45 Vytaučiai 7.55
Specialusis reisas
Trušeliai 7.30
Radailiai 7.37
Šimkai 7.45
Žiobriai 7.52
Pastaba:  grįžimo iš mokyklos grafikas nesikeitė.

Integruota pamoka, skirta Europos kalbų dienai paminėti
e kalbRugsėjo 25-ąją pertraukų metu Europos kalbų dienos proga mokykloje skambėjo muzika lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Antrame mokyklos aukšte esančiuose kilnojamuose stenduose mokiniai galėjo rasti įdomios informacijos apie Briuselį, išmokti pasisveikinti įvairiomis Europos kalbomis. Aktų salėje vykusios pamokos metu moksleiviai svarstė, kuo svarbus bent vienos užsienio kalbos mokėjimas, kaip reikia pasirinkti, kurią užsienio kalbą mokytis, išvardijo, kurios Europos kalbos Europos Sąjungoje vartojamos dažniausiai. Padėkos raštais buvo apdovanoti trijų kalbų dailyraščio konkurso nugalėtojai : 1-oji vieta atiteko Deimantei Lajauskaitei (8 kl.), 2-oji – Džesminai Kiaraitei (5 kl.), 3-iąsias vietas pasidalino Gabija Lečkauskaitė (7 kl.) bei Melanija Alūzaitė (9 kl.). Specialūs padėkos raštai skirti rašantiems be klaidų. Pamokos metu mokiniai turėjo galimybę virtualiai pabuvoti ES būstinėje Briuselyje, pasigrožėti miesto vaizdais. Didelio azarto sulaukė žaidimas “Atspėk kalbą”: išklausius įrašą užsienio kalba reikėjo ją įvardyti. Pamoką vainikavo saldainių lietus!

 Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė


Evos (Ievos) Labutytės mirimo metinių minėjimas
20150918_104344Rugsėjo 18-ą dieną mokykloje buvo minimos dailininkės Ievos Labutytės mirimo metinės. Diana Bertašiūtė (9 kl.) ir Melanija Alūzaitė (9 kl.) remdamosis įvairių žmonių atsiminimais apie Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtoją ragino eiti dailininkės išmintais takais, o trumpame video skambantys ilgesingi birbynės garsai bei vyraujanti dailininkės mėgstama mėlyna spalva  bent keletui minučių žiūrovų tarpe įnešė rimtį ir susikaupimą. 20150918_110244Po minėjimo aplankėme dailininkės kapą, uždegėme žvakelę, pagerbėme tylos minute...

 Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė


Rugsėjo 1-osios šventės programa

rugs

Rugpjūčio 30 d.

 • 12 val. - šv. Mišios Plikių Šv. Šeimos - Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčioje.

Rugsėjo 1 d.

 • 9:00 - Mokslo ir žinių dienos šventė mokyklos sporto salėje
 • 10:00 - Pirmoji pamoka su klasės auklėtoja(-u).

2015 m. rugsėjo 1 d. mokinių atvežimo į mokyklą grafikas:
Veselio sodyba          7.15 Šatriai                        7.25 Eglynai                      7.35 Baukštininkai          7.45 Leliai                          7.50 Medikiai                     8.30 Triušiai                      8.40 Vytaučiai                   8.45 Žiobriai                      8.00 Šimkai                       8.10 Radailiai                    8.15 Nuo rugsėjo 2 d. mokiniai į mokyklą atvežami: Veselių sodyba          6.20 val. Smilgynai                   6.30 Šatriai-Eglynai-Seleniai 6.35 Baukštininkai            6.45 Žiobriai                      7.05 val. Šimkai                       7.15 Radailiai                    7.20 Medikiai                     7.45 Triušiai                      7.50 Vytaučiai                   7.55 Iš mokyklos po pamokų: 13.55 val.Žemgrindžiai, Baukštininkai, Trušeliai 14.35 val.Smilgynai, Veselių sodyba, Šatriai, Eglynai, Seleniai 15.10 val.Žiobriai, Kuršeliai, Šimkai, Radailiai 15.30 val.Medikiai, Triušiai, Vytaučiai

Pedagogų poreikis 2015 m. rugsėjo 1 d.
Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla nuo 2015-09-01 siūlo darbą (neterminuota darbo sutartis):
 • Ikimokyklinio ugdymo pedagogui 0,5 et. krūviu ir meninio ugdymo pedagogui 0,5 et. krūviu.
 • Rusų-vokiečių kalbų mokytojui, 10 rusų kalbos ir 2 vokiečių kalbos pamokos per savaitę.
 • Biologijos mokytojui, 6 val. per savaitę.
Pretendentai privalo pateikti:
 1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Dokumentai priimami iki 2015 m. rugpjūčio 24 d. adresu Mokyklos g. 4, Plikių mstl., Klaipėdos r. arba el. paštu: vplikiupagrmokykla@gmail.com Telefonas pasiteirauti: 867632185.

 Mokyklos direktorė Audronė Vaičiulienė


Darbuotojų poreikis
Nuo 2015-09-01 mokyklai bus reikalinga virėja(s) (1 etatas). Telefonas pasiteiravimui: 867632185 (direktorė Audronė Vaičiulienė)

Projektas "Amatų miestelis"
titulKlaipėdos rajono Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla šiuos mokslo metus užbaigė projektu „Amatų miestelis“ (projekto vadovė Edita Stanienė). Projektą finansavo Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros programa (jaunimo reikalų koordinatorė Adelija Radžienė). Projektas „Amatų miestelis“ vykdomas antrus metus iš eilės. Mokiniai susipažįsta su lietuvių liaudies amatų paslaptimis. Šiais metais jaunimas mokėsi drožinėjimo meno. Šio meno mus mokė Plikių kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Jacka. Taip mokyklos kieme atsirado „Nuorodų stulpas“, kuris nurodo atstumą ir kryptį į įvairius pasaulio miestus bei mūsų artimus kaimynus. Taip pat sukurta poilsio zona mažiesiems mūsų draugams – darželinukams ir pradinių klasių mokiniams. Projektą užbaigėme darbų pristatymu ir švente. Vyko kepsnių čempionatas, gardžiausio pyrago ir gražiausio stalo ant žolės rinkimai, linksmosios estafetės bei linksmybės ant batuto. Na, o viską vainikavo – „naktis mokykloje“. Visą naktį žaidėme ir žiūrėjome kino filmus. Nuoširdžiai dėkojame padėjusiems įgyvendinti projektą – tai UAB STRTRANSA vadovui Stasiui Stuopeliui, Plikių kaimo bendruomenės pirmininkui Jonui Jackai ir visiems mokyklos bendruomenės nariams. Projekto akimirkos  

socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Viešnagė Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione
20150518_100142Gegužės 18 d. devintokai ir dešimtokai lydimi direktoriaus pavaduotojo ugdymui A. Mizgirio ir socialinės pedagogės metodininkės E. Stanienės apsilankė Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione. Būsimi savanoriai ar šauktiniai susipažino su bataliono istorija, karine technika ir ginklais. 20150518_102944DRAGŪNAS - tai karys, pasižymintis savo jėga, drąsa, universalumu, ištverme bei sumanumu. Kovotojas, kurį užduočių vykdymui įkvepia protėvių stiprybė, LDK ir tarpukario dragūnų karinės dorybės, kovingumas ir tradicijos. Dragūnų pavadinimas pagal vieną iš hipotezių yra kildinamas iš prancūzų kalbos žodžio dragon arba lotynų kalbos žodžio drako, kurie lietuvių kalboje reiškia drakonas, slibinas. Tai kariai galintys kautis raiti ir pėsti. Istorijos eigoje kito ginkluotė ir kovinė technika, taktika, logistika, tačiau pati dragūniška dvasia, idėja dar ir šiandien lydi bataliono karius. Ne veltui bataliono simbolis yra trigalvis drakonas. Tai grėsmingas padaras, pasirengęs sutikti priešą ugnimi ir kalaviju, kaip patys dragūnai, nešiojantys šį ženklą ant uniformų. Trys drakono galvos simbolizuoja dragūnų kovą su sausumos, jūrų ir oro priešais. Dėl dislokacijos vietos rengiasi vykdyti pakrančių gynybos pobūdį turinčias operacijas. „Negailestingumu priešui dragūnas skiriasi nuo bet kurio kito kario", - taip dragūnus apibūdino 1-asis bataliono vadas plk. ltn. Rimantas Baltušis. Dragūnų šūkis - Nugalėsim arba žūsim!

Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Jaunimo mokslinė-praktinė konferencija

konfer12015-05-14 dalyvavome Klaipėdos Universiteto organizuotoje Jaunimo mokslinėje - praktinėje konferencijoje "Jaunimo siekis - sveika ateitis".

Pranešimą skaitė septintokė Austėja Leščiauskaitė. Kelios tezės iš pranešimo: "Mokykloje atlikome tyrimą kokia mūsų mokinių sveikata ir supratimas apie sveiką gyvenseną.

konfer2 Atlikus tyrimą, padarėme išvadą, jog mūsų draugai nepakankamai žino apie sveiką gyvenseną. Todėl mes rekomenduojame laikytis dienos režimo. Paruošėme kelias rekomendacijas, patarimus kaip planuoti savo dieną, kaip susidaryti dienos režimą. Svarbu, kad mokiniai suvoktų kas tai sveika gyvensena, suprastų, kad būtina aktyviai ilsėtis gryname ore. Sportas, žaidimai, fizinis darbas geriausiai padeda atgauti jėgas, gerinti sveikatą ir ugdytis sveiką gyvenseną, nes tai – individo ar socialinės grupės gyvensenos forma, padedanti išsaugoti ir stiprinti sveikatą. Svarbiausi sveikos gyvensenos elementai yra: fizinis aktyvumas, racionali mityba, grūdinimasis, tinkamas poilsis, savitvarda, ramus dvasinis pasaulis, sveikatai žalingų įpročių atsisakymas."

Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Koncertas "Mamai ir visai šeimai"
seimos dienaGegužės 8 d. mokykloje vyko šventinis koncertas, skirtas ne tik mamytėms, bet ir visai šeimai. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių vaikai, gausiai susirinkusiems šeimos nariams, dovanojo dainas,  eiles ir šokius. Mažiesiems padėjo  vyresniųjų klasių mokinių ansamblis, Dženeta Tomkevičiūtė, Melanija Alūzaitė, Šarūnas Kazlauskas, Siga Daukšaitė bei mokytojai Asta Petkienė ir Aurimas Andrijauskas. Renginį vedė 10 klasės mokinė Liveta Bertašiūtė.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Edukaciniai konkursai
IMGP7847Vasario 4 - kovo 16 – ą dienomis vykę „Kengūros“ ir edukaciniai konkursai  „Olympis“ sulaukė nemažo mūsų mokyklos 2 – 10 klasių moksleivių dėmesio. Lietuvių kalbos konkurse savo jėgas ryžosi išbandyti 24 moksleiviai, matematikos – 25, anglų kalbos – 24, geografijos – 10, biologijos - 11, istorijos - 5, fizikos - 2, chemijos - 2.  Džiaugiamės, kad mokiniai pasinaudojo galimybe pasitikrinti savo žinias, reakciją, įgyti naujos patirties. Sveikiname 3 klasės moksleivį Luką Lukičiovą ir 8 klasės moksleivį  Paulių Girtą  anglų kabos “Kengūros“  konkurse laimėjusius  Oranžinės Kengūros diplomus, konkurso „Olympis“  prizininkus: 8 klasės moksleivį Gabrielių Veselį  matematikos ir chemijos konkursuose  laimėjusį  II laipsnio diplomus, 7 klasės moksleivius Mantą Arnašių, Deimantę Lajauskaitę, Eglę Paškevičiūtę, Eidvilę Šalamovaitę, 8 klasės moksleivį Gabrielių Veselį  anglų kalbos konkurse  laimėjusius III laipsnio diplomus, 10 klasės moksleivę Ernestą Čiuželytę ir 7 klasės moksleivę Eglę Paškevičiūtę lietuvių kalbos konkurse laimėjusias III laipsnio diplomus.  Linkime sėkmės ir nesustoti siekiant aukštumų, o visus kitus raginame būti aktyvius, dalyvauti konkursuose, išbandyti save.

Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė


Tvarkome aplinką
20150424_100652Balandžio 24 dieną mokykloje vyko talka. Tvarkėme ne tik mokyklos teritoriją, bet ir miestelio. Vieni valė liuteronų kapines, kiti tvarkė autobusų stotelę, gatveles ir pakeles. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie Plikių miestelio gražinimo.

Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Ievos Labutytės gimtadienis
Eva_Labutyte„Aš iš šitos žemės, aš lietuvininkė. Aš klaipėdiškė.“ (Dailininkė I. Labutytė) Balandžio 15 diena Plikių pagrindinei mokyklai ypatinga. Šią dieną gimusi Mažosios Lietuvos krašto dailininkė Ieva Labutytė, kurios vardą mokykla garbingai nešioja jau šeštus metus. Balandžio 16 – tą dieną vykusiame dailininkės gimtadienio minėjime  netrūko šiltų žodžių, poezijos ir šokių. Renginio svečiai – vienintelis Ievos Labutytės sūnus Kęstutis Vanagas su žmona, vyras Gediminas su seserimi. labut gimt 1Renginio vedėja anglų kalbos mokytoja Danutė Galminienė šiltai pasveikinusi šventės dalyvius minėjimą pradėjo dovana, kurią įteikė mūsų mokyklos choreografijos mokytojas Aurimas Andrijauskas ir Darbėnų gimnazijos šokių kolektyvas. Salę pripildė nuostabūs salsa, valso ir kitų pramoginių šokių garsai. Literatūrinę kompoziciją su 7-tos klasės mokiniais parengė lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė. Su dailininkės kūryba, darbų atlikimo technika plačiau supažindino dailės mokytoja Tatjana Zaksienė. vanagasRenginio svečias K. Vanagas negailėjo gerų žodžių džiaugdamasis I. Labutytės darbų įprasminimu ir tąsa, dalinosi ateities planais. vanagas2Mokyklos ir šventės svečiai džiaugėsi ne tik mokykloje rengtu minėjimu, tačiau ir moksleivių kūrybinių darbų paroda, įrodančia, kad dailininkės dvasia mūsų mokykloje išties gyva.

Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė


Prizas "Talentų šou" dalyviams
P20150417_093720enktadienį (balandžio 17 d.) "Talentų šou 2015" dalyviai linksminosi ledo arenoje. Šią puikią pramogą - prizą dovanojo švedų-lietuvių bendruomenė. Ačiū labai.

Konferencija „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“
20150416_122604Balandžio 16 dieną Klaipėdos Universitete vyko mokslinė mokinių konferencija „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“. Konferencijoje pranešimą skaitė dešimtokės Liveta Bertašiūtė ir Dženete Tomkevičiūtė. Merginas paruošė mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė. Kartu dalyvavo ir mokyklos mokinių prezidentūros nariai. Mokiniai pasisėmė naujų žinių, kilo naujų idėjų. Planuojame dalyvauti ir kitais metais.

Edita Stanienė, socialinė pedagogė


Talentų šou 2015
_DSC1709Kovo 27 dieną mokykloje vyko "Talentų šou 2015", kurį organizavo mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė.  Dalyvavo nuo šešiamečių iki dešimtokų. Vyko 10 pasirodymų. Didelė našta krito ant komisijos pečių (nariai: pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris, anglų k. mokytoja Danutė Galminienė ir muzikos mokytoja Asta Petkienė). Trečiokė Rugilė Prižgintaitė ir ketvirtokas Aurimas Raišuotis puikiai vedė visą renginį.
Ačiū visiems prisidėjusiems prie renginio. Iki kitų "Talentų šou 2016"
Sveikiname nugalėtojus: I vieta - Gabija Trakytė (6 m.); II vieta - Justas Borisovas (2 kl.); II vieta - Dženeta Tomkevičiūtė (10 kl.); III vieta - Gustė Kazlauskaitė (6 kl.) ir Šarūnas Kazlauskas (9 kl.); III vieta - 6 klasė.

Savaitė be patyčių
20150325_100535Mūsų mokykla prisijungė prie Respublikinės akcijos Savaitė be patyčių. Per šią savaitę vyko daug renginių. Buvo įdomi diskusija su policijos atstovais, šokome linijinius šokius, kuriuos pamokino choreografas Aurimas Andrijauskas. Mokiniai svarstė apie savo elgesį su aplinkiniais. Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė penktokams pravedė užsiėmimą  „Patyčios ir internetas. Kas už ką atsakingas?“ 20150326_134411Psichologė Asta Petrulienė pradinių klasių mokiniams vedė užsiėmimus "Bendraukime be patyčių", kurių metu kalbėjosi apie tai, kas yra patyčios, kaip elgtis jei iš tavęs tyčiojasi ar matai, kaip skaudinamas kitas. Vaikai pritarė, kad, norint sustabdyti patyčias, svarbiausia pradėti nuo savęs - nežeminti kitų ir bendrauti draugiškai. Visos klasės pasigamino draugystės girliandas. talentu souSavaitę užbaigė puikus tradicinis renginys „Talentų šou 2015“.

Mokyklos psichologė Asta Petrulienė


Išvyka į P. Domšaičio galeriją
20150326_092317Priešmokyklinės grupė vaikučiai, kartu su penkiamečiais, vyko į P. Domšaičio galeriją, kur dalyvavo edukacinėje pamokoje „Pavasario šaukliai“. Vaikai apžiūrėjo paveikslų parodą, išklausė muziejininkės įdomių pasakojimų, išgirdo įvairius gyvūnų balsų pamėgdžiojimus. 20150326_094112Tada ėjo gaminti velykinį žaisliuką. Visiems buvo labai smagu. Žaisliukai gavosi originalūs ir nepakartojami. 20150326_102841Grįžę žaisliukais papuošėme grupes, kur visi jais galėjo grožėtis.

Auklėtoja Aiva


Ikimokyklinukai pasitinka pavasarį
20150325_105142Ikimokyklinukai pavasarį pasitiko itin turiningai. Antrosios grupės vaikučiai, padedami savo tėvelių, sukalė inkilėlių. Jų sulaukėme net devynių. Inkilėliais papuošėme mokyklos medžius.  Pasigrožėti mūsų darbu pasikvietėme ir savo draugus. Visi kartu šokome, dainavome ir žaidėme. Spėliojome, kokie paukšteliai apsigyvens naujuose namučiuose. Džiaugėmės, kad paukšteliai dabar turės daug naujų namų. Nuoširdus ačiū tėveliams, kurie kartu su savo vaikais sukalė inkilėlius. Auklėtoja Aiva

Išvyka į kalvystės muziejų
IMG_8090Išvykoje dalyvavo  trečiokai ir ketvirtokai. Atvažiavus į muziejų, mus pasitiko gidė. Ji supažindino su kalvio įrankiais ir aprodė, ką kalviai tuo metu gamino. Sužinojome, kad arklius apaudavo klumpėmis. Kai viską apžiūrėjome, keliavome į edukacinį užsiėmimą. Visiems buvo smagu. Muziejaus vadovas parodė ir davė paliesti brangakmenius, daug papasakojo. Mus ragino būti sąžiningais. Sužinojome, kad žmogus,  norėdamas būti garsus, turi daug metų dirbti, kad pelnytų šlovę savo vardui, kuris vėliau minimas šimtmečiais. Po to mes mokame  pinigus už pripažinto vardo gaminius. IMG_8085Po visų pasakojimų mes gaminome žiedus. Buvome labai nustebę, nes kiekvienas gavome po žiedą ant piršto. Jį reikėjo nušlifuoti. Na, o pasigaminę žiedą, visi laimingi grįžome į mokyklą.

Džesmina Kiaraitė, 4 klasės mokinė


PAŽINTINĖ DIENA
Šį penktadienį (kovo 27 d.) mūsų mokykloje vykdoma pažintinė-kultūrinė veikla: 8:30 – 10 00  -  TALENTŲ ŠOU. 10.00 – 12.00 - MUGĖ ir MAMYČIŲ TURGELIS (pirmame aukšte), BATUTAS (sporto salėje). 12.00 – 13.00 -  NATŪRALIŲ ALAVIJŲ PRODUKTŲ PRISTATYMAS (chemijos kabinete antrame aukšte).

Kovo 11-osios šventė

20150310_104020Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio renginys mūsų mokykloje vyko dvi dienas: kovo 9 dieną 10 klasės mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojo Gintaro Nakučio, pravedė istorinių žinių konkursą-viktoriną pradinių klasių mokiniams; o  kovo 10 dieną vyko iškilmingas šventinis koncertas-minėjimas 5-10 klasių mokinimas. Renginio akimirkos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Šimtadienis
20150227_131157Šiais metais tradicinė šimtadienio šventė vyko vasario 27 dieną. Ją organizavo 9 klasės mokiniai ir jų auklėtoja Edita Stanienė. Šventėje dalyvavo ir ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai, kurie priminė dešimtokams mieliausias jų vaikystės akimirkas: darželio žaidimus, pirmuosius žingsnius į mokyklą. 20150227_091800Renginio metu dešimtokams ir jų auklėtojui Egidijui Šiauliui teko įveikti nemažai linksmų-praktinių užduočių.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Telšių vyskupo Jono Borutos vizitas
200px-Jonas_BorutaVasario 26 d. mūsų mokykloje vyko Gargždų dekanato tikybos mokytojų ir parapijos kunigų susitikimas su Telšių vyskupu Jonu Boruta. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie tikybos mokytojo pašaukimą ugdyti jaunosios kartos krikščioniškas vertybes, iššūkius su kuriais susiduria  katechetas sekuliarios visuomenės akivaizdoje.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Ekskursija į baseiną ir laikrodžių muziejų

DSC_1922 2015-01-29 dieną mes, šeštokai, drauge su 4 klasės mokiniais vykome į ekskursiją. Pirmas mūsų kelionės tikslas buvo baseinas. Čia įspūdžių netrūko.

Nors dauguma mokinių plaukti nemokėjo,  pasinaudodami plaukmenimis vis tiek galėjo pajusti plaukimo malonumą bandydami  pasiekti bokštelį. Gebantys plaukti po visą baseiną plaukiojo lyg žuvytės. Jautėmės saugūs: vandenyje mus prižiūrėjo trenerė, o iš viršaus stebėjo klasių auklėtojos ir mergaitė. Trenerė buvo labai atidi: pamačiusi, jog mums nebėra ką veikti, po baseiną išmėtė skęstančius, ryškius pagaliukus, kuriuos turėjome paimti panėrę.

Baigiantis išpirktam laikui kupini įspūdžių išėjome persirengti, išsidžiovinti plaukus.

DSC_1923Po vandens pramogų važiavome į laikrodžių muziejų, kuriame  šių eksponatų tikrai netrūko. Sužinojome, kad senovėje laiką skaičiuodavo vandens, ugnies, smėlio, šešėlių laikrodžiais. Mūsų dėmesį labiausiai patraukė parkeris su elektroniniu laikrodžiu, kuris buvo sukurtas 20 a. Japonijoje. Laikrodis visus nustebino, vargu, ar net dabar tokį nusipirksi. Laikrodžių buvo milžiniškų ir tokių mažų, kad vos galėjai įžiūrėti laiką.

Man labiausiai patiko šešėlių ir ugnies laikrodžiai.

Apvaikščioję patalpas ir susipažinę su muziejaus eksponatais, galėjome užsiimti įvairia veikla: žaisti žaidimus, spręsti kryžiažodžius, susijusius su laikrodžiu.

Po viešnagės muziejuje važiavome namo. Ekskursija visiems labai patiko! Už jos organizavimą dėkojame muzikos mokytojai.

Gabrielė Talmontaitė, 6 klasė


Renginių ciklas, skirtas paminėti Vasario 16-ąją
20150212_125752Mūsų mokykloje visą savaitę vyko įvairūs sporto ir žinių renginiai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - vasario 16-ąją. 20150213_125254Savaitė prasidėjo asmeninėmis stalo teniso varžybomis, kuriose rungėsi 9 vaikinai. Po visos savaitės trukusių varžybų penktadienį į viršų taurę kėlė 9 klasės mokinys Andrius Razma, antrą vietą iškovojo aštuntokas Marius Šeputis, o bronza atiteko septintokui Mantui Arnašiui. Antradienį, po pamokų, krepšinio aikštelėje susitiko mokytojų ir mokinių komandos. Geriau sekėsi patyrusiems mokytojams, kurie įveikė jaunatviška energija pasižymėjusius, bet kantrybės ir taiklumo pritrūkusius mokinius. Ketvirta20150210_141210dienį vyko žinių ir sporto konkursas, kurį organizavo istorijos mokytojas Gintaras Nakutis. Konkurse įvairiose rungtyse varžėsi trys komandos: "Ąžuolo", "Viesulo" ir "Žaibo". Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi "Viesulo" komandai, kuri ir laimėjo I vietą. 20150213_132013Šventinę savaitę užbaigė mišrios (mokytojų-mokinių) merginų ir vyrų tinklinio varžybos. Po įtemptos kovos, pergalę šventė merginų komanda.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Sausio 13-osios minėjimas
20150113_083102Mūsų mokykla dalyvavo pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija". 8 val. ryto mokyklos languose degė atminimo žvakės, o į pirmąją pamoką aktų salėje susirinkę mokiniai ir mokytojai klausėsi istorijos mokytojo Gintaro Nakučio įžvalgų apie Sausio 13-osios įvykius. Po to, direktoriaus pavaduotojas Andrius Mizgiris parodė trumpą meditacinį video apie Sausio  13-osios didvyrius.

Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Pradinukai ieško Kalėdų pasakos ...
IMGP7646Visą gruodžio mėnesį mokyklos pradinukai vykdė projektą  ,,Sveika, žiemuže!“ Mokiniai puošė savo aplinką, gilino žinias apie to laikotarpio papročius ir tradicijas, darė įvairius darbelius, mokėsi eilėraščių, dainų, šokių žiemos tematika. Gruodžio 18 dieną apibendrinome nuveiktus darbus susirinkę į šventinę popietę. Renginio vedančiosios Rugilė Prižgintaitė ir Gabija Daukantaitė pakvietė visus susirinkusius ieškoti Kalėdų pasakos. Greit prabėgo laikas dainuojant, šokant, žaidžiant drauge su Kalėdų seneliu. Dėkojame mokytojams ir tėveliams už pagalbą ir paramą organizuojant šventę. Mokyklos administracijai už dovanėles ir siurprizus.

 3 klasės mokiniai ir mokytoja Roma Stanienė


Kalėdinis "Protų mūšis"
DSCF3110Šių metų kalėdiniam renginiui Mokinių prezidentūra pasiūlė "Protų mūšio" formatą. Renginyje dalyvavo 5-10 klasių ir mokytojų komandos. Be rungtyniavimo kas daugiausiai ir tiksliausiai atsakys į iniciatorių parengtus klausymus, dalyviai turėjo parengti žaismingus prisistatymus, kurie ir tapo pagrindiniu renginio akcentu. Susumavus visus taškus, daugelio nuostabai, 1 vietą laimėjo 5 klasės mokinių komanda, kuriai atiteko pagrindinis prizas. Neliko nuskriaustos ir kitos komandos: visoms buvo įteikti skanūs šakočiai. Renginio akimirkos

Kalėdų senelis pas mažuosius
ikimok kaledosGruodžio 18 d. pas  ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus  buvo atvykęs Kalėdų Senelis. Vaikai labai jo laukė. Gausiai susirinkusiems svečiams parodė nuotaikingą kelionę į Pasakų Šalį. Atvykus Seneliui visi kartu šoko ir dainavo. Vaikučiai buvo apdovanoti ilgai lauktomis dovanėlėmis.

Auklėtoja A. Raišuotienė


Bendra veikla su tėveliais
DSCN1635Lapkričio 28 d. rytą priešmokyklinės grupės vaikučiai ir jų auklėtoja sulaukė svečio - Dovydo tėvelio - Giedriaus. Atėjo su didele Įrankių dėže. Kartu su vaikučiais kalė, gręžė, suko gražią lesyklėlę. Meistravo ne tik berniukai , bet ir mergaitės. Žiemą paukšteliai džiaugsis ir nebadaus.
 Gruodžio 2-ąją grupėje lankėsi Pauliaus mamytė - Laura. Vaikučiai kartu pynė Advento vainiką, jį puošė obuoliukais ir kankorėžiais. Vaikučiai sužinojo kas yra Adventas, kokie jo papročiai, ką simbolizuoja 4 žvakės. Su muzikinio ugdymo vadove žaidė adventinius žaidimus, giedojo giesmę. Rytas pasibaigė prie arbatos puodelio, degant pirmąjai žvakei.
Už nuostabius rytus dėkoju tėveliams. Veiklos nuotraukos
Grupės pedagogė Dalia

AIDS: geriau žinoti
20141202640Gruodžio 2 dieną mūsų mokykloje įvyko proto mūšis ,,Aids: geriau žinoti”, kuriame dalyvavo 9 ir 10 klasių mokiniai.  Iš 12 mokinių buvo sudarytos trys komandos. Aktyviausi komandų nariai: Ernesta Čiuželytė, Dženeta Tomkevičiūtė, Liveta Bertašiūtė, Monika Asnauskaitė, Asta Stuknytė. Daugiausiai teisingų atsakymų pateikė II-oji komanda. 20141202641Dėkoju visiems komandų nariams bei septintokėms Austėjai Leščiauskaitei ir Deimantei Lajauskaitei už inscenizaciją ,,AIDS šeimoje”. Biologijos mokytoja Audronė Vaičiulienė  

Advento rytas
052Ankstyvą gruodžio 1- osios rytą 2 –osios grupės ikimokyklinukai rinkosi į Adventinį rytelį. Vaikučiai kartu su auklėtojom inscenizavo  Keturių Angeliukų pasaką. Deklamavo eilėraštukus. Kartu su muzikos vadove giedojo nuostabią adventinę giesmę „Guli kūdikėlis“. Šoko liaudies ratelius, žaidė žaidimus. Po to karu su mamomis pynė adventinį vainiką. Visi kartu praleidome įspūdingą ir nuotaikingą rytmetėlį.

Auklėtoja A. Raišuotienė


Edukacinis užsiėmimas „Gintaro kelias“
009Lietingą ir šaltą lapkričio 26 d. rytą, antros klasės mokiniai su mokytoja Judita išvyko į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų. Vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Gintaro kelias“. Antrokėliai klausėsi pasakojimų apie gintaro atsiradimą. Mokėsi kaip atskirti tikrą gintarą nuo netikro. Sprendė įvairias užduotis. Visiems buvo labai smagu. Grįžome pilni įspūdžių ir sužinoję daugybę naujų dalykų.

Lietuvių kalbos savaitė
lietuviu k. savaiteLapkričio 17 – 21 dienomis mūsų mokykloje vykusi teminė lietuvių kalbos savaitė pasižymėjo įvairios veiklos gausa: pirmadienį savaitės renginių organizatorės lietuvių kalbos mokytojos Danutė Stonkienė ir Jolita Lukienė kartu su mokiniais išleido stendą „Iš duonos kvapo ir miškų giesmės kalba gimtoji lūposna įdėta“.  Stendą papuošė du plačialapiai ąžuolai: viename jų moksleiviai rašė surinktus aforizmus apie gimtąją kalbą, kitame – savos kūrybos eilėraščius, rašinius, nuomones.  Antradienį vyko raiškiojo skaitymo konkursas: Salomėjos Nėries 110- ųjų gimimo metinių proga 5 – 8 klasių moksleiviai deklamavo pasirinktus poetės eilėraščius. Trečiadienį pertraukų metu skambėjo lietuviškų melodijų garsai. Ketvirtadienį visos klasės dalyvavo dailyraščio rašymo pamokoje.  Visą savaitę dailės mokytoja Tatjana Zaksienė su 7 – 8 klasių mokiniais netradicine technika darė kūrybinius darbus K. Donelaičio poemos „Metai“ tema. Penktadienį savaitės veiklą vainikavo baigiamasis renginys. Jo metu atminimo dovanėlėmis ir padėkos raštais buvo apdovanoti savaitės konkursų nugalėtojai: daugiausia aforizmų surado Dženeta Tomkevičiūtė (10 klasė), savos kūrybos apie gimtąją kalbą konkurse nugalėjo Eidvilė Šalamovaitė (7 klasė), skaitovų konkurse komisija (Danutė Galminienė ir Tatjana Zaksienė) prizines vietas skyrė Dianai Bertašiūtei (8 klasė), Aistei Raišuotytei (6 klasė), Jokūbui Juškevičiui (5 klasė), padėkos raštais buvo apdovanotas gausus būrys dailyraščio rašytojų ir darbelių netradicine technika autorių. dailyrasApdovanojimus lydėjo Jokūbo Juškevičiaus (5 klasė) birbyne atliekami muzikiniai kūriniai, eilėraščiai apie gimtąją kalbą (5 – 6 klasių skaitovai), dainos (7, 8 klasės mokiniai), žaidžiamas improvizacinis žaidimas. Antroji renginio dalis buvo skirta K. Donelaičio metams paminėti. Žiūrėdami filmą mokiniai turėjo galimybę plačiau susipažinti su poeto biografijos faktais, kūrybos bruožais, išgirsti K. Donelaičio žodį, skambantį kitomis kalbomis. 10 ir 7 klasės mokiniai skaitė ištraukas iš poemos „Metai“, 6 – okai inscenizavo pasakėčią „Lapės ir gandro česnis“, merginų ansamblis atliko Klaipėdos krašto dainą. Aktyviausia teminės lietuvių kalbos savaitės klase išrinkti 6 klasės mokiniai. Džiaugiamės jų aktyvumu. Renginys buvo baigtas grupės „Liūdni slibinai“ atliekama daina „Pavasario linksmybės“ (pagal K. Donelaičio poemą „Metai“). Renginio organizatorės dėkoja visiems veiklose dalyvavusiems mokiniams, už pagalbą teminės lietuvių savaitės metu ačiū tariame muzikos mokytojai Astai Petkienei, dailės mokytojai Tatjanai Zaksienei, pavaduotojui Andriui Mizgiriui, anglų kalbos mokytojai Danutei Galminienei. Įaugimas į kalbą išgyvenamas kaip kažkas be galo sava ir įprasta. Tik bręsdami suvokiame, kad kalba  tokia pat svarbi Dievo dovana kaip ir gyvybė.

 Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė


Pirmieji žingsniai tiriant profesinį pašaukimą
priesmok gaisr22014 m. lapkričio 21 d. priešmokyklinio ugdymo grupė,su mokytoja Dalia, ir keletą  mamyčių, vykome į GARGŽDŲ PRIEŠGAISRINĘ GELBĖJIMO TARNYBĄ. Nuvykę į gaisrinę vaikai džiaugsmingai domėjosi, klausinėjo, diskutavo su priešgaisrinės tarnybos darbuotoju. priesmok_gaisr1Vaikams didelį įspūdį paliko gaisrinės mašinos. Mašinose sukrauta įranga; matavosi gaisrininkų aprangą, šalmus. Didelį įspūdį padarė įjungta gaisrinės mašinos signalas. Daug ką sužinoję ir apžiūrėję visi džiaugsmingai atsisveikinę grįžome į grupę. Ačiū mokytojai Daliai už kelionę.

Tolerancijos savaitė
20141113_133123Lapkričio 10-14 dienomis mokykloje vyko Tolerancijos savaitė. Į veiklą įsitraukė visa mokyklos bendruomenė. Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo pamokose mokiniai diskutavo tolerancijos tema, o pradinukai ir dienos grupės vaikai – piešė. Mokinių prezidentūros nariai darė „Tolerancijos knygą“ į kurią sudėjo bendramokslių mintis apie toleranciją. Renginį vainikavo konkursas „Tolerantiškiausia klasė“. Nugalėtojais tapo dešimtokai. Sveikiname juos! Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė ir Mokinių prezidentūra

Protų mūšis
20141023_125509Spalio 23 dieną mokykloje vyko “Protų mūšis”, kuriame dalyvavo  5-10 klasių komandos. Renginyje netrūko geros nuotaikos, netikėtumų, susikaupimo, azarto ir juoko. Pirmąją vietą laimėjo 5 klasės komanda su auklėtoja Tatjana Zaksiene. Antrąją vietą užėmė 8 klasė. Trečiąją vietą laimėjo 6 klasės komanda kartu su mama Aiva Raišuotiene. Renginyje dalyvavo ir rezultatus skaičiavo komisija – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris ir fizikos, chemijos mokytoja Jurgita Kazlauskienė. Dėkojame visiems dalyvavusiems!

 Organizatorė psichologė Asta Petrulienė


Viešnagė Slengių daugiafunkciniame centre – mokykloje
IMGP7519Spalio 29 d. Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojos svečiavosi Slengių mokykloje – daugiafunkciniame centre. Viešnagės metu buvo aptariami vaikų vertinimo ir įsivertinimo klausimai, dalijamasi gerąja patirtimi, pristatomi  būdai, kuriais vaikus nuo mažų dienų galima sudominti nuostabiu knygų pasauliu. Norime nuoširdžiai padėkoti Slengių mokyklos – daugiafunkcinio centro kolektyvui už šiltą priėmimą. Viešnagės metu netrūko gerų emocijų, o turiningai praleistas laikas leido apie daug ką pamąstyti tobulinant savo darbą su vaikais. Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė

Tėvai - mokytojai
2014-10-21 09.15.05Spalio 21 d. priešmokyklinėje grupėje svečiavosi Pauliaus Borisovo mama Laura. Vaikus supažindino su parafinėnėmis ir vaškinėmis žvakėmis. Priešmokyklinukai jas lietė, uostė. Pamokomi Lauros, iš vaško lakštų patys susisuko žvakutes. Nuostabus rytmetys pasibaigė prie arbatos su medumi puodelio. Nuoširdų ačiū tariame Pauliaus mamytei.

Susitikimas su Maltos ordino savanorėmis
20141013_0807572014 spalio 13 d. mokykloje lankėsi jaunųjų maltiečių vadovė Loreta Jurkuvienė ir Klaipėdos r. maltiečių vadovė Olga Petrik. Savanorės įdomiai papasakojo apie Maltos ordina (MO) ir iš kur jis atsirado. 20141013_080816Vėliau pristatė ir  jaunųjų maltiečių (JM) veiklą: projektus, stovyklas, labdaringas akcijas ir pan. Susitikime dalyvavo  8, 9, 10 klasės mokiniai. 

Šarūnas Kazlauskas, 9 klasė


Europos kalbų diena
titulRugsėjo 26 d. Plikių I. Labutytės pagrindinėje mokykloje buvo minima Europos kalbų diena. Pertraukų metu įvairiomis kalbomis skambančios dainos jau nuo ryto kūrė nekasdienišką atmosferą. Renginio organizatorės, anglų, rusų ir lietuvių kalbų mokytojos, ypatingą dėmesį skyrė gimtajai kalbai: visi buvo kviečiami aplankyti mokyklos buities muziejaus kampelį, primenantį mūsų krašto ir kalbos istoriją. Ilgosios pertraukos metu vyko gražiausio lietuviško žodžio rinkimas, sulaukęs gausaus būrio dalyvių, kurių sprendimu nugalėjo žodis meilė.  Europos kalbų dienai skirtą stendą šalia pasisveikinimų įvairiomis kalbomis papuošė margaspalvė gražiausių žodžių gėlė. Dieną vainikavo pramoginė – pažintinė popietė mokyklos aktų salėje. Renginio vedėja, anglų kalbos mokytoja Danutė Galminienė, šiltai pasveikino žiūrovus ir dalyvius, kurių tarpe buvo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.  Lietuvių kalbos mokytojai paskelbus gražiausio lietuviško žodžio rinkimų rezultatus, savo viešnagės Italijoje įspūdžiais pasidalino 7 klasės mokinė Vikinta Rimkutė. Pristatant Rusiją melodingai nuskambėjo eilės rusų kalba iš dailės ir technologijų mokytojos Tatjanos Zaksienės lūpų. Nuotaiką pakėlė smagi vokiška daina, atliekama mokyklos logopedės Jurgitos Petkevičiūtės. Įdomios medžiagos apie Vokietiją pateikė pavaduotojas Andrius Mizgiris, kurio pristatymą savo daina vainikavo patys „Brėmeno muzikantai“ (8 klasės mokiniai). Ypatingai smagiais įspūdžiais iš kelionės Sicilijon pasidalino ir muzikos mokytoja Asta Petkienė, prancūzų kalbos pamokėlę pravedė matematikos mokytoja Vida Jonkuvienė, kurios linksmą pasirodymą lydėjo 6 klasės mokinių atliekama lietuvių liaudies daina. Taip visi kartu pakeliavę po Europą, pasisvečiavę kai kuriose šalyse, pasiklausę kitų kalbų skambesio puikios nuotaikos grįžome gimtinėn. Renginį užbaigėme bendra daina „Europos vidury“, po kurios moksleiviams lijo „saldainių lietus“.   Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė

Kelionė į Vilnių
titulRugsėjo 19-oji –mūsų mokykloje tradicinė turizmo diena, kurios kasmet labai laukiame. Mums reikia nors trumpam laikui atitrūkti nuo gimtųjų namų... Šiemet mūsų kelionės maršrutas buvo Plikiai – Vilnius Plikiai. Iš mokyklos kiemo dideliu ir gražiu autobusu išvažiavome 6 valandą ryto. Niekas nepavėlavo... Į kelionę vyko 6-10 klasių mokiniai ir klasių auklėtojai. Pirmas mūsų aplankytas objektas – Gedimino pilis. Užtrukome labai ilgai kol užlipome į kalną. Įspūdingai atrodė mūsų valstybės sostinė, kai žiūrėjome į ją iš aukštybių – nuo Gedimino pilies apžvalgos aikštelės. Daugelis ėjo į pilies vidų, kiti liko lauke ir fotografavosi. Patiko ir apsilankymas Sereikiškių parke. Pasigrožėjome gražiai sutvarkyta aplinka, džiūgaudami kaip maži vaikai, pasisupome sūpuoklėmis. Kitas objektas, kurį aplankėme – Vilniaus katedros lobynas ir požemiai. Gidė pasakojo mūsų šalies istoriją, kaip rengėsi senesnių laikų dvasininkai, kaip vyko maldos. Daug įdomių paslapčių sužinojome apie katedros požemius. Daugiausiai energijos ir ištvermės reikėjo „Vichy“ vandens parke. Tai  buvo pati linksmiausia, o kartu ir pavojingiausia kelionės dalis. Labai pavargome, bet jautėmės laimingi. Gera buvo sugrįžti į namus… Dėkojame Kristianstado švedų-lietuvių bendruomenei, kuri finansavo mūsų kelionę. Įspūdžiais dalijosi devintokai

Kvietimas
labut6Kviečiame aplankyti Evos Labutytės darbų parodą mokyklos aktų salėje darbo dienomis 8.00-17.00 val. Paroda veiks iki 2014-10-30. Mokyklos administracija

2014 m. rugsėjo 1 d. mokinių atvežimo į mokyklą grafikas:
schoolbusVeselio sodyba          7.15 Šatriai                        7.25 Eglynai                      7.35 Baukštininkai          7.45 Leliai                          7.50 Medikiai                     8.30 Triušiai                      8.40 Vytaučiai                   8.45 - Plikiai Žiobriai                      8.00 Šimkai                       8.10 Radailiai                    8.15 Nuo rugsėjo 2 d. mokiniai į mokyklą atvežami: Veselių sodyba          6.20 val. Smilgynai                   6.30 Šatriai-Eglynai-Seleniai 6.35 Baukštininkai            6.45 Žiobriai                      7.05 val. Šimkai                       7.15 Radailiai                    7.20 Medikiai                     7.45 Triušiai                      7.50 Vytaučiai                   7.55 Iš mokyklos po pamokų: 13.55 val.Žemgrindžiai, Baukštininkai, Trušeliai 14.35 val.Smilgynai, Veselių sodyba, Šatriai, Eglynai, Seleniai 15.10 val.Žiobriai, Kuršeliai, Šimkai, Radailiai 15.30 val.Medikiai, Triušiai, Vytaučiai

Rugsėjo 1-osios šventė
rugsejo1 peleda varpasRugsėjo 1-osios šventės programa: Rugpjūčio 31 d.
 • 12 val. - šv. Mišios Plikių Šv. Šeimos - Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčioje.
Rugsėjo 1 d.
 • 9:00 - Mokslo ir žinių dienos šventė mokyklos sporto salėje
 • 10:00 - Pirmoji pamoka su klasės auklėtoja(-u).
 


15-oji dešimtokų laida
DSCF2884 DSCF2895 DSCF2900 DSCF2920 DSCF2924 DSCF2932

Projektas „Amatų miestelis“
titul amataiamat 2                     Mokinių prezidentūra su juos kuruojančia socialine pedagoge metodininke Edita Staniene parašė ir vykdė projektą „Amatų miestelis“. Visą pirmąją birželio savaitę mokykloje vyko kūrybinis darbas: vieni gamino rąstinius suolus bei vidaus suoliukus, kiti gamino šachmatų lentą ir mozaikines šiukšlių dėžes, dar kiti gražino mokyklos aplinką, mokėsi pinti ir austi tautines juosteles. Į amatų veiklas įsijungė ir mokiniai, ir pedagogai: pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris, dailės ir technologojų mokytoja metodininkė Tatjana Zaksienė, istorijos mokytojas Gintaras Nakutis ir informacinių technologijų mokytojas Egidijus Šiaulys. Su žvakių gamyba susipažinti mokiniai nuvyko į ĮI „Luxa“. Įmonės savininkas Dainius Petkus papasakojo apie žvakių verslą, parodė kaip gaminamos įvairių formų žvakės. Apsilankėme UAB „Gridin‘s group“. Čia visi išbandė savo jėgas, patyrė naujų įspūdžių ir susipažino su aukštalipių darbu. amat3Birželio 5 dieną mokykloje vyko projekto uždarymas ir diskusija „Ar reikia išsaugoti senuosius amatus?“. Į šventę atvyko Endriejavo vidurinės mokyklos ir Ketvergių pagrindinės mokyklos savivaldų atstovai. Apžiūrėję darbų parodą ir susipažinę su senaisiais lietuvių liaudies amatais, trijų mokyklų mokinių savivaldų atstovai susėdę ratu padiskutavo su jaunimo reikalų koordinatore vyr. specialiste Adelija Radžiene apie jaunimo politiką ir galimybes jaunimui. Susitikimą vainikavo liaudiška vakaronė: su lietuvių liaudies žaidimais, šokiais, konkursais ir galiausiai vieningu orkestru-piemenėlių raliavimu, pačių pasigamintomis šiaudų dūdelėmis. Tai visus uždegė ir į liaudiškas pramogas įsuko renginio svečias – Slengų daugiafunkcio centro meno vadovas Jonas Kavaliauskas. Po pietų vyko futbolo, tinklinio bei orientacinės varžybos, o po jų – naktinis filmų seansas. Įsitaisę ant pripučiamų čiužinių žiūrėjome ir komedijas, ir rimtus kino filmus. Vaikams labai patiko projektas „Amatų miestelis“. Galvojame ir kitais mokslo metais tęsti projektą, išmokti naujų amatų bei gražinti mokyklos aplinką. Dėkojame už paramą ir pagalbą vykdant projektą UAB „Sakuona“, UAB „Gridin‘s group“, ĮI „Luxa“ ir visiems dalyvavusiems mokytojams.   Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė

Kasmetinė pradinių klasių mokinių kelionė
103Gegužės 21d. visos pradinės klasės susiruošė į ekskursiją po Telšių apylinkes. Išvykome labai anksti, kad kuo daugiau pamatytume. Mokytojas sutiko palydėti gausus būrys mamų. Pirmasis sustojimas buvo prie Ilgio ežero. Visi kartu apžiūrėjome nepakartojamą šio ežero panoramą. Miške mokytojos R. Stanienė ir A. Bliūdžiuvienė pravedė gamtos pamokėlę. Kitas sustojimas - Žemaičių Alkos muziejus. Gidės visiems pravedė įdomias ekskursijas, supažindino su muziejaus eksponatais. Vėliau grožėjomės Germanto ežero pakrantėmis. Sekantis kelionės tikslas – Žemaičių etnografinės sodybos. Visus sužavėjo tenykštė atmosfera. Galutinis ekskursijos taškas – Lukšo ežeras. Vaikai ten maudėsi, pramogavo, žaidė. Mama A. Raišuotienė

Pirmokėlių abėcėlės šventė
213Gegužės 23 d. pirmokėliai ir jų mokytoja Judita Zaksienė visus pakvietė į tradicinę Abecelės šventę. Visus įtraukė smagios dainelės, nuotaikingi eilėraštukai. O pasaka Ropė visus sužavėjo. Salė ilgai griaudėjo audringais aplodismentais. Mama A. Raišuotienė

Sveikiname!

kenguraSveikiname Livetą Samuilytę, 8 klasės mokinę, laimėjusią auksinį anglų kalbos diplomą kalbų Kengūroje.


Motinos diena
IMGP7070Gegužės 2-ą dieną Plikių I. Labutytės pagrindinėje mokykloje buvo minima Motinos diena. Margaspalviais skėčiais ir sveikinimo žodžiais išpuoštu taku į šventę skubėjo mamos. Sausakimšoje salėje netrūko gerų emocijų: gausių plojimų ir plačių šypsenų sulaukė šventės vedėjos raganaitės, visą renginį rinkusios specialius ingridientus ir gaminančios ypatingą patiekalą mamoms. Skambėjo jaudinantys žodžiai , dainos. Šventę lydėjo šokiai. Mažiausieji mokyklos bendruomenės nariai savo mamas skubėjo pasveikinti gėlėmis. Mamytės turėjo galimybę pasigrožėti rankinukų, pagamintų mamoms iš netradicinių medžiagų, paroda, sudalyvauti įspūdingiausio rankinuko rinkime. Nugalėtoju tapo Šarūnas Kazlauskas (8 klasė). Jo iš popierinių detalių išlankstytas rankinukas pripažintas kruopščiausiai pagamintu. Sveikiname ir linkime toliau mus džiuginti kūrybiškais darbais. Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė

Jaunimo mokslinė - praktinė konferencija "Jaunimas kuria sveikatos stilių"
2014-05-07-1184Gegužės 7 d. mūsų mokyklos mokiniai jau trečią kartą dalyvavo Klaipėdos Universiteto organizuotoje jaunimo mokslinėje - praktinėje konferencijoje "Jaunimas kuria sveikatos stilių". Mes pristatėme du pranešimus: "Stop diagnozei "Nolifer" - pranešimą skaitė Dženeta Tomkevičiūtė ir Julius Molčanovas. Paruošė mokyklos direktorė Audronė Vaičiulienė ir sveikatos priežiūros specialistė Rima Leonauskienė. Antras pranešimas - "Judėjimas - gyvybės požymis". Skaitė Liveta Bertašiūtė ir Paulina Kazlauskaitė. Pranešimą pagyvino mergaitės iš "Šokio, judesio ir vaidybos" būrelio. Pasiruošti padėjo mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė. Visi dalyviai gavo pažymėjimus. Konferencija buvo įdomi ir informatyvi. Būtinai dalyvausime ir kitais metais.
                                   Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė

Edukaciniai konkursai „Olympis 2014“
IMGP7042Kovo 24 – balandžio 11 – ą dienomis vykę edukaciniai konkursai sulaukė nemažo mūsų mokyklos 5 – 9 klasių moksleivių dėmesio. Lietuvių kalbos konkurse savo jėgas ryžosi išbandyti 12 moksleivių, matematikos – 7, anglų kalbos – 5, geografijos – 1.  Džiaugiamės, kad mokiniai pasinaudojo galimybe pasitikrinti savo žinias, reakciją, įgyti naujos patirties. Sveikiname 5 klasės moksleivę Gabrielę Talmontaitę ir 9 klasės moksleivę Astą Stuknytę lietuvių kalbos konkurse laimėjusias III laipsnio diplomus. Linkime sėkmės ir nesustoti siekiant aukštumų, o visus kitus raginame būti aktyvius, dalyvauti konkursuose, išbandyti save. Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Lukienė

VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ
titulKovo 24-28 dienomis mūsų mokykloje vyko VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ. Kiekvieną dieną vyko įvairūs užsiėmimai, diskusijos ir  konkursai. Klasės kūrė savo klasės „Draugystės“ knygas. Originalias knygas sukūrė penktokai ir aštuntokai. Daug mokinių dalyvavo rašinių ir eilėraščių konkurse. Buvo išrinkti trys geriausi darbai. Jų autoriai apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir sveikinimo raštais. I vietą laimėjo Eidvilė Šalamovaitė (6 kl.), II vietą – Monika Asnauskaitė (9 kl.) ir III vietą – Gytis Bartnikas (10 kl.). Taip pat padėkos raštus gavo dienos grupė ir visos klasės, kurios aktyviai dalyvavo veikloje. Savaitę be patyčių užbaigėme bendra nuotrauka „Draugystės šypsenėlė“. Dėkoju mokyklos prezidentūros nariams, kurie organizavo ir vykdė visą savaitės veiklą.

Socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė


Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai
tevystes programaSausio 28 d. – vasario 18 d. mokykloje pirmą kartą vyko Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai. Jų metu dalyviai turėjo galimybę įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių – kaip suprasti vaikų netinkamą elgesį, kaip efektyviai bendrauti ir drausminti bei kurti geresnį ryšį su savo vaikais. Užsiėmimus vedė psichologė Asta Petrulienė ir socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė.

Kovo 11-oji - netradicinė pradinukų diena mokykloje
titulKovo 11-osios rytą pradinių klasių  mokiniai susirinko mokyklos aktų  salėje. Mokytoja A. Bliūdžiuvienė  ir istorijos mokytojas G. Nakutis papasakojo apie Lietuvos  istorijos įvykius. Mokiniai deklamavo eilėraščius,  dainavo. Ketvirtokai pademonstravo savo pačių sukurtą Lietuvos žemėlapį su užduotimis. Motyvuoti, ištvermingi 1-4 klasių mokiniai išvyko į pėsčiųjų žygį aplink Plikius. Žygio vadas Alvydas Skunčikas, mokytojos Aušra Pociuvienė, Judita Zaksienė ir mama Inga Katkienė kartu su 28 mokiniais įveikė 5 km  maršrutą. Kiti mokiniai su mokytojomis Roma Staniene ir Ada Bliūdžiuviene  sportavo mokyklos sporto salėje. Po kiek laiko vyko žygeivių sutikimas prie Plikių mokyklos paradinių durų. Šventę užbaigė visų dalyvių draugiški pietūs mokyklos valgykloje.

Antrokai ir trečiokai apsilankė Plikių evangelikų liuteronų bažnyčioje.
IMGP6840Vasario 27 d. antros ir trečios klasės mokiniai su savo mokytojomis Roma Staniene ir Ada Bliūdžiuviene  lankėsi Plikių evangelikų liuteronų bažnyčioje. Kunigas Liudas Fetingis supažindino su šimtametės bažnyčios istorija, aprodė pastato vidų. Parodė ir įdomiai papasakojo apie pirmąją lietuvišką knygą. Mokiniams ypač didelį įspūdį padarė vargonai. Kiekvienas turėjo galimybę pagroti  šiuo didingu instrumentu ir išbandyti savo jėgas pučiant orą mechaninėmis dumplėmis. Apžiūrėjome ir varpinę, bet į viršų prie varpo  nelipome. Išvyka mokiniams patiko. Kunigas kvietė mokinius lankyti pučiamųjų instrumentų orkestro užsiėmimus. Mokytoja Roma Stanienė

Artėja Pavasario mugė

2014 METŲ KOVO 21 DIENĄ (PENKTADIENĮ) 8-13 VAL.

KVIEČIAME PARDAVĖJUS IR PIRKĖJUS ATVYKTI Į PAVASARIO MUGĘ PLIKIŲ IEVOS LABUTYTĖS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE:

8 VAL. – EKOLOGINĖ KONFERENCIJA AKTŲ SALĖJE. LEKTORIAI – DEŠIMTOKAI.

9-13 VAL. PREKYBA IR MAINAI PLIUS ŠAŠKIŲ VARŽYBOS

I-AME IR II-AME AUKŠTUOSE.

 NUO 11.00 VAL. VEIKS KAVINĖ TECHNOLOGIJŲ KABINETE.

9-13 VAL. – BATUTAS SPORTO SALĖJE.

Mokyklos administracija


Stalo teniso turnyras
2014-03-07-1064Kovo 4-7 dienomis vyko stalo teniso turnyras, skirtas paminėti Kovo 11-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Varžybose dalyvavo 14 mokinių ir 1 mokytoja - Jurgita Kazlauskienė. Po įtemptų kovų buvo išaiškinti nugalėtojai: III vieta - chemijos ir fizikos mokytoja Jurgita Kazlauskienė; II vieta -  10 klasės mokinys Egidijus Razma; I vieta - 8 klasės mokinys Andrius Razma. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir sveikiname laimėtojus. Varžybų akimirkos. Andrius Mizgiris, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Užgavėnės 2014
IMGP6913Šiais metais Užgavėnes mokykloje organizavo mažiausieji - priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, vadovaujami Dalios Virkštienės. Renginio akimirkos.

Pirmokų kūrybinė veikla bibliotekoje
100_2844Vasario 25 d. mokyklos bibliotekoje apsilankė pirmos klasės mokiniai. Juos svetingai pasitiko profesorius VARLIUS, kuris papasakojo apie mokyklos bibliotekos veiklą, paslaugas. Vaikai atliko kūrybinį darbelį - sukūrė knygelę "Linksmas autobusiukas" ir tapo pilnateisiais bibliotekos skaitytojais.

SVEIKINAME!
1796508_666192350110908_1742522836_n(1)Mūsų mokyklos merginų tinklinio komanda, vadovaujama kūno kultūros mokytojos Audronės Danienės, dalyvavo Kretingos rajono mokyklų tinklinio varžybose ir laimėjo I vietą. Finale mūsiškės įveikė Jurgio Pabrėžos universitetinę gimnaziją. Mokyklos garbę gynė: Monika Asnauskaitė, Ernesta Čiuželytė, Asta Stuknytė, Paulina Kazlauskaitė, Liveta Samuilytė, Eidvilė Šalamovaitė.

Respublikinė konferencija
2014-02-25-1035Vasario 25 d. mokyklos prezidentūros nariai dalyvavo respublikinėje 6-10 klasių mokinių konferencijoje „Sveikas vaikas – sveika ateitis“. Pranešimą „Mityba – vienas svarbiausių gyvensenos veiksnių, turinčių poveikį žmogaus sveikatai“ skaitė aštuntokė Paulina Kazlauskaitė ir devintokė Liveta Bertašiūtė. Pasiruošti padėjo mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Edita Stanienė. Mus pakvietė dalyvauti Klaipėdos Universiteto organizuojamoje mokslinėje jaunimo konferencijoje, kuri įvyks gegužės mėnesį.

Mokinių talentų šou
vedantiejiVasario 14 dieną mūsų mokykloje vyko „Talentų šou 2014“.  Buvo 10 pasirodymų, kurių metu dalyviai dainavo, šoko, vaidino, demonstravo savo sugebėjimus origami srityje ir nuostabiai griežė smuiku. Renginį organizavo mokyklos mokinių prezidentūra. Renginį vedė Gabrielė Negreckytė ir Mantas Jablonskis. Dalyvius vertino komisija: mokyklos direktorė ir biologė Audronė Vaičiulienė, pavaduotojas Andrius Mizgiris, muzikos mokytoja Asta Petkienė, dailės ir technologijų mokytoja Tatjana Zaksienė ir chemijos, fizikos bei gamtos mokytoja Jurgita Kazlauskienė. „Talentų šou 2014“ nugalėtojai: I vieta –Austėja Lesčiauskaitė, Deimantė Lajauskaitė ir Diana Piečiūtė. Vaidyba ir šokis „Trys bobutės prisimena jaunystę“ II vieta – Šarūnas Kazlauskas. Origami darbai III vieta – Dženeta Tomkevičiūtė ir Paulina Kazlauskaitė. Daina „Skyscraper“ Šou metu vyko publikos balsavimas, kurio metu išaiškėjo publikos favoritė, pakerėjusi visus nuostabiu smuiko griežimu. Publikos balsavimu I vietą laimėjo – Paulina Kazlauskaitė. Rytietiška meditacija Sveikiname visus nugalėtojus ir dalyvius. Tikimės, kad kitais metais bus dar daugiau talentingų, įdomių bei įvairių žanrų dalyvių.

Mokinių prezidentūra


Savaitės renginių ciklas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai
vasario-16_archyvai.lt_Pirmadienis Pertraukų metu skambės pilietinės, tautinės dainos. Antradienis Mokinių, lankančių būrelį „Judesys, vaidyba, šokis“, pasirodymas – 10:40, aktų salėje Tinklinio varžybos – 13:30, sporto salėje. (dalyvauja mokytojų, mokinių-vaikinų ir mokinių-merginų komandos) Trečiadienis Mano Tėvynė - brangi Lietuva  - 10:40, aktų salėje. Ketvirtadienis Foto diena – nuo 9:00 aktų salėje Penktadienis, Mokinių talentų šou - 12:00, aktų salėje. Apdovanojimai      ...aš tikrai myliu LIETUVĄ!

Laisvės gynėjų diena
Naujas paveikslėlisSausio 13-osios rytą direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris pakvietė mokyklos bendruomenę paminėti Laisvės gynėjų dieną - Sausio 13ąją. 8 val. ryto mokyklos languose buvo uždegtos atminimo žvakės. Pirmoji pamoka 5-10 klasių mokiniams vyko aktų salėje. Pavaduotojas A. Mizgiris pristatė muzikinį foto montažą, kuris visiems priminė svarbiausius Sausio 13-osios įvykius. Po to, istorijos mokytojas Gintaras Nakutis pasidalino istorinėmis įžvalgomis ir patriotiniais palinkėjimais jaunajai kartai išsaugoti ir puoselėti tėvų ir protėvių iškovotas vertybes, iš kurių svarbiausia - Laisvė. Renginį užbaigė vyresnių klasių mokinių (vadovė muzikos mokytoja A. Petkienė) ansamblis daina "Laisvė".

Plikiųwūds
TITULAkimirkos iš 5-10 klasių mokinių kalėdinio renginio PLIKIŲWŪDS.

Pradinukų Kalėdos
titulPradinių klasių mokiniai Kalėdų šventę pradėjo gruodžio 19 d. Šventės scenarijų parengė pirmokų mokytoja Juduta Zaksienė.  Renginio akimirkos

Kalėdinis krepšinio turnyras
krep titulKalėdinių renginių ciklas prasidėjo guodžio 17 dieną draugiškomis krepšinio rungtynėmis tarp mokinių ir mokytojų. Renginio akimirkos˸ foto ir video.

Advento rytas
adv titulGruodžio 13-osios rytas prasidėjo trumpu Advento prasmės apmąstymu. Eiles skaitė tikybos mokytoja Inga Baužienė, vyresnių klasių mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos Astos Petkienės, giedojo adventines giesmes, pamokantį žodį tarė vietos klebonas Antanas.

Projektų rašymo mokymai
projektsGruodžio mėnesį mūsų mokykloje vyko mokymai, kurie susidėjo iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės. Mokiniai mokėsi kaip rašyti projektus. Gavo užduotį parašyti savo projektus, kuriuos siųs lektoriai. Vėliau mokinių prezidentūros nariai išrinks geriausią idėją ir rašys bendrą projektą. Dalyviai gaus pažymėjimus. Mokymus vedė švietimo skyriaus vyr. specialistė Adelija Radžienė.

Seminaras „Streso valdymas darbe"
titulLapkričo 19 dieną mokykloje rajono socialiniams pedagogams ir mokyklos mokytojams vyko seminaras „Streso valdymas darbe“, kurį vedė mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė ir psichologė Asta Petrulienė. Seminaro metu specialistai susipažino su streso sąvokomis, priežastimis ir pasekmėmis. Išmoko kaip valdyti stresą darbe ir ne tik. Taip pat susipažino su puikia meno terapijos šaka – lipdymu plastilinu. Seminaro dalyvės šią terapiją žadėjo pritaikyti darbe su mokinių grupėmis. Ačiū už aktyvų dalyvavimą ir gražius žodžius. Vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė

Pasaulinė kovos su AIDS diena
Gruodžio 3 dieną paminėjome Pasaulinę kovos su AIDS dieną. Jaunosios lektorės dešimtokės Gabrielė, Svajonė, Ernesta ir Julita skaidrių pagalba supažindino 7-10 klasių mokinius su pagrindinėmis ŽIV/AIDS keliamomis problemomis. Pažiūrėjome filmo ,,Visi nepastebėti vaikai" ištrauką. Visą filmą galite rasti internete.                   A. Vaičiulienė

Lyderystės mokykla
titulinisGruodžio 2 dieną mokyklos prezidentūros nariai Mantas Jablonskis, Paulina Kazlauskaitė, Liveta Samuilytė, Valdas Urbonas, Jurgita Stonkutė, Asta Stuknytė, Gabrielė Negreckytė, Svajonė Armaitytė ir Paulius Stonkus dalyvavo mokymuose „Lyderystės mokykla“.

Mokymų metu dalyviai ieškojo savyje lyderio savybių, tobulino bendravimo įgūdžius, bendradarbiavo ir mokėsi konstruktyviai spręsti konfliktus. Dėkoju už aktyvų dalyvavimą.

Mokymų vadovė psichologė Asta Petrulienė


Projektas “Sužinok, nuspręsk, veik!“
20131127_154151Lapkričio 27 dieną geriausiai besimokantys 7-8 klasių mokiniai Melanija Alūzaitė, Siga Daukšaitė, Gabrielius Veselis, Paulius Girta, Paulina Kazlauskaitė, Liveta Samuilytė, Valdas Urbonas, ir Mantas Jablonskis dalyvavo socialinio ir emocinio ugdymo mokyklose projekto mokymuose  “Sužinok, nuspręsk, veik!“, kurių metu klausėsi paskaitų apie sveiką gyvenseną, dalyvavo viktorinoje. Projekto organizatoriai: Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono švietimo centras, Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų psichologai. Projekto koordinatorės mokykloje  psichologė Asta Petrulienė ir vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė.

Tarptautinė nerūkymo diena
titulKiekvienais metais trečiąjį lapkričio ketvirtadienį (šiais metais, tai lapkričio 21-oji diena) minima Tarptautinė nerūkymo diena. Tai – gera proga atkreipti rūkančiųjų dėmesį į galimybes atsisakyti vieno iš žalingų įpročių – rūkymo, savo bei savo artimųjų sveikatos labui.

Mūsų mokykloje vyko renginys, skirtas šiai dienai. Mokyklos prezidentūros narės Paulina Kazlauskaitė ir Liveta Samuilytė kalbėjo apie rūkymo ir pasyvaus rūkymo žalą. Kvietė visus rūkančius susimąstyti apie savo ir kitų sveikatą. Mokiniai žiūrėjo trumpą mokomąjį filmuką apie cigarečių išskiriamą dervą.  Vėliau vyko rungtis – balionų pūtimas. Rungtį laimėjo nerūkantis dešimtokas. Ačiū visiems prisidėjusiems prie renginio.

Dėmesio!!! 1 surūkyta cigaretė per dieną sutrumpina Jūsų gyvenimą 11-a minučių,vienas cigarečių pakelis per dieną - 1330 valandų arba 56 dienomis. Metęs rūkyti darbingo amžiaus žmogus sutaupo vidutiniškai 20 gyvenimo metų.

 Vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė


Tarptautinė Tolerancijos diena
Lapkričio 15 dieną mokykloje vyko tolerancijos dienos minėjimas. Pasitikome titulTarptautinę Tolerancijos dieną su TOLERANCIJOS GĖLIŲ žiedais. Šiai dienai visi ruošėsi visą savaitę. Pertraukų metu mergaitės piešė ir karpė gėles. Klasės ruošėsi konkursui „Tolerancijos puokštė“. Renginio metu mokyklos prezidentūros narės Gabrielė Negreckytė ir Paulina Kazlauskaitė kalbėjo apie toleranciją, uždavinėjo įvairius klausimus, o teisingai atsakiusiems, teikė dovanėles. Kiekviena klasė rinko savo klasės tolerantiškiausią draugą. O mokinių prezidentūra rinko visos mokyklos tolerantiškiausią mokinį. Tolerantiškiausius mokinius sveikino ir įteikė padėkas mokyklos direktorė Audronė Vaičiulienė ir mokyklos prezidentas Mantas Jablonskis. Mokyklos tolerantiškiausia mokinė – Gabrielė Negreckytė Klasių tolerantiškiausi mokiniai:
 • penktokė Diana Piečiūtė
 • šeštokė Austėja Lesčiauskaitė
 • septintokė Melanija Alūzaitė
 • aštuntokė Gitana Piečiūtė
 • devintokė Liveta Bertašiūtė
 • dešimtokė Gabrielė Negreckytė
Sveikiname ir dėkojame šioms mokinėms.  

Renginio organizatoriai mokyklos prezidentūra

ir vyr. socialinė pedagogė Edita Stanienė


Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimas
kariuomLapkričio 20 d. istorijos mokytojas Gintaras Nakutis suorganizavo Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimą (švenčiama lapkričio 23 d). Renginio idėja  - fizinių gebėjimų ir žinių viktorina, kurioje jėgas išbandė 8, 9 ir 10 klasių vaikinų komandos. Geriausiai buvo pasiruošę aštuntokai - jie laimėjo ir fizines rungtis, ir tiksliausiai atsakė į klausimus iš Lietuvos kariuomenės istorijos. Renginio akimirkos: foto irvideo

Prevencinė paskaita
slide-1-728Lapkričio 5 d. mūsų mokykloje lankėsi Klaipėdos Caritas organizacijos specialistės, kurios vedė pamoką-paskaitą apie prekybą žmonėmis. Paskaitoje dalyvavo  9-10 klasių mokiniai. Jiems buvo pasakojamos istorijos, įvykiai, kaip jauni žmonės prievarta ar apgaule buvo išvežami į užsienio šalių viešnamius. Kaip iš žmonių siekta pasipelnyti, priverčiant palaužtą žmogų vogti iš įvairių prekybos centrų, prekiauti narkotikais.
Klaipėdos Caritas specialistės pagelbėja asmenims, kurie nukentėjo nuo prekeivių žmonėmis ir sutenerių.
Gabrielė Negreckytė, 10 klasės mokinė

Antrokai dalyvavo gamtos mokslo forume
OAntrokai Julija Jakubovskytė, Darja Beliakova, Rugilė Prižgintaitė, Glorija Valčiukaitė, Gabija Daukantaitė ir Irmantas Žičkus spalio 23 d. dalyvavo Žemaitijos zonos pradinio ugdymo mokinių gamtos mokslo forume "Viskas apie rudenį", kuris vyko Kretingos rajono Vydmantų vidurinėje mokykloje. Skaitė pranešimą "Medžiai lietuvių gyvenime". Turėjo galimybę susipažinti su bendraaamžių vykdomais projektais, gamtos mokslo darbais ir stebėti įvairias mokinių veiklas, bei patys jose dalyvauti. Forumui mokinius parengė mokytoja Roma Stanienė. Pranešimą puošė Darjos Beliakovos rudeninių medžių nuotraukos.

Kvadrato varžybos
Kūno kultūros mokytoja Audronė Danienė jau kelinti metai iš eilės organizuoja Mažosios Lietuvos kaimo mokyklų kvadrato varžybas mūsų mokykloje. Šiemet finaliniame etape varžėsi Dovilų, Kretingalės ir mūsų mokyklos 5-6 klasių berniukų ir mergaičių komandos. Geriausiai sekėsi Dovilų pagrindinės mokyklos vaikams: jie abiejuose grupėse laimėjo pirmąsias vietas. Mūsų mokyklos mergaitės iškovojo antrąją vietą, o berniukai liko treti.

Konstitucijos diena
Lietuvoje spalio 25 dieną minima Konstitucijos diena. Mūsų mokyklos 9-10 klasių mokiniai dalyvavo integruotojoje lietuvių k. ir pilietinio ugdymo pamokoje - tiesiogiai internetu stebėjo ir aptarė diskusiją "Lietuva pagal Konstituciją: kur esame?", kuri vyko Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. Diskusijoje dalyvavo žinomi Lietuvos teisininkai, politologai, apžvalgininkai, politikai.

Trečiokų ir penktokų kelionė į Kretingą
pozemPenktos ir trečios  klasių  mokiniai rugsėjo 13 d., penktadienį vyko į Kretingą. Kelionės tikslas- aplankyti gražiąją Kretingos bažnyčią, žymųjį Žiemos sodą. Pirmiausiai nuvykome į Kretingos bažnyčią. Ten mus pasitiko vienuolis Bernardas. Susipažinę su vienuoliu nusileidome į rūsį, ten matėme grafų Chodkevičių sarkofagus. Vėliau mokiniai nupėdino į vienuolyną. Juos priėmė vienuolė. Ji nusivedė penktokus ir trečiokus į maldų kambarį.  Ten vienuolė jiems padovanojo Švenčiausios Trejybės paveikslėlius, papasakojo apie Dievą ir Jo Dovanas. Aplankę vienuolę nužygiavome į Žiemos sodą. Mes ten matėmė grafų Chodkevičių portretus. Apžiūrėję muziejų, ėjome į oranžeriją. Nuėję pamatėme daug egzotinių augalų, vėžliukų, žuvų, papūgėlę. Visiems vaikams labai patiko ant banano žolės augantys bananai. Žiemos sodas buvo didžiausias Europoje, įkurtas grafų Tiškevičių. Visiems labai patiko ši kelionė. Rekomenduojame ir Jums  ten apsilankyti. Foto Gustė Kazlauskaitė Aistė Raišuotytė Gabrielė Talmontaitė ir kiti 5 klasės mokiniai

Svavivaldos ir mokytojų diena
savivaldSpalio 4 d. mūsų mokykloje pagrindiniai ugdymo proceso ir geros nuotaikos dirigentai buvo 10 klasės mokiniai. Jie vedė pamokas, užtikrino drausmę pertraukų metu, sveikino mokytojus. Be abejo, visus taškus "ant į"  sudėliojo kūrybingoji auklėtoja, anglų k. mokytoja Danutė Galminienė. Užfiksuotas renginio akimirkas galite peržiūrėti čia.

Išrinktas mokyklos mokinių prezidentas
prezfotoŠiais mokslo metais mūsų mokykloje vyko mokinių prezidento rinkimai. Kandidatūras į mokyklos mokinių prezidento postą iškėlė keturi mokiniai: Mantas Jablonskis, Paulina Kazlauskaitė, Asta Stuknytė ir Dženeta Tomkevičiūtė. Rinkiminės kampanijos metu iš kovos pasitraukė Dženeta Tomkevičiūtė. O likę kiti kandidatai kartu su savo palaikymo komandomis aktyviai dalyvavo rinkimuose. Rinkimai vyko rugsėjo 27 dieną. Mokyklos mokinių prezidentu išrinktas aštuntokas Mantas Jablonskis. Rinkimuose dalyvavo 90 procentų visų rinkėjų. Už Mantą balsavo 52 procentai, už Pauliną – 34 procentai, o už Astą balsavo 14 procentų rinkėjų. Trumpas interviu iš Manto: „Kaip jautiesi išrinktas mokinių prezidentu?“ –„Esu nustebęs. Laimingas. Nusiteikęs gerai dirbti.“ Spalio 4 dieną vyko iškilminga inauguracijos ceremonija. Mokinių prezidentas davė priesaiką, išklausė mokytojų ir mokinių linkėjimus, priėmė dovanas. Sveikinam Mantą Jablonskį tapus mokyklos mokinių prezidentu. Linkim aktyvaus, produktyvaus darbo gerinant mokyklos įvaizdį, mokinių užimtumą ir supratingumą. Foto ir video

Vyresnioji socialinė pedagogė Edita StanienėGeri darbai gamtai
CAM00545Rugsėjis - puikus metas geriems darbams gamtoje. Tuo neabejojantys devintokai Julius Molčanovas, Silvestras Kazlauskas, Viktoras ir Deivydas Stonkai savo iniciatyva iš Eketės upelio prie mokyklos ,,sužvejojo" kažkieno įmestas padangas. Ačiū jiems. Kiekvienas iš mūsų turime saugoti aplinką, rasti nenaudojamiems daiktams tinkamą vietą. Įveskite ,,Google" paieškos langelyje ,,kaip saugoti aplinką", ,,kur dėti senas padangas" ir sužinosite daug naudingų dalykų. Sėkmės!  Direktorė A. Vaičiulienė

Evos Labutytės 10-osios mirimo metinės
Minint Evos Labutytės 10-ąsias mirimo metines šią savaitę vyks keletas renginių:
 • rugsėjo 19 d.   -  mokykloje;
 • rugsėjo 22 d., 10 val. - Šv. mišios Plikių evangelikų  liuteronų bažnyčioje.
Administracija

Rugsėjo 1-osios šventė
varpas Rugsėjo 1-osios šventė prasidėjo sekmadienį 12 val. šv. Mišiomis, kurios buvo aukojamos už mokinius ir jų tėvelius, mokytojus ir visus mokyklos darbuotojus. Rugsėjo 2 d. 10 val. sporto salėje visą mokyklos bendruomenę su Mokslo ir žinių diena pasveikino mokyklos direktorė Audronė Vaičiulienė. Šiais mokslo metais pirmą kartą mokyklos duris pravėrė net 19 pirmokų. Kviečiame kartu pasidžiaugti Rugsėjo 1-osios šventės akimirkomis.

Mokinių atvežimo į mokyklą grafikas
schoolbusSkelbiame mokinių atvežimo į mokyklą grafikus: Rugsėjo 2 d. Nuo rugsėjo 3 d.

Konkursas meninio ugdymo pedagogo pareigoms užimti
Skelbiamas konkursas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių meninio ugdymo pedagogo pareigoms užimti. Konkurso medžiaga: Konkursas  

Mokslo ir žinių šventė
rugs_1 Paukštis raižys sparnais Savo gimtą padangę. Mes prasmingais darbais Puošim tėviškę brangią. /Z. Sadauskaitė/

Kviečiame į Mokslo ir žinių šventę Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje rugsėjo 2- ąją dieną (pirmadienį) 10 val.

Šv. Mišios vyks rugsėjo 1ąją dieną 12 val. Plikių šv. šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo parapijos bažnyčioje.

 Organizatoriai


Šeimos diena
seimos dienaGegužės 17 dieną trečios klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Aušros Pociuvienės, pakvietė savo šeimos narius kartu švęsti ŠEIMOS DIENĄ. Kūrybingi ir nuotaikingi vaikų pasirodymai, įtraukiant ir tėvelius, suteikė  progą renginio dalyviams pasidžiaugti vienas kitu, pajausti šeimos vienybę bei svarbą bendruomenės gyvenime. Renginio akimirkos.

Pasaulinės sveikatos dienos renginys
sveik Šių metų gegužės 9 dieną mūsų mokykloje vyko Pasaulinės sveikatos dienos renginys – Seminaras „Mityba – vienas svarbiausių gyvensenos veiksnių, turinčių poveikį žmogaus sveikatai“. Sveika mityba yra tokia, kuomet organizmas gauna visas jam reikalingas medžiagas ir energiją idealiam svoriui palaikyti. Maistas yra labai svarbus ligų profilaktikai ir sveikatos stiprinimui. Pagrindiniai sveikos mitybos principai: 1. Saikingumas. Net ir būtina maisto medžiaga, jeigu jos vartojama per daug, yra kenksminga sveikatai. 2. Įvairumas. Reikia valgyti kuo įvairesnį maistą, nes su maistu organizmas gauna apie 40 įvairiausių maistinių medžiagų. 3. Subalansavimas. Mitybos subalansavimas – tai tinkamas baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų, mineralinių medžiagų santykis. Taigi sveikas maistas turėtų būti subalansuotas, tinkamai apdorotas, natūralus, ekologiškas ir šviežias. Renginys vyko šiltoje draugiškoje atmosferoje. Trečiokai puikiai pristatė kas yra sveikata. 5-6 klasių ansamblis padainavo, o ketvirtokai pamokė visus valso žingsnelių. Visi dalyviai įgijo naujų žinių apie tinkamą mitybą, degustavo įvairių daržovių ir vaisių salotas bei natūralias sultis. Dėkoju padėjusiems vesti renginį: mokyklos sveikatos priežiūros specialistei Rimai Leonauskienei, Klaipėdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dietistei Robertai Arnašiūtei, muzikos mokytojai Astai Petkienei, choreografei Indrei Tručilauskienei, priešmokyklinės grupės auklėtojai Daliai Virkšienei, pradinių klasių mokytojai Aušrai Pociuvienei, visiems dalyvavusiems mokiniams ir mokyklos administracijai.

Mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė

Video akimirka iš 7 klasės mokinių vaidinimo.

Motinos diena
mamaGegužės 3 d. mūsų mokyklos vaikai, nuo pačių mažiausių (ikimokyklinės grupės) iki didžiausių (dešimtokų), pakvietė savo MAMYTES į joms skirtą šventinį koncertą. Renginio akimirkos

Projektas "Kam to reikia?"
kam to reikBalandžio 19 dieną mūsų mokykloje vyko paskaitos 6, 7 ir 8 klasėms. Šeštokai kalbėjo apie "Teises ir pareigas", o vyresnieji svarstė apie bendravimo svarbą ir konfliktų sprendimo būdus. Paskaitas vedė Lietuvos policijos mokyklos Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vyresnioji specialistė Lolita Stulginskienė. Organizavo vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė.

Išvyka į Mars Lietuva gamyklą
marsBalandžio 11 dieną 9 klasės mokiniai apsilankė Gargžduose veikiančioje Mars Lietuva gamykloje, gaminančioje maistą gyvūnams. Buvome labai maloniai sutikti, pavaišinti šokoladais ir sultimis. Susipažinome su gamyklos istorija ir siekiais. Įmonė, kaip ir visa korporacija, savo veikloje vadovaujasi penkiais principais: kokybė, atsakomybė, bendradarbiavimas, efektyvumas ir nepriklausomumas. Cechuose pamatėme mašinas-robotus. Supratome, koks yra atsakingas žmonių darbas, kaip svarbu siekti kokybės ir efektyviai dirbti. Klausydamiesi pasakojimo apie produktus sužinojome, kad specialistai turi gerai ištirti augintinių poreikius ir sudaryti tinkamas produktų receptūras. Dėkojame įmonės administracijai už suteiktą galimybę pamatyti šiuolaikšką gamybos procesą. A.Vaičiulienė

I.Labutytės gimtadienis
labutyt_frontDirektorė Audronė Vaičiulienė ir anglų k. mokytoja Danutė Galminienė balandžio 12 d. pakvietė mokyklos bendruomenę į šventinį koncertą, skirtą paminėti Ievos Labutytės gimtadienį. Koncerto pradžioje, direktorė, kalbėdama apie  I. Labutytės asmenybę, akcentavo istorinius įvykius, socialinį-politinį kontekstą, kuris galimai įtakojo dailininkės pasirinkimus, kūrybą. Po to, visi liko sužavėti Klaipėdos J. kačinsko muzikos mokyklos kanklininkėmis ir akordeonistais, kuriems sumaniai vadovavo mokytojas Žygimantas Laurinavičius. Renginio akimirkas galima peržiūrėti čia.  

Tarmių popietė
P1010506Kovo 22 d. mūsų mokykloje, viena iš kultūrinės-pažintinės dienos dalių, buvo - Tarmių popietė ir akcijos "Savaitė be patyčių" baigiamasis renginys. Foto akimirkos iš renginio.

Pavasario mugė
KVIEČIAME ATVYKTI Į PAVASARIO MUGĘ, KURI VYKS PLIKIŲ I. LABUTYTĖS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 2013 M. KOVO 22 D. (PENKTADIENĮ) 8.30 – 13.00 VAL. NUMATOMA VEIKLA:
 1. 8.30 – 9.00  TARMIŲ POPIETĖ AKTŲ SALĖJE. VYKS SVEČIŲ IR KLASIŲ PASIRODYMAI.
 2. 11.00 – 13.00 VEIKS KAVINĖ ANTRAME AUKŠTE.
 3. 9.00 – 13.00 LINKSMYBĖS ANT BATUTŲ MAŽIEMS IR DIDELIEMS (KAINA 2 Lt už 10 min.) SPORTO SALĖJE.
 4. 8.30 – 13 PREKYBA KEPINIAIS, MĖSOS GAMINIAIS, MEDUMI, PIGIAIS RŪBAIS, RANKDARBIAIS IR KT. PIRMAME IR ANTRAME AUKŠTE.
Mokyklos administracija     

Akcija "Savaitė be patyčių"
etik_pries patycVisos savaitės akcijos programą galite peržiūrėti čia: Savaitė be patyčių 2013. Kovo 19 d.  per etikos pamokas programoje aktyviai dalyvavo 5 - 9 klasių mokiniai. Mokytoja Laima Anužytė-Kilnė ir vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė.

Projekto ,,Lietuva - gimtinė mano“ pristatymas
IMGP6086Nuo vasario 1 d. mūsų mokykloje pradinių klasių mokiniai vykdė projektą ,,Lietuva- gimtinė mano“. Mokiniai su savo mokytojomis J. Zaksiene, R. Staniene, A. Pociuviene ir A. Bliūdžiuviene atliko daug gražių darbų, skirtų Tėvynei. Vyko dailaus rašto, piešinių, kūrybos (rašinių ir eilėraščių) konkursai. Kovo 8 d. visi pradinukai susirinko popietei, kurią vedė  antrokų mokytoja A. Bliūdžiuvienė. Tereikia tik širdim klausyti ir širdim išgirsti Lietuvą. O Lietuva beldžiasi į kiekvieno vaiko širdį ir kviečia į gerumo, atlaidumo, ištikimybės ir meilės šventę. Trumpai atvertėme istorijos lapus. Juk, kuo labiau stengiesi pažinti savo tėvų kraštą, kuo dažniau vartyti jos istorijos lapus, kuo giliau pajusti lietuviškos dainos ir pasakos grožį, tuo labiau norėsi visas jėgas skirti savo Tėvynei, kuri yra mažytė didelio pasaulio dalis. Popietės metu vyko eilėraščių deklamavimo konkursas. Muzikos mokytoja  A. Petkienė išmokė dainelių apie Lietuvą, liaudies žaidimų- ratelių, kuriuos kiekviena klasė pristatė draugams ir pakvietė pažaisti kartu. Direktorės pavaduotoja ugdymui O. Moškova įteikė padėkos raštus geriausiems, šauniausiems proekto dalyviams. Pabaigoje visų laukė saldus siurprizas iš Švedijos.

Šimtadienis
simtadienis 204Pirmoji pavasario diena mūsų mokykloje pažymėta tradiciniu ir nuotaikingu renginiu - ŠIMTADIENIU. Šventės organizatoriai, 9 klasės mokiniai, vadovaujami auklėtojos Danutės Galminienės, pakvietė 10-kus pasidžiaugti mokykloje išgyventomis akimirkomis ir "pasitikrinti" sveikatos būklę bei kūrybinius gebėjimus antrokų "procedūriniame" kabinete. Mokytojos Adolfinos Elenos Bliūdžiuvienės mokinių paruošti "tyrimai" neišgąsdino dešimtokų ir jų auklėtojos Astos Petkienės. Improvizuodami, vienas kitam padėdami jie ne tik sėkmingai įvykdė med. personalo nurodymus, bet ir pralinksmino susirinkusius mokytojus, mokinius ir tėvelius. Įteikti pusatestačiai dešimtokams simboliškai priminė, kad per likusias 100 dienų dar reikės įdėti nemažai pastangų, kad savo rankose galėtų laikyti tikruosius (žinoma, su pačiais geriausiais įvertinimais) ATESTATUS. Renginio akimirkas galite peržiūrėti čia: foto ir video Pavaduotojas Andrius Mizgiris

Konkursas „Šauniausia klasė ir šauniausias mokinys/ė“ 2013 m.
Mūsų mokykloje nuo kovo 1-os dienos prasidės „Šauniausios klasės ir šauniausio mokinio/ės“ konkursas. Jis vyks visą trečią trimestrą (kovo-gegužės mėn.). Dalyvaus 5-10 klasės. Konkursą inicijavo mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė, o mokyklos administracija mielai palaikė šią iniciatyvą ir šauniausiai klasei skyrė piniginį prizą. Kiekvienos klasės ir visos mokyklos šauniausi mokiniai gaus po asmeninį apdovanojimą. Konkurso metu klasės rinks balus už dalyvavimą savitvarkos dienose, renginiuose ir popamokinėje veikloje, budėjimą mokykloje, savanorišką veiklą, lankomumą, mokymosi rezultatus bei elgesį. Konkurso uždaviniai:
 • Atskleisti savo ir savo klasės galimybes siekti geresnių rezultatų;
 • Skatinti asmeninę iniciatyvą ir atsakomybę už savo klasę ir save.
 • Atskleisti klasės mikroklimatą, klasės originalumą ir išskirtinumą.
 • Skatinti visą klasę dalyvauti mokyklos gyvenime.
 • Stengtis individualiai dalyvauti įvairiuose konkursuose bei olimpiadose.
 • Spręsti iškilusias švaros, drausmės, budėjimo problemas, savitvarkos klausimus, skatinant mokinių atsakomybę ir iniciatyvą.
Linkime visiems aktyviai įsitraukti į šį konkursą ir siekti ko geresnių rezultatų. Vertinimo kriterijus galite atsisiųsti čia:  Vertinimo kriterijai.

Kultūrinė-pažintinė diena
vasario161.jpgVasario 14 d. mūsų mokykloje vyko kultūrinė-pažintinė diena. Ugdymo veikla buvo orientuota į tris renginius: Vasario 16 d. minėjimą ir istorinių žinių viktoriną, Valentino popietę-viktoriną, sporto šventę - mokinių ir mokytojų tinklinio varžybas. Istorijos mokytojas Gintaras Nakutis, pradėdamas Vasario 16-osios minėjimo šventę, apžvelgė pagrindinius žingsnius kelyje į Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimą. Po to savo istorines žinias ir bendruosius gebėjimus atskleidė 8, 9, 10 klasių komandos, kurios varžėsi tarpusavyje stengdamosi įminti mokytojo Gintaro paruoštas užduotis. Geriausiai sekėsi vyresnių klasių mokiniams: 10 klasė - 1 vieta; 9 klasė - 2 vieta ir 8 klasė turėjo tenkintis trečiąja vieta. Po trumpos pertraukėlės,  Mokinių taryba, vadovaujama socialinės pedagogės Editos Stanienės, pakvietė visus linksmai popietei "su Valentinu". Čia mokinių kūrybiškumas ir improvizaciniai gebėjimai skleidėsi dar sodresnėmis spalvomis. Visi pasirodė išradingai, bet geriausia buvo pripažinta 6 klasės komanda. Dienos renginio kulminacija - mokinių ir mokytojų tinklinio varžybos. Pirmosiose rungtynėse mokytojų komanda jėgas išbandė su mokyklos merginų rinktine. Nors kova vyko apylygiai, sėkmė lydėjo pedagogus. Tačiau, kitose rungtynėse, susidūrusi su mokyklos berniukų rinktine, mokytojų komanda nesugebėjo įrodyti savo pranašumo - pergalę šventė vaikinų komanda. Direktorės Audronės Vaičiulienės padėkos žodis ir apdovanojimai geriausiems ir aktyviausiems dalyviams užbaigė gražią ir linksmą šventę. Renginio akimirkos pavaduotojas A.Mizgiris  

Dešimtokai visuomenės sveikatos biure

2013-01-04 mūsų mokyklos dešimtokai apsilankė Klaipėdos rajono Visuomenės sveikatos biure, kur sveikatos priežiūros specialistė Rima Leonauskienė mokė kaip teisingai suteikti pirmąją pagalbą. Paskaita ir apsilankymas Visuomenės sveikatos biure  labai patiko.

        Mokiniai aplankė dar du Gargždų miesto objektus: Gargždų krašto muziejų ir Jono Lankučio viešąją biblioteką. Muziejaus darbuotojas multimedijos pagalba supažindino su archeologinių tyrinėjimų įdomybėmis. Sužinojome, kiek daug įvairių sričių specialistų bendradarbiauja šioje srityje. Apžiūrėjome muziejuje eksponuojamus tautodailininkių darbus.
        Biblioteka nustebino mokinius puikiu savo veiklos pristatymu, supažindino su organizuojamais renginiais, projektais, parodė, kaip tvarkomas ir atnaujinamas knygų fondas. Dėkojame visiems už šiltą bendravimą ir suteiktas žinias.
Direktorė A. Vaičiulienė

Karantinas
Informuojame, kad 1-5 klasių mokiniai į pamokas turi atvykti 2013-02-12 (antradienį),
o 6-10 klasių - 2013-02-11 (pirmadienienį).

Tarptautinis vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Tarptautinis vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas-nevyriausybinė vaikų ir jaunimo organizacija- jau penkioliktus metus įdomiai ir kūrybingai dirba švietimo ir kultūros srityse. Šio fondo veikla ugdo mokinių pilietiškumą, mobilizuoja ir skatina vaikus mokytis, praktiškai pritaikyti sukauptas žinias, moko mąstyti, dirbti savarankiškai, formuoja socialinius įgūdžius, suteikia galimybę vaikams realizuoti save ir padeda atskleisti kuo daugiau talentų. Šiuo fondo rengiamoje tarptautinėje Kalbų kengūroje dalyvauti kasmet skatinami ir mūsų mokyklos patys gabiausi mokiniai. Prie anglų kalbos užduočių palinko dešimtokė Rita Zaksaitė(gerus rezultatus parodžiusi ir praėjusiais metais), dešimtokas Patrikas Zaksas, aštuntokė Monika Asnauskaitė, septintokas Valdas Urbonas. ,,Išmokime bent vieną tarptautinės vartosenos ir kaimyninių tautų kalbų“- tokia UNESKO paskelbta perspektyva kviečia vaikus ir jaunimą būti aktyviais ir iniciatyviais. Džiaugiamės, kad mūsų mokykloje tokių yra ir lauksime rezultatų.

Mokytoja Danutė Galminienė


Adventas

Prasidėjo metas, kai tiesiami nauji keliai ir lyginami bei atnaujinami seni, pamiršti keliai: vaikų pas tėvus, tėvų pas vaikus, pas buvusius kolegas, pas kaimynus, vienišus, apleistus žmones … Prasidėjo susitaikymo, laukimo ir nors labai mažų, bet gerų darbų atlikimo metas.

Tebūnie šviesa vietoj sutemų !

Brangieji !

Bendrystės, meilės, supratimo ir pagarbos !

Trapumas mūs dienų ! Rimty Advento Ramu taip širdžiai… Taip jauku... Laikai gerumą širdyje, Tarytum duoną rankoj.

 
Laiko tėkmė nenumaldomai vėl priartina mus prie didžiausios ir gražiausios metų šventės - Šv.Kalėdų. Gruodžio 7 dienos rytą mokyklos bendruomenė buvo pakviesta nurimti ir susikaupti. 7 ir 8  klasių mokiniai skaitė eiles, giedojo giesmes ir priminė susirinkusiems Advento laikotarpio prasmę ir keturių žvakių reikšmes, kurios primena keturias džiaugsmingo laukimo savaites. Mokinius paruošė tikybos mokytoja Inga Baužienė, lietuvių kalbos mokytoja Aina Mockienė ir muzikos mokytoja Asta Petkienė. Dėkojame parapijos klebonui Antanui Mačiui už padrąsinančius žodžius, jog Advento metu turime prisiminti tai, kas mums brangiausia, svarbiausia.
Linkime, kad kiekvieno širdyje degtų po mažą žiburėlį meilės, atleidimo, ramybės, paramos, supratimo, džiaugsmo, užuojautos, švelnumo.

Adventinė popietė 1-4 klasių mokiniams

Gruodžio 14 d. mokyklos aktų salėje vyko adventinė popietė 1-4 klasių mokiniams. Renginio organizatorė, pradinių klasių mokytoja Judita Zaksienė, pakvietė jaunesnių klasių mokinius ir mokytojus apmąstyti Advento prasmę, papročius, tradicijas. Tikybos mokytoja Inga Baužienė papasakojo apie adventinio vainiko kilmę ir simbolinę reikšmę tikinčiųjų gyvenime. Renginio dalyviai galėjo ne tik klausytis mokinių atliekamų adventinių giesmių ir liaudies dainų, bet ir aktyviai dalyvauti mįslių spėjime, žaidimuose. Renginį vainikavo parapijos klebono Antano Mačiaus palinkėjimas vaikams: būti Jėzaus draugu ir kiekvieną dieną su Juo kalbėtis.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris


Tolerantiškiausi mokiniai

Tolerancijos diena. Vyko tolerantiškiausių mokinių rinkimai, plukdėm tolerancijos laivelius "Gyvenimo upe", žaidėme pertraukų metu. O renginį užbaigėme flešmob'u - "T" raide ir sveikinimo diplomais, bei gražiais palinkėjimais. Tolerantiškiausi klasių mokiniai: 1 klasė - Rugilė Prižgintaitė, 2 klasė - Jonas Vengalis, 3 klasė - Aistė Vengalytė, 4 klasė - Aistė Raišuotytė, 5 klasė - Deimantė Lajauskaitė, 6 klasė - Diana Bertašiūtė, 7 klasė - Gitana Piečiūtė, 8 klasė - Karolis Stonkus, 9 klasė - Gabrielė Negreckytė, 1 klasė - Sandra Dzeminskaitė. Mokyklos tolerantiškiausio mokinio titulą laimėjo dešimtokė Sandra Dzaminskaitė. Renginį organizavo vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė ir Mokinių Tarybos narės Paulina Kazlauskaitė ir Asta Stuknytė.


Tolerancijos diena

Lapkričio 15 dieną - Tarptautinė nerūkymo diena. Vyko debatai "Ar noras rūkyti stipresnis už keliamą rūkymo žalą?". Savaitę prieš tai dešimtokės Rita Zaksaitė ir Rūta Grimalytė atliko tyrimą apie rūkymo problemą mūsų mokykloje, kurį pristatė debatų metu. Debatus dešimtokams organizuoti padėjo sveikatos priežiūros specialistė Rima Leonauskienė ir vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė.


Priešmokyklinės grupės vaikai lankėsi P.Domšaičio galerijoje

Priešmokyklinės grupės vaikai lankėsi P.Domšaičio galerijos Meno pažinimo centre edukaciniame užsiėmime "Teatras gondoloje". Mažieji apžiūrinėdami tapybos darbus, klausėsi pasakojimų apie žmones, pavaizduotus paveiksluose.Po to patys kibo į darbą - rinkosi matytus personažus, pagal trafaretus apsibrėžė, spalvino ir išsikirpo. Mergaitės labiausiai norėjo būti karalienėmis, o berniukai - kariais, Savo darbelius parsivežėme į mokyklą ir pasipuošėme grupę. Grįžome pilni įspūdžių ir laimingi.


Mes gudresni už penktokus

Gruodžio 5 dieną Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje vyko linksmas konkursas „Mes gudresni už penktokus?“. Šio konkurso iniciatoriai buvo mokyklos Mokinių taryba kartu su vyresniąja socialine pedagoge Edita Staniene. Aktyviai įsitraukė ir penktokai. Jie buvo nuostabūs padėjėjai. Eidvilė Šalamovaitė ir Mantas Arnašius buvo renginio vedėjai, o visa klasė gražia daina sveikino konkurso dalyvius ir žiūrovus. Konkurse dalyvavo VI-X klasių komandos. Pasirodo, kad vyresni ne visada gudresni už penktokus. Buvo klausimų į kuriuos neatsakė nė viena komanda.  Bet, nepaisant to, vyravo džiugi, draugiška atmosfera. Nenuobodžiavo ir žiūrovai. Pertraukėlių metu jie minė mįsles. Tikimės, kad šis konkursas taps kasmetinis ne tik mūsų mokyklos, bet ir rajono mokyklų tradiciniu renginiu. (nuotraukoje: Eidvilė Šalamovaitė, Agnė Jonutytė, Ema Miliūtė, Mantas Arnašius, Deimantė Lajauskaitė, Ramūnas Razma, Austėja Lesčiauskaitė ir vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė).

Vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė


Dėmesio tėveliams

Gerbiami tėveliai,

kviečiu atvykti į mokyklą 2012-11-16 18 val. visus, kurie dar nepabandė naudotis elektroniniu dienynu. Vyks mokymai, kurie užtruks apie 30 minučių. Apie ketinimą atvykti informuokite telefonu 867632185. Galite kreiptis ir kitu Jums patogiu laiku darbo dienomis.

Direktorė

 A. Vaičiulienė


Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti, 0,5 etato

2012-11-06

Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla (kodas 191791760) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Darbo pobūdis: Organizuoti ugdymo plano, veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą Organizuoti ir koordinuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą Stebėti, vertinti, analizuoti ir koordinuoti ugdymo procesą ir jo kokybę Teikti pagalbą mokytojams, skatinti dalykišką bendruomenės bendradarbiavimą Vadovauti Vaiko gerovės komisijai bei tvarkyti dokumentaciją, susijusią su švietimo pagalba Rengti įsakymų ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus Pareiginės algos dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, turimos kvalifikacijos, mokinių skaičiaus mokykloje.

Kvalifikaciniai reikalavimai: Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų vadybinio darbo stažą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokyklos veiklą Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus Mokėti rengti mokyklos vidaus dokumentus Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir mokyklos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, mokyklos direktoriumi Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius Privalomos asmens savybės – iniciatyvumas, sklandus minčių dėstymas žodžiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai

Pretendentai privalo pateikti: Prašymą leisti dalyvauti konkurse Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas Gyvenimo aprašymą (CV) Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007-03-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.301). Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų įskaitytinai nuo skelbimo paskelbimo dienos (iki 2012 m. lapkričio 20 d. imtinai) šiuo adresu: Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla, raštinė, Mokyklos g. 4, Plikių mstl., Klaipėdos r.  pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 14.00 val., elektroniniu paštu: vplikiupagrmokykla@gmail.com, Telefonas pasiteiravimui, 867632185. Pokalbis su pretendentais vyks š. m. lapkričio 21 d. 16.00 val.


Mūsų mokykloje pradedama nauja Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“

Lions Quest programų misija ir tikslai

 LIONS QUEST programos sukurtos Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiuo metu su jomis dirba daugiau nei 400 000 pedagogų 33 pasaulio šalyse. Nuo 1985 metų LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės" pripažinta populiariausia pozityviosios prevencijos programa pasaulyje. LIONS QUEST programas remia tarptautinės LIONS klubų asociacijos Centrinė paramos organizacija (LCIF). Tarptautinė LIONS klubų asociacija - humanistinė organizacija, vienijanti 1,35 milijono narių iš 196 šalių. LIONS QUEST programose dalyvauja vaikai nuo 5 metų iki 19 metų.

 

LIONS QUEST programų misija

Skatinti ir remti suaugusiuosius, ugdančius rūpestingą ir atsakingą jaunimą.  Spręsti priekabiavimo problemas. Vykdyti žalingų įpročių/priklausomybės ligų prevenciją. Vykdyti elgesio krizių prevenciją. Skatinti stiprios asmenybės formavimąsi. Ugdyti bendruomeniškumą. Kelti akademinius pasiekimus. Rūpintis socialiniu ir emociniu mokinių mokymu.

 

Pagrindiniai programų uždaviniai

1. Vykdyti pozityviąją prevenciją.

2. Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius.

3. Kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi.

4. Skatinti mokymąsi per savanorystę.

Pozityvioji prevencija

LIONS QUEST programos visame pasaulyje pripažintos kaip vienos sėkmingiausių pozityviosios prevencijos programų. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės" yra gavusi CSAP/SAMHSA „MODEL" apdovanojimą už geriausią praktiką, ugdančią sveiką elgesį bei mažinančią paauglių narkotikų vartojimą.

LIONS QUEST programos:

Slopina rizikos veiksnius, skatinančius narkotikų vartojimą (susvetimėjimas, bendraamžių agresija, vartojantys narkotikus draugai ir pan.);

Skatina šeimą, mokyklą ir bendruomenę bendromis pastangomis kurti jaunimo raidai palankią aplinką;

Rūpinasi apsauginiais veiksniais, kurie mažina narkotikų vartojimą (žinios apie narkotikų žalą, nevartojantys narkotikų draugai, atsparumo ugdymas ir tinkamų gyvenimo tikslų išsikėlimas);

Ugdo suvokimą, kad narkotikų vartojimas nėra normalus reiškinys, skatina skelbti žinią „vartojimui - ne";

Mokina atpažinti išorinį ir vidinį spaudimą vartoti narkotikus ir moko pozityvios bendraamžių spaudimo strategijos;

Ugdo atsparumą rizikos veiksniams;

Pateikia amžių atitinkančią informaciją apie trumpalaikę ir ilgalaikę narkotikų vartojimo įtaką jaunų žmonių sveikatai, ryšiams su draugais, interesams ir ateities tikslų pasiekimui;

Puoselėja ryšius su draugiškais bendraamžiais ir rūpestingais suaugusiaisiais mokykloje, bendruomenėje.

Skatina mokinius demonstruoti sveiką gyvenimo modelį, remiantis savanoriška veikla;

Pateikia programos sėkmės įvertinimo instrumentus.

Asmenybės ugdymas ir gyvenimo įgūdžių formavimas

LIONS QUEST veiklą puikiai įvertino koalicija Character Education Partnership (CEP), atstovaujanti nepriklausomas grupes, skatinančias pilietiškumą ir asmenybę ugdantį švietimą. Ši organizacija LIONS QUEST veiklą apibūdino kaip „moksliniais tyrimais paremtas programas, galinčias pagerinti mokyklos mikroklimatą ir skatinti mokinių mokymąsi ir raidą".

LIONS QUEST programos:

Ugdo mokyklos bendruomenę, puoselėjančią gerus tarpusavio santykius, gerbiančią visus besimokančiuosius, vystančią jų asmenybę ir padedančią siekti tikslų;

Kuria tinkamo elgesio modelį visoje mokykloje;

Ugdo tokias esmines savybes, kaip patikimumas, atsakomybės jausmas, geranoriškumas;

Lavina kritinį mąstymą, mokina išreikšti pozityvius jausmus;

Skatina administraciją, mokyklos darbuotojus, šeimas ir bendruomenės narius ugdyti gabius, sveikus ir stipraus charakterio mokinius;

Identifikuoja ir vysto teigiamus charakterio bruožus per visas mokymo programas;

Ugdo pozityvų socialinį elgesį;

Per įvairius renginius bei temines diskusijas telkia visą mokyklos bendruomenę.

Skatina dorybingas mokinių akcijas.

 

Akademinių pasiekimų kėlimas per emocinį ir socialinį ugdymą

JAV vykdomas projektas, kurio tikslas - skatinti akademinį pažangumą, socialinį ir emocinį vystimąsi (The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL)), išrinko LIONS QUEST programas kaip itin profesionalias socialinių bei emocinių kompetencijų ugdymo srityje. Programos gavo aukščiausią įvertinimą CASEL „SELECT". Šį įvertinimą gauna tik tos programos, kurios pateikia:

Originalias socialinių bei emocinių kompetencijų ugdymo instrukcijas; Profesionaliai parengtas programas. Akivaizdų veiksmingumą, pagrįstą tiksliais tyrimais; LIONS QUEST programos gavo CASEL įvertinimą šiose srityse: Savimonė; Savianalizė; Tarpusavio santykių įgūdžiai; Atsakingų sprendimų priėmimas;

Akivaizdus veiksmingumas; Moksliškai įrodytas poveikis akademiniam pažangumui bei priklausomybės ligų prevencijai;

 

Kiti LIONS QUEST veiklos įvertinimai

SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) ir JAV Švietimo departamento oficialus programų veiksmingumo pripažinimas.

Priklausomybės ligų prevencijos centro (Center for Substance Abuse Prevention (CSAP)) „MODEL" programos apdovanojimas;

JAV Švietimo departamento „PROMISING" programos apdovanojimas už Saugią ir švarią nuo narkotikų mokyklą.

LIONS QUEST programos ugdo penkias esmines mokinių emocines ir socialines kompetencijas:

Savimonė: sugebėjimas išskirti ir atpažinti emocijas, adekvati savivertė, pasitikėjimas. Socialinis sąmoningumas: empatija, ateities tikslų nusistatymas ir jų siekimas, socialinės įvairovės pripažinimas. Savitvarda: impulsyvumo kontrolė ir sugebėjimas tinkamai valdyti savo emocijas, nereikalauti skubaus asmeninių poreikių tenkinimo, atsparumas nesėkmėms. Tarpusavio santykių įgūdžiai: dalykiškas emocijų valdymas, bendradarbiavimas, tarpasmeninis komunikavimas, pasipriešinimas neigiamam spaudimui, konfliktų sprendimas, gebėjimas paprašyti pagalbos. Atsakomybės jausmas: sprendimų priėmimas įvertinus faktus ir galimą rezultatą, pagarba kitiems, atsakomybės už kiekvieną sprendimą prisiėmimas.

Tobulėjimas per savanorišką veiklą

JAV Nacionalinė jaunųjų lyderių taryba (National Youth Leadership Council, Nacionalinis mokymosi per savanorystę informacijos centras (National Service-Learning Clearinghouse) ir Retrospektyvus savanoriškos veiklos vertinimas (Service Works Retrospective Evaluation) LIONS QUEST programas pripažino kaip labai veiksmingas ugdymo per savanorišką veiklą srityje. Savanoriškos veiklos metodologija integruota į visas LIONS QUEST programas. Tai skatina mokinius tenkinti realias mokyklos ir bendruomenės reikmes, o tai naudinga tiek tarnaujančiam, tiek tam, kuriam tarnaujama. Mokymasis per savanorystę ugdo pilietiškumą, skatina dalyvauti demokratiniuose procesuose jau nuo vaikystės. Mokiniai taip pat skatinami bendrauti su vietiniais LIONS klubais, su kitomis mokyklomis bei organizacijomis.

Savanoriškos veiklos metu mokiniai:

Mokosi nustatyti svarbius mokyklos ir bendruomenės poreikius;

Vertina vietines organizacijas ir tarnybas, kurios gali padėti spręsti problemas, ir dirba su jomis kartu;

Atskleidžia individualius talentus ir gebėjimus;

Stiprina mokyklos ir bendruomenės ryšius;

Vykdydami prasmingą veiklą, teikia reikalingas paslaugas;

Įgyvendindami projektus, panaudoja akademinius gebėjimus;

Analizuodami mokymosi per savanorystę metu sukauptą patirtį, suvokia asmeninio, socialinio, emocinio, etinio ir akademinio mokymosi prasmę;

Per įvairius pristatymus pademonstruoja savo akademinius ir projektinius pasiekimus.

Laiškas tėvams

Mieli tėveliai,

Su džiaugsmu pranešame, kad Jūsų vaikai turi galimybę dalyvauti mokyklos LIONS QUEST gyvenimo ugdymo įgūdžių programoje „Paauglystės kryžkelės“. Šios programos kūrimą rėmė LIONS Clubs International – didžiausia humanitarinės pagalbos organizacija pasaulyje. „Paauglystės kryžkelės“ padės mūsų mokiniams išsiugdyti pasitikėjimą savimi, išmokti geriau bendrauti tiek namie, tiek mokykloje, priimti tinkamus sprendimus, spręsti konfliktus, vengti alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų. Į programą taip pat įeina mokymosi per savanorystę projektai, kuriuos Jūsų vaikai planuos ir vykdys kartu su kitais mokiniais.

Šis kursas susidės iš šių dalių:

 1. Pagrindinių pokyčių paauglystėje suvokimas.
 2. Pasitikėjimo savimi ir bendravimo įgūdžių lavinimas.
 3. Tinkamas emocijų valdymas.
 4. Draugystės stiprinimas ir atsispyrimas neigiamai bendraamžių įtakai.
 5. Šeimos ryšių stiprinimas.
 6. Išmintingi pasirinkimai.
 7. Sėkmingo ir sveiko gyvenimo tikslų iškėlimas.

Greitai pradėsime pirmąjį modulį „Įžengiant į paauglystę: paauglystės kelionė“. Jūsų vaikai susipažins su natūraliais paauglystės pokyčiais, kurie paprastai vyksta tarp dešimties ir keturiolikos metų. Pirmojo modulio diskusijos ir užsiėmimai sukuria geranorišką ir jaukią klasės aplinką. Mokiniai padės nustatyti klasės taisykles, kurios skatins abipusę pagarbą, ir įgis žinių, padedančių įprasminti paauglystę ir ja džiaugtis.

Šios programos sėkmei būtinas ir Jūsų dalyvavimas. Mes tikimės, kad pasinaudosite visomis žemiau paminėtomis galimybėmis:

 • Perskaitysite gyvenimo įgūdžių ugdymo programos „Paauglystės kryžkelės“ knygą „Atradimų metai“, kuri yra šio kurso dalis, skirta tėvams. Ši knyga apžvelgia daugelį temų, kurios yra aptariamos ir klasės užsiėmimų metu. Ji suteikia praktiškų, naudingų patarimų, kaip auginti paauglius. Pirma dalis „Kas vyksta su mano vaiku?“ akcentuoja šio svarbaus paauglio vystymosi ir augimo laikotarpio ypatybes ir poreikius bei padeda pritaikyti žinias, kurias Jūsų vaikai įgyja pirmojo modulio metu.
 • Padėsite vaikui ruošti namų darbus. Šios užduotys Jums suteiks progą dalintis mintimis bei aptarti ankstyvosios paauglystės problemas. Pavyzdžiui, pirmojo modulio metu mokiniai gali parsinešti namo pačių sukurtą dienoraščio viršelį, imti interviu iš šeimos nario ar kito suaugusiojo apie jų pomėgius, aptarti citatas arba posakius. Kiekviename modulyje siūlomi įvairūs būdai, galintys padėti Jums įsitraukti į prasmingus pokalbius su savo paaugliu.
 • Dalyvausite šiuose susirinkimuose:
 1. Pagalba paaugliams ugdant jų pasitikėjimą savimi.
 2. Bendravimo įgūdžių šeimoje gerinimas.
 3. Šeimos konfliktų sprendimas.
 4. Pokalbis apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją.
 • Esant reikalui, skambinkite ar atsiųskite žinutę. Mes mielai išklausysime Jūsų klausimus ir patarimus dėl programos. Taip pat norėtumėm išgirsti Jūsų vaikų atsiliepimus apie užsiėmimus ir diskusijas.
 • Aplankykite mūsų mokyklą. Mums būtų malonu su Jumis susitikti ir matyti Jus dalyvaujant mūsų programoje.

Mes džiaugsimės Jūsų palaikymu ir dalyvavimu gyvenimo įgūdžių ugdymo programoje „Paauglystės kryžkelės“.


Puikiai praleista pažintinė diena

 Rugsėjo 20 dieną  mūsų mokyklos mokiniai  su muzikos mokytoja Asta Petkiene išvyko į ekskursiją. Mūsų kelionės tikslas buvo nuvykti į Kretingos bažnyčią, susitikti su vienuoliais ir aplankyti  Palangą, Gintaro muziejų.

Kelionė buvo trumpa, tačiau labai linksma. Važiuodami  šnekėjomės, dainavome, juokavome. Kai pasiekėme Kretingą, apžiūrėjome jos bažnyčią. Bažnyčia tikrai įspūdinga – nuostabūs Šventųjų paveikslai ir altoriai. Bažnyčioje sulaukėme žmogaus, kuris mums turėjo viską parodyti ir papasakoti.  Atėjo brolis vienuolis pranciškonas, vidutinio amžiaus, aukštas vyras, kuris pasirodė esąs labai malonus ir greitai kalbantis. Vienuolis nusivedė mus į koplyčią, ten klūpėjome ir meldėmės prie Švenčiausiojo sakramento. Vėliau ėjome į požemius – labai laukėm šios ekskursijos dalies. Man labai patinka požemiai!  Leidomės laiptais žemyn, buvo drėgna ir nejauku. Rūsyje, garbingoje vietoje, radome 4 didikų Chodkevičių sarkofagus, jie naujai  restauruoti ir tikrai įspūdingi. Chodkevičių iniciatyva ir buvo pastatyta Kretingos bažnyčia. Užsukome ir į kitą patalpą, kurioje kažkada buvo užmūryti vienuoliai. Brrr... !Tai tikrai buvo šiurpo vieta! Vienuolis papasakojo, kad šioje vietoje žmonės buvo užmūryti gyvi. Pirmoji mano mintis  – ,,kas būtų, jei ir mane užmūrytų gyvą“...

Atsisveikinę su vienuoliu, ėjome į svečius pas pranciškones vienuoles kitoje gatvės pusėje. Tikrai netikėjau, jog ten man bus įdomu. Vienuolės nusivedė mus į  jaukų, kuklų kambarėlį, kur visi ir susėdome. Prieš mus įsitaisė dvi pagyvenusios vienuolės – viena italė, o kita net iš Indijos! Buvo labai keista girdėti užsienietes kalbančias taisyklinga lietuvių kalba. Jos pasakojo savo gyvenimo istorijas, susijusias su Dievu ir jo padarytais stebuklais. Tos dvi malonios ir mielos moterys pakeitė mano požiūrį į Dievą, jos įtikino, kad Dievas tikrai yra ir daro neįtikėtinus dalykus, tik žmonės nevisada tai pastebi ir įvertina. Pati tuo negalėjau patikėti. Labai norėčiau dar kartą susitikti su tomis nuostabiomis vienuolėmis, paklausyti  jų pasakojimų. Mes visi stebėjomės, kad jos tokios laimingos ir moka džiaugtis gyvenimu ir mus visais. Išėjome tarsi pakylėti (rašo Ernesta Čiuželytė, 8 kl. mokinė).

Sėdome į autobusiuką ir važiavome į Palangą, į Gintaro muziejų. Visai smagu buvo ir Tiškevičių dvare –Gintaro muziejuje. Puikiai sutvarkyta dvaro aplinka, labai gražūs  gintariniai papuošalai ir kiti eksponatai.

Ypač įdomūs gintarai, kuriuose matosi vabalai ir augalų liekanos, įspūdingas ,,Saulės akmuo“.

Štai  kokia buvo mūsų kelionė ir tikrai nesigailiu, kad važiavau, manau, kad taip pasakytų kiekvienas, kuris vyko su mumis. Siūlau ir kitiems apsilankyti šiose vietose ( Asta Stuknytė, 8 kl. mokinė).


Susitikimas su futbolo klubo ,,Banga" žaidėjais

Spalio 8 d. mūsų mokykloje vyko susitikimas su futbolo klubo ,,Banga" žaidėjais. Tai buvo nedidelė, bet smagi ir spalvinga futbolo šventė. Kviečiame į futbolo treniruotes 1-7 klasių moksleivius! Treniruotės nemokamos.

[gallery]

Rugsėjo 5- oji
Mokykla įsijungė į projektą ,,Mokausi iš kino“. Pradinukai žiūrėjo filmą ,,Eleonoros paslaptis“, o vyresnieji- filmą ,,Krokodilai“. Po filmų peržiūros mokiniai  diskutavo apie filmų problematiką, kino meno reikšmę, filmavimo ir vaidybos ypatumus...

Rugsėjo 1-oji

Vėl susitikom! Šypsenos, gėlės, nerdąsūs pirmokų žodžiai, didelės tėvų viltys...

Džiaugėmės gausiu atvykusiųjų būriu. Mokyklos bendruomenę pasveikino klebonas Antanas Mačas, kunigas Liudvikas Fetingis, Kretingalės seniunijos seniūnas Vytautas Gūžas , Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Raimondas Simonavičius.Gražaus 95 - ojo jubiliejaus proga bendruomenė pasveikino buvusią mokytoją Eleną Ūsienę.

Sėkmingų mokslo metų!


Atranka ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojo pareigybei užimti

Data: 2012-08-13

Darbo krūvis – 1 etatas (36 val. per savaitę).

Darbo sutartis – terminuota (2012-2013 m. m.).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendaciją, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami iki 2012 m.  rugpjūčio 31 d.  9 val. adresu: Mokyklos g. 4, Plikių mstl., Klaipėdos r., mokyklos raštinėje.

Numatoma atrankos data 2012 m. rugpjūčio 31 d. 12 val.

Informacija teikiama telefonu 867632185.


Balandis - birželis mokykloje

Balandžio 13 d. mokyklos aktų salėje įvyko Ievos Labutytės gimtadienio minėjimas. Pasirodė mokyklos instrumentinės muzikos ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Astos Petkienės. Smuiku griežė 6 klasės mokinės Paulina Kazlauskaitė, kanklėmis skambino 6 klasės mokinė Liveta Samuilytė, pianinu grojo (klasės mokinė Rita Zaksaitė. Kncertavo Gargždų muzikos mokyklos kanklių ansamblis, vadovaujamas  mokytojos Danguolės Liutikienės. Technologijų mokytojos Tatjanos Zaksienės vadovaujamas  Madų teatras, pažymintis savo veiklos dešimtmetį, pristatė naują kolekciją ,,Už siūlelio praeities link šiandienos paslapties“. Direktorė Audronė Vaičiulienė priminė dailininkės Evos Labutytės gyvenimo ir kūrybos faktus.

Balandžio 16 d. įvyko Atvelykio šventė, kurią pradinukams vedė penktokai ir jų auklėtojas istorijos mokytojas Gintaras Nakutis.

Mokyklai teko garbė balandžio 25 d. organizuoti Klaipėdos rajono pagrindinių mokyklų anglų kalbos konkursą ,,Spring is coming“. Renginį vedė anglų kalbos mokytoja Danutė Galminienė, konkurso komisijos darbe dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė, Veiviržėnų anglų kalbos mokytoja metodininkė Irena Žemgulienė, Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Giedra Aliulienė. Savo gebėjimus komunikuoti anglų kalba parodė Judrėnų Stepono Dariaus, Agluonėnų, Dovilų, Pašlūžmio, Šiūparių, Vėžaičių ir Plikių Ievos Labutytės pagrindinių mokyklų komandos. Šventiškumo renginiui suteikė mūsų mokyklos merginų ansamblis, Madų teatro pasirodymas. Pirmą vietą laimėjo ir kitais metais konkursą rengs Vėžaičių pagrindinė mokykla. Antroji vieta teko plikiškiams. Mes labai džiaugiamės puikiu savo mokinių pasirodymu ir dėkojame mokytojai D. Galminienei!

Iki 2013-12-31 vykdomas projektas ,,Mano miestelis be pavojingų atliekų“. Kviečiame panaudotus elementus atnešti į mokyklą!

Vasario 6 d. – kovo 21 d. mūsų mokiniai dalyvavo atvirame tarptautiniame konkurse e-competition. Dalyviai: R. Zaksaitė, P. Zaksas, P. Kazlauskaitė, M. Asnauskaitė, A. Žičkus, G. Stončaitytė, E. Samuilis, D. Veselis, M. Zaksas, Š. Kazlauskas.

Gegužės 8 d. vyko mokyklos ir miestelio aplinkos tvarkymo talka ir seminaras mokytojams ,,Kontaktas su vaiku“. Seminarą vedė VšĮ ,,EOS Grupės“ psichologas Evaldas Karmaza.

Gegužės 16 d. 4 klasės mokinė Eidvilė Šalamovaitė dalyvav ,,Žiniuko“ konkurse. Jos mokytoja – Roma Stanienė.

Gegužės 17 d.  ketvirtokai vyko į Jūrų muziejų (mokytoja Aušra Pociuvienė), o devintokai – į Gargždų kultūros centre vykusį džiazo muzikos vakarą (mokinius lydėjo auklėtoja Asta Petkienė ir direktorė Audronė Vaičiulienė)  ir patyrė nuostabių įspūdžių.

Gegužės 22 d. 9 klasės mokiniai vyko į  moksleivių konferenciją ,,Studlende“, Klaipėdoje. Pranešimą - pristatymą apie prevencinę veiklą mūsų mokykloje skaitė 9 klasės mokiniai Rita Zaksaitė ir Patrikas Zaksas. Mokinius pristatymui parengė ir palydėjo socialinė pedagogė Edita Stanienė.

Nuo gegužės 9 d. mokykloje veikia šviesolaidis ir bevielis internetinis ryšys.

Mokyklos kompiuterinės bazės atnaujinimui panaudota 14 000 Lt. Lėšų skyrė Kristianstado švedų-lietuvių bendruomenė ir UAB ,,SAKUONA“. Dėkojame rėmėjams!

Gegužės 19 d. mokyklos sporto salėje vyko draugiškos tinklinio varžybos tarp Klaipėdos ALL ir Plikių kultūros klubo ,,Eketė“. Varžybas laimėjo svečiai iš Klaipėdos.

Gegužės 24 d. 8 klasės mokiniai dalyvavo nacionaliniame pasiekimų tyrime.

Sveikiname mokyklos sportininkus! Gegužės 15 d. Gargžduose vyko Klaipėdos rajono mokyklų lengvosios atletikos varžybos, kuriose 800 m bėgimo rungtyje dešimtokė Rūta Žičkutė užėmė II vietą, 60 m bėgimo rungtyje septintokas Paulius Stonkus – III vietą, 200 m rungtyje septintokė Asta Stuknytė – II vietą.

Tradicinėse Mažosios Lietuvos mokyklų lengvosios atletikos varžybose Drevernoje gegužės 18 d. dalyvavusių mokinių pasiekimai:

Asta Stuknytė, 7 kl., kamuoliuko metimas, II vieta;

Paulina Kazlauskaitė, 6 kl., kamuoliuko metimas, III vieta;

3x250 m estafetėje II vietą laimėjo šeštokai Andrius Razma, Valdas Urbonas, Martynas Šalamovas; mergaičių tarpe – šeštokės Paulina Kazlauskaitė, Liveta Samuilytė ir septintokė Monika Asnauskaitė.

Dėkojame kūno kultūros mokytojai Audronei Danienei!

 Numatomi renginiai

Gegužės 28 ir 29 d. 1 – 4 klasių mokinių pažintinės dienos. Ekskursija į Vilnių ir Trakus.

Gegužės 29 d. metodinis ir direkcinis pasitarimai. Tyrimo ,,Mokinių kūrybiškumo ugdymas“ pristatymas.

Gegužės mėnesį vyksta akcija ,,Padovanok knygą bibliotekai“.

Birželio 1 d. 1 – 5 klasių mokslo metų pabaigos šventė.

Birželio 4-8 d. 1 – 5 klasių mokinių vasaros stovykla. Rėmėjai – Klaipėdos r. savivaldybė, Kristianstado švedų-lietuvių bendruomenė, mokinių tėvai.

Birželio 11-13 d. 6 – 10 klasių mokinių vasaros stovykla. 12 d. išvyka į Skuodą, Apuolės piliakalnį, Ylakius, Židikus, Renavą, Plinkšius, Barstyčius, Žemaičių Kalvariją.

Birželio 13 d. 10 val. metodinis užsiėmimas ,,Išbandome elektroninį dienyną“.

Birželio 19 d. 9 val. Mokytojų tarybos posėdis.


Mamos diena

Penktadienį Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos mokiniai sveikino visas mamytes, močiutes su gražiausia pavasario švente – Motinos diena.

Visus susirinkusiuosius pasveikino seimo narys Petras Gražulis, kuris mamoms dovanojo  gėles bei linkėjo toliau brandinti šeimos stiprybę. Šventėje dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariai Sigitas Karbauskas, Kernagienė. taip pat švietimo skyriaus vyr. specialistė  Genovaitė Jurevičienė.

Gražiausią pavasario šventę pradėjo Neformalaus ugdymo užsiėmimo „Mūsų dienos kaip šventė“ dalyviai, kurie parodė ištrauką iš Antuano de Sent-Egziuperi „Mažojo princo“ (vadovė Laima Venckienė). Dalyviai buvo nustebinti madų teatro studijos pasirodymo, kuriame buvo pristatyta kolekcija iš krepinio popieriaus „Už virvutės praeities, link šiandienos paslapties...“. (vadovė Tatjana Zaksienė) Renginio metu skambėjo gražiausios dainos,kurių vaikus išmokė mokytoja Asta Petkienė nuoširdžiausi žodžiai, švytėjo šypsenos, iškrito ne viena susijaudinimo ašara... Šiltais žodžiai ir dainomis mokiniai norėjo atnešti šventę į kiekvienos mamos širdį ir palinkėti, kad jos būtų gražios, laimingos ne tik šventės matu, tačiau visados...

Mokinų tarybos pirmininkė Rūta Žičkutė

Tolerantiškiausi mokykloje

Tolerantiškiausi mokyklos mokiniai:

Linas Šeputis 10 klasė, Rūta Drakšaitė 8 klasė, Gitana Piečiūtė 6 klasė, Ernesta Čiuželytė 7 klasė, Gabija Stončaitė 9 klasė, Laimonas Šeputis 5 klasė (nėra nuotraukoje)

Kovo 11 - oji Slengių mokykloje

   Nuvilnijo Trispalvių vėliavų jūros didžiuosiuose miestuose, nuplazdėjo vienišos kaimuose ir miesteliuose. Kas tradiciškai, kas ne, vienaip ar kitaip mokyklose, įstaigose paminėjo šią svarbią Lietuvai datą.

                  Slengių skyriuje nuo vasario pradžios pilietiškumą ugdė 2 – 4 klasių mokytoja Ingrida Simonavičienė. Kruopščiai su vaikais rinkosi rašytojų eilėraščius, dainas apie Lietuvą. Kartu su muzikos mokytoju Jonu Kavaliausku derino posmus prie kanklių skambėjimo, dūdelių ir šiaudinių birbynių garsų. Dailės ir technologijų pamokų metu, mokiniai aplikavo tautinius rūbus, piešė tema „Lietuva – mano namai“. Iš popieriaus darė vėliavėles, tuščių degtukų dėžučių  - arkliukus, Lietuvos kovų bendražygius.Visa projekto veikla baigėsi gražiu koncertu. Į jį pakvietėme tėvelius ir savo kaimynus – Sendvario seniūnijos darbuotojus. Į šventę atvyko net Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja  Rūta Cirtautaitė, kuri ne tik pasveikino šventės dalyvius, bet ir įteikė simbolines dovanas šventės organizatoriams. Visi kartu sugiedojome Lietuvos himną, paklausėme tautiškų dainų ir eiliuotų posmų, pabuvome kartu prisimenant tą istorinę Lietuvai datą.

Mokytoja Virginija Bučkienė


„Spalvotas pasaulis“

Nuo vasario 13 iki balandžio 30 dienos mokykloje vyksta grupiniai dailės terapijos užsiėmimai 2 ir 3 klasių mokiniams „Spalvotas pasaulis“.

 Ši vaikų grupė skirta tam, kad vaikai įgytų teigiamos emocinės patirties, lavintų kito žmogaus klausymo bei savo minčių reiškimo įgūdžius, vystytų fantaziją, lavintų atmintį, dėmesį ir atskleistų savo asmenybės galimybes.

Užsiėmimus veda mokyklos psichologė Asta Kirklytė.


Dėkojame

Dėkojame kūno kultūros mokytojai Audronei Danienei ir mergaičių tinklinio komandai, laimėjusiai I vietą Klaipėdos r. kaimo vietovių bendrojo lavinimo mokyklų varžybose Gargžduose 2012-01-11.

Dėkojame kūno kultūros mokytojai Audronei Danienei ir mergaičių tinklinio komandai, laimėjusiai I vietą Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų tinklinio zoninėse varžybose Šilutės r. Pagėgių gimnazijoje 2012-01-14.

Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Odetai Pociūtei-Perminienei ir 10 klasės mokinei Rūtai Žičkutei, užėmusiai I vietą Kaipėdos r. gimtosios kalbos ir literatūros olimpiadoje 2012-02-08.

Dėkojame dailės ir technologijų mokytojai Tatjanai Zaksienei ir 6 klasės mokinei Jurgitai Stonkutei už dalyvavimą baigiamajame mokinių kūrybainių darbų konkurse ,,Pravėriau vario vartelius“ ir užėmusiai II vietą Salantų meno mokykloje 2012-02-10.

Dėkojame kūno kultūros mokytojai Audronei Danienei ir mergaičių tinklinio komandai, laimėjusiai III vietą Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų tinklinio zoninėse varžybose 2012-02-11 Šilutės r. sporto mokykloje Kvėdarnoje.

Sveikiname mokyklos tinklininkes su I vieta Klaipėdos r. bendrojo lavinimo mokyklų varžybose Gargžduose 2012-02-14!


Šv.Valentino diena

Šiais metais Šv.Valentino dieną organizavo šeštokai. Pertraukų metu grojo muzika, visi šoko ir žaidė. Vyko mylimiausio mokytojo ir klasės draugo rinkimai.

Mylimiausias mokinių mokytojas dauguma balsų išrinktas mokytojas Gintaras Nakutis. Mylimiausi klasės draugai: 5 kl. – Diana Bertašiūtė, 6 kl. – Liveta Samuilytė, 7 kl. – Justas Žeimys, 8 kl. – Rūta Drakšaitė, 9 kl. – Modesta Razmaitė

ir 10 kl. – Rūta Žičkutė. Taip pat vyko valentiniškiausio žmogaus rinkimai. Jais tapo dešimtokas Matas Zaksas ir šeštokė Liveta Samuilytė.

 

Šeštokų klasės auklėtoja Edita Stanienė


Akcija „Tūkstantis gervelių“

Akcijoje dalyvavo 5-10 klasių Plikių I.Labutytės pagrindinės mokyklos mokiniai. Gerveles lankstėme per dorinio ugdymo (etikos) pamokas. Vaikai labai nuoširdžiai įsitraukė į akciją. Dauguma vaikų gerveles lankstė namuose. Ypatingai pasistengė šeštokas Šarūnas Kazlauskas, jis sulankstė apie 200 gervelių. Akciją organizuoti labai padėjo direktorės pavaduotoja ugdymui ir etikos mokytoja Laima Venckienė. Akciją mokykloje koordinavo vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė. Su malonumu dalyvausime šioje akcijoje ir kitais metais". Vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė


Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje

Šeštokai lankėsi Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, edukaciniame užsiėmime „ŽIEMOS IŠVARYMO ŠVENTĖS PAPROČIAI IR TRADICIJOS“

Išklausė įdomaus pasakojimo apie Užgavėnių papročius ir tradicijas. Pasigamino sau kaukes. Matavosi ir profesionalų drožtas kaukes.

Užgavėnių žaidimai:

„Gaidžių peštynės“ Vidury rato sustoja du vaikinai. Kiekvienas turi stovėti ant vienos kojos, o kitą sulenkęs, kaip gaidelis. Stovėdami tokia poza turi išstumti vienas kitą iš už rato ribų.

„Grumtynės maišais“ Šis žaidimas tradiciškai žaidžiamas per Užgavėnes. Pastatomos dvi malkų trinkos. Ant jų užsilipa po vieną vaikiną su miltų arba šieno prikištais maišais. Užduotis – pargriauti priešininką mušant maišu.

Gerų švenčių


Gerumo akcija

Šeštokai prieš Kalėdas mokykloje paskelbė Gerumo akciją. Rinko žaisliukus darželio grupei ir sveikinimo atvirutes Plikių ambulatorijos ligoniams. Dauguma mokinių ir mokytojų aktyviai įsitraukė į šią akciją. Labai gražių atviručių pagamino dešimtokė Rūta Žičkutė. Šios akcijos dėka prieš Kalėdas nudžiuginome ir mažus ir senus. Ačiū visiems prisidėjusiems prie Gerumo akcijos.

Klasės auklėtoja Edita Stanienė


Žiemos džiaugsmai ir rūpesčiai

Dažnai žiemos metu mokykloje suplanuotus renginius, susijusius su gamta tenka kaitalioti arba atidėti. Tai lemia įvairios oro permainos.

Slengių skyriaus moksleiviai kartu su mokytojomis planavome pasidaryti žiemos sporto šventę. Sutrukdė atslinkę didieji šalčiai. Vėliau spaudoje pamatėme informaciją apie vaikų teatro projektą LEDINĖ ZYLUTĖ. Kūrėme planus kaip nuvykti į spektaklį. Vėlgi užpustė kelius, taip ir nebenuvažioavome į teatrą. Liaudyje sakoma, trečias kartas nemeluoja. Tai trečio karto veikla pavyko: diena aušo puiki, oras pakankamai žiemiškas. Tą suplanuotą vasario 14 dieną, išvykome į Platelius Užgavėnių muziejų. Ketvirtokai ir antrokai kaip tik gaminosi kaukes papje mašė technika. Tad buvo smalsu pamatyti kaukių įvairovę.

Atvykus į muziejų, pirmiausiai gidė Dalia supažindino su Lietuvos floros ir faunos ekspozicija, kuri išdėstyta ant sienų dėlionės forma. Pro padidinamus ir apskritus stiklus galėjai pamatyti mažiausius vabalus. Vaikai skaitė ir minė mįsles.Paskui žiūrėjo trumpą filmuką apie Platelius ir klausėsi paukščių giesmininkų balsų. Pakvipo pavasariu!

Vėliau, kitame muziejaus aukšte, parodė lietuvių liaudies amatų ekspoziciją. Čia atsispindėjo kalvystės, puodininkystės, linininkystės, pienininkystės ir net kiaulės skerdimo darbai. Neįtikėtina – kiekviena ekspozicija meniškai išdrožta iš medžio.

Paskutinis lankymo tikslas – Užgavėnių kaukių salė. Čia matėme įvairiausias raganų, velnių, giltinių, Morės, Kanapinio, Lašininio kaukes bei apdarus.Nagrinėjome iš ko padaryti. Taip meistriškai jos sukurtos, kad sunku nusakyti medžiagą - ar tai medžio žievės, kailio, popieriaus, odos.Kai kurios tokios baisios, kad net šiurpu darėsi.

Apibendrindama savo pasakojimą, noriu akcentuoti, kad tai gana modernus muziejus, kuris remiamas ES lėšomis. Pasidžiaugėme jaukumu, apšvietimu, modernumu. Padėkojome muziejininkėms ir rekomenduojame nuvykti ten.O čia telefonas pasiteravimui – gidė Dalia, 868609874. Tikrai nepasigailėsite!

Slengių skyriaus mokytoja V. Bučkienė

Nuotrauka mokytojos I. Simonavičienės.


Vasario 16 minėjimas

2012-02-15 mokyklos aktų salėje vyko Vasario 16 –ajai skirtas minėjimas ,,Lietuvos kelias į nepriklausomybę“.

Merginų ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos A. Petkienės, padainavo keletą patriotinių dainų apie Lietuvą.

Istorijos mokytojas G. Nakutis labai įtaigiai priminė susirinkusiems mūsų šalies nueitą kelią į nepriklausomybę bei vedė viktoriną, kurioje dalyvavo 8,9 ir 10 klasių mokiniai. Viktorinos užduotys buvo įdomios ir intriguojančios. Komandoms reikėjo atpažinti istorines asmenybes, nustatyti, kas sieja skaidrėse rodomus objektus, atsakyti į klausimus apieLietuvos istoriją. Viktoriną laimėjo dešimtokai, bet remėjų prizus gavo visos trys komandos.


Paroda bibliotekoje

2011-11-17 1 ir 3 klasių mokiniai mokyklos logopedės J. Petkevičiūtės paraginti nuvyko į Klaipėdos miesto viešosios bibliotekos vaikų skyrių. Susipažino su knygų parodą ,,Vaikų literatūra 2011m.“, klausėsi įdomaus poetės D.Kudžmaitės pasakojimo, knygų pristatymo, stebėjo pasakos inscenizaciją. Mokytoja                        Judita Zaksienė


Kraštotyros muziejuje

2012-01-31 IV klasės mokiniai lankėsi Kretingos kraštotyros muziejuje. Vyko edukacinė pamoka ,,Senoviniai muzikiniai prietaisai“. Ketvirtokai susipažino su seniausiais radijo imtuvais, pirmaisiais televizoriais. Ypač mokinius sudomino kretigiškio kolekcionieriaus Romo Macijausko muziejui padovanoti senoviniai grotuvai (patefonai), vinilinės plokštelės. Mokiniai nustebo, kad šie prietaisai veikia ir klausėsi plokštelėmis grojamos muzikos. Po šios įdomios pamokos lankėsi Botanikos sode, gėrėjosi žiemą žydinčiais augalais, nokstančiomis bananų kekėmis.

Mokytoja                             P. Ališauskienė

Pirma vieta į Plikų mokyklą
2011-11-25. Dėkojame mokytojai Audronei Danienei ir mokyklos mergaičių tinklinio kamandai iškovojusiai I-ąją vietą tinklinio taurės varžybose Šilutės rajono Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje!

Mokinių išvyka Plikiai - Kaunas

2011-10-27  maršrutu Plikiai – Kaunas išvyko 17-os 9-10 klasių mokinių grupė. Moksleivius lydėjo technologijų mokytoja Tatjana Zaksienė ir direktorė Audronė Vaičiulienė. Kelionės tikslas buvo susipažinti su Kauno miesto istorija ir  aplankyti šiuos objektus: Kauno senamiestį, Lietuvos aviacijos muziejų, Keramikos muziejų, Medicinos ir farmacijos muziejų, Medicinos universiteto anatomijos muziejų, hidroelektrinės užtvanką.

Mokinių įspūdžiai iš kelionės dienoraščių: ,,Aviacijos muziejuje buvo labai įdomu. Gidas pasakojo apie variklių sandarą, pamatėme tikrus lėktuvus ir sklandytuvus. Labiausiai dėmesį patraukė milžiniški varikliai ir kažkada veikęs Lietuvos kariuomenės sraigtasparnis, ,,Lituanicos“ kopija ir pasakojimas apie Steponą Darių ir Stasį Girėną“. Keramikos muziejuje labiausiai dėmesį patraukė darbai su labai smulkiomis ir sudėtingomis detalėmis (Darijus); ,,Nors senamiestyje ilgai neužsibuvome, bet jis spėjo mane sužavėti... Farmacijos muziejuje labiausiai patiko pasakojimas apie vaistus ir jų gamybą, apie to meto odontologo darbą. Sužinojau, kad tai vienas iš nedaugelio farmacijos ir medicinos muziejų, turintis tokią didelę ekspoziciją. Anatomijos muziejuje gidė papasakojo kaip jis buvo įkurtas, iš kur gauti eksponatai ir kad šis muziejus labai padeda mediciną studijuojantiems studentams. Išklausę jos galėjome patys pasižvalgyti. Ir aš, tiesą sakant, buvau sukrėsta. Vis dėlto ačiū už nepakartojamus įspūdžius“ (Gabija); ,,Mano nuomone ekskursija buvo įdomi. Norėčiau, kad tokių kelionių būtų daugiau“ (Modesta); ,,Megoje“ aplankiau ryklius ir žaidimų aparatus. Man labai patiko rykliai...“ (Robertas).

Dėkoju kelionės rėmėjams Giedriui Girdvainiui, Dainiui Petkui ir mokinių tėveliams. Ačiū už bendradarbiavimą mokyklinio autobuso vairuotojui Antanui Vaišiui ir visiems kelionės dalyviams!

Direktorė A. Vaičiulienė

 

 

2011-10-27 maršrutu Plikiai – Kaunas išvyko 17-os 9-10 klasių mokinių grupė. Moksleivius lydėjo technologijų mokytoja Tatjana Zaksienė ir direktorė Audronė Vaičiulienė. Kelionės tikslas buvo susipažinti su Kauno miesto istorija ir aplankyti šiuos objektus: Kauno senamiestį, Lietuvos aviacijos muziejų, Keramikos muziejų, Medicinos ir farmacijos muziejų, Medicinos universiteto anatomijos muziejų, hidroelektrinės užtvanką.

Mokinių įspūdžiai iš kelionės dienoraščių: ,,Aviacijos muziejuje buvo labai įdomu. Gidas pasakojo apie variklių sandarą, pamatėme tikrus lėktuvus ir sklandytuvus. Labiausiai dėmesį patraukė milžiniški varikliai ir kažkada veikęs Lietuvos kariuomenės sraigtasparnis, ,,Lituanicos“ kopija ir pasakojimas apie Steponą Darių ir Stasį Girėną“. Keramikos muziejuje labiausiai dėmesį patraukė darbai su labai smulkiomis ir sudėtingomis detalėmis (Darijus); ,,Nors senamiestyje ilgai neužsibuvome, bet jis spėjo mane sužavėti... Farmacijos muziejuje labiausiai patiko pasakojimas apie vaistus ir jų gamybą, apie to meto odontologo darbą. Sužinojau, kad tai vienas iš nedaugelio farmacijos ir medicinos muziejų, turintis tokią didelę ekspoziciją. Anatomijos muziejuje gidė papasakojo kaip jis buvo įkurtas, iš kur gauti eksponatai ir kad šis muziejus labai padeda mediciną studijuojantiems studentams. Išklausę jos galėjome patys pasižvalgyti. Ir aš, tiesą sakant, buvau sukrėsta. Vis dėlto ačiū už nepakartojamus įspūdžius“ (Gabija); ,,Mano nuomone ekskursija buvo įdomi. Norėčiau, kad tokių kelionių būtų daugiau“ (Modesta); ,,Megoje“ aplankiau ryklius ir žaidimų aparatus. Man labai patiko rykliai...“ (Robertas).

Dėkoju kelionės rėmėjams Giedriui Girdvainiui, Dainiui Petkui ir mokinių tėveliams. Ačiū už bendradarbiavimą mokyklinio autobuso vairuotojui Antanui Vaišiui ir visiems kelionės dalyviams!

Direktorė A. Vaičiulienė

 

 

 

 

 

2011-11-25. Dėkojame mokytojai Audronei Danienei ir mokyklos mergaičių tinklinio kamandai iškovojusiai I-ąją vietą tinklinio taurės varžybose Šilutės rajono Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje!


Šeštokų išvyka

Trečiadienį 10 val. išvažiavome į boulingą. Prieš išvažiuodami, susiskirstėme į tris komandas. Atvažiavę nusirengėme ir apsiavėme specialius batus. Komandų kapitonai: Jurgita, Paulina ir Valdas nuėjo užregistruoti savo komandos narius. Boulingą žaidėme valandą. Daugiausia taškų surinko Paulina ir Jurgita. Kai baigėme žaisti, galėjome pasivaikščioti po Akropolį. Daugelis nuėjo į piceriją pavalgyti. Po valandos visi susirinko prie autobusiuko. Važiuodami namo, dalijomės boulinge patirtais įspūdžiais. Ši išvyka visiems labai patiko. Paulina Kazlauskaitė


NUO NORAGŲ IKI PYRAGŲ
Tokiu pavadinimu Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos Slengių  skyriaus moksleiviai ir mokytojos pavadino spalio mėnesio veiklą, skirtą rudens darb ų pabaigai. Viskas buvo daroma labai paprastai – kilo idėja įdomiau paminėti Derliaus šventę. Visą mėnesį ji buvo vystoma ir vykdoma etapais. [gallery]

Kiekvienos savaitės pirmadienio rytais visi pradinukai rinkosi koridoriuje, atsiskaitydavo už nuveiktus darbus. Pirmąją savaitę moksleiviai nešė gamtos užaugintas keistenybes, kūrė savo eksponatus. Mokyklos patalpas puošė paroda. Antrąją savaitę, mokiniai ieškojo informacijos apie duonos kelią nuo dirvono ir grūdo iki pietų stalo. Taip gimė lankstinukas – knyga. Trečią savaitę mokiniai turėjo įpareigojimą minti mįsles apie daržoves, vaisius, rudenį, darbą, duoną. Laimėtoja tapo 2 kl. mokinė Aleksandra Gadeikytė, užminusi daugiausiai mįslių. Ji pripažinta mįslių karaliene.

O paskutinė, ketvirtoji savaitė, buvo pati įdomiausia ir intensyviausia. Spalio 25 d. aplankėme kepyklą „ Javinė“. Jos vadovai vaikus supažindino su įmonės technologija. Buvo įdomu sužinoti, kad įmonėje dirba net 130 darbuotojų. Darbas vyksta pamainomis visą parą. Vaikai savo akimis pamatė, kaip kepami kūčiukai, meduoliai, riestainiai. Stebėjo jų kelią nuo tešlos maišymo iki  gatavos produkcijos. O paragauti gardėsiai tiesiog tirpo burnoje.

Kepyklos darbuotoja Vilija, vedžiojusi po gamybos cechus, pasakojo šios kepyklos istoriją. Sužinojome, kad ši kepykla buvo pirmoji, kuri  pokario laikotarpiu pradėjo kepti duoną miestui. Vėliau, jau nepriklausomybės metais, specializavosi į riestainių, meduolių ir kitų kepinių kepimą.

Projektinės veiklos kulminacija - šventė ir tėvams ir vaikams „Duonos kelias“. Kartu su kultūros renginių organizatoriumi Jonu Kavaliausku, moksleiviai mokėsi senovinių dainų, liaudies šokių. O pabaigai visa tai sudėjo į „Duonos kelio“ scenarijų. Už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą šiame projekte, moksleiviai buvo paskatinti padėkos raštais.

Nuostabus šis spalis buvo – pilnas saulės spindulių, geltonų klevo kepurių, birstančių beržų lapų ir tokios dar gausios aplinkui žalumos. Sėkmės visiems darbuose.

Slengių mokyklos mokytojos: Virginija Bučkienė Ingrida Simonavičienė

Kelionė į Trakus

Jau ketvirti metai kaip mūsų mokykloje vykdomas socializacijos projektas „Mūsų dienos kaip šventė“. Projekto tikslas – plėtoti vaikų socialines galimybes, sudarant sąlygas lavinimuisi ir saviraiškos poreikių tenkinimui, užtikrinant vaikų užimtumą, kuriant saugią ir sveiką ugdymosi aplinką.

Projekto koordinatorė – vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė, projekto vykdytojos: Laima Venckienė (direktorės pavaduotoja ugdymui), Asta Petkienė (muzikos mokytoja) ir Tatjana Zaksienė (dailės ir technologijų metodininkė).

Rugsėjo 16 dieną projekto dalyviai išsiruošė į pažintinę ekskursiją po Trakus ir Kernavę. Kelionės metu mokytoja Tatjana Zaksienė papasakojo apie Trakų istoriją, Karaimų gyvenimą Lietuvoje, kultūrą ir papročius.

Po puikių įspūdžių Trakų pilyje važiavome į Kernavę. Ten puiki ekskursijos vadovė papasakojo apie piliakalnių atsiradimą, archeologinius radinius. Daug džiaugsmo vaikams suteikė pasivaikščiojimas piliakalniais.

Tokios ekskursijos padeda labiau pamilti savo kraštą, pajusti pasididžiavimo jausmą bei pagarbą savo istorijai, kultūrai, papročiams.

 

Vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė

 


Ekskursija į Klaipėdos kalvystės muziejų

Mes, šeštokai, norėjom važiuoti į ekskursiją, bet buvo sunku nuspręsti, kur važiuoti. Vieni siūlė važiuoti į boulingą, kiti į kalvystės muziejų. Vyko balsavimas ir buvo nuspręsta važiuoti į kalvystės muziejų.

Ketvirtadienį po dviejų pamokų su mokyklos autobusiuku išvažiavome į kalvystės muziejų. Klausėmės paskaitėlės apie metalą ir akmenis. Po to mums patiems leido gaminti žiedus. Visi pasigaminome po kelis žiedus. Buvo linksma ir įdomu, net niekas nenorėjo išeiti. Tik ledai suviliojo ir mes išėjome. Suvalgę  ledus, laimingi grįžome į mokyklą.

 

6 klasės mokinė Paulina Kazlauskaitė

2011-09-29


9 klasės ekskursija

2011-09-30 išaušo svarbi penktadienio diena mums - devintos klasės mokiniams.

Susėdę į mokyklinį autobusiuką patraukėme Nasrėnų kaimo link - su klasės auklėtoja priešaky. Žinoma, kad šiame kaime gimė ir savo vaikystę praleido vyskupas Motiejus Valančius.

Kelionė nebuvo nuobodi, nes vieni kitiems pasakojome savo sukauptas žinias apie šį žymų Lietuvos žmogų.

Atvykus į M. Valančiaus gimtinę mus pasitiko gidas, kuris įdomiai papasakojo apie gerbiamą vyskupą, nusivedė į muziejų. Vėliau parodė filmuotą medžiagą iš vysk. M. Valančiaus 200 metų minėjimo metinių.

Aisisveikinę su gidu dar pavaikščiojome po sodybą ir nusifotografavę patraukėme autobusiuko link.

Pajudėjome į kitą mūsų kelionės tikslo tašką - į Mosėdžio miestelio akmenų muziejų, kurį įkūrė Vaclovas Inta.

Vos įvažiavus į miestelį mus pasitiko didžiuliai akmenys. Kai kurie iš jų buvo lygūs su žmogumi, kiti - nepalyginamai aukštesni.

Kaip ir vysk. M. Valančiaus gimtinėje, taip ir akmenų muziejuje mus pasitiko gidas. Jis mums papasakojo, kaip kilo idėja rinkti akmenis. Tada aprodė pastato viduje esantį akmenų muziejų. Jame buvo ir iš įvairių  pasaulio šalių atgabentų brangakmenių. Apžiūrėję muziejaus eksponatus patraukėme į didžiuliame žemės plote esantį akmenų parką. Prie keleto akmenų gidas mums liepė sustoti ir įdėmiai į juos pažiūrėti. Mes jo paklausėme ir  į juos žvelgdami pamatėme anakondos nasrus ir gepardo skulptūrą.

Ekskursijos pabaigoje apžiūrėjome nematytus augalus, kurie augo parke.

Mes padėkojome gidui už įdomų pasakojimą ir patraukėme namų link. Pakeliui aptarėme ekskursijoje patirtus įspūdžius ir vieningai nutarėme, jog kelionė dar ilgą laiką išliks atmintyje.

9 klasės mokinė Gabija Stončaitytė


Europos kalbų diena

Rugsėjo 23 d. mūsų mokykla pažymėjo Europos kalbų dieną ,,Mokykis kalbų, kad atrastum pasaulį!“.Su tokiu šūkiu į rytmetėlį, kuris vyko mokykos aktų salėje rinkosi 5-10 klasių mokiniai ir mokytojai.

Tą dieną mokykloje gerą nuotaiką visiems atnešė pertraukų metu skambėjusi muzika.Išminties galėjome pasisemti iš ant iškirptų įvairiaspalvių klevo lapų parašytų patarlių,kuriomis buvo išpuoštos kabinetų duris  bei scena.Savo kalbinius gebėjimus visi norintys galėjo pademonstruoti raiškiojo skaitymo trimis kalbomis rytmetėlyje. Jam pasiruošti mokiniams padėjo kalbų mokytojai Odeta Perminienė, Danutė Stonkienė, Danutė Galminienė ir Olga Moškova. Visi dalyvavę buvo puikiai pasiruošę.  Gražiausiai savo skaitymo lietuvių, anglų ir rusų kalbomis įgūdžius pademonstravo penktokai D. Bertašiūtė ir G. Veselis, šeštokė J. Stonkutė, septintokė A. Stuknytė, aštuntokė R. Drakšaitė, devintokas P. Zaksas ir dešimtokė R. Žičkutė.

Renginį vedė anglų kalbos mokytoja Danutė Galminienė


Rugsėjo 1-oji

Ši rugsėjo  1 –oji  Plikių  mokyklos bendruomenėi ypatinga, nes mokyklą pasiekė Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerijos dovanotas mokyklinis autobusas. Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai vicemeras Egidijus Skarbalius ir  administracijos direktoriaus pavaduotojas   Rimantas Martinkus iškilmingos ceremonijos metu perdavė autobusą mokyklai. Klebonas Darius Trijonis pašventino autobusą ir palinkėjo laimingų kelionių.

Dėkingi esame visi: ir mokiniai, ir jų tėveliai, ir mokytojai. Tikime, kad vaikai geriau lankys mokyklą ir jų ugdymosi rezultatai tik gerės! Ačiū!


Abėcėlės šventė

Gegužės 13 dieną, 12 valandą mokyklos aktų salėje susirinko pradinių klasių mokiniai. Pirmokai vadovaudami mokytojos Aušros Pociuvienės organizavo abėcėlės šventę,  kuriojedeklamavo eilėraščius, žaidė žaidimus, dainavo šoko, mynė mįsles. Šventėje dalyvavo garsus būrys žmonių, mokinių tėvai ri švente džiaugėsi priešmokyklinės grupės auklėtoja P. Ališauskienė.

[gallery]

Nacionalinis konkursas "Blaivi klasė"

Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos aštuntokai Gargžduose buvo išrinkti garbingai atstovauti savo rajoną nacionalinio konkurso „ Blaivi klasė” finaliniame etape. Pastarasis vyko šių metų balandžio 14 dieną  nuotykių parke „Lokės pėda”. Čia mes labai linksmai ir turiningai praleidome laiką.

Pradžioje turėjome susidraugauti su lynais ir diržais,  leisdamiesi į nutruktgalviškas trasas. Būdami 8 ar 10 metrų aukštyje daugelis pamiršo aukščio baimę,  kurią drąsiausieji tiesiog paliko namuose. Atgavę kvapą  po šios ekstremalios popietės mes turėjome  galimybę pristatyti savo pasiektus rezultatus ir prevencinę veiklą – vykdytą viso projekto metu – komisijai. Toliau sekė kūrybinė užduotis. Jos metu pademonstravome  savo išradingumą  ir originalumą, kurdami savo klasės herbą, projekto šūkį ir veiklą, kuri atstoja žalingų įpročių vartojimą. Po kūrybinės užduoties atėjo laikas orientacinėms varžyboms, kuriose parodėme puikias kartografijos žinias orientuodamiesi nepažįstamose vietovėse. Rungtyje išliko tik patys stipriausi, jie pirmieji – nors ir be galo išsekę – pasiekė išsiilktąjį finišą.

Šį finalinį etapą vainikavo apdovanojimų ceremonija. Mes, Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos aštuntokai,  iškovojome  4 – ąją  vieta iš 29 mokyklų ir patekome į geriausiųjų penketuką. Už tai nuoširdų Ačiū – visų aštuntokų vardu – tariu mūsų auklėtojai Astai Petkienei, mokyklos sveikatos specialistei Rimai Leonauskienei ir žinoma mūsų brangiajai, visų mylimai ir nuoširdžiai mus ruošusiai projektui vyr. socialinei pedagogei Editai Stanienei. Atleiskit mums už tuos mažyčius gabalėlius Jūsų nervų, kuriuos mes išgadinome :-)

Marius Prižgintas


Atvėlykio šventė

2011 m. balandžio 26 d. mūsų mokykloje vyko Atvelykio šventė. Penktokai ir  mokytoja A. Paulauskienė organizavo spalvingą ir kupiną žaidimų popietę pradinių klasių mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams. Visi smagiai pašokę, padainavę, pažaidę ir įmynę mįsles, išlėkė į kiemą. Čia rideno margučius ant šviežios pavasarinės žolytės.


JAUNIMO VEIKLOS PROJEKTAS “Tik kartu mes galim viską”

 Projekto pristatymas

 Mūsų suplanuotos idėjos buvo apjungtos ir iš jų parengtas projektas, kuris susideda iš 3 etapų.

 Pirmasis etapas - orientacinės varžybos Plikių miestelyje ir jo apylinkėse. Šia rungtimi skatinsime savo bendraamžius prisiminti miestelio, konkrečių vietų istoriją ir kitus svarbius faktus norint sėkmingai nukakti iš taško A į tašką B.

 Antrasis etapas vyktų pasirinktoje stovyklavietėje prie ežero. Šiame etape bandysime savo idėjas ir sumanymus realizuoti ne tik sporte bet ir intelektualinėje veikloje. Dalyviams rengsime teminius užsiėmimus įvairiomis ir pagal amžių aktualiomis temomis, tikimės, kad savo patirtimi pasidalins pakviesti buvę mūsų mokyklos mokiniai.

Organizuosime įvairius patyriminius užsiėmimus. Suformuotos komandos turės galimybę varžytis įvairių estafečių rungtyse.

 Pirmąją stovyklos dieną planuojame užbaigti vakarone, diskoteka laužų šviesoje.

 Antrojo etapo antrąją dieną dalyviai turės galimybę išsiaiškinti, kuri komanda nugalėjo, bet tik tada kai įveiks paskutinę ilgiausią, darnos ir vienybės reikalaujančią estafetę. Po šios rungties susumavę dviejų etapų rezultatus ir sužinosime nugalėtojus.

Šis dviejų dienų etapas tai tarsi sėkmingai veikiančios bendruomenės, kurioje visi lygus, simuliacinis žaidimas.

 Rugsėjo mėnesį kviesime bendruomenę ir visus projekto dalyvius į projekto aptarimą. Pristatysime meninių nuotraukų parodą, bei filmuką apie surengtą projektą ir visų mūsų patirtus įspūdžius, iš abiejų projekto etapų.

 Problema

 Šiandieniniame mūsų ir kitų mokyklų gyvenime pastebime problemą: mokiniai nebėra viena šeima ir stipri bendruomenė, taip pat mokiniai nebepalaiko ryšių su jau mokyklą baigusiais mokiniais. Projektu mėginsime šią mūsų atžvilgiu aktualią problemą spręsti. Sprendimo būdas: aktyvus bendravimas įvairiose situacijose, kuriose reikia vienybės, darnos ir sutarimo iškilusiems klausimams spręsti.

 Męs mokykloje ir rajone esame aktyvūs sportininkai. Manome, kad per sportą galėsime nagrinėti ir spręsti aktualius klausimus ir taip įtraukti bendraamžius į kitas veiklas.

 Projekto tikslas

 Projekto tikslas – organizuojant tris projekto etapus, suvienyti skirtingo amžiaus jaunimą ir skatinti tarpusavio bendravimą, taip pat parodyti kad sėkmingi galime būti visi.

 Projekto uždaviniai

 Mūsų pagrindiniai uždaviniai:

 1. Surengti jaunimui orientacines - istorinio pažinimo Plikių miestelio varžybas.

 2. Suorganizuoti dviejų dienų stovyklą, kurioje sieksime skatinti bendravimo ir bendradarbiavimo, bei linksminimosi be svaigalų.

 3. Surengti meninių fotografijų parodą, padarytų pačių dalyvių projekto metu.

 4. Pristatyti bendruomenei filmuką apie projektą.

 Laukiami projekto rezultatai

 1. Sėkmingai suorganizuotos orientacinės varžybos, kuriose dalyvaus apie 80 asmenų.

 2. Stovykloje sieksime:

 2.1. Turiningai praleisti laisvalaikį.

 2.2. Dalyvių užimtumo.

 2.3. Naujų pažinčių tarp jau baigusių mokyklą ir vis dar besimokančių mokinių.

 3. Nuotraukų ir meninio filmuko, sukurtų orientacinių varžybų ir stovyklos metu pristatymas dalyviams ir bendruomenei.

 4. Projekto vykdytojų ( rašant ir įgyvendinant projektą) įgyta patirtis.

Projekto vadovas Marius Prižgintas, pagrindiniai vykdytojai: Rūta Žičkutė, Gintarė Verpecinskytė, Tadas Venckus.


Pirmokai bibliotekoje

2011-03-09 Mokytoja A. Pociuvienė ir  bibliotekininkė T. Zaksienė supažindino pirmokus su biblioteka. Joms padėjo profesorius Varlėnas (lėlė), kuris pakvietė susipažinti su bibliotekos turtais. Pirmokai apžiūrėjo storiausią, didžiausią ir mažiausią  bibliotekoje esančias  knygas. 1 klasės mokiniams buvo paruošta mokinių padarytų knygų paroda. Dailės mokytoja T. Zaksienė skyrė mokiniams užduotį: sukurti ir iliustruoti savo knygą.

[gallery]

Socializacijos projektas „Mūsų dienos kaip šventė“

Tikslas: plėtoti vaikų socialines galimybes, sudarant sąlygas lavinimuisi ir saviraiškos poreikių tenkinimui, užtikrinant vaikų užimtumą, kuriant saugią ir sveiką ugdymosi aplinką.

Uždaviniai: ugdyti norą kurti grožį, meną, kultūrinę veiklą, pastatyti muzikinį spektaklį „Bremeno muzikantai“, organizuoti pradinių klasių renginį „Chorų karai“. Į veiklą įtraukti rizikos grupės ir specialiuosius poreikius turinčius mokinius, skatinti saviraišką, lankyti teatrus, kino filmus.

Numatoma veikla: Pradinių klasių mokiniai (kiekviena klasė atskirai) ruošis „Chorų mūšiui“. Muzikos mokytoja parinks dainas, mokins dainuoti, klasių mokytojos statys scenografiją, kartu su vaikų tėveliais kurs aprangą.

Vyresnių klasių mokiniai statys muzikinį spektaklį “Bremeno muzikantai“. Spektaklyje vaidins įvairaus amžiaus mokiniai. Jie vaidins, dainuos bei gros. Kiti kurs spektaklio dekoracijas, siūs rūbus. Spektaklyje dalyvaus ir mokytojos: gros gitara, pianinu bei akordeonu. Grupė vaikų kurs spektaklio afišą bei programėles.

„Chorų karai“ vyks kalėdinio vakaro metu, o muzikinio spektaklio pristatymas – motinos dienai. Į šiuos  renginius kviesime visus mietelio gyventojus.

Susitiksim su Plikių kultūros namų artistais. Susipažinsime su bendruomenės saviveikla, bendrausime, diskutuosime, pasikeisime patirtimi.

Vyksime į pažintines ekskursijas: pradinukai aplankys Kauną, o vyresnieji – Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse.

Projekto koordinatorė vyresnioji socialinė pedagogė Edita Stanienė, vykdytojai: Laima Venckienė, Asta Petkienė, Tatjana Zaksienė.

Straipsnis į Klaipėdos rajono laikraštį „Banga“:

Pažintinės kelionės įspūdžiai

Dar nespėjus įsibėgėti mokslo metams, Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos mokiniams buvo padovanota pažintinė kelionė. Mokytojai: Tatjana Zaksienė, Asta Petkienė, Laima Venckienė, koordinatorė Edita Stanienė ir moksleiviai aktyviai dalyvavę projekte „ Mūsų dienos kaip šventė “ vėl buvo nudžiuginti pažintine kelione.

Kelionę sudarė dvi dalys: Kaune esančio Pažaislio vienuolyno aplankymas ir popietė Kaišiadorių raj. Rumšiškėse įsikūrusiame Lietuvos buities muziejuje.

Pastarajame moksleiviai susipažino su Mažosios Lietuvos, Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Aukštaitijos miestelių istorija, buities ir kultūros paveldu. Aplankė  muziejaus sudėtyje esančią Jurtą - velėna dengtą statinį, kuriame gyveno tremtiniai ir gyvulinį vagoną, kuriuo jie buvo gabenami į Rusijos gilumas.  Tremties ir pasipriešinimo sektoriuje, Pravienos upelio šlaite, įrengtas partizanų bunkeris. Mokinius ir mokytojus sudomino miestelyje esanti pradžios mokykla su mokytojo butu.

Antroji vieta, kurią projekto dalyviai aplankė lydimi šiurpą keliančio griaustinio ir nesiliaujančio pliaupti lietaus, buvo Pažaislio ( Šv. Kazimiero seserų ) vienuolynas. Dauguma ten apsilankiusiųjų sutiks, kad šis vienuolynas - Lietuvos baroko perlas. Ten sutikta vienuolė papasakojo vienuolyno istoriją, legendų, užsiminė apie pirmuosius čia gyvenusius  kamaldulių vienuolius, supažindino su svarbiausiu ansamblio akcentu- bažnyčia. Didžiulią nuostabą sukėlė bažnyčios kupolas ir jame esančios freskos, kurias sukūrė Džuzepė Rosis.

Sugrįžę mokiniai gavo puikią kūrybinę užduotį: surinkti informaciją, vaizdinę medžiagą apie jiems skirtą regioną. Dabar jų darbai jau puošia mokyklos fojė.

Ši nuostabi kelionė paliko neišdildomą įspūdį kasdieniame mokinių gyvenime.

Moksleiviai nuoširdžiai dėkoja kelionės organizatoriams už turiningą dieną ir laukia kitų išvykų.


Nacionalinis konkursas „Blaivi klasė“ 2010

1.1 Nacionalinis Konkursas „Blaivi klasė“ (toliau  - Konkursas) yra neformaliojo mokinių švietimo ir žalingų įpročių prevencijos programa, skirta jaunimo sveikatai išsaugoti ir gerinti. Konkursas organizuojamas vykdant veiklas šiomis prevencinės veiklos kryptimis: tabako, alkoholio ir nelegalių narkotinių medžiagų prevencija.

1.2 Konkurso tikslas – pagerinti mokinių, jų tėvų, specialistų ir visos bendruomenės žinias apie legalių ir nelegalių narkotinių medžiagų poveikį sveikatai, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, skatinat nepradėti vartoti, o vartojančius - nutraukti vartoti psichoaktyviąsias medžiagas.

1.3 Konkursas vyksta nuo 2010 m. spalio iki 2011 m. balandžio.

1.4 Konkurso vykdytojai:

- oficialus koordinatorius: Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras,

- konkurso organizatoriai: savivaldybių/rajonų Visuomenės sveikatos biurai.

1.5 Konkurso mokslinis konsultantas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Profilaktinės medicinos katedra.

1.6 Konkurso metodinis konsultantas: Valstybinis psichikos sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

1.7 Konkurso garbės globėja: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

1.8 Konkurso finansiniai rėmėjai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nuotykių parkas „Lokės pėda“, UAB „Corpus Medica“, UAB „Verslo tekstai“ ir kiti privatūs rėmėjai, išskyrus tabako ir alkoholio pramonės atstovus.

Klasė viso konkurso metu vykdys prevencinę veiklą savo mokyklų bendruomenėse. Tai bus jų indėlis į priklausomybių (apimant legalias ir nelegalias narkotines medžiagas) prevenciją savo mokykloje, kiekvienos priklausomybės prevencijos vykdymui bus skirtas atskiras laikas:

- Lapkričio mėnuo – rūkymo prevencijai,

- Gruodžio ir sausio mėnesiai  – alkoholio prevencijai,

- Vasario ir kovo mėnesiai – nelegalių narkotinių medžiagų prevencijai.

Vykdoma veikla bus pristatoma ir iliustruojama stende, kiekvienos priklausomybės prevencijai (tabako, alkoholio ir nelegalių narkotinių medžiagų) bus parengiami atskiri stendai.

Aštuntokai pasirašė konkurso sutartį, kurioje įsipareigoja nevartoti psichoaktyvių medžiagų šešis mėnesius, t.y. nuo 2010 m. spalio iki 2011 m. balandžio. Taip pat dalyviai informavo tėvus arba globėjus apie dalyvavimą konkurse ir sutiko, kad bet kuriuo momentu gali būti organizatorių patikrinti, ar laikosi konkurso sąlygų: nerūko, negeria ir nevartoja kitų nelegalių narkotinių medžiagų (testavimai: CO analizatoriumi, alkotesteriu ir narkotinių medžiagų testavimo išplėstiniais testais).

Lapkričio 19 dieną vyko renginys skirtas Tarptautinei nerūkymo dienai, aštuntokai ėjo į 1-7 klases, skaitė paskaitas, diskutavo, žaidė. Visiems labai patiko – aštuntokams pabūti lektoriais, kitų klasių mokiniams patiko jų pravesti užsiėmimai.

Vasario 11 dieną vyko rūkymo prevencijos užsiėmimai, kurie vyko nuo pirmos iki 7 klasės. Aštuntokai skaitė paskaitas, diskutavo. Visi aktyviai dalyvavo.

Kovo mėnesį vyks narkomanijos prevencija. Diskusijoje dalyvaus 9 -10 klasių mokiniai.

[gallery]

2011 vasario mėnesio įvykiai mokykloje
Vasario 10 dieną gražią popietę ikimokyklinukams padovanojo Švedijos privačios meno mokyklos dvyliktokai. Mažyliai klausėsi trijų merginų ir vaikino( pritarė gitara) atliekamų dainų anglų, švedų ir lietuvių kalbomis. Nostabiai skambėjo lietuviška ,,Boružėlė"! Švedų ir lietuvių vaikiški žaidimai paskleidė gerą notaiką ir tarpusavio pasitikėjimą. Vaikai su malonumu priėmė ir svečių dovanas - įvairius žaislus ir žaidimus.
Vasario 15 dieną įvyko Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas. Dainuodami dainas apie Lietuvą pajutome bendrystę, šypsojomės ir buvome laimingi. Mes turime Laisvę!
8, 9 ir 10 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje, kurios metu pademonstravo savo žinias apie Lietuvos istoriją. Pralaimėjusių, žinoma, nebuvo...
Sveikiname kūno kultūros mokytoją Audronę Danienę ir merginų tinklinio komandą su pergale Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų tarpzoninėse varžybose! Linkime sėkmės finalinėse varžybose Vilniuje, kovo 12 dieną!
Vasario 12 dieną Plikių kultūros klubo ,,Eketė" jaunimo grupė Vasario 16-osios proga organizavo sporto varžybas Eketės taurei laimėti. Renginio dalyviai buvo Kvietinių jaunimo klubas ,,Dada", Girininkų jaunimo klubas ,,Blyksnis", Dauparų bendruomenės jaunimo klubas ,,Strategai", ,,Eketės" klubo jaunimas ir Plikių I. Labtytės pagrindinės mokyklos mokiniai. Išbandytos rungtys: krepšinio varžybos 3x3, tinklinio varžybos 3x3. Pertraukų metu jaunimas išbandė jėgas prisitraukimų, pritūpimų rungtyse, žaidė šaškėmis. Dėkojame organizatoriams Editai ir Tadui Tautavičiams, Aldui Eglynui!

Informacija tėvams
Gerbiami tėveliai, primename, kad jau galite teikti prašymus dėl vaikų priėmimo į mūsų mokyklą 2011-2012 m. m.
Prašymus priima sekretorė. Jos darbo laikas pirmadieniais-penktadieniais 8.00-14.00 val.
Sausio mėn. vyko renginiai, skirti rūkymo prevencijai. Vasaris - alkoholio vartojimo prevencijos mėnuo.

Advento vartai

2010 gruodžio 3 dieną mokyklos aktų salėje vyko renginys "Advento vartai" kurį vedė Slengių skyriaus tikybos mokytoja Virginija Bučkienė. Salėje susirinko 1- 4 klasių mokiniai ir Slengių skyriaus mokiniai.


4 - 5 klasių mokinių matematikos olimpiada
Sausio 27 dieną mokykloje vyko matematikos olimpiada, sveikiname nugaletojus: 4 klasės mokinį Gabrielių Veselį 5 klasės mokinį Valdą Urboną Užėmusius pirmąją vietą

Pradinukų kalėdos
Mokyklos salėje susirinko Slengių skyriaus ir Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos pradinukai ir jų tėvai. Vyko "Chorų karai" kurį organizavo socialinė vyr. pedagogė Edita Stanienė. [gallery]

2011 sausio mėnesio įvykiai mokykloje
Sveikiname mokytoją A. Danienę ir merginų komandą, laimėjusią I-ąją vietą
MOKINIŲ OLIMPINIO FESTIVALIO ZONINĖSE TINKLINIO VARŽYBOSE!
2011-01-20 įvyko tėvų susirinkimas. Seminarą ,,Nebijokite drausminti vaikų. Ribų nustatymas" vedė mokyklos psichologė A.Kirklytė ir direktorė A. Vaičiulienė. Dėkojame tėvams už aktyvų dalyvavimą.
Kitas tėvų susirinkimas numatomas kovo 17 d. 18 val. Seminaro tema ,,Bausmės. Natūralios ir loginės pasekmės".

Sveikiname laimėtojus!
Kaimo vietovių mokyklų zoninėse tinklinio mergaičių varžybose užėmus pirmą vietą! 1. Modesta Razmaitė 2. Gabija Stončaitytė 3. Iveta Tomkevičiutė 4. Rita Zaksaitė 5. Rūta Žičkutė 6. Ernesta Čiuželytė Kūno kultūros vyr. mokytoja Audronė Danienė [gallery]

Sausio 13-osios minėjimas

Ketvirdadienio rytą Plikių Ievos Labutybės pagrindinės mokyklos mokiniai ir pedagogai susirinko į rimties ir patriotiškumo kupiną Sausio 13 – osios minėjimą, kurį  pradėjo žvakių šviesoje ir ramybėje.

Apie skaudų Lietuvos valstybės gyvenimo puslapį kalbėjo istorijos mokytojas Gintaras Nakutis. Jis  pasakojo, kas dėjosi tą Sausio naktį, kokios buvo sausio įvykių priežastys ir aplinkybės. Paminėjo, kad šį sudėtingą laikotarpį geriau prisimena mūsų tėvai ir seneliai, bet visada ir visoms lietuvių kartoms jis bus svarbus, nes žmonių ryžto  ir neapsakomos drąsos bei dvasios stiprybės dėka buvo iškovota laisvė. Tylos minute pagerbėme žuvusius Sausio 13-ąją.

Taigi, broli Lietuvi! Ar dar pameni tuos, kurie krito vardan laisvės ir mūsų Tautos likimo? Broli Lietuvi! Ar dar meni, kai prieš tankus stojo beginkliai žmonės? Ar pameni žiaurumą tų, kurie atėjo ir su ginklu bandė iš mūsų išplėšti laisvę?

Po iškilmingos dalies 5-10 klasių mokiniai atliko praktines užduotis. Penktokai ir šeštokai sukūrė piešinius tema ,,Laivė“ ir ,,Sausio 13-oji“, septintokai kūrė eilėraštį, aštuntokai užrašė mintis apie tai, kokia yra laisvės kaina, devintokai   diskutavo, kaip ir kokiais būdais šiandien kovojama už laisvę, dešmtokai skaitė posakius apie laisvę ir išrinko giliausią prasmę turintį: laisvė yra žmogaus pradžia ir pabaiga.

Dėkojame visiems tą rytą buvusiems kartu ir linkime, kad Jūsų patriotiškumas atlaikytų visus likimo vėjus.

8 klasės mokinys

Marius Prižgintas


Olweus programos tikslai

KAS YRA PATYČIOS?

 Patyčios – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia sako arba atlieka kitą asmenį, kuriam sunku pačiam apsiginti, skaudinančius veiksmus. Patyčios gali būti reiškiamos įvairiai: suduodant, užgauliojant žodžiais, skleidžiant melagingas apkalbas, atstumiant ir neleidžiant dalyvauti bendroje veikloje, siunčiant užgaulaus turinio žinutes mobiliuoju telefonu arba internetu.

 Kokiais būdais pasireiškia patyčios?

 Patyčios gali pasireikšti įvairiais būdais.

Patyčių išraiškos formos:

•  žodinis užgauliojimas;

•  socialinis atstūmimas ir atskyrimas nuo grupės;

•  fizinis priekabiavimas;

•  užgauliojimas skleidžiant melagingas apkalbas, apgaudinėjimas;

•  pinigų ar daiktų atėmimas bei daiktų gadinimas;

•  grasinimas arba privertimas netinkamai elgtis;

•  užgauliojimas dėl rasės, tautybės;

•  seksualinis priekabiavimas;

•  kibernetinis priekabiavimas (siunčiant užgaulaus turinio žinutes internetu   

   bei mobiliuoju telefonu)

 PROGRAMOS TIKSLAI:

 Sumažinti patyčias tarp mokinių;

 • Užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
 • Siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.

 

 

Patyčių mokykloje nemėgsta niekas,

Jei taip elgies, nesi tu kietas.

Turi teisę mokykla –

Būt saugi, jauki, miela...

Prieš patyčias visada!

 Šiais metais mūsų mokykla pradeda vykdyti  Olweus patyčių prevencijos programą.

Visoms mokykloms tenka susidurti su patyčių problema.  Mūsų mokykla nusprendė imtis veiksmų, kurie padėtų sustabdyti ir užkirsti kelią patyčioms, taikant Olweus patyčių prevencijos programą. Ši moksliniais tyrimais paremta visos mokyklos „sistemos pokyčių“ programa sėkmingai taikoma daugybėje mokyklų visoje šalyje ir

visame pasaulyje ir duoda teigiamų rezultatų. Ši programa nėra atskira mokymo programa, kurioje mokiniai dalyvauja tik kelias savaites. Tai yra vieningos ir aiškios struktūros mokykloje dirbančių žmonių pastangos prižiūrėti tvarką mokykloje ir  įsikišti, susidūrus su patyčių situacija. Viena iš programos dalių yra mokinių

dalyvavimas rengiamose klasės valandėlėse, kurių metu jūs sužinosite apie patyčių poveikį, žalą, apie tai, kaip jūs turėtumėte elgtis, susidūrę su patyčiomis, ir kaip reikėtų spręsti tokias situacijas. Taip pat sužinosite, kaip reikėtų apie patyčias pranešti mokykloje dirbantiems suaugusiesiems, net jei mokiniai patyčių situacijoje tėra stebėtojai. Tėvams taip pat bus rengiami susirinkimai, kad jie galėtų (bei žinotų kaip) paskatinti mokyklos nustatytų taisyklių laikymąsi.

Šio tipo programos dėka galima pakeisti bendrą mokyklos klimatą, kad galėtume paversti mokyklą saugesne ir geresne vieta, kurioje vaikai galėtų ramiai ir nekliudomai mokytis. Olweus patyčių prevencijos programos taikymo procesas yra gana ilgas, tačiau verta pasistengti, kad mūsų mokykla taptų saugesnė ir jaukesnė vieta.

Norėdami daugiau sužinoti apie programą ir / arba kaip galėtumėte  įsitraukti  į mūsų

veiklą, kreipkitės į koordinatorę Editą Stanienę.

 Nepamirškite keturių pagrindinių taisyklių:

 •  1 taisyklė: Mes nesityčiosime iš kitų.

•  2 taisyklė: Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.

•  3 taisyklė: Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.

•  4 taisyklė: Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime  

                     suaugusiems  ir mokykloje, ir namuose.

  Programos koordinacinė grupė:

Mokyklos direktorė Audronė Vaičiulienė

Mokyklos vyr. virėja Virginija Venskienė

Mokyklos vyr.socialinė pedagogė Edita Stanienė

 Kas yra Olweus patyčių prevencijos programa?

 Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP) skirta patyčių prevencijai ir patyčių atvejų skaičiaus mažinimui pradinėse ir vidurinėse mokyklose. OPPP nėra ugdymo programos dalis, ji skirta patyčių problemai visoje mokykloje, klasėje arba bendruomenėje spręsti ir individualiam darbui patyčių atveju. 

Štai kas atliekama taikant programą įvairiose srityse:

Programos taikymas visoje mokykloje

•  Mokytojai ir kiti mokykloje dirbantys asmenys apmokomi taikyti ir naudoti programą

sprendžiant patyčių problemą.

•  Mokyklos komitetas prižiūri ir kontroliuoja programos taikymo procesą.

•  Mokiniai turės užpildyti klausimyną, taip bus renkama informacija apie patyčių atvejų

skaičių bei patyčių pobūdį ir formą jūsų mokykloje.

•  Visi mokiniai privalės laikytis šių keturių prieš patyčias nukreiptų elgesio mokykloje

taisyklių:

1.  Mes nesityčiosime iš kitų.

2.  Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.

3.  Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti. 

4.  Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir namuose, 

     ir mokykloje.

•  Mokyklos darbuotojai stengsis užtikrinti, jog visos vietos mokykloje, kuriose dažniausiai

įvyksta patyčios, būtų nuolat stebimos.

•  Bus organizuojami visos mokyklos mokinių tėvų susirinkimai ir renginiai, skirti mokiniams

ir jų tėvams.


OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

„Gyvenimas BE PATYČIŲ“

 Mūsų mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. Programa vyksta sklandžiai. Labai gerai dirba klasių auklėtojai. Į veiklą aktyviai įsitraukė ir visi mokiniai. Mokykloje jaučiasi tarpusavio elgesio pagerėjimas, atsakingumas už save ir draugą. Ryškiai pagerėjo mokytojų budėjimas pertraukų metu. Mokiniai patys kuria klasių taisykles, skatinimų ir nuobaudų kopetėles. Dalyvauja diskusijose, žiūri ir aptaria video filmus. Tai padeda vaikams geriau suvokti kas tai patyčios, kaip jaučiasi žmogus iš kurio tyčiojasi, pradeda galvoti kaip tokiam draugui padėti.

Taip pat dalyvavome projekte „Savaitė be patyčių“.  Kurios metu kiekviena klasė stengėsi daryti gerus darbus, rinko savo „Klasės saulutę“. Ši savaitė buvo gerų darbų ir spalvų savaitė: pirmadienį – PAGALBA – žalia spalva, antradienį – TOLERANCIJA – balta spalva, trečiadienį – DRAUGYSTĖ – raudona spalva, ketvirtadienį – KITO MOKYMAS – mėlyna spalva, penktadienį – GERAS DARBAS – geltona spalva. Savaitės spalvos dominavo mokinių ir mokytojų aprangoje. O savaitę užbaigėm “Flashmob‘u“ – vaikai statė žmogeliuką ir iškėlę balionus sušuko: „Gyvenimas BE PATYČIŲ“.

 2009-10-17 anketos „Patyčios“ analizės ištrauka

 Anketinėje apklausoje dalyvavo 51 mokinys iš 6, 7, 8 ir 10 klasių. Apklausa anoniminė. Apklausą atliko mokyklos vyr.socialinė pedagogė Edita Stanienė.

 Apklausa parodė, kad mokykloje vaikai jaučiasi gana saugiai, tačiau vieni iš kitų tyčiojasi, įžeidinėja, kodėl taip daro negali sau atsakyti

Į klausimą „Kaip saugiai tu jautiesi savo mokykloje?“  Labai saugiai atsakė 25%  apklaustųjų  mokinių, saugiai  - 51%, kartais saugiai, kartais nesaugiai  - 20%, nesaugiai – 1 mokinys, visiškai nesaugiai taip pat 1 mokinys.

Į klausimą „Kaip dažnai kiti mokiniai tyčiojosi iš Tavęs ( per paskutinius 2 mėnesius)?“ apklaustieji mokiniai atsakė taip: niekada 27%, 1-2 kartus - 31%, 2-3 kartus per mėnesį  - 12%, 1 kartą per savaitę -  14%, keletą kartų per savaitę - 9%.

Patyčių būdai:

mušimas – 11,7 proc.

stumdymas – 23,5 proc.

spardymas – 27 proc.,

daiktų gadinimas – 7,8 proc.,

ignoravimas ar nebendravimas – 35 proc.,

apkalbinėjimas – 51 proc.,

prasivardžiavimas ir erzinimas – 55 proc.,

grasinimai –17,6 proc.,

įžeidinėjantys ir nemalonūs užrašai – 9,8 proc.

„Patyčios  yra normali vaikų bendravimo dalis“ -  su šiuo teiginiu nesutinka 65% respondentų, sutinka - 25%, o neturi savo nuomonės – 9,8%.

„Skųstis suaugusiems, kai iš Tavęs tyčiojasi kiti mokiniai, yra blogai“ – sutinka – 23,5%, nesutinka - 49%, o neturi savo nuomonės - 25% respondentai.

„Pranešti suaugusiems apie vaiką, kuris tyčiojasi iš kitų yra blogai“ – sutinka tik 19,6%, su šiuo teiginiu nesutinka 59%, o neapsisprendusių yra 21,6%.

 Vaikų apmąstymai ką patys galėtų padaryti tam, kad sustabdyti patyčias mokykloje?

Reikėtų apginti tuos, iš kurių tyčiojasi, tada patyčių būtų mažiau; Pranešti suaugusiems; Būti geriems; Visų pirma pačiam nesityčioti; Paraginti draugus neįžeidinėti kitų; Įvesti taisykles; Pasakyti mokytojams; Reikėtų susiburti ir apginti tuos kurie yra skriaudžiami; duoti 5 įspėjimus ir mesti iš mokyklos; Pasakyčiau tam žmogui, kad kartais patyčios atveda iki savižudybės. Paskaityti mokinio elgesio taisykles. Apginti kitus vaikus, bendrauti. Nuvesti vaikus, kurie tyčiojasi pas socialinę pedagogę. Padėti nukentėjusiems. Pats nesityčiočiau. Pasakyti apie patyčias mokytojams. Pranešti direktorei. Padėti tam iš kurio tyčiojasi. Pasišnekėti ar parašyti, tik niekam nesirodant, kad nepastebėtų, kad aš tai darau. Norėčiau, kad maždaug būtume lygūs, bent jau uniformos. Padėti įvairiais būdais tiems, iš kurių tyčiojasi. Manau būtų labai gerai, jei visi turėtų uniformas. Nežinau. Tiesiog nereaguot į patyčias. Nieko. Įvesti bausmes. Daugiau mokytis. Reikia griežtos diktatūros mokyklos valdžioje. Išmesti iš mokyklos ar dar ką nors. Neleisti iš kito tyčiotis. Nebeprasivardžiuoti. Didesniems reiktų išmokti, kad nelystų prie mažesnių. Papasakoti socialinei pedagogei. Pasakyti suaugusiam. Paaiškinti, kad tyčiotis blogai. Stengtis padėti tiems, iš kurių tyčiojasi. Išmesti vaikus, kurie muša kitus. Pagrasinti, kad praneš budinčiai. Patiems nesityčioti iš kitų.

Vaikų apmąstymai ką mokytojai galėtų padaryti tam, kad sustabdytų patyčias mokykloje?

Bausti tuos, kurie tyčiojasi; Rimtai žiūrėti į tuos vaikus, kurie yra įžeidinėjami; Būti atidiems; Budėti; Mokytojai tūrėtų prižiūrėti mus visus nuo 10 iki 5 klasės; Bausti, gal net išmesti vyresnius iš mokyklos; Klausti savo auklėtinių iš ko jie tyčiojasi ir kas iš jų; Pažeminti taip pat, kaip ir jis pažemino žmogų; Pasakyti mokinio elgesio taisykles, nuvesti pas direktorę, papasakoti iki ko atveda patyčios. Neleisti kitiems vaikams to daryti. Nubausti. Leisti pajusti patyčių skonį. Nesityčiotų iš mūsų. Reaguoti. Nieko. Įvesti griežtą tvarką. Pasakyti direktorei. Uždrausti per pamokas arba, kad suaugęs žmogus būtų per tam tikrą pamoką. Neskatinti jo. Dalyvauti patyčių projekte. Nieko nepakeisi. Jiem spręst. Nežinau. Iš tų, kurie tyčiojasi, taip pat pasityčioti.. Ne tik šnekėti, bet ir veikti. Sudrausminti, vesti pas tėvus. Neleisti joms plėstis. Sudrausminti. Papasakoti kiekvienoj klasėj apie patyčias. Bausti skriaudikus. Sudrausminti, pasakoti kaip skaudu, kai tyčiojasi. Klausinėti vaikų ar iš jų tyčiojasi. Kviesti į mokyklą tėvus ir aiškintis priežastis kodėl taip nutiko.

          Šiais mokslo metais taip pat kviečiu aktyviai dalyvauti OLWEUS patyčių prevencijos programoje. Pasistenkime, kad mūsų mokykla tikrai taptų antraisiais namais. Mylėkime ir gerbkime vieni kitus, tausokime mokyklos turtą, gyvenkime saugioje, švarioje, tvarkingoje aplinkoje.

 Projekto koordinatorė                                                                                               vyresnioji socialinė pedagogė

Edita Stanienė

  2010-09-22

Plikiai


PASAULINĖS KOVOS SU AIDS DIENOS PAMINĖJIMAS

Šios dienos paminėjimui ruošėsi 9 ir 10 klasių mokiniai. Pirmasis pasiruošimo etapas buvo susipažinti su informacija apie ŽIV ir AIDS, sudaryti kryžiažodį kitai klasei (pateikti renginio metu). Antrasis  etapas – vaidybinės situacijos paruošimas.

Per pertraukas dešimtokės Gintarė ir Monika kitų klasių mokiniams segė raudonus kaspinėlius. Renginys įvyko 2010-12-01 aktų salėje po 5 pamokų. Susirinkusieji aptarė veiklos tikslus. Pirmieji savo vaidybinę situaciją ,,Sergančiojo AIDS diskriminacija darbe“ pristatė dešimtokai (režisierius – Tadas). Po vaidinimo devintokai pasakė savo komentarus. Devintokų vaidybinė situacija atskleidė narkotikų ,,pabandymo“ pasekmes ir pamokė, kad sergančiojo reikia neatstumti, būtina jam padėti. Po to mokiniai sprendė kryžiažodį, atsakė į klausimus. Pabaigoje ant popierinės juostos surašė savo mintis ir palinkėjimus.


Ieva Labutytė

Gimė 1938 m. balandžio mėn.15 d. Klaipėdos krašte, Šilutės rajone, Begėdžių km. Mokėsi Plikiuose, Klaipėdoje. Dirbo Saugų vaikų namuose, o 1967 m. baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą (dabar Dailės akademija), įgydama grafikos specialybę (diplominio darbo vadovas prof. Antanas Kučas).

Nuo 1968 m. dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių dailės parodose. Yra surengusi apie 10 personalinių parodų respublikoje (Vilniuje, Klaipėdoje, Šilutėje), Vokietijoje (Mannheim, Oberursel, Lübeck–Travemünde, Buxtehude), Lenkijoje (Olsztyn). Kuria estampus, ekslibrisus, apipavidalina knygas, lieja akvareles.

Pagrindinė jos kūrybos tema – Mažoji Lietuva, gimtasis pamario kraštas, senieji prūsai... Ji ištikima savo protėvių istorinei praeičiai ir dabarčiai. Lietuvininkų bendrijos įkūrėja ir jos puoselėtoja.

SVARBESNI DARBAI APIE MAŽĄJĄ LIETUVĄ

ESTAMPAI

1. Ciklas "Mažosios Lietuvos veikėjai" (Martynas Mažvydas, Liudvikas Rėza, Jonas Bretkūnas, Danielius Kleinas, Kristijonas Donelaitis, Vydūnas, Ieva Simonaitytė, Martynas Jankus) – 1971 – 1979. Autocinkografija, 35 x 29,5.

2. A. Kulvietis ir S. Rapolionis – 1979. Autocinkografija, 51 x 36.

3. Klaipėdos krašto miestai (Klaipėda, Nida, Rusnė) – 1971 – 1979. Linoraižinys, 44 x 32.

4. Mano kraštas (Ievos Simonaitytės atminimui), I – III – 1981. Spalvotas linoraižinys, 32 x 23,5.

5. Mažosios Lietuvos motyvai, I – VI – 1982 – 1983. Mišri technika, 50 x 35.

6. Jūros ritmai, I – VI – 1984. Monotipija, 19 x 15.

7. Krikštų kompozicija, I – IX – 1987. Anglis, 32 x 24.

8. Sąranga (pagal Vydūną), I – VII. – 1988. Ofortas, akvatinta, 21 x 16.

9. Baltų ženklai (krikštai), I – IV – 1995. Ofortas, akvatinta, 32 x 25.

10.  Šilutė, I – VIII – 1989. Ofortas, akvatinta, 20 x 15.

11.  Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų bažnyčios, I – XII – 1995–1997. Ofortas, akvatinta, 24 x 16.

APIPAVIDALINTOS IR ILIUSTRUOTOS KNYGOS

1. Birutė Baltrušaitytė. Poezijos knygos "Šuliniai" (Vaga, 1986); "Lietuvninkų ir prūsų žemėj" (Vaga, 1991); apybraižų knyga "Mažosios Lietuvos moterys" (... 1997).

2. Domas Kaunas. "Mažosios Lietuvos bibliotekos" (1987) ir kt.

3. Vacys Bagdonavičius. "Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai".

EKSLIBRISAI

K. Donelaičiui, I. Simonaitytei, Vydūnui, "Šilutei – 480", "Priekulei – 450", "Lietuviškai knygai – 450", "Catechismus – 450" ir kt.

SVARBESNI DARBAI APIE PRŪSUS

ESTAMPAI

1. Abelis Vilis – prūsų raštijos kūrėjas – 1978. Autocinkografija, 45 x 35.

2. Vilnius – baltistikos centras – 1979. Mišri technika, 45 x 60.

3. Vėlinės prūsų žemėj, I – VI – 1982. Mišri technika, 19 x 25.

4. Prūsų žodžiai, I – VI – 1982. Mišri technika, 17 x 12,5.

5. Prūsų atminimui, I – IX – 1988. Mišri technika, 50 x 36.

6. Requiem, I – III – 1989. Anglis, 50 x 36.

7. Atmintis, I – XII – 1992. – Mišri technika, 30 x 21.

Iš parodos GRAFIKA – AKVARELĖ katalogo Klaipėda, 1988

"Aš, kaip ir Simonaitytė, noriu pareikšti – aš iš šitos žemės,– yra pasakiusi dailininkė Ieva Labutytė (g. 1938), paskelbdama ir savo kūrybos credo. Mažoji Lietuva – tragiškos lemties ir skaudžių lūžių kraštas, ilgus amžius patyręs svetimųjų kolonizaciją ir herojišką kovą dėl savo egzistencijos, o pokario metais – masinę lietuvių emigraciją. Kraštas, pažymėtas daugiasluoksne lietuvių kultūra ir bibliniais prarastų namų motyvais. Visa tai ir žadina dailininkės apmąstymus, kuriuose pinasi paliktos gimtinės tema, jos etninių reliktų ilgesys, noras rasti atramas tos žemės puritoniškoje stoicizmo dvasioje. I. Labutytė – ryškiai apsisprendusi menininkė, jai artima mūsų kultūroje ir ypač literatūroje gyva etninė pasaulėjauta ir tos pasaulėjautos, kaip vertybės, supratimas.

Dailininkei brangūs laiko ir praeities išgyvenimai, kurie apsprendžia jos kūrybos turinį bei formą. Šalia pamario gamtos vaizdų (nuotaikingų Baltijos akvarelių – monotipijų), ji siekia sintetinti dvasinį to krašto paveikslą. Dėl to savo estampuose dailininkė prabyla simbolių kalba ("Mažosios Lietuvos motyvai", "Krikštai"), ieško apibendrintų meninių emblemų ("Martynas Mažvydas", "Abelis Vilis", "Vydūnas", "I. Simonaitytė", "Klaipėdos krašto miestai"). Jos poetikoje dažnai susipina sielvartas ir sentimentas, o vizualinės formos atsiskleidžia tikrovės ir iliuzijos, šviesos ir tamsos sandūroje. Dailininkė ypač jautri tam, ko jau nebėra, rekonstruodama tuos reiškinius vidinio regėjimo vaizdais ("Prūsų atminimui").

Taip kuriamas meninis krašto metraštis ir gaivinama kultūrinė, siekianti šimtmečių tradicijas pratęsti tautos atmintis.

Irena KOSTKEVIČIŪTĖ

Iš parodos GRAFIKA – AKVARELĖ katalogo OBERURSEL / TAUNUS (Vokietija) ,1990

KAIP VARPO GAUSMAS – ATMINTIS, KAIP KRYŽIUS, KAIP KIRVIO AŠMENYS SUŽIBĘ...

Daug metų dailininkė kūrė grafines vizijas apie Mažosios Lietuvos ir prūsų žemių praeitį. Išnaikintos ir išnykusios tautos lemtis svarbi ne vien istorinės tiesos, bet ir bendražmogiškąja prasme: etnoso ir žmogaus būtis – absoliuti vertybė.

Ievos Labutytės grafikos lakštuose ("Mažosios Lietuvos motyvai", 1982 – 1983, "Krikštų kompozicija", 1987, "Prūsų atminimui", 1988, "Prussa", 1989 – 1990) tarsi atsistojama ant vizualios daiktiškos realybės (molinio ąsočio šukės, žemėlapio skiautės, senieji rašmenys) ir nenuspėjamo vaizduotės žaismo ribos. Praeities prikėlimo tema svarbi visai dailininkės kūrybai: rūpi dvasinių istorijos klodų grąžinimas gyviesiems, subtili restauracija, kuri nieko nepakartoja pirmykščiu pavidalu, o interpretuoja, kuria kitą – meno – pasaulį taupiausiom priemonėm – iš vos apčiuopiamų siluetų, spalvinių tonų bei jų slinkties. Pasikartojantys motyvai, simboliai, staiga lūžtančių linijų, šviesos ir šešėlių dermė sudaro I. Labutytės grafikos (taip pat ir ekslibrisų, akvarelių) ritmą, o šis formuoja meninę visumą, kurią apytikriai apibūdinčiau taip: niuansuota šviesos – tamsos muzika. Atkurta prūsų tragika skamba skaudžiai, bet prislopintom gaidom – galbūt dėl santūrios protestantizmo dvasios įtakos... Tai menas, kviečiantis įsižiūrėti. Įsiklausyti.

Birutė BALTRUŠAITYTĖ


2011 sausio mėnesio įvykiai mokykloje

Sausio 5 d. vyko pradinių klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų posėdis, kuriame aptarti I-ojo pusmečio mokinių pasiekimai.   Sausio 13-osios paminėjimas: 8 val. uždegame žvakutes, 8.15 renkamės aktų salėje.   Sausio 19 d. po 7 pamokų vyks Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarimas. Renkamės mokytojų kambaryje.   Dėmesio! 2011-01-20  18 val. kviečiame mokinių tėvelius į visuotinį tėvų susirinkimą. Tema ,,Nebijokite drausminti vaikų. Ribų nustatymas".   Sausio 21 d. vyks sporto šventė.  


2010 Gruožio mėnesio įvykiai mokykloje

2010-12-14 vyko Mokytojų tarybos posėdis ,,Matematinio raštingumo ugdymas".   Sveikiname mokytoją Audronę Danienę ir mergaičių tinklinio komandą, užėmusią I-ąją vietą 2010-12-09 Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje vykusiose Mergaičių tinklinio taurės varžybose!   Sveikiname mokytoją Audronę Danienę ir mergaičių komandą 2010-12-16 Klaipėdos rajono kaimo vietovių bendrojo lavinimo mokyklų kvadrato varžybose užėmusią I-ąją vietą!   Dėkojame mokytojai Astai Petkienei ir merginų ansambliui už dalyvavimą Klaipėdos rajono vaikų ir jaunimo vokalinės pop muzikos festivalyje ,,Balsų turgelis", 2010-12-10.   Sveikiname mokytoją Tatjaną Zaksienę ir 8 klasės moksleivius, 2010-12-16 užėmusius I-ąją vietą Studlendo organizuotame projekte ,,Linkėjimų šalikas"!   Mokinių iniciatyvinė grupė gruodžio-sausio mėn. vykdo akciją 1-4 klasių mokiniams ,,Kuprinė - ne šiukšlinė".   Mokinių iniciatyvinė grupė vykdo projektą ,,Mokiniai - mokiniams". Paskaitą apie kompiuterio poveikį žmogaus organizmui 6 klasėje 2010-12-17 skaitė aštuntokas Marius Prižgintas. Paskaitą šia tema penktokams Marius skaitys kartu su Viliumi Kavecku sausio 11 d. per 6 pamoką.Plikių miestelis

Plikiai – miestelis Klaipėdos rajone, į šiaurės vakarus nuo Gargždų. Stovi katalikų Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia (pastatyta 1932 m.) ir Plikių evangelikų liuteronų bažnyčia (pastatyta 1896 m.), dešimtmetė pagrindinė mokykla, ambulatorija, paštas, kultūros namai, kelios parduotuvės. Didžiausia įmonė – UAB „Sakuona“ (apie 370 darbuotojų). Pro miestelį prateka Eketė, per kurį užtvenktas tvenkinys. 1896 m. pastatyta liuteronų bažnyčia. Prieš II pasaulinį karą čia buvo Vokietijos-Lietuvos pasienis. 1932 m. pastatyta katalikų bažnyčia.


Nuorodos